Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 2BİTKİSEL ÜRÜNLER
FASIL : 14 Örülmeye Elverişli Bitkisel Maddeler; Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen Veya Yer Almayan Bitkisel Ürünler

FasılNoFasıl Açıklaması
14.01Özellikle örgü için kullanılan türdeki bitkisel maddeler (bambu, Hint kamışı, kamışlar, sazlar, sepetçi söğüdü, rafya, temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları ve ıhlamur ağacı kabukları gibi):
1401.10.00.00.00- Bambular
1401.20.00.00.00- Hint kamışı
1401.90- Diğerleri :
1401.90.00.10.00- - Kamışlar
- - Diğerleri
1401.90.00.90.11- - - Sepetçi söğüdü
1401.90.00.90.12- - - Rafya
1401.90.00.90.13- - - Temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları
1401.90.00.90.19- - - Diğerleri
14.04Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler:
1404.20.00.00.00- Pamuk linteri
1404.90- Diğerleri :
1404.90.00.10.00- - Yontulmaya elverişli sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler (korozo cevizi, dom palmiyesi cevizi ve benzerleri)
1404.90.00.20.00- - Dolgu veya vatka olarak kullanılan türdeki bitkisel maddeler (kapok, bitkisel tüy, zostera otu gibi) (başka maddelerden bir mesnet üzerine veya tabakalar halinde tertiplenmiş olsun olmasın)
1404.90.00.30.00- - ÖzeIIikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türdeki bitkisel maddeler (süpürge darısı, piassava, sedir otu ve istle gibi) (bağ veya demet halinde olsun olmasın)
- - Diğerleri:
- - - Özellikle boyacılıkta veya debagatte kullanılan bitkisel ham maddeler:
1404.90.00.91.00- - - - Kına
- - - - Diğerleri
1404.90.00.92.11- - - - - Cehri
1404.90.00.92.12- - - - - Mazı
1404.90.00.92.13- - - - - Somak
1404.90.00.92.14- - - - - Palamut
1404.90.00.92.15- - - - - Palamut tırnağı
1404.90.00.92.16- - - - - Ceviz kökü
1404.90.00.92.19- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
1404.90.00.99.11- - - - Çöven
1404.90.00.99.19- - - - Diğerleri