×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

Gümrük.com.tr

İçeriğinde Ticaret Politikası Savunma Araçları, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile yapılan Anlaşmalarda ve İthalat Rejimi Kararının 4. Maddesinde adı geçen ve iç mevzuatta yer alan, ithalattan (ciddi) zarar gören benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticilerin korunması amacıyla başvurulan, dampinge karşı önlemler, sübvansiyona karşı önlemler ile korunma ve gözetim önlemlerini bulabilirsiniz.

Ticari Politikası Savunma Araçları;

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine, İthalatta Korunma Önlemlerine, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine, İthalatta Gözetim Uygulanmasına, Belirli Tekstil ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine, İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli ülkeler Menşeli Tekstil ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine, Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunmasına İlişkin;

Kanun

Karar

Yönetmelik ve

Tebliğlerine ulaşabilirsiniz.

Damping ve Sübvansiyon

Bir malın, ihracatçı veya menşe ülkedeki iç piyasa satış fiyatından daha düşük bir fiyatla ihraç edilmesidir DAMPİNG. Dampingli ithalattan zarar gördüğünü iddia eden yerli üretim dalı, söz konusu ithalata önlem alınması için İthalat Genel Müdürlüğü?ne başvurabilir. Başvuru üzerine ilgili Mevzuat çerçevesinde gerekli şartların sağlanması halinde soruşturma açılabilmekte ve soruşturma sonucunda damping, zarar ve illiyet bağının tespit edilmesi durumunda alınan önlemlerden yayımlandığı gün haberdar olursunuz.

Korunma Önlemleri

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edilmesi halinde, bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak üzere, söz konusu zarar veya zarar tehdidiyle sınırlı ve geçici olmak kaydıyla korunma önlemi alınabilmektedir. Bu amaçla, korunma önlemi bir malın ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergilerinde artış yapılması veya miktar sınırlaması şeklinde uygulanabileceği gibi bunların kombinasyonu olarak uygulanacak mevzuattan da yayımlandığı gün haberdar olursunuz.

Bu bağlamda gumruk.com.tr?nin abonelerini ithalatçılar, ihracatçılar, müteşebbisler, dış ticaret danışmanları, gümrük müşavirlik şirketleri, fuar gezginleri oluşturmaktadır.

gumruk.com.tr?ye bilgisayarınızdan, tablet ve android telefonunuzdan, yurt içinden, yurt dışından, kısacası internete bağlanabildiğiniz her yerden ulaşabilirsiniz