Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 2BİTKİSEL ÜRÜNLER
FASIL : 13 Lak; Sakız, Reçine Ve Diğer Bitkisel Özsu Ve Hülasalar

FasılNoFasıl Açıklaması
13.01Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi):
1301.20.00.00.00- Arap zamkı
1301.90- Diğerleri:
1301.90.00.10.00- - Günlük
- - Diğerleri
- - - Saluz adası mastikası (Pistacia lentiscus cinsi ağaçların mastikası) :
1301.90.00.21.00- - - - Tababette kullanılanlar
1301.90.00.29.00- - - - Diğerleri
- - - Zamk ve sakız reçineleri :
1301.90.00.31.00- - - - Tababette kullanılanlar
1301.90.00.39.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
1301.90.00.41.00- - - - Lak
- - - - Diğerleri :
1301.90.00.91.00- - - - - Tababette kullanılanlar
1301.90.00.99.00- - - - - Diğerleri
13.02Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar -agar , bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın):
- Bitkisel özsu ve hülasalar:
1302.11- - Afyon:
1302.11.00.10.00- - - İlaç sanayiinde kullanılanlar
- - - Diğerleri
1302.11.00.90.11- - - - Haşhaş sapı konsantresi
1302.11.00.90.12- - - - Afyon
1302.12- - Meyan kökünden elde edilenler :
- - - İlaç sanayiinde kullanılanlar
1302.12.00.10.11- - - - Meyan balı
1302.12.00.10.12- - - - Meyan özü
- - - Diğerleri
1302.12.00.90.11- - - - Meyan balı
1302.12.00.90.12- - - - Meyan özü
1302.13.00.00.00- - Şerbetçi otundan elde edilenler
1302.14.00.00.00- - Efedra (Ephedra) bitkisinden elde edilenler
1302.19- - Diğerleri:
1302.19.05.00.00- - - Vanilya yağ reçineleri
- - - Diğerleri:
1302.19.70.10.00- - - - İlaç sanayiinde kullanılanlar
- - - - Diğerleri
1302.19.70.91.00- - - - - Pire otundan veya rotenon içeren bitkilerin köklerinden elde edilenler
- - - - - Diğerleri:
1302.19.70.99.10- - - - - - Stevia bitkisinden elde edilenler
1302.19.70.99.90- - - - - - Diğerleri
1302.20- Pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar:
- - Kuru halde olanlar :
1302.20.10.10.00- - - Pektik maddeler (pektinler)
- - - Diğerleri
1302.20.10.90.11- - - - Pektinatlar
1302.20.10.90.12- - - - Pektatlar
- - Diğerleri:
1302.20.90.10.00- - - Pektik maddeler (pektinler)
- - - Diğerleri
1302.20.90.90.11- - - - Pektinatlar
1302.20.90.90.12- - - - Pektatlar
- Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın):
1302.31- - Agar-agar :
1302.31.00.10.00- - - Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar
1302.31.00.90.00- - - Diğerleri
1302.32- - Keçi boynuzundan, keçi boynuzu tohumlarından ve Siyam baklası tohumlarından elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın) :
- - - Keçiboynuzundan ve keçiboynuzu tohumlarından elde edilenler :
1302.32.10.10.00- - - - Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar
1302.32.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Siyam baklası tohumlarından elde edilenler :
1302.32.90.10.00- - - - Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar
1302.32.90.90.00- - - - Diğerleri
1302.39- - Diğerleri :
1302.39.00.10.00- - - Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar
1302.39.00.90.00- - - Diğerleri