Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 2BİTKİSEL ÜRÜNLER
FASIL : 12 Yağlı Tohum Ve Meyveler; Muhtelif Tane, Tohum Ve Meyveler; Sanayiide Ve Tıpta Kullanılan Bitkiler; Saman Ve Kaba Yem

FasılNoFasıl Açıklaması
12.01Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın):
1201.10.00.00.00- Tohumluk olanlar
1201.90.00.00.00- Diğerleri
12.02Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın)
1202.30.00.00.00- Tohumluk olanlar
- Diğerleri:
1202.41.00.00.00- - Kabuklu
1202.42.00.00.00- - Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın)
1203.00.00.00.00Kopra
1204.00Keten tohumu (kırılmış olsun olmasın):
1204.00.10.00.00- Tohumluk olanlar
1204.00.90.00.00- Diğerleri
12.05Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın):
1205.10- Düşük erusik asitli rep veya kolza tohumları:
1205.10.10.00.00- - Tohumluk olanlar
1205.10.90.00.00- - Diğerleri
1205.90.00.00.00- Diğerleri
1206.00Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın):
1206.00.10.00.00- Tohumluk olanlar
- Diğerleri :
- - Kabuksuz; gri beyaz çizgili kabuklu
1206.00.91.00.11- - - Çerezlik olanlar
1206.00.91.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri
1206.00.99.00.11- - - Çerezlik olanlar
1206.00.99.00.19- - - Diğerleri
12.07Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın) :
1207.10.00.00.00- Palm meyvesi ve çekirdeği
- Pamuk tohumu:
1207.21.00.00.00- - Tohumluk olanlar
1207.29.00.00.00- - Diğerleri
1207.30.00.00.00- Hint yağı tohumu
1207.40- Susam tohumu:
1207.40.10.00.00- - Tohumluk olanlar
- - Diğerleri:
1207.40.90.00.11- - - Ham
1207.40.90.00.12- - - Soyulmuş
1207.50- Hardal tohumu:
1207.50.10.00.00- - Tohumluk olanlar
1207.50.90.00.00- - Diğerleri
1207.60.00.00.00- Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu
1207.70.00.00.00- Kavun, Karpuz tohumu
- Diğerleri:
1207.91- - Haşhaş tohumu:
1207.91.10.00.00- - - Tohumluk olanlar
1207.91.90.00.00- - - Diğerleri
1207.99- - Diğerleri:
- - - Tohumluk olanlar:
1207.99.20.00.11- - - - Chia tohumu
1207.99.20.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
1207.99.91.00.00- - - - Kenevir (kendir) tohumu
- - - - Diğerleri:
1207.99.96.00.11- - - - - Chia tohumu
1207.99.96.00.19- - - - - Diğerleri
12.08Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları (hardal unu hariç):
1208.10- Soya fasulyesinin unu ve kaba unları
1208.10.00.00.11- - Soya fasulyesinin unu
1208.10.00.00.12- - Soya fasulyesinin kaba unu
1208.90- Diğerleri
1208.90.00.00.11- - Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları
1208.90.00.00.19- - Diğerleri
12.09Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar:
1209.10.00.00.00- Şeker pancarı tohumları
- Yem bitkileri tohumları:
1209.21.00.00.00- - Yonca tohumu
1209.22- - Üçgül tohumu (Trifolium spp.):
1209.22.10.00.00- - - Kırmızı üçgül (Trifolium protense L.)
1209.22.80.00.00- - - Diğerleri
1209.23- - Çayır otu tohumları:
1209.23.11.00.00- - - Çayır (Festuca pratensis Huds.) tohumları
1209.23.15.00.00- - - Kırmızı çayır otu (Festuca rubra L.) tohumları
- - - Diğer çayır otu tohumları
1209.23.80.00.11- - - - Koyun çayır otu (Festuca ovina L.) tohumları
1209.23.80.00.19- - - - Diğerleri
1209.24.00.00.00- - Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.)
1209.25- - Çim tohumları (Lolium multiflorum Lam, Lolium perenne L.):
1209.25.10.00.00- - - İtalyan çimi (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.)
1209.25.90.00.00- - - İngiliz çimi (Lolium perenne L.)
1209.29- - Diğerleri:
- - - Çayır kelp kuyruğu otu tohumu, Fiğ; Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar; domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.) tohumu; tavus otları (Agrosties) tohumu
1209.29.45.00.11- - - - Vicia sativa L. türü fiğ
1209.29.45.00.12- - - - Diğer tür fiğ
1209.29.45.00.13- - - - Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar
1209.29.45.00.14- - - - Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.)
1209.29.45.00.15- - - - Tavus otları (Agrosties) tohumu
1209.29.45.00.16- - - - Çayır kelp kuyruğu otu tohumu
1209.29.50.00.00- - - Acı bakla tohumu
1209.29.60.00.00- - - Hayvan yemi olarak kullanılan pancar tohumu (Beta vulgaris var.alba)
- - - Diğerleri
1209.29.80.00.11- - - - Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.)
1209.29.80.00.12- - - - Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları
1209.29.80.00.13- - - - Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J veC presl.)tohumları
1209.29.80.00.14- - - - Korunga (Onobrychis sativa L.)
1209.29.80.00.15- - - - Burçak (Vicia ervilia Willd.)
1209.29.80.00.16- - - - Sorgum tohumu
1209.29.80.00.17- - - - Yem şalgamı tohumu
1209.29.80.00.18- - - - Diğerleri
1209.30.00.00.00- Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları
- Diğerleri:
1209.91- - Sebze tohumları:
1209.91.30.00.00- - - Salata pancarı veya "kırmızı pancar" tohumu (Beta vulgaris var. conditiva)
- - - Diğerleri
1209.91.80.00.11- - - - Kabak tohumu
1209.91.80.00.12- - - - Domates tohumu
1209.91.80.00.13- - - - Hıyar tohumu
1209.91.80.00.14- - - - Soğan tohumu
1209.91.80.00.15- - - - Havuç tohumu
1209.91.80.00.16- - - - Marul tohumu
1209.91.80.00.17- - - - Karnabahar tohumu
1209.91.80.00.18- - - - Maydanoz tohumu
1209.91.80.00.21- - - - Ispanak tohumu
1209.91.80.00.22- - - - Bamya tohumu
1209.91.80.00.23- - - - Baş salata tohumu
1209.91.80.00.24- - - - Biber tohumu
1209.91.80.00.25- - - - Patlıcan tohumu
1209.91.80.00.26- - - - Turp tohumu
1209.91.80.00.29- - - - Diğer sebze tohumları
1209.99- - Diğerleri :
1209.99.10.00.00- - - Orman ağaçlarının tohumları
- - - Diğerleri:
1209.99.91.00.00- - - - Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 alt pozisyonundakiler hariç)
- - - - Diğerleri:
1209.99.99.10.00- - - - - Meyva ağaçları tohumları
- - - - - Diğerleri
1209.99.99.90.11- - - - - - Tütün tohumu
1209.99.99.90.18- - - - - - Diğerleri
12.10Şerbetçi otu kozalakları (taze veya kurutulmuş, dane, toz veya pellet şekline getirilmiş olsun olmasın); lüpülin:
1210.10.00.00.00- Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş)
1210.20- Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmiş); lüpülin :
- - Lüpülinle zenginleştirilmiş şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmiş);lüpülin
1210.20.10.00.11- - - Lüpülin
1210.20.10.00.19- - - Diğerleri
1210.20.90.00.00- - Diğerleri
12.11Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın):
1211.20.00.00.00- Ginseng kökü
1211.30.00.00.00- Koka yaprağı
1211.40.00.00.00- Haşhaş kellesi
1211.50.00.00.00- Efedra (Ephedra)
1211.90- Diğerleri:
1211.90.30.00.00- - Tonka fasulyesi
- - Diğerleri
1211.90.86.00.11- - - Vermut otu
1211.90.86.00.12- - - Likör otu
1211.90.86.00.14- - - Kına kına kabukları
1211.90.86.00.16- - - Yabani güveyotu (Origanum vulgare) (sapları ve yaprakları)
1211.90.86.00.18- - - Meyan kökü
- - - Nane
1211.90.86.00.22- - - - Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar
1211.90.86.00.23- - - - Diğerleri
- - - Ihlamur
1211.90.86.00.24- - - - Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar
1211.90.86.00.25- - - - Diğerleri
- - - Adaçayı (Salvia officinalis) (yaprakları ve çiçekleri)
1211.90.86.00.26- - - - Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar
1211.90.86.00.27- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar:
1211.90.86.00.31- - - - - Biberiye
1211.90.86.00.39- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
1211.90.86.00.41- - - - - Biberiye
1211.90.86.00.49- - - - - Diğerleri
12.12Keçiboynuzu, deniz otları ve diğer algler, şeker pancarı ve şeker kamışı (taze , soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, öğütülmüş olsun olmasın) ; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan insanların yemesine elverişli cinsten meyve çekirdekleri ve çekirdek içleri ve diğer bitkisel ürünler (Cicho rium intybus sativum cinsi kavrulmamış hindiba kökleri dahil):
- Deniz otları ve diğer algler:
1212.21- - İnsan tüketimine elverişli olanlar:
1212.21.00.10.00- - - Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar
1212.21.00.20.00- - - Dondurulmuş olanlar
1212.21.00.90.00- - - Diğerleri
1212.29- - Diğerleri:
1212.29.00.10.00- - - Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar
1212.29.00.20.00- - - Dondurulmuş olanlar
1212.29.00.90.00- - - Diğerleri
1212.91- - Şeker pancarı:
- Diğerleri :
1212.91.20.00.00- - - Kurutulmuş (öğütülmüş olsun olmasın)
1212.91.80.00.00- - - Diğerleri
1212.92.00.00.00- - Keçiboynuzu (harnup)
1212.93.00.00.00- - Şeker kamışı
1212.94.00.00.00- - Hindiba kökleri
1212.99- - Diğerleri:
- - - Keçiboynuzu tohumları:
1212.99.41.00.00- - - - Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş
1212.99.49.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
1212.99.95.00.11- - - - Dondurulmuş taze polen
1212.99.95.00.12- - - - Kurutulmuş polen
1212.99.95.00.13- - - - Tatlı sorgum (saccharatum)
1212.99.95.00.14- - - - Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri
1212.99.95.00.19- - - - Diğerleri
1213.00.00.00.00Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)
12.14İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, üçgül, evliya otu, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri hayvan yemleri (pellet şeklinde olsun olmasın):
1214.10.00.00.00- Yonca kaba unu ve pelletleri
1214.90- Diğerleri :
1214.90.10.00.00- - Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler
1214.90.90.00.00- - Diğerleri