Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 2BİTKİSEL ÜRÜNLER
FASIL : 11 Değirmencilik Ürünleri; Malt; Nişasta; İnülin; Buğday Gluteni

FasılNoFasıl Açıklaması
1101.00Buğday unu veya mahlut unu :
- Buğday unu :
1101.00.11.00.00- - Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu
1101.00.15.00.00- - Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu
1101.00.90.00.00- Mahlut unu
11.02Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç):
1102.20- Mısır unu:
1102.20.10.00.00- - Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
1102.20.90.00.00- - Diğerleri
1102.90- Diğerleri :
1102.90.10.00.00- - Arpa unu
1102.90.30.00.00- - Yulaf unu
1102.90.50.00.00- - Pirinç unu
1102.90.70.00.00- - Çavdar unu
1102.90.90.00.00- - Diğerleri
11.03Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat kaba unları ve pelletleri:
- Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve hububat kaba unları:
1103.11- - Buğdaydan:
1103.11.10.00.00- - - Makarnalık buğdaydan (durum buğday)
1103.11.90.00.00- - - Adi ve kaplıca (kızıl) buğdaydan
1103.13- - Mısırdan:
1103.13.10.00.00- - - Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
1103.13.90.00.00- - - Diğerleri
1103.19- - Diğer hububattan:
1103.19.20.00.00- - - Çavdar veya arpadan
1103.19.40.00.00- - - Yulaftan
1103.19.50.00.00- - - Pirinçten
- - - Diğerleri
1103.19.90.00.13- - - - Mahluttan
1103.19.90.00.19- - - - Diğerleri
1103.20- Pelletler:
1103.20.25.00.00- - Çavdar veya arpadan
1103.20.30.00.00- - Yulaftan
1103.20.40.00.00- - Mısırdan
1103.20.50.00.00- - Pirinçten
1103.20.60.00.00- - Buğdaydan
1103.20.90.00.00- - Diğerleri
11.04Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) ( 10.06 pozisyonunda yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları (bütün halde, yassılastırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş):
- Yassılaştırılmış veya flokon halindeki taneler:
1104.12- - Yulaf:
1104.12.10.00.00- - - Yassılaştırılmış taneler
1104.12.90.00.00- - - Flokon halindeki taneler
1104.19- - Diğer hububat:
- - - Buğday
1104.19.10.00.11- - - - Yassılaştırılmış taneler
1104.19.10.00.12- - - - Flokon halindeki taneler
- - - Çavdar
1104.19.30.00.11- - - - Yassılaştırılmış taneler
1104.19.30.00.12- - - - Flokon halindeki taneler
- - - Mısır
1104.19.50.00.11- - - - Yassılaştırılmış taneler
1104.19.50.00.12- - - - Flokon halindeki taneler
- - - Arpa
1104.19.61.00.00- - - - Yassılaştırılmış taneler
1104.19.69.00.00- - - - Flokon halindeki taneler
- - - Diğerleri:
1104.19.91.00.00- - - - Flokon halindeki pirinç
- - - - Diğerleri
1104.19.99.00.11- - - - - Diğer hububattan yassılastırılmış taneIer
1104.19.99.00.12- - - - - Diğer hububattan flokon halindeki taneler
- Diğer işlenmiş taneler (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yuvarlatılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış) :
1104.22- - Yulaf taneleri:
1104.22.40.00.00- - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın
1104.22.50.00.00- - - Yuvarlatılmış
1104.22.95.00.00- - - Diğerleri
1104.23- - Mısır taneleri:
1104.23.40.00.00- - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın; Yuvarlatılmış
1104.23.98.00.00- - - Diğerleri
1104.29- - Diğer hububat taneleri:
- - - Arpa taneleri
1104.29.04.00.00- - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın
1104.29.05.00.00- - - - Yuvarlatılmış
1104.29.08.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
1104.29.17.00.00- - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın
1104.29.30.00.00- - - - Yuvarlatılmış
- - - - Sadece iri parçalar halinde ufalanmış:
1104.29.51.00.00- - - - - Buğday
1104.29.55.00.00- - - - - Çavdar
1104.29.59.00.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri :
1104.29.81.00.00- - - - - Buğdaydan
1104.29.85.00.00- - - - - Çavdardan
1104.29.89.00.00- - - - - Diğerleri
1104.30- Hububat embriyonları (bütün halde, yassılaştırılmış,flokon haline getirilmiş veya öğütülmüş):
1104.30.10.00.00- - Buğday
- - Diğer hububat:
1104.30.90.00.11- - - Mısır özü
1104.30.90.00.19- - - Diğerleri
11.05Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri
1105.10- Patates unu,ezmesi ve tozları
1105.10.00.00.11- - Patates unu
1105.10.00.00.12- - Patates ezmesi ve tozları
1105.20.00.00.00- Patates flokonları, granülleri ve pelletleri
11.0607.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna giren sagunun ve köklerin veya yumruların un, kaba un ve tozları; 8. fasıla giren ürünlerin un, kaba un ve tozu:
1106.10.00.00.00- 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillere ait olanlar
1106.20- 07.14 Pozisyonuna giren saguya, köklere ve yumrulara ait olanlar:
1106.20.10.00.00- - Başka maddeler katılmış (denature)
- - Diğerleri
1106.20.90.00.11- - - Salep
1106.20.90.00.19- - - Diğerleri
1106.30- 8. Fasıla giren ürünlere ait olanlar :
1106.30.10.00.00- - Muza ait olanlar
- - Diğerlerine ait olanlar
1106.30.90.00.15- - - Fındıktan olanlar
1106.30.90.00.19- - - Diğerleri
11.07Malt (kavrulmuş olsun olmasın):
1107.10- Kavrulmamış:
- - Buğday maltı:
1107.10.11.00.00- - - Un şeklinde olanlar
1107.10.19.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Un şeklinde olanlar
1107.10.91.00.11- - - - Arpadan olanlar
1107.10.91.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
1107.10.99.00.11- - - - Arpadan olanlar
1107.10.99.00.19- - - - Diğerleri
1107.20- Kavrulmuş
1107.20.00.00.11- - Buğday
1107.20.00.00.12- - Arpa
1107.20.00.00.19- - Diğerleri
11.08Nişastalar; inülin:
- Nişastalar:
1108.11- - Buğday nişastası:
1108.11.00.10.00- - - Torba içinde olanlar
1108.11.00.90.00- - - Diğerleri
1108.12- - Mısır nişastası:
1108.12.00.10.00- - - Torba içinde olanlar
1108.12.00.90.00- - - Diğerleri
1108.13- - Patates nişastası:
1108.13.00.10.00- - - Torba içinde olanlar
1108.13.00.90.00- - - Diğerleri
1108.14- - Manyok (cassava) nişastası:
1108.14.00.10.00- - - Torba içinde olanlar
1108.14.00.90.00- - - Diğerleri
1108.19- - Diğer nişastalar:
- - - Pirinç nişastası:
1108.19.10.10.00- - - - Torba içinde olanlar
1108.19.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
1108.19.90.10.00- - - - Torba içinde olanlar
1108.19.90.90.00- - - - Diğerleri
1108.20.00.00.00- İnülin
1109.00.00.00.00Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum