Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 21SANAT ESERLERİ, KOLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR
FASIL : 97 Sanat Eserleri, Kolleksiyon Eşyası Ve Antikalar

FasılNoFasıl Açıklaması
97.01Tamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel resimler (49.06 pozisyonundaki çizimler ve elle boyanmış veya elle dekore edilmiş fabrikasyon ürünler hariç); kolajlar (yapıştırma resimler) ve benzeri dekoratif plakalar
9701.10.00.00.00- Yağlı boya, karakalem ve pastel resimler
9701.90- Diğerleri:
9701.90.00.05.00- - Tamamen elle yapılmış sanat eseri niteliğindeki kolaj ve benzeri dekoratif panolar
9701.90.00.10.00- - Çiçekler, çiçek goncaları ve tomurcuklar ile yapraklı dallar, ince dallar ve bitkilerin diğer parçaları, otlar, yosunlar ve dikenlerden yapılmış olanlar
9701.90.00.20.00- - Plastik maddelerden yapılmış olanlar
9701.90.00.30.00- - Ahşaptan yapılmış olanlar
9701.90.00.40.00- - Tabii mantardan yapılmış olanlar
9701.90.00.50.00- - Baskı yapılmış resim veya dekoratif motiflerle süslenmiş olanlar
9701.90.00.60.00- - Mensucattan yapılmış olanlar
9701.90.00.70.00- - Adi metallerden yapılmış olanlar
9701.90.00.90.00- - Diğerleri
9702.00.00.00.00Orijinal gravürler, estamplar ve litoğrafyalar
9703.00.00.00.00Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri (yapıldığı madde ne olursa olsun)
9704.00.00.00.00Kullanılmış veya kullanılmamış posta pulları, damga ve 'harç pulları, matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga taşıyan zarflar ve benzerleri (4907 pozisyonunda yer alanlar hariç)
9705.00.00.00.00Zooloji, botanik, mineroloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnoğrafik veya nümizmatik bir değeri bulunan kolleksiyon ve örnekler
9706.00.00.00.00Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum