Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 20MUHTELİF MAMUL EŞYA
FASIL : 94 Mobilyalar, Tıpta Veya Cerrahide Kullanılan Mobilyalar, Yatak Takımları Ve Benzeri Doldurulmuş Eşya; Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen Veya Yer Almayan Aydınlatma Cihazları; Reklam Lambaları, Işıklı Tabelalar, Işıklı İsim Plakaları Ve Benzerleri; Prefabrik Yapılar

FasılNoFasıl Açıklaması
94.01Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları:
9401.10- Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar:
9401.10.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (deriyle kaplanmamış)
9401.10.00.90.00- - Diğerleri
9401.20.00.00.00- Motorlu taşıtlarda kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar
9401.30- Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler:
9401.30.00.00.11- - Ahşap koltuk ve sandalyeler
9401.30.00.00.12- - Adi metallerden koltuk ve sandalyeler
9401.30.00.00.19- - Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00- Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
- Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar:
9401.52.00.00.00- - Bambudan
9401.53.00.00.00- - Hintkamışından
9401.59.00.00.00- - Diğerleri
- Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar:
9401.61- - İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar:
9401.61.00.00.11- - - Çocuklar için olanlar
9401.61.00.00.19- - - Diğerleri
9401.69- - Diğerleri:
9401.69.00.00.11- - - Çocuklar için olanlar
9401.69.00.00.19- - - Diğerleri
9401.71- - İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar:
- Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar:
9401.71.00.00.11- - - Çocuklar için olanlar
9401.71.00.00.19- - - Diğerleri
9401.79- - Diğerleri:
9401.79.00.00.11- - - Çocuklar için olanlar
9401.79.00.00.19- - - Diğerleri
9401.80- Oturmaya mahsus diğer mobilyalar:
9401.80.00.00.11- - Çocuklar için olanlar
9401.80.00.00.19- - Diğerleri
9401.90- Aksam ve parçalar:
9401.90.10.00.00- - Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar
- - Diğerleri :
9401.90.30.00.00- - - Ahşap olanlar
- - - Diğerleri
9401.90.80.00.11- - - - Kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar
9401.90.80.00.19- - - - Diğerleri
94.02Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar (ameliyat masaları, muayene masaları, kliniklerde kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişci koltukları), döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltukları ve benzeri koltuklar; bu eşyaların aksam ve parçaları:
9402.10- Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar, bunların aksam ve parçaları
9402.10.00.00.11- - Dişçilik koltukları
9402.10.00.00.19- - Diğerleri
9402.10.00.00.21- - Aksam ve parçalar
9402.90- Diğerleri
9402.90.00.00.11- - Eğme, döndürme, yükseltme, alçaltma gibi fonksiyonlara haiz mekanik tertibatlı ameliyat masaları
9402.90.00.00.12- - Ortopedik masalar
9402.90.00.00.13- - Mekanik tertibatlı karyolalar
9402.90.00.00.19- - Diğerleri
9402.90.00.00.21- - Aksam ve parçalar
94.03Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları:
9403.10- Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar:
- - Yüksekliği 80 cm.yi geçmeyenler:
9403.10.51.00.00- - - Yazı masaları
9403.10.58.00.00- - - Diğerleri
- - Yüksekliği 80 cm.yi 'geçenler:
9403.10.91.00.00- - - Kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar
9403.10.93.00.00- - - Çekmeceli dolaplar, dosya veya fiş dolapları
9403.10.98.00.00- - - Diğerleri
9403.20- Metalden diğer mobilyalar:
- - Karyolalar:
9403.20.20.00.11- - - Çocuk karyolaları ve beşikler
9403.20.20.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9403.20.80.10.00- - - Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları
9403.20.80.90.00- - - Diğerleri
9403.30- Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar:
- - Yüksekliği 80 cm.yi geçmeyenler:
9403.30.11.00.00- - - Yazı masaları
9403.30.19.00.00- - - Diğerleri
- - Yüksekliği 80 cm.yi geçenler:
9403.30.91.00.00- - - Kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; çekmeceli dolaplar, dosya ve fiş dolapları
9403.30.99.00.00- - - Diğerleri
9403.40- Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar :
9403.40.10.00.00- - Hazır mutfak üniteleri
9403.40.90.00.00- - Diğerleri
9403.50- Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar:
9403.50.00.00.11- - Çocuk karyolaları ve beşikler
9403.50.00.00.19- - Diğerleri
9403.60- Diğer ahşap mobilyalar:
9403.60.10.00.00- - Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60.30.00.00- - Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
- - Diğer ahşap mobilyalar:
9403.60.90.10.00- - - Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılacak türden küçük dolaplar
9403.60.90.90.00- - - Diğerleri
9403.70- Plastik maddelerden mobilyalar:
9403.70.00.00.11- - Çocuk karyolaları ve beşikler
9403.70.00.00.19- - Diğerleri
- Diğer maddelerden mobilyalar (kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden olanlar dahil):
9403.82.00.00.00- - Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00- - Hintkamışından
9403.89.00.00.00- - Diğerleri
9403.90- Aksam ve parçalar:
9403.90.10.00.00- - Metalden olanlar
9403.90.30.00.00- - Ahşap olanlar
9403.90.90.00.00- - Diğer maddelerden olanlar
94.04Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da plastikten veya herhangi bir malzemeden dahili olarak donatılmış veya doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi) (kaplanmış olsun olmasın):
9404.10.00.00.00- Şilte mesnetleri
- Şilteler:
9404.21- - Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın):
9404.21.10.00.00- - - Kauçuktan olanlar
9404.21.90.00.00- - - Plastik maddelerden olanlar
9404.29- - Diğer maddelerden olanlar:
9404.29.10.00.00- - - Metal yaylı olanlar
9404.29.90.00.00- - - Diğerleri
9404.30.00.00.00- Uyku tulumları
9404.90- Diğerleri:
9404.90.10.00.00- - Kuş tüyüyle doldurulmuş olanlar
9404.90.90.00.00- - Diğerleri
94.05Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları (projektörler ve sahne projektörleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan sabit bir ışık kaynağına sahip ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzer eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları:
9405.10- Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç):
- - Plastik veya seramik maddelerden yapılmış olanlar:
9405.10.21.00.00- - - Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri:
9405.10.40.10.00- - - - Seramik maddelerden yapılmış olanlar
9405.10.40.90.00- - - - Diğerleri
- - Camdan olanlar:
- - - Avizeler
9405.10.50.10.11- - - - Kristal avizeler
9405.10.50.10.19- - - - Diğerleri
9405.10.50.90.00- - - Diğer aydınlatma cihazları
- - Diğer maddelerden olanlar:
9405.10.91.00.00- - - Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerinin kullanılmasına mahsus olanlar
9405.10.98.00.00- - - Diğerleri
9405.20- Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar:
- - Plastik veya seramik maddelerden olanlar:
9405.20.11.00.00- - - Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri:
9405.20.40.10.00- - - - Seramik maddelerden olanlar
9405.20.40.90.00- - - - Diğerleri
9405.20.50.00.00- - Camdan olanlar
- - Diğer maddelerden olanlar:
9405.20.91.00.00- - - Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
9405.20.99.00.00- - - Diğerleri
9405.30.00.00.00- Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar
9405.40- Elektrikli diğer aydınlatma cihazları:
9405.40.10.00.00- - Projektörler
- - Diğerleri:
- - - Plastik maddelerden olanlar:
9405.40.31.00.00- - - - Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
9405.40.35.00.00- - - - Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar
9405.40.39.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğer maddelerden olanlar:
9405.40.91.00.00- - - - Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
9405.40.95.00.00- - - - Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar
9405.40.99.00.00- - - - Diğerleri
9405.50.00.00.00- Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları
9405.60- Işıklı panolar, ışıklı tabelalar ve ışıklı isim tabelaları ve benzeri eşya:
9405.60.20.00.00- - Plastik maddelerden olanlar
9405.60.80.00.00- - Diğer maddelerden olanlar
- Aksam ve parçalar:
9405.91- - Camdan olanlar:
9405.91.10.00.00- - - Elektrikli aydınlatma cihazlarında kullanılan eşya (projektörler hariç)
- - - Diğerleri:
9405.91.90.10.00- - - - Projektörlere ait olanlar
- - - - Diğerleri
9405.91.90.90.11- - - - - Lüks lambası camları
9405.91.90.90.18- - - - - Diğerleri
9405.92.00.00.00- - Plastik maddelerden olanlar
9405.99.00.00.00- - Diğerleri
94.06Prefabrik yapıIar:
9406.10.00.00.00- Ahşap olanlar
9406.90- Diğerleri:
9406.90.10.00.00- - Taşınabilir (mobil) evler
- - Diğerleri
- - - Demir ve çelikten olanlar
9406.90.31.00.00- - - - Seralar
9406.90.38.00.00- - - - Diğerleri
9406.90.90.00.00- - - Diğer maddelerden olanlar
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum