Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 18OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ
FASIL : 91 Saatler Ve Bunların Aksam Ve Parçaları

FasılNoFasıl Açıklaması
91.01Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar dahil) (zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar) :
- Elektrikle çalışan kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):
9101.11.00.00.00- - Sadece mekanik göstergesi olanlar
9101.19.00.00.00- - Diğerleri
- Diğer kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):
9101.21.00.00.00- - Otomatik kurmalı olanlar
9101.29.00.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
9101.91- - Elektrikle çalışanlar
9101.91.00.00.11- - - Cep saatleri
9101.91.00.00.12- - - Kronometreler
9101.91.00.00.19- - - Diğerleri
9101.99- - Diğerleri
9101.99.00.00.11- - - Cep saatleri
9101.99.00.00.12- - - Kronometreler
9101.99.00.00.19- - - Diğerleri
91.02Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçları dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç) :
- Elektrikle çalışan kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):
9102.11.00.00.00- - Sadece mekanik göstergesi olanlar
9102.12.00.00.00- - Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital)
9102.19.00.00.00- - Diğerleri
- Diğer kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):
9102.21.00.00.00- - Otomatik kurmalı olanlar
9102.29.00.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
9102.91- - Elektrikle çalışanlar
9102.91.00.00.11- - - Cep saatleri
9102.91.00.00.12- - - Kronometreler
9102.91.00.00.19- - - Diğerleri
9102.99- - Diğerleri
9102.99.00.00.11- - - Cep saatleri
9102.99.00.00.12- - - Kronometreler
9102.99.00.00.19- - - Diğerleri
91.03Saat makinalı duvar saatleri ve çalar saatler( 91.04 pozisyonundaki saatler hariç ):
9103.10- Elektrikle çalışanlar:
9103.10.00.10.00- - Çalar saatler
9103.10.00.90.00- - Diğerleri
9103.90- Diğerleri:
9103.90.00.10.00- - Çalar saatler
9103.90.00.90.00- - Diğerleri
9104.00Motorlu kara nakil vasıtalarının, uçakların, uzay araçlarının, gemilerin veya diğer nakil vasıtaIarının alet tablolarına mahsus saatler ve benzerleri
9104.00.00.00.11- Elektrikli veya elektronik olanlar
9104.00.00.00.19- Diğerleri
91.05Diğer saatler:
- Çalar saatler:
9105.11.00.00.00- - Elektrikle çalışanlar
9105.19.00.00.00- - Diğerleri
- Duvar saatleri:
9105.21.00.00.00- - Elektrikle çalışanlar
9105.29.00.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
9105.91.00.00.00- - Elektrikle çalışanlar
9105.99.00.00.00- - Diğerleri
91.06Saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve zaman sayaçları (devam kaydeden cihazlar, tarih ve saat kaydedici cihazlar gibi) :
9106.10.00.00.00- Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar
9106.90.00.00.00- Diğerleri
9107.00Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına göre duran cihazlar ve diğer cihazlar)
9107.00.00.00.11- Elektrikli veya elektronik olanlar
9107.00.00.00.19- Diğerleri
91.08Cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış veya birleştirilmiş) :
- Elektrikle çalışanlar:
9108.11.00.00.00- - Sadece mekanik göstergeli veya mekanik göstergenin birleştirilebildiği bir tertibata sahip olanlar
9108.12.00.00.00- - Sadece opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital)
9108.19.00.00.00- - Diğerleri
9108.20.00.00.00- Otomatik kurmalı olanlar
9108.90.00.00.00- Diğerleri
91.09Diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol saatleri hariç) :
9109.10.00.00.00- Elektrikle çalışanlar
9109.90.00.00.00- Diğerleri
91.10Tamamlanmış saat makinaları (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleştirilmiş); saat makinalarının taslakları:
- Cep veya koI saatlerine ait olanlar:
9110.11- - Tamamlanmış makinalar (birleştirilmemiş veya kısmen birleş tirilmiş) (şablonlar):
9110.11.10.00.00- - - Spiral rakkaslı olanlar
9110.11.90.00.00- - - Diğerleri
9110.12.00.00.00- - Tamamlanmamış makinalar (birleştirilmiş)
9110.19.00.00.00- - Taslaklar
9110.90.00.00.00- Diğerleri
91.11Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçaları:
9111.10.00.00.00- Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden zarflar
9111.20.00.00.00- Adi metallerden zarflar (altın veya gümüşle kaplanmış olsun olmasın)
9111.80.00.00.00- Diğer zarflar
9111.90.00.00.00- Aksam ve parçalar
91.12Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve bunların aksam ve parçaları:
9112.20.00.00.00- Zarflar
9112.90.00.00.00- Aksam ve parçalar
91.13Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:
9113.10- Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar:
9113.10.10.00.00- - Kıymetli metallerden olanlar
9113.10.90.00.00- - Kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar
9113.20- Adi metallerden olanlar (altın veya gümüşle kaplanmış olsun olmasın)
9113.20.00.00.11- - Altınla kaplanmış olanlar
9113.20.00.00.19- - Diğerleri
9113.90- Diğerleri:
9113.90.00.10.00- - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar
9113.90.00.20.00- - Mensucattan mamul olanlar
9113.90.00.30.00- - İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar
9113.90.00.40.00- - Plastik maddelerden olanlar
9113.90.00.90.00- - Diğerleri
91.14Diğer saat aksamı :
9114.10.00.00.00- Yaylar (zemberekler dahil)
9114.30.00.00.00- Kadranlar
9114.40.00.00.00- Tablalar ve köprüler
9114.90.00.00.00- Diğerleri