×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- - Görüntü iletici kablolar:
- - Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar:
- - - Her iki yüzü de işlenmiş olanlar:
- - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar:
- - - Her iki yüzü de işlenmiş olanlar:
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
- - Diğerleri:
- Objektif mercekleri:
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
- - Diğerleri:
- Çerçeveler:
- - Diğerleri:
- - Plastik camlı olanlar
- - Diğerleri
- - Diğerleri
- Diğer fotoğraf makinaları:
- Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları:
- Aksam, parça ve aksesuar:
- Aksam, parça ve aksesuar:
- - Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar
- - Diğerleri
- - Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar:
- - Diğerleri :
- - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - Ataletsel seyrüsefer alet ve cihazları:
- - - Elektrikli veya elektronik olanlar:
- - - Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - Diğerleri
- - 9014.10 ve 9014.20 AIt pozisyonlarındaki sivil hava taşıtlarında kullanılanlara ait olanlar:
- - Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - Meteoroloji, hidroloji ve jeofizik alet ve cihazları
- - Jeodezi, topografya, arazi veya seviye ölçmede kullanılan alet ve cihazlar; hidrografı aletleri:
- - - Elektrikli olanlar
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
- Teraziler:
- Aksam, parça ve aksesuar:
- - Çiziciler (plotter'ler) :
- - Diğerleri :
- - Ölçü çubukları, şerit metreler ve bölmeli cetveller:
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- Elektro teşhis cihazları (fonksiyonel araştırma veya fizyolojik parametre muayene ölçüm cihazları dahil):
- - - Diğerleri
- Şırıngalar, iğneler, kateterler, kanüller ve benzeri aletler:
- Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar:
- - - Diğerleri:
- - Kan basıncını ölçmeye mahsus alet ve cihazlar
- - Böbrek diyaliz cihazları (Suni böbrek, böbrek makinası ve diyalizörler)
- - Transfüzyon ve infüzyon cihazları
- - Diğerleri
- - Vibratörlü masaj aletleri (elektrikli)
- - Diğerleri
- - Ortopedik cihazlar
- - Kırıklara mahsus cihazlar
- Protez dişler ve bağlantı parçaları:
- Vücudun diğer suni parçaları:
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
- X -Işınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil):
- Alfa, beta, gama veya iyonlaştırıcı ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil):
- - Diğerleri:
- Diğerleri
- - Diğerleri:
- Termometreler ve pirometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar):
- - - Diğerleri
- - Barometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar):
- - Diğerleri:
- - - Elektronik olanlar
- - - Diğerleri
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - Diğerleri:
- - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
- - Elektronik olanlar:
- - - Debimetreler:
- - - Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - - Debimetreler:
- - - Diğerleri:
- - Elektronik olanlar:
- - Diğerleri :
- - -Spiral veya metal diyafram tipi basınç göstergeleri:
- - - Diğerleri:
- - Elektronik olanlar:
- - Diğerleri:
- Diğer alet ve cihazlar:
- - Alternatif akım için olanlar:
- - - Tek fazlı
- - - Çok fazlı
- - Diğerleri
- - Elektrik sayaçlarına ait olanlar
- - Hız göstergeleri ve takometreler:
- - - Kara taşıtlarına mahsus hız göstergeleri:
- - - Diğerleri :
- - Stroboskoplar:
- Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye mahsus diğer alet ve cihazlar (Yarı iletken diskler veya tertibatın ölçülmesi veya muayenesi için olanlar hariç):
- - - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - Direnç ölçen aletler
- - - Diğerleri:
- - - Elektronik olanlar:
- - - Diğerleri:
- Diğer alet ve cihazlar:
- Diğer optik alet ve cihazlar :
- - Geometrik büyüklükleri ölçmeye veya kontrole mahsus olanlar:
- - Diğerleri:
- - Elektronik olanlar:
- - Diğerleri:
- - Diğerleri
- Diğer alet ve cihazlar:
- - - Diğerleri
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum