Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 17NAKİL VASITALARI
FASIL : 89 Gemiler Ve Suda Yüzen Taşıt Ve Araçlar

FasılNoFasıl Açıklaması
89.01Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri deniz taşıtları:
8901.10- Yolcu gemileri, gezinti gemileri ve esasen insan taşımak üzere imal edilmiş benzeri deniz taşıtları; her türlü feribotlar:
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.10.10.00.11- - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
8901.10.10.00.19- - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyen diğer gemiler
8901.10.10.00.21- - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyen yolcu ve gezinti gemileri
8901.10.10.00.22- - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyen her nevi feribotlar
8901.10.10.00.29- - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyen diğer gemiler
8901.10.10.00.31- - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyen yolcu ve gezinti gemileri
8901.10.10.00.32- - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyen her nevi feribotlar
8901.10.10.00.39- - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyen diğer gemiler
8901.10.10.00.41- - - 1000 Gros tonilatoyu geçen yolcu ve gezinti gemileri
8901.10.10.00.42- - - 1000 Gros tonilatoyu geçen her nevi feribotlar
8901.10.10.00.49- - - 1000 Gros tonilatoyu geçen diğer gemiler
- - Diğerleri
8901.10.90.00.11- - - Yolcu ve gezinti gemileri
8901.10.90.00.19- - - Diğerleri
8901.20- Sarnıçlı gemiler (tankerler):
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.20.10.00.11- - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler
8901.20.10.00.12- - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler
8901.20.10.00.13- - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyenler
8901.20.10.00.14- - - 1000 Gros tonilatoyu geçenler
8901.20.90.00.00- - Diğerleri
8901.30- Frigorifik deniz taşıtları (8901.20 alt pozisyonundakiler hariç):
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.30.10.00.11- - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler
8901.30.10.00.12- - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler
8901.30.10.00.13- - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyenler
8901.30.10.00.14- - - 1000 Gros tonilatoyu geçenler
8901.30.90.00.00- - Diğerleri
8901.90- Yük taşımaya mahsus diğer deniz taşıtları ve hem insan hem de yük taşımaya mahsus diğer deniz taşıtları:
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.90.10.00.11- - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler
8901.90.10.00.12- - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler
8901.90.10.00.13- - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyenler
8901.90.10.00.14- - - 1000 Gros tonilatoyu geçenler
8901.90.90.00.00- - Diğerleri
8902.00Balıkçılığa mahsus deniz taşıtları; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine, korunmasına ve konserve edilmesine mahsus fabrika gemileri ve diğer deniz taşıtları:
8902.00.10.00.00- Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8902.00.90.00.00- Diğerleri
89.03Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar:
8903.10- Şişirilebilir olanlar:
8903.10.10.00.00- - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler:
8903.10.90.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
8903.91- - Yelkenli tekneler (yardımcı motoru olsun olmasın):
8903.91.10.00.00- - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8903.91.90.00.00- - - Diğerleri:
8903.92- - Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç):
8903.92.10.00.00- - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
- - - Diğerleri:
8903.92.91.00.00- - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler
8903.92.99.00.00- - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçenler
8903.99- - Diğerleri:
- - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler
8903.99.10.00.11- - - - Kürekli kayık ve kanolar
8903.99.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler
8903.99.91.00.11- - - - - Kürekli kayık ve kanolar
8903.99.91.00.19- - - - - Diğerleri
- - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçenler
8903.99.99.00.11- - - - - Kürekli kayık ve kanolar
8903.99.99.00.19- - - - - Diğerleri
8904.00Römorkörler ve itici gemiler:
- Römorkörler
8904.00.10.00.11- - 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler
8904.00.10.00.12- - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler
8904.00.10.00.13- - 300 Gros tonilatoyu geçenler
- İtici gemiler:
8904.00.91.00.00- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8904.00.99.00.00- - Diğerleri
89.05Fener gemileri, yangın söndürme gemileri,tarak gemileri, yüzer vinçler ve esas görevine göre sefer hizmetleri ikinci derecede olan diğer deniz taşıtları; yüzer havuzlar; yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformları:
8905.10- Tarak gemileri:
8905.10.10.00.00- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8905.10.90.00.00- - Diğerleri
8905.20.00.00.00- Yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformları
8905.90- Diğerleri:
8905.90.10.00.00- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8905.90.90.00.00- - Diğerleri
89.06Diğer deniz taşıtları (savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil, kürekli olanlar hariç) :
8906.10.00.00.00- Savaş gemileri
8906.90- Diğerleri:
8906.90.10.00.00- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
- - Diğerleri:
8906.90.91.00.00- - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler
8906.90.99.00.00- - - Diğerleri
89.07Diğer yüzer araçlar (sallar,tanklar, coffer -damlar, yükleme, boşaltma platformları, şamandıralar ve işaret kuleleri gibi):
8907.10.00.00.00- Şişirilebilir sallar
8907.90- Diğerleri
8907.90.00.00.11- - Metalden olanlar
8907.90.00.00.16- - Ahşap ve diğer maddelerden olanlar
8908.00Sökülecek deniz taşıtları, suda yüzen sökülecek diğer araçlar:
8908.00.00.10.00- Sökülecek deniz taşıtları
8908.00.00.20.00- Suda yüzen sökülecek diğer araçlar
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum