Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 17NAKİL VASITALARI
FASIL : 88 Hava Taşıtları, Uzay Taşıtları Ve Bunların Aksam Ve Parçalar

FasılNoFasıl Açıklaması
8801.00Balonlar ve hava gemileri; planörler, delta kanatlı planörler ve motorsuz diğer hava taşıtları:
8801.00.10.00.00- Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler
8801.00.90.00.00- Diğerleri
88.02Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları:
- Helikopterler:
8802.11.00.00.00- - Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8802.12.00.00.00- - Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
8802.20- Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler):
8802.20.00.10.00- - Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar
8802.20.00.20.00- - Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.20.00.90.00- - Diğerleri
8802.30- Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçen fakat 15000 kg.ı geçmeyenler):
8802.30.00.10.00- - Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar
8802.30.00.20.00- -Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.30.00.90.00- - Diğerleri
8802.40- Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 15000 kg.ı geçenler):
8802.40.00.10.00- - Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.40.00.90.00- - Diğerleri
- Uzay araçları (uydular dahil) ve uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları:
- - Uzay araçları (uydular dahil):
8802.60.11.00.00- - - Telekomünikasyon uyduları
8802.60.19.00.00- - - Diğerleri
8802.60.90.00.00- - Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları
88.0388.01 veya 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları:
8803.10.00.00.00- Pervaneler ve rotorlar ve bunların aksam ve parçaları
8803.20.00.00.00- İniş takımları ve bunların aksam ve parçaları
8803.30.00.00.00- Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları
8803.90- Diğerleri:
8803.90.10.00.00- - Uçurtmalı balonlara ait olanlar
- - Uzay araçlarına (uydular dahil) ait olanlar:
8803.90.21.00.00- - - Telekomünikasyon uydularına ait olanlar
8803.90.29.00.00- - - Diğerleri
8803.90.30.00.00- - Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçlarına ait olanlar
8803.90.90.00.00- - Diğerleri
8804.00.00.00.00Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve rotoşütler; bunların aksam, parça ve aksesuarı
88.05Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus cihazlar; bunların aksam ve parçaları:
8805.10- Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve parçaları; hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve parçaları:
- - Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve parçaları
8805.10.10.00.11- - - Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı
8805.10.10.00.15- - - Aksam ve parçaları
8805.10.90.00.00- - Diğerleri
- Yerde uçus eğitimi yapmaya mahsus cihazlar ve bunların aksam ve parçaları:
8805.21.00.00.00- - Hava muharebe simulatörü ve bunların parçaları
8805.29.00.00.00- - Diğerleri