Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 17NAKİL VASITALARI
FASIL : 86 Demiryolu Ve Benzeri Hatlara Ait Taşıtlar Ve Malzemeler Ve Bunların Aksam Ve Parçaları; Her Türlü Mekanik (Elektro Mekanik Olanlar Dahil) Trafik Sinyalizasyon Cihazları

FasılNoFasıl Açıklaması
86.01Elektrikli lokomotifler (elektrik enerjisini dışarıdan alanlar veya elektrik akümülatörlü olanlar) :
8601.10.00.00.00- Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar
8601.20.00.00.00- Elektrik akümülatörlü olanlar
86.02Diğer lokomotifler; lokomotif tenderler:
8602.10.00.00.00- Dizel elektrikli lokomotifler
8602.90- Diğerleri :
8602.90.00.00.11- - Dizel motorlu lokomotifler
8602.90.00.00.12- - Buharlı lokomotifler
8602.90.00.00.13- - Tenderler
8602.90.00.00.19- - Diğerleri
86.03Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları (86.04 pozisyonuna girenler hariç):
8603.10.00.00.00- Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar
8603.90.00.00.00- Diğerleri
8604.00Demiryolu veya tramvayların bakım veya servisine ait taşıtlar (kendinden hareketli olsun olmasın) (atölye vagonları, vinçli vagonlar, balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar, hat döşeyiciler, deneme vagonları ve drezinler gibi) :
8604.00.00.00.11- Atölye vagonları
8604.00.00.00.12- Vinçli vagonlar
8604.00.00.00.13- Balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar
8604.00.00.00.14- Hat döşeyiciler
8604.00.00.00.15- Motorlu drezinler
8604.00.00.00.16- Motorsuz drezinler
8604.00.00.00.17- Kar küreme makinaları
8604.00.00.00.19- Diğerleri
8605.00Kendinden hareketli olmayan demiryolu veya tramvay yolcu vagonları; kendinden hareketli olmayan bagaj furgonları, posta vagonları ve diğer özel amaçlı demiryolu ve tramvay vagonları (86.04 pozisyonuna girenler hariç) :
8605.00.00.00.11- Yolcu vagonları
8605.00.00.00.19- Diğerleri
86.06Kendinden hareketli olmayan yük taşımaya mahsus demiryolu veya tramvay vagonları:
8606.10.00.00.00- Sarnıçlı vagonlar ve benzerleri
8606.30.00.00.00- Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar (8606.10 alt pozisyonuna girenler hariç)
- Diğerleri:
8606.91- - Örtülü veya kapalı olanlar:
8606.91.10.00.00- - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
- - - Diğerleri :
8606.91.80.00.11- - - - İzoterm vagonlar
8606.91.80.00.12- - - - Frigorifik vagonlar
8606.91.80.00.19- - - - Diğerleri
8606.92.00.00.00- - Açık olanlar (sabit kenarlı olup yüksekliği 60 cm.yi geçenler)
8606.99.00.00.00- - Diğerleri
86.07Demiryolu taşıtlarının veya tramvayların aksam ve parçaları:
- Bojiler, bissel bojiler, dingiller ve tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları:
8607.11.00.00.00- - Çekici bojiler ve bissel bojiler
8607.12.00.00.00- - Diğer bojiler ve bissel bojiler
8607.19- - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):
8607.19.10.00.00- - - Dingiller (monte edilmiş veya edilmemiş); tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları
8607.19.90.00.00- - - Bojiler, bissel bojiler ve benzerlerinin aksam ve parçaları
- Frenler ve bunların aksam ve parçaları:
8607.21- - Havalı frenler ve bunların aksam ve parçaları:
8607.21.10.00.00- - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar
8607.21.90.00.00- - - Diğerleri
8607.29.00.00.00- - Diğerleri
8607.30.00.00.00- Cer kancaları ve diğer koşum takımları, müsademe tamponları, bunların aksam ve parçaları
- Diğerleri:
8607.91- - Lokomotiflere ait olanlar:
8607.91.10.00.00- - - Dingil kutuları ve bunların aksam ve parçaları
8607.91.90.00.00- - - Diğerleri
8607.99- - Diğerleri:
8607.99.10.00.00- - - Dingil kutuları ve bunların aksam ve parçaları
8607.99.80.00.00- - - Diğerleri
8608.00Demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme; demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava limanları için mekanik (elektro mekanik dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları; bunların aksam ve parçaları:
8608.00.00.10.00- Elektrik motorlu olanlar ve bunların aksam ve parçaları
8608.00.00.90.00- Diğerleri
8609.00Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve donatılmış konteynerler (sıvıların taşınmasına mahsus konteynerler dahil):
8609.00.10.00.00- Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler (EURATOM)
8609.00.90.00.00- Diğerleri
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum