Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 15ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
FASIL : 81 Diğer Adi Metaller; Sermetler; Bunlardan Eşya

FasılNoFasıl Açıklaması
81.01Tungsten (volfram) ve tungstenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8101.10.00.00.00- Tozlar
- Diğerleri:
8101.94.00.00.00- - İşlenmemiş tungsten (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil)
8101.96.00.00.00- - Teller
8101.97- - Döküntü ve hurdalar:
8101.97.00.10.00- - - Döküntüler
8101.97.00.90.00- - - Hurdalar
8101.99- - Diğerleri:
8101.99.10.00.00- - - Çubuklar ve miller (sadece sinterlenme yoluyla elde edilenler hariç), profiller, saclar, şeritler ve yapraklar
- - - Diğerleri:
8101.99.90.10.00- - - - Tungstenden mamul eşya
- - - - Diğerleri :
8101.99.90.90.11- - - - - Tungstenden mamul flamanlar
8101.99.90.90.19- - - - - Diğerleri
81.02Molibden ve molibdenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8102.10.00.00.00- Tozlar
- Diğerleri:
8102.94.00.00.00- - İşlenmemiş molibden (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil)
8102.95- - Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilenler hariç), profiller, saclar, şeritler ve yapraklar :
8102.95.00.00.11- - - Çubuklar
8102.95.00.00.12- - - Profiller
8102.95.00.00.13- - - Saclar
8102.95.00.00.14- - - Şeritler
8102.95.00.00.15- - - Yapraklar
8102.96.00.00.00- - Teller
8102.97- - Döküntü ve hurdalar :
8102.97.00.10.00- - - Döküntüler
8102.97.00.90.00- - - Hurdalar
8102.99- - Diğerleri :
8102.99.00.00.11- - - Molibdenden mamul flamanlar
8102.99.00.00.19- - - Diğerleri
81.03Tantal ve tantaldan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
8103.20- İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil); tozlar:
8103.20.00.10.00- - İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil)
8103.20.00.90.00- - Tozlar
8103.30- Döküntü ve hurdalar :
8103.30.00.10.00- - Döküntüler
8103.30.00.90.00- - Hurdalar
8103.90- Diğerleri:
- - Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar hariç), profiller, teller, saclar, şeritler ve yapraklar :
8103.90.10.00.11- - - Çubuklar
8103.90.10.00.12- - - Profiller
8103.90.10.00.13- - - Teller
8103.90.10.00.14- - - Saclar
8103.90.10.00.15- - - Şeritler
8103.90.10.00.16- - - Yapraklar
8103.90.90.00.00- - Diğerleri
81.04Magnezyum ve magnezyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
- İşlenmemiş magnezyum:
8104.11.00.00.00- - Ağırlık itibariyle en az % 99,8 magnezyum içerenler
8104.19.00.00.00- - Diğerleri
8104.20- Döküntü ve hurdalar :
8104.20.00.00.11- - Döküntüler
8104.20.00.00.12- - Hurdalar
8104.30.00.00.00- Kalibrelenmiş torna döküntüleri ve granüller; tozlar
8104.90- Diğerleri :
8104.90.00.00.11- - Çubuklar
8104.90.00.00.12- - Profiller
8104.90.00.00.13- - Teller
8104.90.00.00.19- - Diğerleri
81.05Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; kobalt ve kobalttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
8105.20- Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; işlenmemiş kobalt; tozlar:
8105.20.00.00.11- - İşlenmemiş kobalt
8105.20.00.00.12- - Kobalt tozları
8105.20.00.00.19- - Diğerleri
8105.30- Döküntü ve hurdalar :
8105.30.00.00.11- - Kobalt döküntüleri
8105.30.00.00.12- - Kobalt hurdaları
8105.90.00.00.00- Diğerleri
8106.00Bizmut ve bizmuttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
- İşlenmemiş bizmut; döküntü ve hurdalar; tozlar :
8106.00.10.00.11- - İşlenmemiş bizmut
8106.00.10.00.12- - Bizmut döküntüleri
8106.00.10.00.13- - Bizmut hurdaları
8106.00.10.00.14- - Bizmut tozları
8106.00.90.00.00- Diğerleri
81.07Kadmiyum ve kadmiyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8107.20- İşlenmemiş kadmiyum; tozlar :
8107.20.00.00.11- - İşlenmemiş kadmiyum
8107.20.00.00.12- - Kadmiyum tozları
8107.30- Döküntü ve hurdalar :
8107.30.00.00.11- - Kadmiyum döküntüleri
8107.30.00.00.12- - Kadmiyum hurdaları
8107.90.00.00.00- Diğerleri
81.08Titanyum ve titanyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8108.20- İşlenmemiş titanyum; tozlar:
8108.20.00.00.11- - İşlenmemiş titanyum
8108.20.00.00.12- - Titanyum tozları
8108.30- Döküntü ve hurdalar :
8108.30.00.00.11- - Titanyum döküntüleri
8108.30.00.00.12- - Titanyum hurdaları
8108.90- Diğerleri:
8108.90.30.00.00- - Çubuklar, profiller ve teller
8108.90.50.00.00- - Saclar, şeritler ve yapraklar
8108.90.60.00.00- - İnce ve kalın borular
8108.90.90.00.00- - Diğerleri
81.09Zirkonyum ve zirkonyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8109.20- İşlenmemiş zirkonyum; tozlar:
8109.20.00.00.11- - İşlenmemiş zirkonyum
8109.20.00.00.12- - Zirkonyum tozları
8109.30- Döküntü ve hurdalar :
8109.30.00.00.11- - Zirkonyum döküntüleri
8109.30.00.00.12- - Zirkonyum hurdaları
8109.90.00.00.00- Diğerleri
81.10Antimon ve antimondan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8110.10- İşlenmemiş antimon; tozlar:
8110.10.00.00.11- - İşlenmemiş antimon
8110.10.00.00.12- - Antimon tozları
8110.20- Döküntü ve hurdalar :
8110.20.00.00.11- - Antimon döküntüleri
8110.20.00.00.12- - Antimon hurdaları
8110.90.00.00.00- Diğerleri
8111.00Manganez ve manganezden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
- İşlenmemiş manganez; döküntü ve hurdalar; tozlar:
- - İşlenmemiş manganez; tozlar :
8111.00.11.00.11- - - İşlenmemiş manganez
8111.00.11.00.12- - - Manganez tozları
- - Döküntü ve hurdalar :
8111.00.19.00.11- - - Manganez döküntüleri
8111.00.19.00.12- - - Manganez hurdaları
8111.00.90.00.00- Diğerleri
81.12Berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galliyum, hafniyum (seltiyum), indiyum, niobyum (kolombiyum), renyum ve talyum ve bu metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
- Berilyum:
8112.12- - İşlenmemiş berilyum; tozlar:
8112.12.00.00.11- - - İşlenmemiş berilyum
8112.12.00.00.12- - - Berilyum tozları
8112.13- - Döküntü ve hurdalar :
8112.13.00.00.11- - - Berilyum döküntüleri
8112.13.00.00.12- - - Berilyum hurdaları
8112.19- - Diğerleri :
8112.19.00.00.11- - - İşlenmiş berilyum
8112.19.00.00.12- - - Berilyumdan eşya
8112.19.00.00.19- - - Diğerleri
- Krom:
8112.21- - İşlenmemiş krom; tozlar:
8112.21.10.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 10'dan fazla nikel içeren krom alaşımları
- - - Diğerleri:
8112.21.90.00.11- - - - İşlenmemiş krom
8112.21.90.00.12- - - - Krom tozları
8112.22- - Döküntü ve hurdalar :
8112.22.00.00.11- - - Krom döküntüleri
8112.22.00.00.12- - - Krom hurdaları
8112.29.00.00.00- - Diğerleri
- Talyum
8112.51- - İşlenmemiş ; tozlar :
8112.51.00.00.11- - - İşlenmemiş talyum
8112.51.00.00.12- - - Talyum tozları
8112.52- - Döküntü ve hurdalar :
8112.52.00.00.11- - - Talyum döküntüleri
8112.52.00.00.12- - - Talyum hurdaları
8112.59.00.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
8112.92- - İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar:
- - - Hafniyum (seltiyum) :
8112.92.10.00.11- - - - İşlenmemiş hafniyum
8112.92.10.00.12- - - - Hafniyum döküntüleri
8112.92.10.00.13- - - - Hafniyum hurdaları
8112.92.10.00.14- - - - Hafniyum tozları
- - - Niobyum (kolombiyum); renyum;galyum;indiyum;vanadyum;germanyum :
- - - - Döküntü ve hurdalar :
8112.92.21.00.11- - - - - Niobyum döküntüleri
8112.92.21.00.12- - - - - Niobyum hurdaları
8112.92.21.00.13- - - - - Renyum döküntüleri
8112.92.21.00.14- - - - - Renyum hurdaları
8112.92.21.00.15- - - - - Galyum döküntüleri
8112.92.21.00.16- - - - - Galyum hurdaları
8112.92.21.00.17- - - - - İndiyum döküntüleri
8112.92.21.00.18- - - - - İndiyum hurdaları
8112.92.21.00.21- - - - - Vanadyum döküntüleri
8112.92.21.00.22- - - - - Vanadyum hurdaları
8112.92.21.00.23- - - - - Germanyum döküntüleri
8112.92.21.00.24- - - - - Germanyum hurdaları
- - - - Diğerleri:
- - - - - Niobyum (kolombiyum);renyum :
8112.92.31.00.11- - - - - - İşlenmemiş Niobyum
8112.92.31.00.12- - - - - - Niobyum tozları
8112.92.31.00.13- - - - - - İşlenmemiş Renyum
8112.92.31.00.14- - - - - - Renyum tozları
- - - - - İndiyum :
8112.92.81.00.11- - - - - - İşlenmemiş İndiyum
8112.92.81.00.12- - - - - - İndiyum tozları
- - - - -Galyum:
8112.92.89.00.11- - - - - - İşlenmemiş Galyum
8112.92.89.00.12- - - - - - Galyum tozları
- - - - - Vanadyum :
8112.92.91.00.11- - - - - - İşlenmemiş Vanadyum
8112.92.91.00.12- - - - - - Vanadyum tozları
- - - - -Germanyum :
8112.92.95.00.11- - - - - - İşlenmemiş Germanyum
8112.92.95.00.12- - - - - - Germanyum tozları
8112.99- - Diğerleri:
- - - Hafniyum (seltiyum);germanyum :
8112.99.20.00.11- - - - Hafniyum (seltiyum)
8112.99.20.00.12- - - - Germanyum
8112.99.30.00.00- - - Niobyum (kolombiyum); renyum
8112.99.70.00.00- - - Galyum, indiyum;vanadyum
8113.00Sermet ve sermetten eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
8113.00.20.00.00- İşlenmemiş
- Döküntü ve hurdalar :
8113.00.40.00.11- - Sermet döküntüleri
8113.00.40.00.12- - Sermet hurdaları
8113.00.90.00.00- Diğerleri