Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 15ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
FASIL : 80 Kalay Ve Kalaydan Eşya

FasılNoFasıl Açıklaması
80.01İşlenmemiş kalay:
8001.10.00.00.00- Alaşımsız kalay
8001.20.00.00.00- Kalay alaşımları
8002.00.00.00.00Kalay döküntü ve hurdaları
8003.00Kalaydan çubuklar, profiller ve teller:
8003.00.00.10.00- İçi boş profiller
- Diğerleri :
8003.00.00.90.11- - Kalay alaşımlarından içi dolu profiller
8003.00.00.90.12- - Alaşımsız kalaydan içi dolu profiller
8003.00.00.90.13- - Kalay alaşımlarından çubuklar
8003.00.00.90.14- - Alaşımsız kalaydan çubuklar
8003.00.00.90.15- - Kalay alaşımlarından teller
8003.00.00.90.16- - Alaşımsız kalaydan teller
8007.00Kalaydan diğer eşya
- Kalay saclar, levhalar ve şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler)
- - M2 ağırlığı 1 kg.ı geçenler :
8007.00.10.10.11- - - Kalay alaşımlarından olanlar
8007.00.10.10.12- - - Alaşımsız kalaydan olanlar
- - M2 ağırlığı 1 kg. veya daha az olanlar :
8007.00.10.90.11- - - Kalay alaşımlarından olanlar
8007.00.10.90.12- - - Alaşımsız kalaydan olanlar
- Diğerleri:
- - Kalaydan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız veya kağıttan, kartondan, suni plastik maddelerden veya benzeri maddelerden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş bulunsun bulunmasın) (mesnedi hariç,kalınlıkları 0,2 mm. yi geçmeyenler); kalaydan tozlar ve ince pullar:
8007.00.80.11.00- - - M2 ağırlığı 1 kg.ı geçen yaprak ve şeritler
8007.00.80.19.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
8007.00.80.21.00- - - Kalaydan ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları( rakorlar, dirsekler manşonlar ve benzerleri
8007.00.80.29.00- - - Diğerleri