×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- Diğerleri :
- Kalay saclar, levhalar ve şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler)
- - M2 ağırlığı 1 kg.ı geçenler :
- - M2 ağırlığı 1 kg. veya daha az olanlar :
- Diğerleri:
- - Kalaydan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız veya kağıttan, kartondan, suni plastik maddelerden veya benzeri maddelerden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş bulunsun bulunmasın) (mesnedi hariç,kalınlıkları 0,2 mm. yi geçmeyenler); kalaydan tozlar ve ince pullar:
- - Diğerleri: