×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- Döküntüler:
- Aluminyum alaşımlarından:
- Alaşımsız aluminyumdan olanlar:
- Aluminyum alaşımlarından olanlar:
- Dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar:
- - - Diğerleri:
- - - - Diğerleri:
- - - İçecek kutularına ait gövde, alt ve üst kapak imalinde kullanılanlar:
- - - Diğerleri:
- - - - Diğerleri:
- Diğerleri:
- Mesnetsiz olanlar:
- - - Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar :
- - Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla, fakat 0,2 mm.yi geçmeyenler:
- - - Diğerleri:
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar :
- - Diğerleri :
- - Dikişli ince ve kalın borular:
- - Diğerleri:
- - - Ekstrüzyondan daha ileri bir işlem görmemiş olanlar:
- - - Diğerleri:
- - Köprüler ve köprü aksamı, kuleler, pilonlar :
- - Diğerleri :
- Diğerleri:
- - - Diğerleri :
- - - - Diğerleri :
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum