×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
I.İLK MADDELER ;GRANÜL VEYA TOZ HALİNDEKİ ÜRÜNLER
- - Ağırlık itibariyle en az %0,4 manganez içerenler:
- Ferro -manganez:
- Ferro -silisyum:
- Ferro -krom:
- - - Ağırlık itibariyle % 6'dan fazla karbon içerenler:
- Diğerleri:
- - - Ferro fosfor:
- Alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları:
- - - Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içerenler
- - - Diğerleri
- Diğer döküntü ve hurdalar:
- - - Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar:
- - - Diğerleri:
- - - - Diğerleri:
- Tozlar:
II. DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKLER
- Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
- - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
- - - - Diğerleri:
- - - Enine kesitleri daire veya çok kenarlı olanlar:
- - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
- - - - - Diğerleri:
- - - Diğerleri
- - - - Profil taslakları:
- - Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği kalınlığının iki katından az olanlar:
- - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
- - - - Diğerleri:
- - Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar]:
- - Enine kesitleri daire veya çok kenarlı olanlar:
- - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
- - - - Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Profil taslakları:
- - - Diğerleri
- - - - Profil taslakları:
- Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş, dekapaj işlemine tabi tutulmuş):
- Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş):
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri:
- - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri:
- - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri:
- - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar:
- - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - Diğerleri:
- Diğerleri (rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş):
- - - Kalınlıkları 15 mm. yi geçenler:
- - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Diğerleri
- - - Kalınlıkları 10 mm.'yi geçen fakat 15 mm.'yi geçmeyenler:
- - - - Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar:
- - - - Genişlikleri 2050 mm.'den az olanlar:
- - - Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyenler :
- - - Diğerleri
- - - - Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar
- - - - Genişlikleri 2050 mm.den az olanlar
- - - Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyen, kalınlıkları 4 mm veya daha fazla olanlar :
- - - Diğerleri :
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- Rulo halinde olup sadece soğuk haddelenmiş:
- - - Manyetik olanlar
- - - Diğerleri:
- - - Manyetik olanlar
- - - Diğerleri:
- - - Manyetik olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - Kalınlığı 0,35 mm. veya daha fazla fakat 0,5 mm.'den az olanlar:
- - - - Kalınlığı 0,35 mm.'den az olanlar:
- Diğerleri (rulo halinde olmayanlar, sadece soğuk haddelenmiş):
- - - Manyetik olanlar
- - - Diğerleri:
- - - Manyetik olanlar
- - - Diğerleri:
- - - Manyetik olanlar
- - - Diğerleri:
- - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
- - - Diğerleri:
- Kalayla kaplanmış olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri:
- - - Teneke
- - - - Elektrolitik tenekeler ve sıcak daldırma (kok) tenekeleri
- - - - - Diğerleri:
- - - - Diğer tenekeler
- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - Diğerleri
- Başka bir usulle çinko kaplanmış olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - Diğerleri
- Aluminyumla kaplanmış olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - Krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış ürünler ve tenekeler (verniklenmiş)
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - Plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - Kalaylanmış ve baskılı olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- Sadece sıcak haddelenmiş:
- - - Geniş levhalar:
- - - Geniş levhalar:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Diğerleri
- - - Saclar:
- - - Şeritler:
- - - Saclar:
- - - Şeritler:
- Sadece soğuk haddelenmiş:
- - - Manyetik:
- - - - Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- - - - Kalınlığı 0,35 mm.veya daha fazla olanlar
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - - - - Şeritler:
- - - - Kalınlığı 0,35 mm.den az olanlar
- - - - - Şeritler:
- - - - - Diğerleri:
- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler:
- - - Şeritler
- - - Diğerleri
- - - - Genişliği 500 mm. yi geçenler:
- - - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:
- - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:
- - - Şeritler :
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Şeritler :
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar:
- - - - Diğerleri
- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar:
- - Teneke (sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar)
- - Diğerleri:
- - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Diğerleri
- - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - Teneke ( cilalanma işleminden öte işleme tabi tutulmamış); krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış ürünler (cilalanmış)
- - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
- - - Diğerleri
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
- - Krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış olanlar :
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
- - - Diğerleri:
- - Krom veya nikel ile kaplanmış olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
- - - Diğerleri:
- - Bakırla kaplanmış olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
- - - Diğerleri:
- - Aluminyum ile kaplanmış olanlar:
- - - Aluminyum -çinko alaşımlariyle kaplanmış olanlar
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Diğerleri:
- - - Diğerleri
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
- - - - Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş :
- - - - - Kurşunla kaplanmış olanlar:
- - - - - Diğerleri:
- - - Diğerleri
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş :
- - - - - Kurşunla kaplanmış olanlar:
- - - - - Diğerleri:
- - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle %0,06 veya daha az karbon içerenler
- - - - Ağırlık itibariyle %0,06 'dan fazla fakat %0,25'den az karbon içerenler
- - - - Ağırlık itibariyle %0,25'den fazla fakat %0,75'den fazla olmayan karbon içerenler:
- - - - - Ağırlık itibariyle %0,25'den fazla fakat % 0,6'dan az karbon içerenler
- - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler
- - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Ağırlık itibariyle %0,25'den fazla fakat % 0,6'dan az karbon içerenler
- Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
- - - - Diğerleri (enine kesiti daire şeklinde olup en geniş yeri):
- - - - - 80 mm. den az olanlar
- - - - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Enine kesiti daire şeklinde olup en geniş yeri:
- - - - - 80 mm. den az olanlar
- - - - Diğerleri
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6 dan az karbon içerenler
- - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - Diğerleri
- L veya T şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. den az olanlar):
- U, I veya H şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. veya daha fazla olanlar):
- - - Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 220 mm yi geçmeyenler:
- - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Diğerleri
- - - Yüksekliği 220 mm. yi geçenler:
- - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Diğerleri
- - - Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 220 mm 'yi geçmeyenler:
- - - - Flanş yüzleri paralel olanlar:
- - - - Diğerleri:
- - - Yüksekliği 220 mm.yi geçenler:
- - - - Flanş yüzleri paralel olanlar:
- - - - Diğerleri:
- - -Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 180 mm yi geçmeyenler:
- - - Yüksekliği 180 mm.yi geçenler:
- - L şeklinde profiller:
- - T şeklinde profiller:
- - Enine kesiti, bir kenarı 80 mm. yi geçmeyen karenin içine girebilecek olanlar:
- - Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Diğerleri
- Profiller (sadece soğuk işlenmiş veya şekil verilmiş):
- - - C, L, U, Z, omega şeklinde veya açık profiller:
- - - Diğerleri:
- Diğerleri:
- - - Profil haline getirilmiş saclar:
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - - Çinko ile kaplanmış olanlar
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
- - - - - Çinko ile kaplanmış olanlar
- - - - - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya daha fazla olanlar:
- - - - Haddeleme işlemi sırasında ortaya çıkan çentikler, yivler,oluklar veya diğer şekil bozuklukları içerenler
- - - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler:
- - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya daha fazla olanlar
- - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler:
- - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
- - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler:
- - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
- - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler ;
III.PASLANMAZ ÇELİKLER
- Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - - Enine kesiti kare şeklinde olanlar:
- - - Diğerleri:
- Sadece sıcak haddelenmiş (rulo halinde):
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- Sadece sıcak haddelenmiş (rulo halinde olmayanlar):
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- Sadece soğuk haddelenmiş:
- - Diğerleri:
- Sadece sıcak haddelenmiş:
- - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - Kalınlığı 0,35 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - Kalınlığı 0,35 mm. yi geçmeyenler:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar
- - - Genişliği 500 mm. yi geçenler:
- - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil)
- - Diğerleri
- - - Genişliği 500 mm. yi geçenler:
- - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil)
- Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş çubuklar:
- - - Çapı 80 mm. veya daha fazla olanlar:
- - - Çapı 80 mm.den az olanlar :
- - Enine kesiti daire şeklinde olanlar:
- - - Çapı 80 mm. veya daha fazla olanlar:
- - - Çapı 25 mm. veya daha fazla fakat 80 mm.den az olanlar:
- - - Çapı 25 mm.den az olanlar:
- - Diğerleri:
- - Dövülmüş
- - Diğerleri
- - Diğerleri:
- Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler:
- Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler:
IV.DİĞER ALAŞIMLI ÇELİKLER; ALAŞIMLI VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKLERDEN SONDAJ  İŞLERİNDE KULLANILAN İÇİ BOŞ ÇUBUKLAR
- Külçe veya diğer ilk şekillerde
- - Takım çeliğinden olanlar:
- - Diğerleri
- - - Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar:
- - - - Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
- - - - - Genişliği kalınlığının iki katından az olanlar:
- - - Diğerleri:
- - - - Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
- Silisyumlu manyetik çeliklerden:
- - - Sıcak çekilmiş olanlar
- - Yüksek hız çeliğinden:
- - Diğerleri:
- - Yüksek hız çeliğinden:
- - Diğerleri:
- - Yüksek hız çeliğinden:
- - - Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar:
- - - Kalınlığı 3mm. den az olanlar:
- - Diğerleri:
- Diğerleri:
- Silisyumlu manyetik çeliklerden:
- - - Sadece sıcak haddelenmiş olanlar
- - - Diğerleri:
- - Sadece sıcak haddelenmiş; sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece soğuk haddelenmiş veya yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler
- Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- - - Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:
- - - Başka surette çinko ile kaplanmış olanlar:
- - - Diğerleri:
- - Enine kesiti dikdörtgen şeklinde (kare hariç), dört yüzeyi de haddelenmiş:
- - Diğerleri:
- - Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler:
- - Diğerleri:
- - - Enine kesiti daire şeklinde olanlar:
- - Diğerleri:
- - - Enine kesiti daire şeklinde olanlar:
- - - - Çapı 80 mm .den az olanlar:
- - Takım çeliğinden olanlar:
- - Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler
- - Diğerleri
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum