×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- -Diğerleri
- Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar ve bunlardan eşya (basitçe kesilmiş veya yontulmuş, yüzeyleri düz ve yassı olanlar):
- Diğerleri:
- Bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri:
- - - Suni aşındırıcılardan (bir bağlayıcı ile birlikte):
- - - - Sentetik veya suni reçinelerden:
- - Diğerleri
- Levhalar, plakalar, panolar, karolar ve benzerleri (tezyin edilmemiş):
- Karolar, döşemelik taşlar, tuğlalar ve benzeri eşya:
- - - Diğerleri
- Diğer eşya:
- Amyant içermeyenler:
- - Diğerleri:
- Diğerleri:
- - Fren balataları ve yastıkları:
- Amyant içermeyenler:
- Karbon elyaf; karbon elyaftan eşya (elektrik işlerinde kullanılanlar hariç); Grafit veya diğer karbondan eşya (elektrik işlerinde kullanılanlar hariç):
- Diğer eşya:
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum