×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- - Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - Emdirilmiş:
- - Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:
- - Emdirilmiş:
- - Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:
- - Emdirilmiş:
- - Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:
- - - Selüloz türevleri veya diğer plastik maddelerle ve ön yüzünü teşkil eden dokumaya elverişli maddelerle:
- - - Diğerleri:
- Diğerleri:
- - Suni veya sentetik liflerden
- - Diğerleri:
- - - İpek, şap, buret mensucattan
- - - Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden ve kağıt ipliğinden yapılan mensucattan:
- Diğerleri:
- Sentetik liflerden
- Diğer dokumaya elverişli maddelerden:
- - Yün ve kıldan hortumlar
- - Diğerleri
- Kağıt imaline mahsus makinalarda veya benzeri makinalarda (hamur veya amyant -çimento makinaları gibi) kullanılmaya mahsus nihayetsiz veya bağlayıcı tertibata uygun dokumaya elverişli mensucat ve keçeler:
- - - İpekten, sentetik veya suni liflerden:
- - - - Diğerleri
- - - İpekten, suni veya sentetik liflerden
- - Keçeden
- - Diğerleri
- - - Diğerleri:
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum