×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- Diğerleri:
- DiğerIeri:
- Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar:
- Tek kat iplikler (penyelenmemiş liflerden):
- Tek kat iplikler (penyelenmiş liflerden):
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmemiş liflerden):
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmiş liflerden):
- Tek kat iplik (penyelenmemiş liflerden):
- Tek katlı iplikler (penyelenmiş liflerden):
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmemiş liflerden):
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmiş liflerden):
- Ağartılmamış:
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler):
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler):
- Ağartılmış:
- - - Bez ayağı (m2.ağırlığı 100 gr.ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler):
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler) :
- Boyanmış:
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr. ı geçmeyenler):
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler):
- Farklı renkteki ipliklerden:
- Baskılı:
- Ağartılmamış:
- Ağartılmış:
- Boyanmış:
- Farklı renkteki ipliklerden:
- Baskılı:
- Ağartılmamış:
- Ağartılmış:
- Boyanmış:
- Farklı renkteki ipliklerden:
- Baskılı:
- Ağartılmamış:
- Boyanmış :
- Farklı renkteki ipliklerden:
- Baskılı:
- M2. ağırlığı 200 gr.ı geçmeyenler:
- M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler: