×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- Yapağı (sırtta yıkanmış yapağı dahil):
- - Kırkma yapağı :
- Yıkanmış yün (karbonize edilmemiş):
- İnce hayvan kılları:
- - Diğerleri
- - Diğerleri:
- Yün "tops"ları ve diğer taranmış yünler:
- İnce hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış):
- - Diğerleri :
- - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün ve ince hayvan kılı içerenler:
- - Diğerleri:
- - - Esas itibariyle veya sadece devamsız sentetik liflerle karışık olanlar:
- - - Başka şekilde karıştırılmış olanlar:
- - Ağartılmamış:
- - Diğerleri:
- - Ağartılmamış:
- - Diğerleri:
- - Top, çile veya küçük çile halinde olup, ağırlığı 125 gr.ı geçen 500 gr.ı geçmeyenler
- - Diğerleri
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı içerenler:
- - Diğerleri:
- Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı içerenler:
- - Diğerleri:
- Diğerleri