×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış
- Diğerleri
- Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış
- Diğerleri
- İpek ipliği
- Buretten ve diğer ipek döküntülerinden elde edilen iplikler; misina :
- - Diğerleri
- - Krepler :
- - Saf ipekten ponje, habutai, honan, şantuk, korah ve benzeri diğer Uzak Doğu kumaşları (buret ve diğer ipek döküntüleri veya dokumaya elverişli maddeler karıştırılmamış) :
- - - Diğerleri :
- - Diğerleri :
- - - Diğerleri: