×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- - Diğerleri:
- Diğer kağıt ve kartonlar (elyafı mekanik işlemle veya kimyasal-mekanik işlemle elde edilmeyenler veya bu şekillerde elde edilen elyaf miktarı, toplam elyaf miktarının ağırlık itibariyle % 10'undan fazla olmayanlar):
- - - m². ağırlığı 40 gr veya daha fazla olanlar fakat 60 gr.ı geçmeyenler
- - - - Kartonlar
- - - - Diğerleri
- - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
- - - - - Diğerleri
- - - m². ağırlığı 60 gr veya daha fazla olanlar fakat 75 gr.ı geçmeyenler
- - - - Kartonlar
- - - - Diğerleri
- - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
- - - - - Diğerleri
- - - m². ağırlığı 75 gr veya daha fazla olanlar fakat 80 gr.ı geçmeyenler
- - - - Kartonlar
- - - - Diğerleri
- - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
- - - - - Diğerleri
- - - m² ağırlığı 80 gr veya daha fazla olanlar
- - - - Kartonlar
- - - - Diğerleri
- - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
- - - - - Diğerleri
- - - Bir kenarı 297 mm. ve diğer kenarı 210 mm. ölçüsünde olanlar (A4 boyutu):
- - - - Diğerleri
- - - - -Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
- - -Diğerleri
- - - - Kartonlar
- - - - Diğerleri
- - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
- - - - -Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
- - - Rulo halinde:
- - - - Kartonlar
- - - -Diğerleri
- - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
- - - Diğerleri:
- - - - Kartonlar
- - - - Diğerleri
- - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
- Diğer kağıt ve kartonlar (ağırlık itibariyle toplam elyaf miktarının % 10'undan fazlası mekanik veya kimyasal-mekanik işlemle elde edilen elyaftan olanlar):
- Krepe edilmiş kağıtlar ve selüloz elyaf tabakaları:
- Birincil elyaf yüzey kağıdı (kraftlayner):
- - - Toplam Iif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80'i kimyasal sülfat veya soda işlemleri iIe elde edilen iğne yapraklı ağaç Iiflerinden olanlar:
- - - Diğerleri:
- - - Toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80' i kimyasal sülfat veya soda işlemleri ile elde edilen iğne yapraklı ağaç lifIerinden olanlar:
- - - - Bir dış tabakası beyazlatılmış,yarı beyazlatılmış veya renklendiril miş ve bir veya daha fazla iç tabakası beyazlatılmamış olanlar:
- Torba imali için birinci elyaf (kraft) kağıtları:
- Diğer birinci elyaf (kraft) kağıt ve kartonları, m2. ağırlığı 150 gr. veya daha az olanlar:
- - - Toplam Iif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80' i kimyasal sülfat veya soda işlemleri ile elde edilen iğne yapraklı ağaç liflerinden olanlar:
- - - Toplam Iif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80 ' i kimyasal sülfat veya soda işlemleri ile elde edilen iğne yapraklı ağac liflerinden olanlar:
- Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar, m2. ağırlığı 150 gr. Dan fazla, fakat 225 gr.dan az olanlar:
- Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları, m². ağırlığı 225 gr. veya daha fazla olanlar:
- Birincil elyaf ondüle (fluting) kağıdı:
- İkincil elyaf yüzey kağıdı (testlayner)
- Diğerleri:
- - Diğerleri
- Yazı, baskı veya diğer grafik amaçlarda kullanılan kağıt ve kartonlar (lifleri mekanik veya kimyasal mekanik işlemle elde edilmeyenler veya bu şekillerde elde edilen lif miktarı toplam lif miktarının ağırlık itibariyle % 10'undan fazla olmayanlar):
- Yazım, baskı veya diğer grafik amaçlarla kullanılan kağıt ve kartonlar (mekanik işlemle veya kimyasal-mekanik işlemle elde edilen lif miktarı toplam lif miktarının ağırlık itibariyle % 10'undan fazla olanlar):
- - - Diğerleri
- Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar (yazı, baskı veya diğer grafik amaçlarda kullanılanlar hariç):
- Diğer kağıt ve kartonlar:
- - - Diğerleri:
- Zamklı veya yapışkan kağıt ve kartonlar:
- - - Diğerleri
- Plastik sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve kartonlar (yapışkan olanlar hariç):
- - - Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- - Diğerleri
- - Diğerleri :
- - - Diğerleri:
- - - - İşlenmeden boyanmış kağıtlar "ingrain":
- - Karbon kağıtları ve benzeri kopya kağıtları :
- - Bir katının m2. ağırlığı 25 gr. veya daha az olanlar:
- - Bir katının m2. ağırlığı 25 gr. dan fazla olanlar:
- - EI havluları:
- - Kağıt veya kartondan olanlar:
- - Diğerleri
- Kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar ve benzerleri:
- - Yazım, baskı veya diğer grafik amaçlarla kullanılan türden kağıt ve kartonlar:
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş
- - - Diğerleri
- - - -Zamklı veya yapışkan kağıt
- - - - -Kendinden yapışkan olanlar
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum