×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- - Taze:
- - Yaş tuzlanmış:
- - Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış:
- - Diğerleri:
- - Taze:
- - Yaş tuzlanmış:
- - Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış:
- Yünü alınmış:
- Yaş halde (wet-blue dahil)
- - - Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçmeyenler)
- - - Diğerleri:
- - - - Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri:
- - - - - Bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler)
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri:
- Kuru halde (crust):
- - - Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçmeyenler)
- - - - Hint danası derisi (bütün veya baş ve ayakları alınmış, her birinin net ağırlığı 4,5 kg.ı geçmeyenler, bitkisel dabaklamadan daha ileri bir işlem görmemiş, belirli işlemlerden geçmiş olsun olmasın, fakat bulunduğu halde deri eşyası imalatında kullanılacak hale gelmediği açıkça belli olanlar):
- - - - Diğerleri
- - - - - Sadece dabaklanmış
- - - Diğerleri:
- - - - Sığırların (bufalo dahil) post ve derileri:
- - - Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçmeyenler):
- - - - Hint danası derisi (bütün veya baş ve ayakları alınmış, her birinin net ağırlığı 4,5 kg. ı geçmeyenler, bitkisel dabaklamadan daha ileri bir işlem görmemiş, belirli işlemlerden geçmiş olsun olmasın, fakat bulunduğu halde deri eşyası imalatında kullanılacak hale gelmediği açıkça belli olanlar):
- - - - Diğerleri:
- - - - - Sadece dabaklanmış
- - - Diğerleri:
- - - - Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri:
- Keçi veya oğlakların derileri:
- Domuzların derileri:
- Diğerleri:
- Bütün halindeki post ve deriler:
- - - Sığırların (bufalo dahil) bütün haldeki derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2 yi geçmeyenler):
- - - Sığırların (bufalo dahil) bütün haldeki derileri ( birim yüzey alanı 2,6 m2 yi geçmeyenler):
- - - Diğerleri:
- Diğerleri, kenarlar dahil:
- Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve köseleler