×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
I. İLK ŞEKİLLERDE
- - Diğerleri
- - Diğerleri
- - Diğerleri
- Polistiren:
- Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)
- Diğer poli(vinil klorür):
- Florlu polimerleri:
- Poli(vinil asetat) :
- Vinil asetat kopolimerleri :
- Diğerleri :
- Diğer polieterler:
- - - Polieter alkoller:
- - - Diğerleri:
- Poli(etilen tereftalat) :
- Diğer poliesterler:
- Diğer amino reçineler:
- - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyon ürünleri (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
-1,4-fenilen) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde)
- - Diğerleri:
- Selüloz asetatları:
- - Plastifiye edilmemiş olanlar:
- - - Kollodyonlar ve seloidin
- - - Diğerleri
- Selüloz eterleri:
II. DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR; YARI MAMULLER; EŞYA
- - Diğerleri:
- - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
- - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
- Sert borular ve hortumlar:
- Diğer borular ve hortumlar:
- - Poli (vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış bir mesnetten oluşanlar
- - Diğerleri
- - Yapışkan bantlar (vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla sıvanmış):
- - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
- - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçmeyenler:
- - - Polietilenden olanlar :
- - - - Özgül kütlesi 0,94'ten az olanlar:
- - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçenler:
- - Kalınlığı 0,10 mm. yi geçmeyenler:
- - - Bioryente olanlar
- Vinilklorür polimerlerinden olanlar:
- Akrilik polimerlerden olanlar:
- Polikarbonatlar,alkit reçineler,polialil esterler ve diğer poliesterlerden olanlar :
- - - Kalınlığı 0,35 mm.yi geçmeyenler:
- Selülozdan veya selülozun kimyasal türevlerinden olanlar:
- Diğer plastiklerden olanlar:
- - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
- - - Diğerleri :
- Gözenekli olanlar:
- - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
- - - Amino reçinelerden olanlar:
- - - - Tabaka tabaka tertiplenmiş olanlar:
- - - Diğerleri
- - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
- - Diğerleri :
- - Diğerleri
- Torbalar ve çantalar (külahlar dahil):
- - - Poli(vinil klorür)den olanlar
- - - Diğerleri
- - Hacmi 2 litreyi geçmeyenler
- - Fotoğraf ve sinema filmlerinin veya 85.23 pozisyonlarında belirtilen film, şerit ve benzerlerinin sarılmasına mahsus makaralar, bobinler ve benzeri eşya :
- - Diğerleri
- - Silikondan:
- - Diğerleri:
- Giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarları(eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil)
- - Diğerleri:
- - - Diğerleri:
(1) Çerçeve ve eşiği olsun olmasın, kapı veya pencere tek bir parça olarak kabul edilir.
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum