×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- - Diğerleri
- - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
- Odun katranı :
- Diğerleri :
- - Odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası :
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
- Bu faslın 1 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya:
- Bu faslın 2 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya:
- Diğerleri :
- - - Esası klorlanmış hidrokarbonlar olanlar :
- - - Diğerleri
- - - İnorganik
- - - - Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- - - - Diğerleri:
- - - Zararlı bitkileri yok ediciler:
- - - - Diğerleri:
- - - Sürgünleri önleyiciler:
- - - Bitkilerin büyümesini düzenleyiciler:
- - - Diğerleri:
- - - Kemirici hayvanlara karşı kullanılanlar:
- - - Diğerleri:
- Diğerleri :
- - - Müstahzar haşıl ve apreler ; mordansaj müstahzarları
- - - Diğerleri
- Vuruntuyu önleyici müstahzarlar:
- Yağlama yağları için katkılar:
- - Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar
- Oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler:
- - - Oksidasyonu önleyici müstahzarlar:
- Takviye edilmiş katalizatörler:
- Diğerleri:
- Diğerleri
- Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde ve kit şeklinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler:
- Sınai monokarboksilik yağ asitleri, rafinaj mahsülü asit yağları:
- - Diğerleri
- - Sulu çözelti halinde sorbitol:
- - Diğerleri:
- Bu faslın 3 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya:
- Diğerleri:
- - - İyon değiştiriciler:
- - - Diğerleri:
- - - - Eczacılık ve cerrahide kullanılan ürünler ve müstahzarlar:
- - - - Diğerleri :
- - - - - Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar:
- - - - - - 20 °C'de sıvı formunda olanlar:
- - - - - - - Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)2-aminoethanols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar:
- - - - - - Diğerleri:
- - - - - Diğerleri:
- - - - - - Diğerleri:
- Artık organik çözücüler:
- Kimya sanayi ve kimya sanayine bağlı sanayilerin diğer atıkları:
-Yağ asidi mono-alkil esterleri, ağırlık itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler (FAMAE)
- Kloroflorokarbonlar içerenler (CFCs) (hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin); hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler; karbon teraklorür içerenler; 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler:
- Hidrokloroflorokarbonlar içerenler (HCFCs) (perflorokarbonlar (PFCs), veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin, ancak, kloroflorokarbonlar (CFCs) içermeyenler:
- Triflorometan (HFC-23) veya perflorokarbonlar (PFC'ler) içeren, ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler:
- Diğer hidroflorokarbonlar (HFC'ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC'ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) içermeyenler:
- - - Diğerleri:
- - - Yalnızca diflorometan ve pentafloroetan içerenler:
- - - Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler:
- - - Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler:
- - - Diğerleri:
- - - Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler:
- - - Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler:
- - - Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler:
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum