×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- Diğerleri:
- Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm.yi geçmeyenler:
- Uzunluğu 100 m. veya daha fazla,anında develope olarak fotoğraf veren film kutularında kullanılan filmlerin imaline mahsus olan)
- - - Eni 35 mm. yi geçmeyenler:
- Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm. yi geçenler:
- Diğer filmler, renkli fotoğraf (polikrom) için:
- Diğerleri:
- - Diğerleri: