×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- - Diğerleri:
- - - Diğerleri
- Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın):
- - - Antiserumlar:
- - - Diğer kan fraksiyonları:
- Aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:
- - - Diğerleri:
- - - - Bakteriyel ve virütik diğer aşılar:
- Hücre kültürleri (değiştirilmiş olsun olmasın):
- Diğerleri, hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler:
- Diğerleri, alkaloidleri veya bunların türevlerini içerenler:
- Diğerleri, hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler:
- Diğerleri, alkaloidleri veya bunların türevlerini içerenler:
- - Vatka ve vatkadan mamul eşya
- - Diğerleri:
- - - Tekstil maddelerinden yapılmış olanlar:
- - - - Gaz bezleri ve gazlı diğer eşya:
- - - - Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir olsun olmasın):
- - Diğerleri:
- - - Plastiklerden olanlar
- - - Örme mensucattan olanlar
- - - Diğerleri
- Diğerleri:
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum