×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri (kavrulmuş demir piritleri hariç):
- Diğerleri
- Başlıca muhtevası çinko olanlar:
- Başlıca muhtevası kurşun olanlar:
- Diğerleri
- - - Başlıca muhtevası niobyum ve tantalyum olanlar
- Diğerleri:
- - Pancar melasının muamelesinden elde edilen ham potasyum tuzları: