×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil), saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin):
- - Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- - - - Diğerleri :
- Diğerleri
- Kuvarzit
- Kaolin
- Diğer kaolinli killer
- - Diğerleri
- - Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar
- Mermer ve traverten:
- Granit:
- - Çakıl taşı, çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı :
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
- 25. 15 veya 25.16 Pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve tozları (termik işlem görmüş olsun olmasın):
- - Magnezyum oksit (kalsine edilmiş tabii magnezyum karbonat hariç)
- -Tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi
- - Diğerleri
- - Diğerleri:
- Portland çimentosu:
- Florspat:
- - Vermikülit