Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 5MİNERAL MADDELER
FASIL : 25 Tuz; Kükürt; Topraklar Ve Taşlar; Alçılar, Kireçler Ve Çimento

FasılNoFasıl Açıklaması
2501.00Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz suyu:
2501.00.10.00.00- Denizsuyu ve tuzla ana suları
- Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil), saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin):
2501.00.31.00.00- - Diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus olanlar (CI 'den Na 'yı ayırmak gibi)
- - Diğerleri:
2501.00.51.00.00- - - Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil) (insanlar veya hayvanlar tarafından tüketilen gıdaların hazırlanmasında veya korunmasında kullanılanlar hariç)
- - - Diğerleri:
2501.00.91.00.00- - - - İnsanların tüketimine mahsus tuz
- - - - Diğerleri :
2501.00.99.10.00- - - - - Saf sodyum klorür
2501.00.99.90.00- - - - - Diğerleri
2502.00Kavrulmamış demir piritleri
2502.00.00.00.11- Bakırlı demir piritleri
2502.00.00.00.19- Diğerleri
2503.00Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal kükürt hariç) :
2503.00.10.00.00- Ham veya rafine edilmemiş kükürt
- Diğerleri
2503.00.90.00.13- - Rafine edilmiş kükürt
2503.00.90.00.18- - Diğerleri
25.04Tabii grafit:
2504.10.00.00.00- Toz veya flokon halinde
2504.90.00.00.00- Diğerleri
25.05Her nevi tabii kum (boyanmış olsun olmasın, 26. fasıldaki metal içeren kumlar hariç) :
2505.10.00.00.00- Silisli kumlar ve kuvarslı kumlar
2505.90- Diğerleri
2505.90.00.00.11- - Killi ve beyaz killi (kaolinli) kumlar
2505.90.00.00.12- - Feldispatlı kumlar
2505.90.00.00.19- - Diğerleri
25.06Kuvars (tabii kumlar hariç); kuvarzit, kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette [dikdörtgen şeklindeki (kare dahil), bloklar veya kalın dilimler halinde] sadece kesilmiş olsun olmasın:
2506.10- Kuvars
2506.10.00.00.11- - Ham kuvars
2506.10.00.00.14- - Mikromize kuvars (10-20- mikron çaplı)
2506.10.00.00.18- - Diğerleri
- Kuvarzit
2506.20.00.00.11- - Ham veya kabaca yontulmuş
2506.20.00.00.19- - Diğerleri
2507.00Kaolin ve diğer kaolinli killer (kalsine edilmiş olsun olmasın):
- Kaolin
2507.00.20.00.11- - Ham kaolin
2507.00.20.00.18- - Diğerleri
- Diğer kaolinli killer
2507.00.80.00.11- - Ham kaolinli killer
2507.00.80.00.12- - Öğütülmüş kaolinli killer
25.08Diğer killer (68.06 Pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit; şamot veya dinas toprakları:
2508.10- Bentonit
2508.10.00.00.11- - Öğütülmüş bentonit
2508.10.00.00.12- - Öğütülmemiş bentonit
2508.30.00.00.00- Ateş kili
2508.40.00.00.00- Diğer killer
2508.50- Andaluzit, siyanit ve silimanit
2508.50.00.00.11- - Andaluzit
2508.50.00.00.12- - Siyanit (disten)
2508.50.00.00.13- - Silimanit
2508.60- Mülit :
2508.60.00.10.00- - Siliko-alumin ve silisli ateş toprağı
2508.60.00.90.00- - Diğerleri
2508.70.00.00.00- Şamot ve dinas toprakları
2509.00Tebeşir
2509.00.00.00.11- Saf tebeşir
2509.00.00.00.19- Diğerleri
25.10Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar ve fosfatlı tebeşirler:
2510.10- Öğütülmemiş :
2510.10.00.10.00- - Tabii aluminyum-kalsiyum fosfatlar
- - Diğerleri
2510.10.00.90.11- - - Tabii kalsiyum fosfatlar
2510.10.00.90.12- - - Apatit ve fosfatlı tebeşirler
2510.20- Öğütülmüş :
- - Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar
2510.20.00.10.11- - - Tabii kalsiyum fosfatlar
2510.20.00.10.12- - - Tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar
2510.20.00.90.00- - Diğerleri
25.11Tabii baryum sülfat (barit) ; tabii baryum karbonat (witherithe) (kalsine edilmiş olsun olmasın) (28.16 pozisyonundaki baryum oksit hariç):
2511.10- Tabii baryum sülfat (barit)
2511.10.00.00.11- - Ham baryum sülfat
2511.10.00.00.12- - Öğütülmüş baryum sülfat
2511.10.00.00.13- - Mikronize edilmiş baryum sülfat
2511.20.00.00.00- Tabii baryum karbonat (witherithe)
2512.00Belirgin yoğunluğu bir veya daha az olan silisli fosil unları (kiselgur, tripolit, diatomit gibi) ve benzeri silisli topraklar (kalsine edilmiş olsun olmasın)
2512.00.00.00.11- Tripolit
2512.00.00.00.12- Diatomit
2512.00.00.00.13- Kiselgur
2512.00.00.00.19- Diğerleri
25.13Sünger taşı; zımpara taşı; tabii korindon, tabii Süleyman taşı (garnet) ve diğer tabii aşındırıcılar (termik işlem görmüş olsun olmasın):
2513.10.00.00.00- Sünger taşı
2513.20- Zımpara taşı, tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve diğer aşındırıcılar :
2513.20.00.00.11- - Zımpara taşı (toz veya çaplı taneler halinde)
2513.20.00.00.12- - Tabii korindon
2513.20.00.00.13- - Süleyman taşı
2513.20.00.00.19- - Diğerleri
2514.00.00.00.00Kayagan taşı (arduvaz), [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]
25.15Mermer, traverten, ekosin ve belirgin yoğunluğu 2,5 veya daha fazla olan yontulmaya veya inşaata elverişli kireçli taşlar, su mermeri [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]:
- Mermer ve traverten:
2515.11.00.00.00- - Ham veya kabaca yontulmuş
2515.12.00.00.00- - Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş
2515.20- Ekosin ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer kireçli taşlar; su mermeri
2515.20.00.00.11- - Ekosin
2515.20.00.00.12- - Su mermeri
2515.20.00.00.19- - Diğerleri
25.16Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın] :
- Granit:
2516.11.00.00.00- - Ham veya kabaca yontulmuş
2516.12.00.00.00- - Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş
2516.20.00.00.00- Gre
2516.90.00.00.00- Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar
25.17Çakıl taşı, kırılmış veya ezilmiş taşlar (genellikle yolların veya demir yollarının betonaj ve döşemesinde veya diğer balastlama işlerinde kullanılan türden), çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı (termik işlem görmüş olsun olmasın); cüruf, moloz veya benzeri sanayi artıkları makadamı (bu pozisyonun ilk kısmında belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın); katranlı makadam; 25.15 ve 25.16 pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve tozları (termik işlem görmüş olsun olmasın):
2517.10- Çakıl taşı, kırılmış veya ezilmiş taşlar (genellikle yolların veya veya demiryollarının betonaj ve döşemesinde veya diğer balastlama işlerinde kullanılan türden),çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı (termik işlem görmüş olsun olmasın):
- - Çakıl taşı, çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı :
2517.10.10.10.00- - - Çakmak taşı
- - - Diğerleri
2517.10.10.90.11- - - - Çakıl taşı
2517.10.10.90.12- - - - Yassı iri çakıl taşı
2517.10.20.00.00- - Kireç taşı , dolomit ve diğer kalkerli taşlar (kırılmış veya ezilmiş)
- - Diğerleri
2517.10.80.00.11- - - Mıcır
2517.10.80.00.19- - - Diğerleri
2517.20- Cüruf, moloz veya diğer sanayi artıkları makadamı (2517.10 alt pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın)
2517.20.00.00.11- - Moloz
2517.20.00.00.19- - Diğerleri
2517.30.00.00.00- Katranlı makadam
- 25. 15 veya 25.16 Pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve tozları (termik işlem görmüş olsun olmasın):
2517.41.00.00.00- - Mermerin granül, parçacık ve tozları
2517.49.00.00.00- - Diğerleri
25.18Dolomit (kalsine edilmiş veya sinterlenmiş olsun olmasın); [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş dolomit dahil]; dolomit ateş tuğlası harcı:
2518.10- Kalsine edilmemiş veya sinterlenmemiş dolomit
2518.10.00.00.11- - Öğütülmüş ham dolomit
2518.10.00.00.19- - Diğer ham dolomitler
2518.20- Kalsine edilmiş veya sinterlenmiş dolomit
2518.20.00.00.11- - Öğütülmüş kalsine dolomit
2518.20.00.00.19- - Diğer kalsine dolomitler
2518.30.00.00.00- Dolomit ateş tuğlası harcı
25.19Tabii magnezyum karbonat (magnezit) ;erimiş manyezi; tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi (sinterleme işleminden evvel ilave edilmiş az miktarda diğer oksitleri içersin içermesin); diğer magnezyum oksit (saf olsun olmasın):
2519.10.00.00.00- Tabii magnezyum karbonat (magnezit)
2519.90- Diğerleri:
- - Magnezyum oksit (kalsine edilmiş tabii magnezyum karbonat hariç)
2519.90.10.00.11- - - Saf magnezyum oksit
2519.90.10.00.12- - - Saf olmayan magnezyum oksit
- -Tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi
2519.90.30.00.11- - - Deniz suyu sinter manyezi
2519.90.30.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri
2519.90.90.00.11- - - Kalsine edilmiş manyezi
2519.90.90.00.12- - - Elektro fused (elektro erğitilmiş ) manyezi
2519.90.90.00.13- - - Magnezit krom speneli
2519.90.90.00.19- - - Diğerleri
25.20Alçı taşı; anhidrit; alçılar (kalsine alçı taşı veya kalsiyum sülfattan ibaret olanlar) (boyanmış veya az miktarda donmayı hızlandırıcı veya yavaşlatıcılar ilave edilmiş olsun olmasın) :
2520.10.00.00.00- Alçı taşı; anhidrit
2520.20- Alçılar:
2520.20.00.10.00- - Dişçilikte kullanılan alçılar
- - Diğerleri:
2520.20.00.90.11- - - Tıpta kullanılan alçılar
2520.20.00.90.19- - - Diğerleri
2521.00.00.00.00Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç ve çimento imalinde kullanılan türde olanlar)
25.22Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su aItında sertleşen kireç (28.25 pozisyonundaki kalsiyum oksit ve hidroksit hariç):
2522.10.00.00.00- Sönmemiş kireç
2522.20.00.00.00- Sönmüş kireç
2522.30.00.00.00- Su altında sertleşen kireç
25.23Portland çimentosu, şaplı çimento ("ciment fondu"), cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri su altında sertleşen çimentolar (boyanmış veya klinker şeklinde olsun olmasın):
2523.10.00.00.00- Klinker
- Portland çimentosu:
2523.21- - Beyaz çimento (suni olarak renklendirilmiş olsun olmasın)
2523.21.00.00.11- - - Ambalajlanmış olanlar
2523.21.00.00.19- - - Diğerleri
2523.29- - Diğerleri
2523.29.00.00.11- - - Ambalajlanmış olanlar
2523.29.00.00.19- - - Diğerleri
2523.30- Şaplı çimento
2523.30.00.00.11- - Ambalajlanmış olanlar
2523.30.00.00.19- - Diğerleri
2523.90- Su altında sertleşen diğer çimentolar:
2523.90.00.00.11- - Ambalajlanmış olanlar
2523.90.00.00.19- - Diğerleri
25.24Amyant (asbest) :
2524.10.00.00.00- Krosidolit
2524.90- Diğerleri :
2524.90.00.00.11- - Amosite
2524.90.00.00.12- - Antophylite
2524.90.00.00.13- - Actinolite
2524.90.00.00.14- - Tremolite
2524.90.00.00.15- - Chrysotile
2524.90.00.00.19- - Diğerleri
25.25Mika (düzensiz ince tabakalar halinde yarılmış olanlar dahil) mika döküntüleri :
2525.10.00.00.00- Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mika
2525.20.00.00.00- Mika tozu
2525.30.00.00.00- Mika döküntüleri
25.26Tabii steatit (sabun taşı) [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]; talk:
2526.10.00.00.00- Ezilmemiş, toz haline getirilmemiş
2526.20.00.00.00- Ezilmiş veya toz haline getirilmiş
2528.00.00.00.00Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 'ten fazla olmayan)
25.29Feldispat; lösit; nefelin ve nefelin siyenit ; florspat:
2529.10- Feldispat
2529.10.00.00.11- - Ham feldispat
2529.10.00.00.12- - Öğütülmüş feldispat
2529.10.00.00.13- - Flote edilmiş feldispat
2529.10.00.00.19- - Diğerleri
- Florspat:
2529.21.00.00.00- - Ağırlık itibariyle % 97 veya daha az kalsiyum florür içerenler
2529.22.00.00.00- - Ağırlık itibariyle % 97 'den fazla kalsiyum fIorür içerenler
2529.30.00.00.00- Lösit; nefelin ve nefelin siyenit
25.30Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mineral maddeler :
2530.10- Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş) :
- - Vermikülit
2530.10.00.00.12- - - Tane boyu 1mm'yi geçmeyenler
2530.10.00.00.13- - - Tane boyu 1mm'yi geçen 2 mm'yi geçmeyenler
2530.10.00.00.14- - - Tane boyu 2,8 mm'yi geçen 4 mm'yi geçmeyenler
2530.10.00.00.15- - - Tane boyu 4 mm'yi geçen 12 mm'yi geçmeyenler
2530.10.00.00.16- - - Diğerleri
2530.10.00.00.19- - Diğerleri
2530.20- Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfatlar)
2530.20.00.00.11- - Kieserit
2530.20.00.00.12- - Epsomit
2530.90- Diğerleri:
- - Lüle taşı (tabii veya aglomere)
2530.90.00.10.11- - - Tabii lüle taşı
2530.90.00.10.12- - - Aglomere lüle taşı
- - Diğerleri:
2530.90.00.90.11- - - Kalsine edilmiş veya birbirleriyle karıştırılmış toprak boyalar
2530.90.00.90.19- - - Diğer toprak boyalar
2530.90.00.90.21- - - Siyah kehribar (oltu taşı)
2530.90.00.90.29- - - Diğer kehribarlar
2530.90.00.90.32- - - Zirkonyum silikat (mikronize)
2530.90.00.90.33- - - Tabi sodyum sülfat
2530.90.00.90.34- - - Stronsiyum sülfat (selestin)
2530.90.00.90.35- - - Tabi arsenik sülfürler
2530.90.00.90.36- - - Tabi kriolit
2530.90.00.90.37- - - Tabi şiolit
2530.90.00.90.39- - - Diğerleri