×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Gertirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- - Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler
- - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle nişasta oranı % 28'i geçmeyen, göz büyüklüğü 0,2 mm. olan elekten geçen ürün oranı, ağırlık itibariyle % 10'u geçmeyen ya da kuru madde üzerinden hesaplandığında elekten geçen ürünün bıraktığı kül oranı ağırlık itibariyle % 1,5 veya daha fazla olanlar
- - Diğerleri
- - Pirinçten elde edilenler:
- - - Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle nişasta oranı % 28'i geçmeyen, göz büyüklüğü 0,2 mm. olan elekten geçen ürün oranı, ağırlık itibariyle % 10'u geçmeyen ya da kuru madde üzerinden hesaplandığında elekten geçen ürünün bıraktığı kül oranı ağırlık itibariyle % 1,5 veya daha fazla olanlar
- - - Diğerleri
- - Mısır nişastası imalat artıkları (konsantre edilmiş ıslatma suları hariç):
- - - Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle % 40'tan fazla olanlar
- - - Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle % 40 veya daha az olanlar
- Rep veya kolza tohumundan
- - Diğerleri:
- - - Zeytin küspesi (pirina) ve zeytin yağı üretiminden arta kalan diğer artıklar:
- Şarap tortusu:
- Üzüm posası:
- - Nişasta veya 1702.30.50.00, 1702.30.90.00, 1702.40.90.00, 1702.90.50.00 ve 2106.90.55.00 alt pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin , maltodekstrin şurubu veya süt ürünleri içerenler:
- - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin , maltodekstrin şurubu içerenler :
- - - - Nişasta içermeyen yada ağırlık itibariyle % 10 veya daha az nişasta içerenler :
- - - - Ağırlık itibariyle %10'dan fazla fakat %30'dan fazla olmayan nişasta içerenler
- - - - Ağırlık itibariyle % 30'dan fazla nişasta içerenler :
- - Diğerleri (önceden karıştırılmış-premiks- olanlar dahil):
- - - Nişasta veya 1702.30.50.00 , 1702.30.90.00, 1702.40.90.00, 1702.90.50.00 ve 2106.90.55.00 alt pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin , maltodekstrin şurubu veya süt ürünleri içerenler:
- - - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin veya maltodekstrin şurubu içerenler :
- - - - - Nişasta içermeyen yada ağırlık itibariyle % 10 veya daha az nişasta içerenler:
- - - - - Ağırlık itibariyle %10'dan fazla fakat %30'dan fazla olmayan nişasta içerenler:
- - - - - Ağırlık itibariyle % 30'dan fazla nişasta içerenler :
- - - Diğerleri :
- - - - Diğerleri:
- - - - - Diğerleri:
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum