×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- - Tabii mineral sular:
- Diğerleri:
- - - 04.01 ila 04.04 Pozisyonlarındaki ürünleri veya bu pozisyonlardaki ürünlerden elde edilen katı yağı içermeyenler
- - - Diğerleri :
- Muhtevası 10 litre veya daha az olan kaplarda :
- - Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar:
- Diğer şaraplar; fermantasyonu alkol ilavesi ile önlenmiş veya durdurulmuş üzüm şırası:
- - - Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 °C'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar:
- - - Diğerleri :
- - - - Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'ü geçmeyenler :
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar:
- - - - - - - Beyaz:
- - - - - - - Diğerleri :
- - - - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar :
- - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
- - - - - - Diğerleri:
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler :
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
- - - - Diğerleri:
- - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
- - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
- - - - - Diğerleri:
- - - Diğerleri :
- - - - Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler :
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar :
- - - - - - - Diğerleri:
- - - - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
- - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
- - - - - - Diğerleri:
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler :
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
- - - - Diğerleri:
- - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
- - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
- - - - - Diğerleri:
- - - Diğerleri :
- - - - Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler :
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar :
- - - - - - - Diğerleri:
- - - - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
- - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
- - - - - - Diğerleri :
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15 'i geçenler:
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
- - - - Diğerleri:
- - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
- - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
- - - - - Diğerleri:
- - Diğerleri :
- - - 20 °C'deki yoğunluğu 1,33 gr/m3 . veya daha az olup alkol derecesi hacim itibariyle % 1'i geçmeyenler :
- - - Diğerleri :
- - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla olanlar
- - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla olanlar
- Diğerleri:
- - Köpüklü olanlar :
- - Köpüksüz olanlar:
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
- - Tarım ürünlerinden elde edilenler
- - Diğerleri
- - Tarım ürünlerinden elde edilenler
- - - Dökme etil alkol:
- - Diğerleri
- - Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar :
- - - Üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilenler:
- - - - Brendi veya Weinbrand:
- - - Üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilenler:
- - Muhteviyatı 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
- - - Üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilenler:
- - - Üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilenler:
- - Burbon viski :
- - İskoç viskisi :
- - - Karıştırılmış malt viski :
- - - Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi:
- - - Diğer karıştırılmış viski:
- - Diğerleri :
- - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
- - - Diğerleri :
- - - - Kıymeti saf alkolün litresinde 7,9 Euro'yu geçenler
- - - - Diğerleri
- - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
- - - Diğerleri :
- - - - Kıymeti saf alkolün litresinde 2 Euro'yu geçenler
- - Cin:
- - Geneva :
- - Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4 veya daha az olanlar:
- - Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4' den fazla olanlar:
- - Arak:
- - Erik, armut ve kirazdan damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) :
- - Damıtma yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler ve içecekler:
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
- - - - Diğerleri :
- - - - - Damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) :
- - - - - - Meyvalardan damıtım yoluyla elde edilenler :
- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğerleri:
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar:
- - - - Damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç):
- - - - - Meyvelerden damıtım yoluyla elde edilenler
- - Alkol derecesi hacim itibariyle % 80' den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol :
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
- Şarap sirkeleri:
- Diğerleri:
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum