Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 1CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER
FASIL : 05 Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen Veya Yer Almayan Hayvansal Menşeli Ürünler

FasılNoFasıl Açıklaması
0501.00.00.00.00İnsan saçı (işlenmemiş, yıkanmış veya yağı alınmış olsun olmasın) ; insan saçı döküntüleri
05.02Evcil domuz veya yaban domuzu kılları; porsuk kılları veya fırça imali için diğer kıllar; bu kılların döküntüleri:
0502.10- EvciI domuz veya yaban domuzu kılları ve bunların döküntüleri:
0502.10.00.10.00- - Domuz kılı
0502.10.00.90.00- - Diğerleri
0502.90.00.00.00- Diğerleri
0504.00Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurul muş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) :
- Kurutulmuş şirdenler
0504.00.00.10.11- - Kuru buzağı şirdeni
0504.00.00.10.19- - Diğerleri
- Diğerleri
0504.00.00.90.10- - Bağırsaklar
0504.00.00.90.30- - Kurutulmamış şirdenler
0504.00.00.90.90- - Diğerleri
05.05Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler ve tüy parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince tüyler (muhafaza amacıyla işleme, temizleme veya dezenfekte etmeden başka bir işleme tabi tutulmamış); tüy veya tüy parça larının toz ve döküntüleri:
0505.10- Doldurmada kullanılan tüyler; ince tüyler:
0505.10.10.00.00- - İşlenmemiş
0505.10.90.00.00- - Diğerleri
0505.90.00.00.00- Diğerleri
05.06Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış, basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekil verilerek kesilmemiş, asitle işlem görmüş veya jelatini alınmış); bunların toz ve döküntüleri:
0506.10.00.00.00- Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar
0506.90.00.00.00- Diğerleri
05.07Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişinin kılları, boynuzlar,geyik boynuzları,toynaklar,tırnaklar, pençeler ve gagalar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların toz ve döküntüleri:
0507.10.00.00.00- Fildişi ; fildişi tozu ve döküntüleri
0507.90- Diğerleri
0507.90.00.00.11- - Boynuzlar
0507.90.00.00.12- - Tırnaklar
0507.90.00.00.19- - Diğerleri
0508.00Mercan ve benzeri maddeler(işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış,fakat başka bir işlem görmemiş); yumuşakça, kabuklu hayvan veya kabuğu dikenli hayvanların kabukları ve mürekkep balığı kemiği (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların toz ve döküntüleri
0508.00.10.00.00- Kırmızı Mercan (Corallium rubrum)
0508.00.90.00.00- Diğerleri
0510.00Akamber, kunduz hayası (kastoreum), kedi miski (sivet) ve misk; kuduz böceği (kantarit) ve safra (kurutulmuş olsun olmasın); eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan guddeler ve diğer hayvansal maddeler (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya geçici olarak diğer şekillerde konserve edilmiş) :
0510.00.00.10.00- Kantarit
- Diğerleri
0510.00.00.90.11- - Safra (kurutulmuş olsun olmasın )
0510.00.00.90.19- - Diğerleri
05.11Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli olmayan 1. veya 3. fasıllarda yer alan cansız hayvanlar:
0511.10.00.00.00- Sığır spermleri
- Diğerleri:
0511.91- - Balık,kabuklu hayvan,yumuşakça veya diğer su omurgasızlarının ürünleri; 3.fasılda yer alan cansız hayvanlar:
0511.91.10.00.00- - - Balık döküntüleri
- - - Diğerleri
0511.91.90.00.11- - - - Alabalık yumurtası
0511.91.90.00.19- - - - Diğerleri
0511.99- - Diğerleri:
0511.99.10.00.00- - - Veterler ve tendonlar; dabaklanmamış derilerin kırpıntı ve benzeri döküntüleri
- - - Hayvansal menşeli tabii süngerler:
0511.99.31.00.00- - - - İşlenmemiş
0511.99.39.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
0511.99.85.10.00- - - - İpek böceği yumurtaları
0511.99.85.20.00- - - - At kılı ve at kılı döküntüleri (başka maddelerin yardımıyla veya müstakilen tabakalar halinde olsun olmasın)
- - - - Diğerleri
0511.99.85.90.11- - - - - Hayvan kanı (kurutulmuş olsun olmasın)
0511.99.85.90.12- - - - - Kırmız böceği (ochenille) ve benzeri böcekler
0511.99.85.90.13- - - - - Hayvan yemi yapımında kullanılacak sakadatlar
0511.99.85.90.18- - - - - Diğerleri
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum