×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
- - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 'ü geçmeyenler :
- - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 'ü geçenler :
- - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
- - Diğerleri
- - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 21'i geçmeyenler:
- - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 21'i geçen fakat % 45 'i geçmeyenler :
- - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 45 'i geçenler :
- - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :
- - Diğerleri:
- Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle, içerdiği katı yağ oranı, %1,5' i geçenler:
- - - Ağırlık itibariyle, içerdiği katı yağ oranı, % 27'yi geçmeyenler:
- - - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 27'yi geçenler:
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçmeyenler :
- - - - Diğerleri:
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27 'yi geçenler :
- Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı %10 'u geçen fakat % 45'i geçmeyenler:
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45 'i geçenler :
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5 'i geçen fakat % 45'i geçmeyenler :
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45'i geçenler:
- - Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar, kakao, çikolata, baharat, kahve veya kahve hülasası, biltki, bitki parçaları, hububat veya ekmekçi mamulleri içermeyenler:
- - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler:
- - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
- - - Diğerleri:
- - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
- - İlave çikolata, baharat, kahve veya kahve hülasası, bitki, bitki parçaları, hububat veya ekmekçilik mamulü içerenler:
- - Diğerleri, aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya kakao içerenler:
- - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
- - - Diğerleri:
- - Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya kakao içermeyenler:
- - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
- - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
- - - - Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
- - - - Diğerleri:
- - Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya kakao içerenler:
- - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
- - - Diğerleri:
- - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
- - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçmeyenler :
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38),ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
- - - Diğerleri :
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçmeyenler :
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
- - Diğerleri:
- - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçmeyenler :
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
- - - Diğerleri:
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçmeyenler :
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
- - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
- - Diğerleri:
- - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 85'i geçmeyenler :
- - - Tabii tereyağ
- - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle % 40'ı geçmeyenler
- - - Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 36' yı geçmeyenlerden:
- - Diğerleri:
- - - Gravyer, Sbrinz
- - - Feta
- - - - Koyun veya manda sütünden olanlar (salamura içeren kaplarda veya koyun ve keçi derisinden tulumlarda)
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Diğerleri:
- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 40' ı geçmeyenler:
- - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı % 47'yi geçmeyenler:
- - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı % 47'yi geçen fakat % 72'yi geçmeyenler:
- - - - - - - Diğer peynirler:
- - - - - Diğerleri
- Kuluçkalık yumurtalar:
- - - Damızlık olanlar:
- - - Damızlık olmayanlar:
- - - Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan kümes hayvanlarının yumurtaları:
- - - - Hindi veya kazlara ait olanlar:
- - - - - Damızlık olanlar
- - - - - Damızlık olmayanlar
- - - - Diğerleri:
- - - Diğerleri
- - - - Damızlk olanlar:
- - - - Damızlk olmayanlar:
- Diğer taze yumurtalar:
- - Diğerleri:
- Yumurta sarıları:
- - - Diğerleri:
- Diğerleri:
- - Diğerleri:
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum