Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 1CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER
FASIL : 02 Etler Ve Yenilen Sakatat

FasılNoFasıl Açıklaması
02.01Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş):
0201.10.00.00.00- Karkas ve yarım karkas
0201.20- Diğer kemikli parçalar:
0201.20.20.00.00- - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)
0201.20.30.00.00- - Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
0201.20.50.00.00- - Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
0201.20.90.00.00- - Diğerleri
0201.30.00.00.00- Kemiksiz
02.02Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş):
0202.10.00.00.00- Karkas ve yarım karkas
0202.20- Diğer kemikli parçalar:
0202.20.10.00.00- - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)
0202.20.30.00.00- - Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
0202.20.50.00.00- - Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
0202.20.90.00.00- - Diğerleri
0202.30- Kemiksiz:
0202.30.10.00.00- - Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş, her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde) ; iki blok halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto hariç) oluşmalıdır.]
0202.30.50.00.00- - Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri
0202.30.90.00.00- - Diğerleri
02.03Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
- Taze veya soğutulmuş:
0203.11- - Karkas veya yarım karkas :
0203.11.10.00.00- - - Evcil domuz eti
0203.11.90.00.00- - - Diğerleri
0203.12- - But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
- - - Evcil domuz eti:
0203.12.11.00.00- - - - But ve but parçaları
0203.12.19.00.00- - - - Kol ve kol parçaları
0203.12.90.00.00- - - Diğerleri
0203.19- - Diğerleri:
- - - Evcil domuz eti:
0203.19.11.00.00- - - - Ön kısım ve bunların parçaları
0203.19.13.00.00- - - - Bel kısmı ve bunların parçaları
0203.19.15.00.00- - - - Karın ve karın parçaları
- - - - Diğerleri:
0203.19.55.00.00- - - - - Kemiksiz
0203.19.59.00.00- - - - - Diğerleri
0203.19.90.00.00- - - Diğerleri
- Dondurulmuş:
0203.21- - Karkas ve yarım karkas:
0203.21.10.00.00- - - Evcil domuz eti
0203.21.90.00.00- - - Diğerleri
0203.22- - But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
- - - Evcil domuz eti:
0203.22.11.00.00- - - - But ve but parçaları
0203.22.19.00.00- - - - Kol ve kol parçaları
0203.22.90.00.00- - - Diğerleri
0203.29- - Diğerleri:
- - - Evcil domuz eti:
0203.29.11.00.00- - - - Ön kısım ve bunların parçaları
0203.29.13.00.00- - - - Bel kısmı ve bunların parçaları
0203.29.15.00.00- - - - Karın ve karın parçaları
- - - - Diğerleri:
0203.29.55.00.00- - - - - Kemiksiz
0203.29.59.00.00- - - - - Diğerleri
0203.29.90.00.00- - - Diğerleri
02.04Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş):
0204.10.00.00.00- Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş)
- Diğer koyun etleri (taze veya soğutulmuş):
0204.21.00.00.00- - Karkas ve yarım karkas
0204.22- - Diğer kemikli parçalar:
0204.22.10.00.00- - - Kısa ön çeyrekler
0204.22.30.00.00- - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
0204.22.50.00.00- - - But veya yarım but
0204.22.90.00.00- - - Diğerleri
0204.23.00.00.00- - Kemiksiz
0204.30.00.00.00- Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş )
- Diğer koyun etleri (dondurulmuş):
0204.41.00.00.00- - Karkas ve yarım karkas
0204.42- - Kemikli diğer parçalar:
0204.42.10.00.00- - - Kısa ön çeyrekler
0204.42.30.00.00- - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
0204.42.50.00.00- - - But veya yarım but
0204.42.90.00.00- - - Diğerleri
0204.43- - Kemiksiz:
0204.43.10.00.00- - - Kuzu eti
0204.43.90.00.00- - - Diğerleri
0204.50- Keçi eti:
- - Taze veya soğutulmuş:
0204.50.11.00.00- - - Karkas ve yarım karkas
0204.50.13.00.00- - - Kısa ön çeyrekler
0204.50.15.00.00- - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
0204.50.19.00.00- - - But veya yarım but
- - - Diğerleri:
0204.50.31.00.00- - - - Kemikli parçalar
0204.50.39.00.00- - - - Kemiksiz parçalar
- - Dondurulmuş:
0204.50.51.00.00- - - Karkas ve yarım karkas
0204.50.53.00.00- - - Kısa ön çeyrekler
0204.50.55.00.00- - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
0204.50.59.00.00- - - But veya yarım but
- - - Diğerleri:
0204.50.71.00.00- - - - Kemikli parçalar
0204.50.79.00.00- - - - Kemiksiz parçalar
0205.00At,eşek,katır veya bardo etleri(taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):
- Taze veya soğutulmuş
0205.00.20.00.11- - At eti
0205.00.20.00.19- - Eşek, katır ve bardo etleri
- Dondurulmuş
0205.00.80.00.11- - At eti
0205.00.80.00.19- - Eşek, katır ve bardo etleri
02.06Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):
0206.10- Sığır sakatatı (taze veya soğutulmuş):
0206.10.10.00.00- - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar
- - Diğerleri:
0206.10.95.00.00- - - Kalın ve ince etek
0206.10.98.00.00- - - Diğerleri
- Sığır sakatatı (dondurulmuş):
0206.21.00.00.00- - Diller
0206.22.00.00.00- - Karaciğerler
0206.29- - Diğerleri:
0206.29.10.00.00- - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar
- - - Diğerleri:
0206.29.91.00.00- - - - Kalın ve ince etek
0206.29.99.00.00- - - - Diğerleri
0206.30.00.00.00- Domuz sakatatı (taze veya soğutulmuş)
- Domuz sakatatı (dondurulmuş):
0206.41.00.00.00- - Karaciğerler
0206.49.00.00.00- - Diğerleri
0206.80- Diğerleri (taze veya soğutulmuş):
0206.80.10.00.00- - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar
- - Diğerleri:
0206.80.91.00.00- - - At,eşek,katır ve bardo sakatatı
- - - Koyun ve keçi sakatatı
0206.80.99.00.11- - - - Koyun ve keçilerin karaciğerleri
0206.80.99.00.12- - - - Koyun kuyruğu
0206.80.99.00.19- - - - Koyun ve keçilerin diğer sakatatı
0206.90- Diğerleri (dondurulmuş):
0206.90.10.00.00- - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar
- - Diğerleri:
0206.90.91.00.00- - - At,eşek,katır ve bardo sakatatı
- - - Koyun ve keçi sakatatı
0206.90.99.00.11- - - - Koyun ve keçilerin karaciğerleri
0206.90.99.00.12- - - - Koyun kuyruğu
0206.90.99.00.19- - - - Koyun ve keçilerin diğer sakatatı
02.0701.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
- Horoz ve tavuklar ( "Gallus domesticus" türü):
0207.11- - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
0207.11.10.00.00- - - Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83'lük denilen tavuklar
0207.11.30.00.00- - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen tavuklar
0207.11.90.00.00- - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği , karaciğeri ve taşlığı alınmış %65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar
0207.12- - Parçalanmamış (dondurulmuş):
0207.12.10.00.00- - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70'lik denilen tavuklar
- - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar:
0207.12.90.00.11- - - - Yumurta tavuğu
0207.12.90.00.12- - - - Et tavuğu
0207.12.90.00.19- - - - Diğerleri
0207.13- - Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş):
- - - Parçalar:
0207.13.10.00.00- - - - Kemiksiz
- - - - Kemikli:
0207.13.20.00.00- - - - - Yarım veya çeyrekler
0207.13.30.00.00- - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.13.40.00.00- - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları
0207.13.50.00.00- - - - - Göğüs ve göğüs parçaları
0207.13.60.00.00- - - - - But ve but parçaları
0207.13.70.00.00- - - - - Diğerleri
- - - Sakatat:
0207.13.91.00.00- - - - Karaciğerler
0207.13.99.00.00- - - - Diğerleri
0207.14- - Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) :
- - - Parçalar:
- - - - Kemiksiz:
0207.14.10.00.11- - - - - Göğüs ve göğüs parçaları
0207.14.10.00.19- - - - - Diğerleri
- - - - Kemikli:
0207.14.20.00.00- - - - - Yarım veya çeyrekler
0207.14.30.00.00- - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.14.40.00.00- - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları
0207.14.50.00.00- - - - - Göğüs ve göğüs parçaları
0207.14.60.00.00- - - - - But ve but parçaları
0207.14.70.00.00- - - - - Diğerleri
- - - Sakatat :
0207.14.91.00.00- - - - Karaciğerler
- - - - Diğerleri
0207.14.99.00.11- - - - - Taşlık
0207.14.99.00.12- - - - - Pençe ve ayaklar
0207.14.99.00.19- - - - - Diğerleri
- Hindiler:
0207.24- - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
0207.24.10.00.00- - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler
0207.24.90.00.00- - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar
0207.25- - Parçalanmamış (dondurulmuş):
0207.25.10.00.00- - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler
0207.25.90.00.00- - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar
0207.26- - Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) :
- - - Parçalar:
0207.26.10.00.00- - - - Kemiksiz
- - - - Kemikli:
0207.26.20.00.00- - - - - Yarım veya çeyrekler
0207.26.30.00.00- - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.26.40.00.00- - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları
0207.26.50.00.00- - - - - Göğüs ve göğüs parçaları
- - - - - But ve but parçaları:
0207.26.60.00.00- - - - - - Butun alt kısmı ve parçaları
0207.26.70.00.00- - - - - - Diğerleri
0207.26.80.00.00- - - - - Diğerleri
- - - Sakatat :
0207.26.91.00.00- - - - Karaciğerler
0207.26.99.00.00- - - - Diğerleri
0207.27- - Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) :
- - - Parçalar:
0207.27.10.00.00- - - - Kemiksiz
- - - - Kemikli:
0207.27.20.00.00- - - - - Yarım veya çeyrekler
0207.27.30.00.00- - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.27.40.00.00- - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları
0207.27.50.00.00- - - - - Göğüs ve göğüs parçaları
- - - - - But ve but parçaları:
0207.27.60.00.00- - - - - - Butun alt kısmı ve parçaları
0207.27.70.00.00- - - - - - Diğerleri
0207.27.80.00.00- - - - - Diğerleri
- - - Sakatat :
0207.27.91.00.00- - - - Karaciğerler
0207.27.99.00.00- - - - Diğerleri
- Ördekler :
0207.41- - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
0207.41.20.00.00- - - Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85'lik denilen ördekler
0207.41.30.00.00- - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boyun yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen ördekler
0207.41.80.00.00- - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş, ayak, boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar
0207.42- - Parçalanmamış (dondurulmuş):
0207.42.30.00.00- - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70'lik denilen ördekler
0207.42.80.00.00- - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar
0207.43.00.00.00- - Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş)
0207.44- - Diğerleri ( taze veya soğutulmuş):
- - - Parçalar:
0207.44.10.00.00- - - - Kemiksiz
- - - - Kemikli:
0207.44.21.00.00- - - - - Yarım veya çeyrekler:
0207.44.31.00.00- - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.44.41.00.00- - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları
0207.44.51.00.00- - - - - Göğüs ve göğüs parçaları
0207.44.61.00.00- - - - - But ve but parçaları
0207.44.71.00.00- - - - - "palto" denilen kısımlar
0207.44.81.00.00- - - - - Diğerleri
- - - Sakatat:
0207.44.91.00.00- - - - Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç)
0207.44.99.00.00- - - - Diğerleri
0207.45- - Diğerleri ( dondurulmuş):
- - - Parçalar:
- - - - Kemiksiz:
0207.45.10.00.11- - - - - But ve but parçaları
0207.45.10.00.19- - - - - Diğerleri
- - - - Kemikli:
0207.45.21.00.00- - - - - Yarım veya çeyrekler
0207.45.31.00.00- - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.45.41.00.00- - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları
0207.45.51.00.00- - - - - Göğüs ve göğüs parçaları
0207.45.61.00.00- - - - - But ve but parçaları
0207.45.71.00.00- - - - - Kaz ve ördeğin "palto" denilen kısımları
0207.45.81.00.00- - - - - Diğerleri
- - - Sakatat :
- - - - Karaciğerler:
0207.45.93.00.00- - - - - Yağlı karaciğerler
0207.45.95.00.00- - - - - Diğerleri
0207.45.99.00.00- - - - Diğerleri
- Kazlar :
0207.51- - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
0207.51.10.00.00- - - Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar
0207.51.90.00.00- - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar
0207.52- - Parçalanmamış (dondurulmuş)
0207.52.10.00.00- - - Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar
0207.52.90.00.00- - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar
0207.53.00.00.00- - Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş):
0207.54- - Diğerleri ( taze veya soğutulmuş):
- - - Parçalar:
0207.54.10.00.00- - - - Kemiksiz
- - - - Kemikli
0207.54.21.00.00- - - - - Yarım veya çeyrekler
0207.54.31.00.00- - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.54.41.00.00- - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları
0207.54.51.00.00- - - - - Göğüs ve göğüs parçaları
0207.54.61.00.00- - - - - But ve but parçaları
0207.54.71.00.00- - - - - Palto denilen kısımlar
0207.54.81.00.00- - - - - Diğerleri
- - - Sakatat :
0207.54.91.00.00- - - - Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç)
0207.54.99.00.00- - - - Diğerleri
0207.55- - Diğerleri ( dondurulmuş):
- - - Parçalar:
0207.55.10.00.00- - - - Kemiksiz
- - - - Kemikli
0207.55.21.00.00- - - - - Yarım veya çeyrekler
0207.55.31.00.00- - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.55.41.00.00- - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları
0207.55.51.00.00- - - - - Göğüs ve göğüs parçaları
0207.55.61.00.00- - - - - But ve but parçaları
0207.55.71.00.00- - - - - Palto denilen kısımlar
0207.55.81.00.00- - - - - Diğerleri
- - - Sakatat :
- - - - Karaciğerler:
0207.55.93.00.00- - - - - Yağlı karaciğerler
0207.55.95.00.00- - - - - Diğerleri
0207.55.99.00.00- - - - Diğerleri
- Beç tavuklarına ait olanlar:
0207.60.05.00.00- - Parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
- - Diğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
- - - Parçalar:
0207.60.10.00.00- - - - Kemiksiz
- - - - Kemikli :
0207.60.21.00.00- - - - - Yarım veya çeyrekler
0207.60.31.00.00- - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.60.41.00.00- - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları
0207.60.51.00.00- - - - - Göğüs ve göğüs parçaları
0207.60.61.00.00- - - - - But ve but parçaları
0207.60.81.00.00- - - - - Diğerleri
- - - Sakatat :
0207.60.91.00.00- - - - Karaciğerler
0207.60.99.00.00- - - - Diğerleri
02.08Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
0208.10- Tavşanlar veya yabani tavşanlara ait olanlar:
0208.10.10.00.00- - Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı
0208.10.90.00.00- - Diğerleri
0208.30.00.00.00- Maymunlara (primatlara) ait olanlar
0208.40- Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz ineklerine (dugonlara) (Sirenia takımından memeliler) ait olanlar; fok, deniz aslanı, deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler) na ait olanlar :
0208.40.10.00.00- - Balina eti
0208.40.20.00.00- - Fok eti
0208.40.80.00.00- - Diğerleri
0208.50.00.00.00- Sürüngenlere ait olanlar (yılanlar ve kaplumbağalar dahil)
0208.60.00.00.00- Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) a ait olanlar
0208.90- Diğerleri:
0208.90.10.00.00- - Evcil güvercinlerin etleri ve yenilen sakatatı
0208.90.30.00.00- - Av hayvanlarına ait olanlar (tavşanlar veya yabani tavşanlar hariç)
0208.90.60.00.00- - Ren geyiği eti
0208.90.70.00.00- - Kurbağa bacağı
0208.90.98.00.00- - Diğerleri
0209.00Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış ) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş):
0209.10- Domuzlara ait olanlar
- - Domuzun deri altı yağı (lard):
0209.10.11.00.00- - - Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
0209.10.19.00.00- - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş
0209.10.90.00.00- - Domuz yağı (0209.10.11.00 veya 0209.10.19.00 alt pozisyonundakiler hariç)
0209.90.00.00.00- Diğerleri
02.10Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları:
- Domuz etleri:
0210.11- - But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
- - - Evcil domuz etleri:
- - - - Tuzlanmış veya salamura edilmiş:
0210.11.11.00.00- - - - - But ve but parçaları
0210.11.19.00.00- - - - - Kol ve kol parçaları
- - - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş:
0210.11.31.00.00- - - - - But ve but parçaları
0210.11.39.00.00- - - - - Kol ve kol parçaları
0210.11.90.00.00- - - Diğerleri
0210.12- - Karın ve karın parçaları:
- - - Evcil domuzlara ait olanlar:
0210.12.11.00.00- - - - Tuzlanmış veya salamura edilmiş
0210.12.19.00.00- - - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş
0210.12.90.00.00- - - Diğerleri
0210.19- - Diğerleri:
- - - Evcil domuzlara ait olanlar:
- - - - Tuzlanmış veya salamura edilmiş:
0210.19.10.00.00- - - - - Yarım karkas veya dörtte üç ön parça
0210.19.20.00.00- - - - - Dörtte üç arka parça veya orta kısımlar
0210.19.30.00.00- - - - - Ön parçalar ve ön parçaların kısımları
0210.19.40.00.00- - - - - Bel kısmı ve parçaları
0210.19.50.00.00- - - - - Diğerleri
- - - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş:
0210.19.60.00.00- - - - - Ön kısmı ve parçaları
0210.19.70.00.00- - - - - Bel kısmı ve parçaları
- - - - - Diğerleri:
0210.19.81.00.00- - - - - - Kemiksiz
0210.19.89.00.00- - - - - - Diğerleri
0210.19.90.00.00- - - Diğerleri
0210.20- Sığır etleri:
0210.20.10.00.00- - Kemikli
0210.20.90.00.00- - Kemiksiz
- Diğerleri (et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları dahil):
0210.91.00.00.00- - Maymunlara (primatlara) ait olanlar
0210.92- - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler) ; fok, deniz aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler) na ait olanlar:
0210.92.10.00.00- - - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler) ne ait olanlar
- - - Diğerleri
0210.92.91.00.00- - - - Etler
0210.92.92.00.00- - - - Sakatat
0210.92.99.00.00- - - - Et ve sakatatatın yenilen un ve ezmeleri
0210.93.00.00.00- - Sürüngenlere (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) ait olanlar
0210.99- - Diğerleri
- - - Etler:
0210.99.10.00.00- - - - At eti (tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutulmuş)
- - - - Koyun ve keçi etleri:
0210.99.21.00.00- - - - - Kemikli
0210.99.29.00.00- - - - - Kemiksiz
0210.99.31.00.00- - - - Ren geyiği eti
0210.99.39.00.00- - - - Diğerleri
- - - Sakatat:
- - - - Evcil domuzlara ait olanlar:
0210.99.41.00.00- - - - - Karaciğerler
0210.99.49.00.00- - - - - Diğerleri
- - - - Sığırlara ait olanlar:
0210.99.51.00.00- - - - - Kalın ve ince etek
0210.99.59.00.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
- - - - - Kümes hayvanlarının karaciğerleri:
- - - - - - Kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerleri (tuzlanmış veya salamura edilmiş):
0210.99.71.10.00- - - - - - - Kaz karaciğeri
0210.99.71.20.00- - - - - - - Ördek karaciğeri
0210.99.79.00.00- - - - - - Diğerleri
0210.99.85.00.00- - - - - Diğerleri
0210.99.90.00.00- - - Et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları