Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 1CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER
FASIL : 01 Canlı Hayvanlar

FasılNoFasıl Açıklaması
01.01Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar:
- Atlar:
0101.21.00.00.00- - Damızlıklar
0101.29- - Diğerleri :
0101.29.10.00.00- - - Kesimlik atlar
0101.29.90.00.00- - - Diğerleri
0101.30- Eşekler:
0101.30.00.10.00- - Damızlıklar
0101.30.00.90.00- - Diğerleri
0101.90- Diğerleri:
0101.90.00.10.00- - Damızlıklar
0101.90.00.90.00- - Diğerleri
01.02Canlı büyükbaş hayvanlar:
- Sığırlar
0102.21- - Damızlıklar :
0102.21.10.00.00- - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar)
0102.21.30.00.00- - - İnekler
0102.21.90.00.00- - - Diğerleri
0102.29- - Diğerleri:
0102.29.05.00.00- - - Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar
- - - Diğerleri:
0102.29.10.00.00- - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler
- - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler:
0102.29.21.00.00- - - - - Kesimlik olanlar
0102.29.29.00.00- - - - - Diğerleri
- - - - Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler:
0102.29.41.00.00- - - - - Kesimlik olanlar
0102.29.49.00.00- - - - - Diğerleri
- - - - Ağırlığı 300 kg.ı geçenler:
- - - - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar):
- - - - - - Kesimlik olanlar:
0102.29.51.00.11- - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçenler
0102.29.51.00.19- - - - - - - Diğerleri
0102.29.59.00.00- - - - - - Diğerleri
- - - - - İnekler:
- - - - - - Kesimlik olanlar:
0102.29.61.00.11- - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar
0102.29.61.00.19- - - - - - - Diğerleri
0102.29.69.00.00- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
- - - - - - Kesimlik olanlar:
0102.29.91.00.11- - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar
0102.29.91.00.19- - - - - - - Diğerleri
0102.29.99.00.00- - - - - - Diğerleri
- Bufalo:
0102.31.00.00.00- - Damızlıklar
0102.39- - Diğerleri :
0102.39.10.00.00- - - Evcil türler
0102.39.90.00.00- - - Diğerleri
0102.90- Diğerleri
0102.90.20.00.00- - Damızlıklar
- - Diğerleri :
0102.90.91.00.00- - - Evcil türler
0102.90.99.00.00- - - Diğerleri
01.03Canlı domuzlar:
0103.10- Damızlıklar
0103.10.00.10.00- - Evcil damızlıklar
0103.10.00.90.00- - Diğer damızlıklar
- Diğerleri:
0103.91- - Ağırlığı 50 kg. dan az olanlar:
0103.91.10.00.00- - - Evcil türler
0103.91.90.00.00- - - Diğerleri
0103.92- - Ağırlığı 50 kg. veya daha fazla olanlar:
- - - Evcil türler:
0103.92.11.00.00- - - - Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar
0103.92.19.00.00- - - - Diğerleri
0103.92.90.00.00- - - Diğerleri
01.04Canlı koyun ve keçiler:
0104.10- Koyunlar:
0104.10.10.00.00- - Damızlıklar
- - Diğerleri:
0104.10.30.00.00- - - Kuzular (1 yaşında veya daha küçük)
0104.10.80.00.00- - - Diğerleri
0104.20- Keçiler:
0104.20.10.00.00- - Damızlıklar
- - Diğerleri
0104.20.90.00.13- - - Oğlaklar
0104.20.90.00.18- - - Diğerleri
01.05Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]:
- Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler:
0105.11- - Horozlar ve tavuklar ("Gallus Domesticus" türü):
- - - Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler :
0105.11.11.00.00- - - - Damızlık olanlar
- - - - Diğerleri
0105.11.19.00.11- - - - - Etlik
0105.11.19.00.12- - - - - Yumurtacı
0105.11.19.00.19- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Damızlık olanlar
0105.11.91.00.11- - - - - Etlik ebeveyn
0105.11.91.00.12- - - - - Yumurtacı ebeveyn
0105.11.91.00.19- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
0105.11.99.00.11- - - - - Etlik
0105.11.99.00.12- - - - - Yumurtacı
0105.11.99.00.19- - - - - Diğerleri
0105.12- - Hindiler:
- - - Damızlık olanlar
0105.12.00.10.11- - - - Hindi civcivi
0105.12.00.10.19- - - - Diğerleri
0105.12.00.90.00- - - Diğerleri
0105.13.- - Ördekler
0105.13.00.00.11- - - Damızlık olanlar
0105.13.00.00.12- - - Diğerleri
0105.14- - Kazlar
0105.14.00.00.11- - - Damızlık olanlar
0105.14.00.00.12- - - Diğerleri
0105.15- - Beç tavukları
0105.15.00.00.11- - - Damızlık olanlar
0105.15.00.00.12- - - Diğerleri
- Diğerleri
0105.94- - Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü) ;
0105.94.00.10.00- - - Damızlık olanlar
- - - Diğerleri:
0105.94.00.90.11- - - - Etlik
0105.94.00.90.12- - - - Yumurtacı
0105.94.00.90.19- - - - Diğerleri
0105.99- - Diğerleri:
- - - Ördekler:
0105.99.10.10.00- - - - Damızlık olanlar
0105.99.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Kazlar:
0105.99.20.10.00- - - - Damızlık olanlar
0105.99.20.90.00- - - - Diğerleri
- - - Hindiler:
0105.99.30.10.00- - - - Damızlık olanlar
0105.99.30.90.00- - - - Diğerleri
- - - Beç tavukları:
0105.99.50.10.00- - - - Damızlık olanlar
0105.99.50.90.00- - - - Diğerleri
01.06Canlı diğer hayvanlar:
- Memeliler:
0106.11.00.00.00- - Maymunlar (Primatlar)
0106.12.00.00.00- - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler):
0106.13.00.00.00- - Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae)
0106.14- - Tavşanlar veya yabani tavşanlar:
- - - Evcil tavşanlar:
0106.14.10.10.00- - - - Damızlıklar
0106.14.10.90.00- - - - Diğerleri
0106.14.90.00.00- - - Diğerleri
0106.19- - Diğerleri:
0106.19.00.10.00- - - Kobaylar, fareler
0106.19.00.90.00- - - Diğerleri
0106.20- Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) :
0106.20.00.00.11- - Süs kaplumbağası (akvaryum için)
0106.20.00.00.19- - Diğerleri
- Kuşlar:
0106.31.00.00.00- - Yırtıcı kuşlar
0106.32.00.00.00- - Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil)
0106.33- - Devekuşları; emular (Dromaius novaehollandiae):
0106.33.00.10.00- - - Damızlıklar
0106.33.00.90.00- - - Diğerleri
0106.39- - Diğerleri:
- - - Güvercinler:
0106.39.10.10.00- - - - Damızlıklar
0106.39.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
0106.39.80.10.00- - - - Damızlıklar
0106.39.80.90.00- - - - Diğerleri
- Böcekler
0106.41- - Arılar:
0106.41.00.10.00- - - Damızlıklar
0106.41.00.90.00- - - Diğerleri
0106.49- - Diğerleri:
0106.49.00.00.11- - - Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler
0106.49.00.00.19- - - Diğerleri
0106.90- Diğerleri:
0106.90.00.10.00- - Damızlıklar
- - Diğerleri:
0106.90.00.90.11- - - Kurbağalar
0106.90.00.90.12- - - Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler
0106.90.00.90.19- - - Diğerleri