Bölüm 12: AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA

NoAçıklama
64Ayakkabılar, Getrler, Tozluklar Ve Benzeri Eşya; Bunların Aksamı
65Başlıklar Ve Aksamı
66Şemsiyeler, Güneş Şemsiyeleri, Bastonlar, İskemle Bastonlar, Kamçılar, Kırbaçlar Ve Bunların Aksamı
67Hazırlanmış İnce Ve Kalın Kuş Tüyleri Ve Bunlardan Eşya; Yapma Çiçekler; İnsan Saçından Eşya