Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 9AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVE
FASIL : 44 Ağaç Ve Ahşap Eşya; Odun Kömürü

FasılNoFasıl Açıklaması
44.12Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar:
4412.10.00.00.00- Bambudan olanlar
- Sadece ağaç levhalarından meydana gelen diğer kontrplaklar (bambudan olanlar hariç) (herbir katının kalınlığı 6 mm.yi geçmeyenler) :
4412.31- - En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar:
4412.31.10.00.00- - - Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti, beyaz lauan, sipo, limba, obeche,okoumé, Afrika maunu, sapelli, virola, maun (Swietenia spp), Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenkinden olanlar
4412.31.90.00.00- - - Diğerleri
4412.33.00.00.00- - Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Alnus spp.), dişbudak (Fraxinus spp.), kayın (Fagus spp.), huş ağacı (Betula spp.), kiraz (Prunus spp.), kestane (Castanea spp.), karaağaç (Ulmus spp.), okaliptüs (Eucalyptus spp.), hikori (Carya spp.), atkestanesi (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), akçaağaç (Acer spp.), meşe (Quercus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya (Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz (Juglans spp.) türlerinden olanlar (geniş yapraklı olanlar)
4412.34.00.00.00- - Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan geniş yapraklı türlerden olanlar
4412.39.00.00.00- - Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar
- Diğerleri:
4412.94- - Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri:
4412.94.10.00.00- - - En az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan olanlar
4412.94.90.00.00- - - Diğerleri
4412.99- - Diğerleri:
4412.99.30.00.00- - - En az bir tabakası yonga levhadan olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - En az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan olanlar:
4412.99.40.00.00- - - - - Kızılağaç, dişbudak, kayın, huş, kiraz, kestane, karaağaç, kuzey amerika cevizi (karya), gürgen, at kestanesi, ıhlamur, akçağaç, meşe, çınar, kavak, akasya, ceviz veya sarı kavak
4412.99.50.00.00- - - - - Diğerleri
4412.99.85.00.00- - - - Diğerleri