Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 9AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVE
FASIL : 44 Ağaç Ve Ahşap Eşya; Odun Kömürü

FasılNoFasıl Açıklaması
44.01Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde) ; ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın):
- Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde):
4401.11.00.00.00- - İğne yapraklı ağaçlar
4401.12.00.00.00- - Geniş yapraklı ağaçlar
- İnce dilimler veya yongalar halinde ağaç:
4401.21.00.00.00- - İğne yapraklı ağaçlar
4401.22.00.00.00- - Geniş yapraklı ağaçlar
- Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş):
4401.31.00.00.00- - Odun pelleti
4401.39.00.00.00- - Diğerleri
4401.40- Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (aglomere edilmemiş):
4401.40.10.00.00- - Testere talaşı
4401.40.90.00.00- - Diğerleri
44.02Odun kömürü (kabuk veya sert kabuklu meyvelerin kabuklarından yapılan kömürler dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)
4402.10.00.00.00- Bambudan olanlar
4402.90.00.00.00- Diğerleri
44.03Yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kışırları alınmış veya kare şeklinde kabaca yontulmuş olsun olmasın):
- Boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş:
4403.11- - İğne yapraklı ağaçlar:
- - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş:
4403.11.00.11.00- - - - Sedir
4403.11.00.13.00- - - - Ülkede yetişmeyen ağaçlar
- - - - Diğerleri
4403.11.00.19.11- - - - - Çam
4403.11.00.19.12- - - - - Ladin
4403.11.00.19.13- - - - - Göknar
4403.11.00.19.19- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
4403.11.00.92.00- - - - Maden direkleri
4403.11.00.99.00- - - - Diğerleri
4403.12- - Geniş yapraklı ağaçlar:
4403.12.00.10.00- - - Ceviz, şimşir, dişbudak ve zeytin
4403.12.00.20.00- - - Limon, tik, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi ve ülkede yetişmeyen diğer ağaçlar
4403.12.00.90.00- - - Diğerleri
4403.21- - Çam (Pinus spp.), herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar
- Diğerleri (iğne yapraklı):
4403.21.10.00.00- - - Kerestelik tomruk
4403.21.90.00.00- - - Diğerleri
4403.22.00.00.00- - Çam (Pinus spp.), diğerleri
4403.23- - Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.), herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar
4403.23.10.00.00- - - Kerestelik tomruk
4403.23.90.00.00- - - Diğerleri
4403.24.00.00.00- - Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.), diğerleri
4403.25- - Diğerleri, herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar:
4403.25.10.00.00- - - Kerestelik tomruk
4403.25.90.00.00- - - Diğerleri
4403.26- - Diğerleri:
- - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş:
4403.26.00.11.00- - - - Sedir
- - - - Diğerleri:
4403.26.00.19.19- - - - - Diğer iğne yapraklı ağaçlar
4403.26.00.30.00- - - - - Ülkede yetişmeyen ağaçlar
- - - Diğerleri:
4403.26.00.90.11- - - - Sedir
4403.26.00.90.19- - - - Diğer iğne yapraklı ağaçlar
4403.41- - Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti ve Meranti Bakau:
- Diğerleri, tropikal ağaçlardan olanlar:
4403.41.00.10.00- - - Yuvarlak ağaçlar
4403.41.00.20.00- - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar
4403.49- - Diğerleri:
- - - Sapelli, Afrika maunu ve İroko:
4403.49.10.10.00- - - - Yuvarlak ağaçlar
4403.49.10.20.00- - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar
- - - Okoume ve sipo:
4403.49.35.10.00- - - - Yuvarlak ağaçlar
4403.49.35.20.00- - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar
- - - Diğerleri:
- - - - Virola, maun (Swietenia spp.), İmbula, Balsa, Rio Pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenki:
4403.49.85.10.00- - - - - Yuvarlak ağaçlar
4403.49.85.20.00- - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar
- - - - Diğerleri:
4403.49.85.30.00- - - - - Yuvarlak diğer ağaçlar
4403.49.85.40.00- - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş diğer ağaçlar
- Diğerleri:
4403.91- - Meşe (Quercus spp.):
4403.91.00.10.00- - - Yuvarlak meşe
4403.91.00.20.00- - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş meşe
4403.93- - Kayın (Fagus spp.) herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar:
4403.93.00.10.00- - - Yuvarlak kayın
4403.93.00.20.00- - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş kayın
4403.94- - Kayın (Fagus spp.), diğerleri
4403.94.00.10.00- - - Yuvarlak kayın
4403.94.00.20.00- - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş kayın
4403.95- - Huş Ağacı (Betula spp.), herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar:
4403.95.10.00.00- - - Kerestelik tomruk
4403.95.90.00.00- - - Diğerleri
4403.96- - Huş Ağacı (Betula spp.), diğerleri
4403.96.00.10.00- - - Yuvarlak huş ağacı
4403.96.00.20.00- - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş huş ağacı
4403.97- - Kavak ve titrek kavak (aspen) (Populus spp.)
4403.97.00.10.00- - - Yuvarlak kavak
4403.97.00.20.00- - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş kavak
4403.98- - Okaliptüs (Eucalyptus spp.)
4403.98.00.10.00- - - Yuvarlak okaliptus
4403.98.00.20.00- - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş okaliptus
4403.99- - Diğerleri:
4403.99.00.10.00- - - Kağıtlık odun
4403.99.00.30.00- - - Maden direkleri
4403.99.00.50.00- - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş diğer ağaçlar
4403.99.00.90.00- - - Diğerleri
44.04Ahşap çemberler; yarılmış sırıklar; uçları sivritilmiş fakat uzunlamasına biçilmemiş ağaçtan büyük ve küçük kazıklar; baston, şemsiye, alet sapları veya benzeri eşya imaline elverişli ahşap çubuklar (kabaca yontulmuş fakat torna edilmemiş, bükülmemiş veya başka surette işlenmemiş); kasnak tahtaları ve şerit halinde ağaçlar :
4404.10.00.00.00- İğne yapraklılar
4404.20.00.00.00- Geniş yapraklılar
4405.00Ağaç yünü; ağaç unu
4405.00.00.00.11- Ağaç yünü
4405.00.00.00.12- Ağaç unu
44.06Ahşap demiryolu veya tramvay traversleri:
- Emprenye edilmemiş (emdirilmemiş)
4406.11.00.00.00- - İğne yapraklılar
4406.12.00.00.00- - Geniş yapraklılar
- Diğerleri
4406.91.00.00.00- - İğne yapraklılar
4406.92.00.00.00- - Geniş yapraklılar
44.07Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın):
- İğne yapraklı ağaçlar:
4407.11- - Çam (Pinus spp.)
4407.11.10.00.00- - - Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
4407.11.20.00.00- - - Rendelenmiş
- - - Diğerleri
4407.11.90.10.00- - - - Zımparalanmış olanlar
4407.11.90.90.00- - - - Diğerleri
4407.12- - Göknar (Abies spp.) ve ladin (Picea spp.):
4407.12.10.00.00- - - Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
4407.12.20.00.00- - - Rendelenmiş
- - - Diğerleri
4407.12.90.10.00- - - - Zımparalanmış olanlar
4407.12.90.90.00- - - - Diğerleri
4407.19- - Diğerleri:
4407.19.10.00.00- - - Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
4407.19.20.00.00- - - Rendelenmiş
- - - Diğerleri:
4407.19.90.10.00- - - - Sedir ağacı
4407.19.90.90.00- - - - Diğerleri
- Tropikal ağaçlardan olanlar:
4407.21- - Maun (Swietenia spp.):
- - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın):
4407.21.10.10.00- - - - Zımparalanmış olanlar
4407.21.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
4407.21.91.00.00- - - - Rendelenmiş olanlar
4407.21.99.00.00- - - - Diğerleri
4407.22- - Virola, İmbua ve Balsa:
- - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın):
4407.22.10.10.00- - - - Zımparalanmış olanlar
4407.22.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
4407.22.91.00.00- - - - Rendelenmiş olanlar
4407.22.99.00.00- - - - Diğerleri
4407.25- - Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti, ve Meranti Bakau:
4407.25.10.00.00- - - Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
- - - - Rendelenmiş olanlar:
4407.25.30.10.00- - - - - Döşemelik ahşap bloklar
4407.25.30.90.00- - - - - Diğerleri
4407.25.50.00.00- - - - Zımparalanmış olanlar
4407.25.90.00.00- - - - Diğerleri
4407.26- - Beyaz Lauan, Beyaz Meranti, Beyaz Seraya, Sarı Meranti ve Alan:
4407.26.10.00.00- - - Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
- - - - Rendelenmiş olanlar:
4407.26.30.10.00- - - - - Döşemelik ahşap bloklar
4407.26.30.90.00- - - - - Diğerleri
4407.26.50.00.00- - - - Zımparalanmış olanlar
4407.26.90.00.00- - - - Diğerleri
4407.27- - Sapelli:
4407.27.10.00.00- - - Zımparalanmış ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
- - - - Rendelenmiş olanlar:
4407.27.91.21.00- - - - - Döşemelik ahşap bloklar
4407.27.91.29.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
4407.27.99.31.00- - - - - Zımparalanmış olanlar
4407.27.99.39.00- - - - - Diğerleri
4407.28- - İroko:
4407.28.10.00.00- - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
- - - - Rendelenmiş olanlar:
4407.28.91.21.00- - - - - Döşemelik ahşap bloklar
4407.28.91.29.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
4407.28.99.31.00- - - - - Zımparalanmış olanlar
4407.28.99.39.00- - - - - Diğerleri
4407.29- - Diğerleri:
- - - Abura, Afrika maunu, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao,Guatemala pelesenki, Para pelesenki, Rio pelesenki, rose pelesenki, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola:
- - - - Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
4407.29.15.10.00- - - - - Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenki
4407.29.15.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
4407.29.20.00.00- - - - - Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenki, rendelenmiş
- - - - - Diğerleri :
4407.29.83.00.00- - - - - - Rendelenmiş olanlar
4407.29.85.00.00- - - - - - Zımparalanmış olanlar
4407.29.95.00.00- - - - - - Diğerleri
- - - Diğer tropik ağaçlar
4407.29.96.00.00- - - - Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - - Diğerleri
4407.29.97.00.00- - - - - Zımparalanmış olanlar
4407.29.98.00.00- - - - - Diğerleri
- Diğerleri:
4407.91- - Meşeden (Quercus spp.):
- - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
4407.91.15.10.00- - - - Zımparalanmış olanlar
4407.91.15.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
- - - - Rendelenmiş olanlar:
- - - - - Parke veya ahşap blok döşemeciliği için birleştirilmemiş blok, şerit ve süpürgelikler:
4407.91.31.10.00- - - - - - Şerit ve süpürgelikler
4407.91.31.20.00- - - - - - Döşemelik ahşap bloklar
4407.91.39.00.00- - - - - Diğerleri
4407.91.90.00.00- - - - Diğerleri
4407.92- - Kayından (Fagus spp.):
4407.92.00.10.00- - - Zımparalanmış olanlar
- - - Diğerleri
4407.92.00.90.11- - - - Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar
4407.92.00.90.19- - - - Diğerleri
4407.93- - Akçaağaçtan (Acer spp.) olanlar:
4407.93.10.00.00- - - Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
4407.93.91.00.00- - - - Zımparalanmış olanlar
4407.93.99.00.00- - - - Diğerleri
4407.94- - Kiraz ağacından (Prunus spp.) olanlar:
4407.94.10.00.00- - - Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
4407.94.91.00.00- - - - Zımparalanmış olanlar
4407.94.99.00.00- - - - Diğerleri
4407.95- - Dişbudak ağacından (Fraxinus spp.) olanlar:
4407.95.10.00.00- - - Rendelenmiş ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
4407.95.91.00.00- - - - Zımparalanmış olanlar
4407.95.99.00.00- - - - Diğerleri
4407.96- - Huş ağacı (Betula spp.)
4407.96.10.00.00- - - Rendelenmiş ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
4407.96.91.00.00- - - - Zımparalanmış olanlar
4407.96.99.00.00- - - - Diğerleri
4407.97- - Kavak ve titrek kavak (Populus spp.)
4407.97.10.00.00- - - Rendelenmiş ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
4407.97.91.00.00- - - - Zımparalanmış olanlar
4407.97.99.00.00- - - - Diğerleri
4407.99- - Diğerleri:
4407.99.27.00.00- - - Rendelenmiş; Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
4407.99.40.00.00- - - - Zımparalanmış olanlar
- - - - Diğerleri:
- - - - - Kavak
4407.99.90.10.11- - - - - - Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar
4407.99.90.10.19- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
4407.99.90.90.21- - - - - - Şimşir
4407.99.90.90.22- - - - - - Ihlamur
4407.99.90.90.24- - - - - - Zeytin
4407.99.90.90.25- - - - - - Ceviz
4407.99.90.90.26- - - - - - Gürgen
4407.99.90.90.29- - - - - - Diğerleri
44.08Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçmeyen, kaplama için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli veya uç uca eklenmiş olsun olmasın):
4408.10- İğne yapraklı ağaçlar:
- - Rendelenmiş; zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) :
4408.10.15.10.00- - - Zımparalanmış olanlar
4408.10.15.20.00- - - Rendelenmiş olanlar
4408.10.15.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
4408.10.91.00.00- - - Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar
- - - Diğerleri :
4408.10.98.00.11- - - - Kalınlığı 1 mm. olanlar
4408.10.98.00.12- - - - Kalınlığı 1 mm.den az olanlar
4408.10.98.00.13- - - - Kalınlığı 1 mm. (hariç) ila 3 mm. (dahil) arasında olanlar
4408.10.98.00.14- - - - Kalınlığı 3 mm. den fazla olanlar
- Tropik ağaçlardan olanlar:
4408.31- - Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti ve Meranti Bakau :
4408.31.11.00.00- - - Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
4408.31.21.00.00- - - - Rendelenmiş olanlar
4408.31.25.00.00- - - - Zımparalanmış olanlar
4408.31.30.00.00- - - - Diğerleri
4408.39- - Diğerleri:
- - - Beyaz Laun, sipo, limba, okoume, obeche Afrika maunu, sapelli, virola, maun (Swietenia spp), Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenki:
- - - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın):
4408.39.15.10.00- - - - - Zımparalanmış olanlar
4408.39.15.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
4408.39.21.00.00- - - - - Rendelenmiş olanlar
4408.39.30.00.00- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Rendelenmiş; zımparalanmış;uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
4408.39.55.10.00- - - - - Zımparalanmış olanlar
4408.39.55.20.00- - - - - Rendelenmiş olanlar
4408.39.55.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
4408.39.70.00.00- - - - - Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar
- - - - - Diğerleri:
4408.39.85.00.00- - - - - - Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler
4408.39.95.00.00- - - - - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
4408.90- Diğerleri:
- - Rendelenmiş; zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
4408.90.15.10.00- - - Rendelenmiş olanlar
4408.90.15.20.00- - - Zımparalanmış olanlar
4408.90.15.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
4408.90.35.00.00- - - Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar
- - - Diğerleri:
4408.90.85.00.00- - - - Kalınlığı 1 mm' yi geçmeyenler
4408.90.95.00.00- - - - Kalınlığı 1 mm' yi geçenler
44.09Herhangi bir kenarında, ucunda veya yüzünde sürekli olarak şekil verilmiş (lambalanmış, yiv açılmış, set açılmış, şevlenmiş, ortaları (V) şeklinde oluklanmış, kornişli, kalıplanmış, yuvarlatılmış ve benzeri şekillerde) ağaçlar (birleştirilmemiş parke tahtaları için şeritler ve süpürgelikler dahil) (rendelenmiş,zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın):
4409.10- İğne yapraklı ağaçlardan:
4409.10.11.00.00- - Tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri eşya çerçevesi için ahşap pervazlar
- - Diğerleri:
4409.10.18.10.00- - - Rendelenmiş olanlar
4409.10.18.20.00- - - Zımparalanmış olanlar
4409.10.18.30.00- - - Biçilmiş uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar
4409.10.18.40.00- - - Ahşap çubuklar ve pervazlar (mobilya, çerçeve, iç dekor, elektrik tesisatı ve benzeri eşya için)
4409.10.18.90.00- - - Diğerleri
4409.21- - Bambudan olanlar:
- Geniş yapraklı ağaçlardan:
4409.21.00.10.00- - - Rendelenmiş olanlar
4409.21.00.20.00- - - Zımparalanmış olanlar
4409.21.00.90.00- - - Diğerleri
4409.22.00.00.00- - Tropikal ağaçlardan olanlar
4409.29- - Diğerleri:
4409.29.10.00.00- - - Tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri eşya çerçevesi için ahşap pervazlar
- - - Diğerleri:
- - - - Parke veya ahşap blok döşemeciliği için birleştirilmemiş blok, şerit ve süpürgelikler:
4409.29.91.21.00- - - - - Şerit ve süpürgelikler
4409.29.91.22.00- - - - - Döşemelik ahşap bloklar
- - - - Diğerleri:
4409.29.99.91.00- - - - - Rendelenmiş olanlar
4409.29.99.92.00- - - - - Zımparalanmış olanlar
4409.29.99.93.00- - - - - Biçilmiş uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar
4409.29.99.94.00- - - - - Ahşap çubuklar ve pervazlar (mobilya, çerçeve, iç dekor, elektrik tesisatı ve benzeri eşya için)
4409.29.99.99.00- - - - - Diğerleri
44.10Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar( örneğin waferboard) (reçineler veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomere edilmiş (bir araya getirilmiş) olsun olmasın):
- Ağaçtan :
4410.11- - Yonga levha
4410.11.10.00.00- - - İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar
4410.11.30.00.00- - - Yüzeyi melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış olanlar
4410.11.50.00.00- - - Yüzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla kaplanmış olanlar
4410.11.90.00.00- - - Diğerleri
4410.12- - Yönlendirilmiş lifli levha (OSB):
4410.12.10.00.00- - - İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar
- - - Diğerleri:
4410.12.90.10.00- - - -Yüzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış olanlar
4410.12.90.90.00- - - - Diğerleri
4410.19- - Diğerleri
4410.19.00.10.00- - - Yüzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış olan waferboard
4410.19.00.90.00- - - Diğerleri
4410.90- Diğerleri:
4410.90.00.10.00- - Keten döküntülerinden elde edilenler
4410.90.00.90.00- - Diğerleri
44.11Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (reçineler veya diğer organik maddelerle birleştirilmiş olsun olmasın):
- Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard-MDF):
4411.12- - Kalınlıkları 5 mm.yi geçmeyenler:
4411.12.10.00.00- - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar
4411.12.90.00.00- - - Diğerleri
4411.13- - Kalınlıkları 5 mm.yi geçen , fakat 9 mm.yi geçmeyenler:
4411.13.10.00.00- - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar
- - - Diğerleri :
4411.13.90.00.11- - - - Laminat parke
4411.13.90.00.19- - - - Diğerleri
4411.14- - Kalınlıkları 9 mm.yi geçenler:
4411.14.10.00.00- - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar
- - - Diğerleri :
4411.14.90.00.11- - - - Laminat parke
4411.14.90.00.19- - - - Diğerleri
4411.92- - Yoğunluğu 0,8 gr/cm3.ü geçenler:
- Diğerleri:
4411.92.10.00.00- - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar
- - - Diğerleri :
4411.92.90.00.11- - - - Laminat parke
4411.92.90.00.19- - - - Diğerleri
4411.93- - Yoğunluğu 0,5 gr/cm3.ü geçen, fakat 0,8 gr/ cm3.ü geçmeyenler:
4411.93.10.00.00- - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar
- - - Diğerleri :
4411.93.90.00.11- - - - Laminat parke
4411.93.90.00.19- - - - Diğerleri
4411.94- - Yoğunluğu 0,5 gr/cm3.ü geçmeyenler
4411.94.10.00.00- - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar
4411.94.90.00.00- - - Diğerleri
44.12Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar:
4412.10.00.00.00- Bambudan olanlar
- Sadece ağaç levhalarından meydana gelen diğer kontrplaklar (bambudan olanlar hariç) (herbir katının kalınlığı 6 mm.yi geçmeyenler) :
4412.31- - En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar:
4412.31.10.00.00- - - Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti, beyaz lauan, sipo, limba, obeche,okoumé, Afrika maunu, sapelli, virola, maun (Swietenia spp), Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenkinden olanlar
4412.31.90.00.00- - - Diğerleri
4412.33.00.00.00- - Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Alnus spp.), dişbudak (Fraxinus spp.), kayın (Fagus spp.), huş ağacı (Betula spp.), kiraz (Prunus spp.), kestane (Castanea spp.), karaağaç (Ulmus spp.), okaliptüs (Eucalyptus spp.), hikori (Carya spp.), atkestanesi (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), akçaağaç (Acer spp.), meşe (Quercus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya (Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz (Juglans spp.) türlerinden olanlar (geniş yapraklı olanlar)
4412.34.00.00.00- - Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan geniş yapraklı türlerden olanlar
4412.39.00.00.00- - Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar
- Diğerleri:
4412.94- - Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri:
4412.94.10.00.00- - - En az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan olanlar
4412.94.90.00.00- - - Diğerleri
4412.99- - Diğerleri:
4412.99.30.00.00- - - En az bir tabakası yonga levhadan olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - En az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan olanlar:
4412.99.40.00.00- - - - - Kızılağaç, dişbudak, kayın, huş, kiraz, kestane, karaağaç, kuzey amerika cevizi (karya), gürgen, at kestanesi, ıhlamur, akçağaç, meşe, çınar, kavak, akasya, ceviz veya sarı kavak
4412.99.50.00.00- - - - - Diğerleri
4412.99.85.00.00- - - - Diğerleri
4413.00.00.00.00Yoğunluğu artırılmış ağaç (bloklar, levhalar, şeritler veya profil halinde)
4414.00Ahşap çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna ve benzerleri için):
4414.00.10.00.00- Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar
4414.00.90.00.00- Diğer ağaçlardan olanlar
44.15Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar; ahşap kablo makaraları, ahşap paletler, palet sandıkları ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıcılar:
4415.10- Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir san dıklar ve benzeri ambalajlar; kablo makaraları:
- - Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar
4415.10.10.00.11- - - Kontrplak veya kaplama tahtasından yapılanlar
4415.10.10.00.19- - - Diğerleri
4415.10.90.00.00- - Kablo makaraları
4415.20- Paletler, palet sandıklar ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıcılar :
4415.20.20.00.00- - Düz paletler; palet kaldırıcılar
4415.20.90.00.00- - Diğerleri
4416.00Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları (fıçı tahtaIarı dahiI):
4416.00.00.10.00- Yarılmış fıçı tahtaları (bir esas yüzü testere ile biçilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş); testere ile kesilmiş fıçı tahtaları (en az bir esas yüzü silindir şeklinde testere ile kesilmiş, fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
4416.00.00.90.00- Diğerleri
4417.00.00.00.00Ahşap aletIer, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge ve fırça gövde ve sapları; ahşap bot ve ayakkabı kalıpları
44.18Ahşaptan bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları (hücreli ahşap levhalar, birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar, padavraIar ve çatı örtüleri (shakes) dahil):
4418.10- Pencereler, Fransız pencereleri ve bunların çerçeve ve pervazları:
4418.10.10.00.00- - Bu Faslın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar (1)
4418.10.50.00.00- - İğne yapraklı ağaçlardan olanlar (1)
4418.10.90.00.00- - Diğerleri (1)
4418.20- Kapılar, kapı çerçeveleri ve kapı eşikleri:
- - Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar (2)
4418.20.10.00.11- - - Kapılar
4418.20.10.00.19- - - Diğerleri
- - İğne yapraklı ağaçlardan olanlar (2)
4418.20.50.00.11- - - Kapılar
4418.20.50.00.19- - - Diğerleri
- - Diğer ağaçlardan olanlar (2)
4418.20.80.00.11- - - Kapılar
4418.20.80.00.19- - - Diğerleri
4418.40.00.00.00- Heyelan destek beton kalıbı
4418.50.00.00.00- Padavralar ve çatı örtüleri (shakes)
4418.60.00.00.00- Direkler ve kirişler
- Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar:
4418.73- - Bambudan olanlar veya en az üst tabakası (aşınan tabaka) bambudan olanlar
4418.73.10.00.00- - - Mozaik döşemeler için olanlar
4418.73.90.00.00- - - Diğerleri
4418.74.00.00.00- - Diğerleri, mozaik döşemeler için olanlar
4418.75.00.00.00- - Diğerleri, çok katlı olanlar
4418.79.00.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
4418.91.00.00.00- - Bambudan olanlar
- - Diğerleri:
4418.99.10.00.00- - - Tutkallayarak-lamine edilmiş kereste (glue-laminated timber)
- - - Diğerleri:
4418.99.90.10.00- - - - Hücreli ahşap levhalar
- - - - Diğerleri
4418.99.90.90.11- - - - - Merdiven
4418.99.90.90.12- - - - - Gömme dolaplar
4418.99.90.90.13- - - - - İnşaat kalıpları
4418.99.90.90.14- - - - - Panjur ve kepenk
4418.99.90.90.15- - - - - Speratörler ve paravanlar
4418.99.90.90.19- - - - - Diğerleri
44.19Ahşap mutfak ve sofra eşyası:
- Bambudan olanlar
4419.11.00.00.00- - Ekmek tahtaları, kesme (doğrama) ve benzeri için tahtalar
4419.12.00.00.00- - Çin usulü yemek çubukları
4419.19.00.00.00- - Diğerleri
4419.90- Diğerleri:
- - Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar:
4419.90.10.10.00- - - Hacim ölçü kapları
4419.90.10.20.00- - - Tepsiler
4419.90.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğer ağaçlardan olanlar:
4419.90.90.10.00- - - Hacim ölçü kapları
4419.90.90.20.00- - - Tepsiler
4419.90.90.90.00- - - Diğerleri
44.20Üzerine kakma yapılmış ağaç; mücevherat ve çatal, bıçak takımı için ahşap kutu ve mahfazalar ve benzeri eşya; ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası; 94. Fasılda yer almayan ahşap döşeme eşyası:
4420.10- Ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası:
4420.10.11.00.00- - Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar
4420.10.19.00.00- - Diğer ağaçlardan olanlar
4420.90- Diğerleri:
4420.90.10.00.00- - Üzerine kakma yapılmış ağaçlar
- - Diğerleri:
4420.90.91.00.00- - - Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar
4420.90.99.00.00- - - Diğerleri
44.21Ahşap diğer eşya:
4421.10.00.00.00- Elbise askıları
- Diğerleri:
4421.91.00.00.00- - Bambudan olanlar
4421.99- - Diğerleri:
4421.99.10.00.00- - - Lif levhadan olanlar
- - - Diğerleri:
4421.99.91.00.00- - - - Tabutlar
4421.99.99.00.00- - - - Diğerleri
(1) Çerçevesi olsun olmasın, pencere veya pencereli kapı tek bir parça olarak kabul edilir.
(2) Çerçeve veya eşiği olsun olmasın, kapılar tek bir parça olarak kabul edilir.

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
4420.90.10.00.00TR160000190036Büyük resim için tıklayınızSüs eşyası olarak kullanılan dekoratif kutu' ticari tanımlı, iskeleti sıkıştırılmış ahşap MDF' den yapılan, dış kaplaması pirinç olan, iç kısmı ahşap boyasıyla boyanmış ve tabanı kadife kutu.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), (3), (5) ve (6) ile 42. ve 44. fasıl notları.20.9.2019 00:00:00
4409.10.18.40.00TR350000180032Büyük resim için tıklayınızYARI MAMÜL AHŞAP YUVARLAK ÇUBUKLAR FIRÇA SAPI YAPIMINDA KULLANILACAKTIR.Tarife Yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddesi ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 4409 pozisyonu açıklama notları4.10.2018 00:00:00
4409.22.00.00.00TR350000180031Büyük resim için tıklayınızYARI MAMÜL AHŞAP YUVARLAK ÇUBUKLAR FIRÇA SAPI YAPIMINDA KULLANILACAKTIR.Tarife Yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddesi ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 4409 pozisyonu açıklama notları4.10.2018 00:00:00
4409.29.99.94.00TR350000180033Büyük resim için tıklayınızYARI MAMÜL AHŞAP YUVARLAK ÇUBUKLAR FIRÇA SAPI YAPIMINDA KULLANILACAKTIR.Tarife Yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddesi ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 4409 pozisyonu açıklama notları4.10.2018 00:00:00
4407.22.10.10.00TR350000180027Büyük resim için tıklayınızKİMYASAL TAHLİLİ YAPILMIYOR. MALZEME BALSA AĞACINDAN ÜRETİLMİŞ PLAKALARDIR.MALZEMENİN YOĞUNLUK KONTROLÜ VE NEM KONTRÖLLERİ YAPILAMIYOR.PLAKA HALİNDE GELEN MALZEMELER ÜRÜNDEKİ TANIMLAR DOĞRULTUSUNDA ÜRÜN KİTİNİ OLUŞTURMAK ADINA ÇEŞİTLİ KANAL AÇMA VE DELİK DELME GİBİ YÜZEYSEL İŞLEMLERE TABİ TUTUP NİHAİ ÜRÜNE DÖMDÜRÜLÜYOR.MALZEME KOMPOZİT SEKTÖRÜNDE ÇEŞİTLİ İŞLEMLERDEN GEÇTİKTEN SONRA DOLGUNLUK VERİCİ ÇEKİRDEK MALZEME (CORE METARIAL)OLARAK KULLANILMAKTADIR. SÖZ KONUSU MALZEME RÜZGAR ENERJİSİ, MARİNA, SAVUNMA SANAYİ, OTOMOTİV GİBİ SEKTÖRLERE YAPILAN ÜRÜNLERDE KULLANILIYOR.BAHSE KONU EŞYA YÜKSEK ISILARA DAYANAKLI, İŞLENMESİ HIZLI VE KOLAY, KİMYASAL DAYANIKLILIK, KESME VE BASINCA DİRENÇLİ GİBİ ÖZELLİKLERE SAHİPTİR.10.8.2018 00:00:00
4421.99.10.00.00TR340000170290Büyük resim için tıklayınız60 LİF LEVHADAN % 40 PLASTİKTEN MAMUL ETALAJ TİCARİ İSİMLİ SAATLERİN VİTRİN, DOLAP VE TEZGAH ÜZERİNDE YADA İÇERİSİNDE TEŞHİRİNİ SAĞLAYAN KONULDUĞU YERE YADA DUVARA MONTAJ VE SABİTLEME ÖZELLİĞİ OLMAYAN EŞYAGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 44.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 15.06.2017 TARİHLİ 25228710 SAYILI YAZILARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 05.07.2017 TARİH VE 17.GÜM.089 SAYILI LABORATUVAR ANALİZ RAPORU 20.7.2017 00:00:00
4419.90.90.90.00TR340000170164Büyük resim için tıklayınızAHŞAP KARIŞTIRICI, 0,4 CM GENİŞLİĞİNDE, 11 CM UZUNLUĞUNDA, HUŞ AĞACINDAN MAMUL ÇAY KAHVE KARIŞTIRICI. EŞYA LİF LEVHADAN MAMUL DEĞİLDİR. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 4419 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 3417BTB0058 SAYILI LABORATUVAR RAPORU VE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27/03/2017-23727294 TARİH SAYILI YAZISI. 4.5.2017 00:00:00
4421.91.00.00.00TR340000170162Büyük resim için tıklayınızÇÖP ŞİŞ BAMBUDAN ÇÖP ŞİŞ, 15 CM UZUNLUĞUNDA, UCU SİVRİLEŞTİRİLMİŞ, BAMBU AĞACINDAN MAMUL ÇÖP ŞİŞ. LİF LEVHADAN MAMUL DEĞİLDİR. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 4421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 3417BTB0058 SAYILI LABORATUVAR RAPORU VE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27/03/2017-23727294 TARİH SAYILI YAZISI. 4.5.2017 00:00:00
4421.99.99.00.00TR340000170175Büyük resim için tıklayınızADANA ŞİŞ, 0,8 CM GENİŞLİĞİNDE 24 CM UZUNLUĞUNDA, UCU SİVRİLEŞTİRİLMİŞ HUŞ AĞACINDAN MAMUL ADANA ŞİŞ. EŞYA LİF LEVHADAN MAMUL DEĞİLDİR. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 4421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 3417BTB0058 SAYILI LABORATUVAR RAPORU VE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27/03/2017-23727294 TARİH SAYILI YAZISI. 4.5.2017 00:00:00
4420.90.99.00.00TR340000160227Büyük resim için tıklayınızBAMBUDAN MAMÜL, BEŞ ADET METALDEN SAKSISI BULUNAN, ÜST KISMINDAN DUVARA SABİTLENEREK KULLANILAN ÇİÇEKLİK.GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 44.20 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.2.12.2016 00:00:00
4420.90.99.00.00TR340000160117Büyük resim için tıklayınızAHŞAPTAN PURO KUTUSU, NEMLENDİRİCİ, DAMLALIK, NEM ÖLÇER, KÜLLÜK VE PURO MAKASINDAN OLUŞAN SET EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 44.20 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.06.2016 TARİHLİ, 16.GÜM.306 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU VE AHŞAP KUTU: 4420.90.99.00.00, NEMLENDİRİCİ(HUMİDİFLER): 3906.90.90.00.00, DAMLALIK: 3926.90.97.90.18, NEM ÖLÇER: 9025.80.80.90.00, KÜLLÜK: 7323.93.00.00.00, PURO MAKASI: 8214.90.00.90.19 GTİP.2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR.28.7.2016 00:00:00
4420.90.99.00.00TR340000160072Büyük resim için tıklayınız46X31X25 CM BOYUTLARINDA, ÇAM AĞACINDAN MAMÜL AHŞAP SAKLAMA KUTUSU.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 44.20 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2016 TARİHLİ İ.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.13.5.2016 00:00:00