Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 20MUHTELİF MAMUL EŞYA
FASIL : 96 Çeşitli Mamul Eşya

FasılNoFasıl Açıklaması
96.01İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil):
9601.10.00.00.00- İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya
9601.90.00.00.00- Diğerleri
9602.00İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu maddelerden eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mumdan, parafinden, stearinden, tabii zamk ve reçinelerden, model patlarından kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle yapılan eşya ve kalıba dökülme ve yontulma suretiyle elde edilen diğer eşya; sertleştirilmemiş jelatin, işlenmiş (35.03 pozisyonundaki jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşya:
9602.00.00.10.00- Jelatin kapsüller
- Diğerleri
9602.00.00.90.14- - İşlenmiş lületaşı ve mamulleri
9602.00.00.90.18- - Diğerleri
96.03Süpürgeler ve fırçalar (makina, cihaz veya taşıtların aksamı olan fırçalar dahil), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler (motorlular hariç), paspaslar ve tüyden toz süpürgeleri; süpürge veya fırça yapımına mahsus hazırlanmış fırça başları; boya pedleri ve ruloları; silecekler (rulo halinde olanlar hariç):
9603.10.00.00.00- Çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden süpürgeler (saplı veya sapsız)
- Diş fırçaları, traş fırçaları, saç fırçaları, kirpik fırçaları, tırnak fırçaları ve insan üzerinde kullanılan diğer tuvalet fırçalar (cihazların aksamını teşkil eden fırçalar dahil):
9603.21- - Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil)
9603.21.00.00.11- - - Arayüz fırçaları
9603.21.00.00.19- - - Diğerleri
9603.29- - Diğerleri:
9603.29.30.00.00- - - Saç fırçaları
9603.29.80.00.00- - - Diğerleri
9603.30- Resim fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan benzeri fırçalar:
9603.30.10.00.00- - Resim fırçaları ve yazı fırçaları
9603.30.90.00.00- - Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar
9603.40- Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar (9603.30 alt pozisyonundaki fırçalar hariç); boya pedleri ve ruloları:
9603.40.10.00.00- - Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar
9603.40.90.00.00- - Boya pedleri ve ruloları
9603.50- Makinaların, cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar:
9603.50.00.10.00- - Makinaların aksamını oluşturanlar
9603.50.00.90.00- - Diğerleri
9603.90- Diğerleri:
- - Elle kullanılan mekanik yer süpürgeleri (motorlu olanlar hariç)
9603.90.10.00.11- - - Mekanik süpürgeler
9603.90.10.00.15- - - Aksam ve parçalar
- - Diğerleri:
- - - Yol süpürme fırçaları; ev tipi fırça ve süpürgeler (ayakkabı ve elbise fırçaları dahil); hayvanların bakımı için fırçalar:
9603.90.91.10.00- - - - Tüyden toz süpürgeleri
- - - - Diğerleri
9603.90.91.90.11- - - - - Yol süpürme fırçaları
9603.90.91.90.19- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
9603.90.99.10.00- - - - Fırça imali için hazırlanmış fırça başları
9603.90.99.90.00- - - - Diğerleri
9604.00.00.00.00EI kalburları, el elekleri
9605.00İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat takımları:
9605.00.00.10.00- Tuvalet takımları
9605.00.00.20.00- Elbise temizleme setleri
9605.00.00.90.00- Diğerleri
96.06Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları:
9606.10.00.00.00- Çıtçıtlar ve bunların aksamı
- Düğmeler:
9606.21.00.00.00- - Plastik maddelerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış )
9606.22.00.00.00- - Adi metallerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış )
9606.29.00.00.00- - Diğerleri
9606.30.00.00.00- Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı; düğme taslakları
96.07Kayarak işleyen fermuarlar ve bunların aksam ve parçası:
- Kayarak işleyen fermuarlar:
9607.11.00.00.00- - Dişleri adi metallerden olanlar
9607.19- - Diğerleri
9607.19.00.00.11- - - Plastik dişli fermuarlar
9607.19.00.00.19- - - Diğerleri
9607.20- Aksam ve parçalar:
9607.20.10.00.00- - Adi metallerden olanlar (dişleri adi metallerden olan band ve şeritler dahil)
9607.20.90.00.00- - Diğerleri
96.08Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri; mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler; kopya kalemleri; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve klipsler dahil) (96.09 pozisyonundaki eşya hariç):
9608.10- Bilyalı kalemler:
- - Sıvı mürekkepli olanlar:
9608.10.10.10.00- - - Plastik maddelerden olanlar
9608.10.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9608.10.92.00.00- - - Değiştirilebilen kartuşlular
9608.10.99.00.00- - - Diğerleri
9608.20- Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri:
9608.20.00.10.00- - Plastik maddelerden olanlar
9608.20.00.90.00- - Diğerleri
- Mürekkepli kalemler; stilolar ve diğer dolma kalemler:
9608.30.00.10.00- - Plastik maddelerden olanlar
9608.30.00.90.00- - Diğerleri
9608.40- Dolma kurşun kalemler
9608.40.00.10.00- - Plastik maddelerden olanlar
9608.40.00.90.00- - Diğerleri
9608.50- Yukarıdaki alt pozisyonlarnn iki veya daha fazlasında yer alan eşyadan oluşan takımlar:
9608.50.00.10.00- - Plastik maddelerden olanlar
- - Diğerleri
9608.50.00.90.11- - - Gövde kapakları kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar
9608.50.00.90.19- - - Diğerleri
9608.60.00.00.00- Bilyalı kalemlerin yedek uçları (bir bilyalı uç ve mürekkep rezervuarı kapsayan)
- Diğerleri:
9608.91.00.00.00- - Yazı kalemi uçları ve damakları
9608.99.00.00.00- - Diğerleri
96.09Kurşun kalemler (96.08 pozisyonundakiler hariç), kurşun boya kalemleri, kurşun kalem kurşunları, pasteller, kömür kalemler, yazı veya çizim tebeşirleri ve terzi tebeşirleri:
9609.10- Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte):
9609.10.10.00.00- -"Kurşunları" grafitten olanlar
9609.10.90.00.00- - Diğerleri
9609.20.00.00.00- Siyah veya renkli kurşun kalem kurşunları
9609.90- Diğerleri:
9609.90.10.00.00- - Pasteller ve kömür kalemler
9609.90.90.00.00- - Diğerleri
9610.00.00.00.00Kayağan taşından "arduvaz" veya diğer maddelerden yazı veya resim tahtaları (çerçeveli olsun olmasın)
9611.00.00.00.00Elle kullanılan tarih damgaları, kaşeler, numaratörler, pul damgaları ve benzeri eşya (etiketleri bastırmaya veya işlemeye mahsus cihazlar dahil); elle kullanılan kumpaslar ve kumpas içeren takımlar
96.12Yazı makineleri için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya kartuşlu olsun olmasın); ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun olmasın, kutulu veya kutusuz) :
9612.10- Şeritler:
- - Plastikten olanlar:
9612.10.10.10.00- - - Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler emdirilmiş olanlar
9612.10.10.90.00- - - Diğerleri
9612.10.20.00.00- - Genişliği 30 mm.den az olan sentetik ve suni liflerden daimi olarak plastik veya metal kartuşlara konulmuş otomatik daktilo makinalarında, otomatik bilgi işlem makinalarında ve diğer makinalarda kullanılan türde olanlar
- - Diğerleri :
9612.10.80.10.00- - - Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler emdirilmiş olanlar
9612.10.80.90.00- - - Diğerleri
9612.20.00.00.00- Istampalar
96.13Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri hariç) :
9613.10.00.00.00- Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları
9613.20- Doldurulabilen gazlı cep çakmakları:
9613.20.00.00.11- - Ateşleme sistemi elektrikli olanlar
9613.20.00.00.19- - Diğer ateşleme sistemli olanlar
9613.80- Diğer çakmak ve ateşleyiciler :
9613.80.00.00.11- - Ateşleyiciler
9613.80.00.00.12- - Masa çakmakları
9613.80.00.00.19- - Diğer çakmaklar
- Aksam ve parçalar :
9613.90.00.00.11- - Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin)
9613.90.00.00.19- - Diğerleri
9614.00Pipolar (pipo lüleleri dahil), puro ve sigara ağızlıkları ve bunların aksam ve parçaları:
9614.00.10.00.00- Pipo imaline mahsus kabaca kesilmiş ağaç ve kökler
9614.00.90.00.00- Diğerleri:
96.15Saç tarakları, süs tarakları ve benzerleri; saç tokaları, kıvırma pensleri, saç firketeleri, bigudiler ve benzerleri (85.16 pozisyonuna girenler hariç) ve bunların aksam ve parçaları:
- Saç tarakları, süs tarakları, saç tokaları ve benzeri eşya:
9615.11.00.00.00- - Sertleştirilmiş kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar
9615.19.00.00.00- - Diğerleri
9615.90- Diğerleri:
9615.90.00.10.00- - Plastik maddelerden olanlar
9615.90.00.20.00- - Demir veya çelikten olanlar
9615.90.00.90.00- - Diğerleri
96.16Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme mekanizmaları ve püskürtücü başları; pudra ve diğer kozmetik veya tuvalet ürünlerinin kullanılmasına mahsus büyük ve küçük ponponlar:
9616.10- Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme mekanizmaları ve püskürtme başları:
9616.10.10.00.00- - Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri
9616.10.90.00.00- - Püskürtme mekanizmaları ve bunların başları
9616.20.00.00.00- Kozmetik ürünlerinin veya tuvalet müstahzarlarının kullanılmasına mahsus büyük ve küçük ponponlar
96.17Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç):
9617.00.00.00.12- Termoslar ve diğer vakumlu kaplar
9617.00.00.00.18- Aksam ve parçalar
9618.00.00.00.00Terzi mankenleri, diğer mankenler; vitrinler için otomatlar ve diğer hareketli tablolar
9619.00Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya (hangi maddeden olursa olsun):
9619.00.30- Dokumaya elverişli maddelerden yapılmış vatkadan olanlar:
9619.00.30.10.00- - Sentetik veya suni liflerden
9619.00.30.90.00- - Diğerleri
- Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar:
9619.00.40- - Hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya:
9619.00.40.10.00- - - Örme olanlar
9619.00.40.90.00- - - Diğerleri
9619.00.50- - Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya:
9619.00.50.10.00- - - Örme olanlar
9619.00.50.90.00- - - Diğerleri
- Diğer maddelerden:
- - Hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya:
9619.00.71- - - Hijyenik havlular:
9619.00.71.10.00- - - - Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.71.90.00- - - - Diğerleri
9619.00.75- - - Tamponlar:
9619.00.75.10.00- - - - Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.75.90.00- - - - Diğerleri
9619.00.79- - - Diğerleri:
9619.00.79.10.00- - - - Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.79.90.00- - - - Diğerleri
9619.00.81- - - Bebek bezleri:
- - Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya:
9619.00.81.10.00- - - - Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.81.90.00- - - - Diğerleri
9619.00.89- - - Diğerleri (örneğin inkontinans bakım ürünleri):
9619.00.89.10.00- - - - Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.89.90.00- - - - Diğerleri
9620.00Monopod, bipod, tripod ve benzeri eşyalar
9620.00.10.00.00- Dijital, fotoğrafik veya video kameralar, sinematoğrafik kameralar ve projektörler; 90. fasıldaki diğer aletlerle kullanılan türde olanlar
- Diğerleri:
9620.00.91.00.00- - Plastik veya aluminyumdan olanlar
9620.00.99.00.00- - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
9603.90.91.90.19TR330000190011Büyük resim için tıklayınızÇİFT TARAFLI CAM TEMİZLEYİCİ: HD-9006-3-8 mm İç yüzeyinde temizleme süngeri sünger tıpası ve aşınmaya dayanıklı lastik şerit silici bulunan iki parçanın cam yüzeyde birbirine manyetik olarak yapıştırılması suretiyle aynı anda hem arka hem de ön yüzün çift taraflı olarak temizlenmesinde kullanılır. Camın dışında yer alan parçanın düşmeye karşı emniyetini sağlayan naylon ip bulunmaktadır. Görselde görülmekte olan orijinal kutu içerisinde eşya ile birlikte yedek temizleme süngeri, kilitleme tıpası ve lastik şerit silici mevcuttur.Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , b. Tarife izahnamesi 9603 tarife pozisyonu notlarının (B) ve (F) bentleri.24.9.2019 00:00:00
9617.00.00.00.12TR340000190139Büyük resim için tıklayınız2 katlı, paslanmaz çelikten yemek kabı.Genel yorum kuralları (1) ve (6), 96.17 tarife pozisyonu izahname açıklama notları gümrükler genel tebliği seri no:22 (sınıflandırma) 31. Sıradaki eşya, 2017/11114 sayılı BKK 9617 ve İstanbul Labaratuvar Müdürlüğü 3419BTB0674 ve 19GÖR461 sayılı analiz raporları9.8.2019 00:00:00
9603.90.91.90.19TR330000190006Büyük resim için tıklayınız360 DERECE DÖNER BAŞLIKLI MOP PLASTİK TEMİZLİK SETİ: 360 derece döner başlıklı, perakende satış için henüz monte edilmemiş, temizleme ve sıkma sistemli bir kova ve bir mikro fiber ped. (yedek paspas) şeklinde hazırlanmış bir üründür. Paspas klipsli bir tutamak ve buna bağlı dikdörtgen bir paspas kafası çerçevesinden oluşur (boyutlar 33x12 cm). Paspas kafatası çerçevesine Velcro ile tekstil malzemesinden yapılmış bir paspas pedi tutturulmuştur. Saplı su kovası plastikten yapılmıştır ve iki odacıklı bir sistem ve pres bağlantısı ile donatılmıştır. Paspas; kullanım açısından setin yapısını belirler ve diğer bileşenlerle birlikte perakende satış için basılı bir kutuda tutulur. Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 96.03 tarife pozisyonu notları. 21.6.2019 00:00:00
9616.10.10.00.00TR340000190124Büyük resim için tıklayınızParfüm şişeleri çeşitli boyut ve tasarımlarda, camdan mamul şişe, pompa ve buna monte edilmiş plastik hortum, aktüatör, aluminyum yüzük ve kapaktan oluşan demonte halde bir üründür.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 96.16 tarife pozisyonu açıklama (2-a) notları. 3419BTB0448/10.05.2019 sayı/tarihli İstanbul laboratuvar müdürlüğü analiz raporu.20.6.2019 00:00:00
9615.90.00.20.00TR340000180184Büyük resim için tıklayınızFLORMAR MARKA, EYES-EYELASH CURLER TİCARİ TANIMLI, METALDEN MAMUL KİRPİK KIVIRICI.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 96.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 11.09.2018/37065253 TARİH/SAYILI YAZILARI.3.10.2018 00:00:00
9619.00.89.10.00TR330000180013Büyük resim için tıklayınızYatalak hastaların kullanımına mahsus hasta bezi. İç tabaka emici polimer içeren kağıt hamuru dolguludur. Dış tabaka polipropilenden dokunmamış mensucattır. Mikroskobik lif analizi eşya ile uyumludur. İç katman, emici dolgu ve sıvının dışarı atılmasını engelleyen dış katmandan oluşmuştur. Kullanıma hazır hale getirilmiş tek kullanımlık yetişkin bezidir. Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 96.19 tarife pozisyonu notları. c. Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 12.09.2018 tarih 3318BTB0213 sayılı raporu. SK81566/17/18-SK81563/17/09 AB BTB leri.25.9.2018 00:00:00
9616.20.00.00.00TR340000180142Büyük resim için tıklayınızFLORMAR MARKA 2123.00 TİCARİ KODLU, SATIŞA HAZIR PLASTİK AMBALAJI İÇERİSİNDE, KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN TATKİBİNDE KULLANILAN PLASTİKTEN MAMÜL 3'LÜ KARIŞTIRMA SÜNGER SETİ (MAKYAJ SÜNGERİ)GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)96.16 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 07.06.2018 TARİH VE 3418BTB0570 SAYILI ANALİZ RAPORU 23.7.2018 00:00:00
9616.20.00.00.00TR340000180143Büyük resim için tıklayınızFLORMAR MARKA 2121.00 TİCARİ KODLU PERAKENDE SATIŞA HAZIR PLASTİK AMBALAJ İÇERSİNDE, CİLT YÜZEYİNE ÜRÜNÜN KOLAY DAĞILIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA SU DAMLASI ŞEKLİNDE POLİÜRETANDAN MAMÜL MAKYAJ PEDİ (SLİKON)GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)96.16 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 11.06.2018 TARİH VE 3418BTB0568 SAYILI ANALİZ RAPORU 23.7.2018 00:00:00
9616.20.00.00.00TR340000180144Büyük resim için tıklayınızFLORMAR MARKA 1279.03 TİCARİ KODLU SATIŞA HAZIR PLASTİK AMBALAJI İÇERİSİNDE KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN TATKİBİNDE KULLANILAN GÖZENEKLİ KAUÇUKTAN MAMÜL MAKYAJ SÜNGERİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)96.16 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 07.06.2018 TARİH VE 3418BTB0569 SAYILI ANALİZ RAPORU 23.7.2018 00:00:00
9616.20.00.00.00TR340000180145Büyük resim için tıklayınızFLORMAR MARKA 2263.00 TİCARİ KODLU SATIŞA HAZIR PLASTİK AMBALAJ İÇERİSİNDE ÜÇGEN ŞEKLİNDE KESİLMİŞ 6 ADET KAUÇUK MAMUL GÖZENEKLİ SET HALİNDE KOZMETİK ÜRÜNLERİN TATKİBİNDE KULLANILAN LATEX MAKYAJ SÜNGER SETİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)96.16 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 01.06.2018 TARİH VE 3418BTB0571 SAYILI ANALİZ RAPORU 23.7.2018 00:00:00
9603.30.90.00.00TR340000180108Büyük resim için tıklayınızSATIŞA HAZIR PLASTİK AMBALAJ İÇERİSİNDE, FLORMAR MARKA, FACE OVAL CONCEALER BRUSH TİCARİ TANIMLI, KOZMETİK ÜRÜNLERİN TATKİBİNDE KULLANILAN FIRÇAGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 96.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI NOTLARI . 12.7.2018 00:00:00
9603.30.90.00.00TR340000180097Büyük resim için tıklayınızSATIŞA HAZIR PLASTİK AMBALAJI İÇERİSİNDE, FLORMAR MARKA,FACE FOUNDATİON BRUSH, FONTOTEN FIRCASIGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 96.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI5.6.2018 00:00:00
9606.10.00.00.00TR340000170406Büyük resim için tıklayınızJEAN PANTOLANLARIN DÜĞME KISMINDA KULLANILAN METAL BUTON GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 96.06 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI20.12.2017 00:00:00
9606.10.00.00.00TR340000170407Büyük resim için tıklayınızJEAN PANTOLANLARIN DÜĞME KISMINDA KULLANILAN METAL GÖVDE GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 96.06 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.20.12.2017 00:00:00
9606.10.00.00.00TR340000170408Büyük resim için tıklayınızJEAN PANTOLANLARIN DÜĞME KISMINDA KULLANILAN DÜĞME ÇİVİSİ GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 96.06 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 20.12.2017 00:00:00
9612.10.10.90.00TR340000170361Büyük resim için tıklayınızTERMAL KART BASMA MAKİNALARINDA KULLANILAN ISI VASITASIYLA BOYALARIN BİR DESTEK İÇERİSİNE GİRMESİNİ SAĞLAYAN DEĞİŞİK RENK DİLİMLERİNDEN OLUŞAN PLASTİK ŞERİT. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 96.12 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 10.10.2017 00:00:00
9603.29.30.00.00TR340000170244Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL SAP VE GÖVDELİ YİNE UÇLARI YUVARLATILMIŞ PLASTİKTEN MAMUL KILLARI OLAN SAÇ FIRÇASI. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 96.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 14.6.2017 00:00:00
9616.10.10.00.00TR340000170199Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL, KAPAK, HAZNE VE İÇİNDEKİ FONDOTENİ VALF MEKANİZMASI İLE PÜSKÜRTEN FONDOTEN SPREYİ GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 96.16 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 24.5.2017 00:00:00
9616.10.10.00.00TR340000170168Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL GÖVDE, KAPAK VE PÜSKÜRTME MEKANİZMASINDAN MÜCEHHEZ, KOZMETİK ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 96.16 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.4.5.2017 00:00:00
9620.00.99.00.00TR340000170089Büyük resim için tıklayınızÇELİKTEN MAMÜL, HOPARLÖR KOLONLARINI TAŞIMAK ÜZERE TASARLANMIŞ TRİPOD. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 96.20 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 07.11.2016 TARİHLİ, 3416BTB0740 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 23.3.2017 00:00:00
9608.10.10.10.00TR340000170009Büyük resim için tıklayınızBİLYALI UÇ, EL TUTMA BÖLÜMÜ (AYNI ZAMANDA MÜREKKEBİN AKIŞINI DÜZENLEYEN BİRİMİ MEVCUT ) VE MÜRAKKEP REZERVUARINDAN OLUŞAN, PLASTİK MADDEDEN MAMUL SIVI MÜREKKEPLİ BİLYALI KALEM AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİNİ KAZANMIŞ EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1), 2(a) VE (6) 96.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.30.1.2017 00:00:00
9616.10.10.00.00TR340000160004Büyük resim için tıklayınızİÇERİSİNE PARFÜM KONULMAK VE KOKUYU YAYMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, ŞAHSİ KULLANIMA MAHSUS, CAMDAN MAMUL BİR HAZNE, KAPAK VE PÜSKÜRTME MEKANİZMASINDAN OLUŞAN PARFÜM SPREYİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 96.16 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 14.12.2015 TARİHLİ 538 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.10.2.2016 00:00:00
9608.10.10.10.00TR340000150001Büyük resim için tıklayınızAĞIRLIK OLARAK YÜKSEK ORANDA PLASTİK MADDELERDEN ÜRETİLEN İÇERİSİNDE SIVI BİR MÜREKKEBE SAHİP PLASTİK HAZNESİ BULUNAN, BİLYA UÇLU KALEM.(NOT:KALEM ÜZERİNDE İŞLEVİ OLMAYAN PARÇALAR DİKKATE ALINMAZ.)GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 96.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 16.12.2014 TARİHLİ, 4597192 SAYILI YAZILARI.28.1.2015 00:00:00
9608.10.10.10.00TR340000140215Büyük resim için tıklayınızAĞIRLIK OLARAK YÜKSEK ORANDA PLASTİK, DÜŞÜK ORANDA KARTON MALZEMEDEN ÜRETİLEN VE İÇ KISMINDA SIVI BİR MÜREKKEBE SAHİP PLASTİK HAZNESİ BULUNAN BİLYA UÇLU KALEM.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)96.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 24.09.2014 TARİHLİ 431 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.6.11.2014 00:00:00
9608.10.10.90.00TR340000140216Büyük resim için tıklayınızAĞIRLIK OLARAK YÜKSEK ORANDA METAL, DÜŞÜK ORANDA PLASTİK MALZEMEDEN ÜRETİLEN VE İÇ KISMINDA SIVI BİR MÜREKKEBE SAHİP PLASTİK HAZNESİ BULUNAN BİLYA UÇLU KALEM.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)96.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 24.09.2014 TARİHLİ 433 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.6.11.2014 00:00:00
9619.00.79.90.00TR330000140010Büyük resim için tıklayınızDış yüzeyi (çiçek baskılı) "polietilen plastik tabakadan , vücuda temas eden iç yüzeyi dokunmamış polietilen mensucattan ve emici orta tabakanın ise polimer tanecikler içeren pamuk esaslı vatkadan mamül kadın pedi.Genel Yorum Kuralları 1-6 ve 9619 Tarife pozisyonu açıklama notları, Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 19.06.2014 tarih 1117340 sayılı yazısı eki rapor2.7.2014 00:00:00
9619.00.81.90.00TR330000140011Büyük resim için tıklayınızDIŞ YÜZEYİ (BASKILI) POLİETİLEN PLASTİK MESNETLİ POLİETİLENDEN DOKUNMAMIŞ MENSUCAT İLE KAPLANMIŞ, VÜCUDA TEMAS EDEN İÇ YÜZEYİN "DOKUNMAMIŞ POLİETİLEN MENSUCATTAN " VE EMİCİ ORTA TABAKANIN POLİMER TANECİKLER İÇEREN PAMUK LİFLERİNDEN MAMÜL ÇOCUK BEZİGenel Yorum Kuralları 1-6 ve 9619 tarife pozisyonu açıklama notları, Mersin Gümrük Laboratuvar Müdürlüğünün 19.06.2014 tarih 1117340 sayılı yazısı eki rapor2.7.2014 00:00:00
9619.00.40.90.00TR340000140114Büyük resim için tıklayınızDIŞ KISMI DOKUNMAMIŞ MENSUCATTAN, İÇİ ODUN HAMURUNDAN MAMUL, SÜT SALGILAYAN ANNELERİN GÖĞÜSLERİNE YERLEŞTİRDİKLERİ HİJYENİK GÖĞÜS PEDİ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 96.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 30.05.2014 TARİHLİ 244 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.13.6.2014 00:00:00