Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 20MUHTELİF MAMUL EŞYA
FASIL : 94 Mobilyalar, Tıpta Veya Cerrahide Kullanılan Mobilyalar, Yatak Takımları Ve Benzeri Doldurulmuş Eşya; Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen Veya Yer Almayan Aydınlatma Cihazları; Reklam Lambaları, Işıklı Tabelalar, Işıklı İsim Plakaları Ve Benzerleri; Prefabrik Yapılar

FasılNoFasıl Açıklaması
94.01Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları:
9401.10- Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar:
9401.10.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (deriyle kaplanmamış)
9401.10.00.90.00- - Diğerleri
9401.20.00.00.00- Motorlu taşıtlarda kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar
9401.30- Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler:
9401.30.00.00.11- - Ahşap koltuk ve sandalyeler
9401.30.00.00.12- - Adi metallerden koltuk ve sandalyeler
9401.30.00.00.19- - Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00- Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
- Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar:
9401.52.00.00.00- - Bambudan
9401.53.00.00.00- - Hintkamışından
9401.59.00.00.00- - Diğerleri
- Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar:
9401.61- - İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar:
9401.61.00.00.11- - - Çocuklar için olanlar
9401.61.00.00.19- - - Diğerleri
9401.69- - Diğerleri:
9401.69.00.00.11- - - Çocuklar için olanlar
9401.69.00.00.19- - - Diğerleri
9401.71- - İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar:
- Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar:
9401.71.00.00.11- - - Çocuklar için olanlar
9401.71.00.00.19- - - Diğerleri
9401.79- - Diğerleri:
9401.79.00.00.11- - - Çocuklar için olanlar
9401.79.00.00.19- - - Diğerleri
9401.80- Oturmaya mahsus diğer mobilyalar:
9401.80.00.00.11- - Çocuklar için olanlar
9401.80.00.00.19- - Diğerleri
9401.90- Aksam ve parçalar:
9401.90.10.00.00- - Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar
- - Diğerleri :
9401.90.30.00.00- - - Ahşap olanlar
- - - Diğerleri
9401.90.80.00.11- - - - Kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar
9401.90.80.00.19- - - - Diğerleri
94.02Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar (ameliyat masaları, muayene masaları, kliniklerde kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişci koltukları), döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltukları ve benzeri koltuklar; bu eşyaların aksam ve parçaları:
9402.10- Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar, bunların aksam ve parçaları
9402.10.00.00.11- - Dişçilik koltukları
9402.10.00.00.19- - Diğerleri
9402.10.00.00.21- - Aksam ve parçalar
9402.90- Diğerleri
9402.90.00.00.11- - Eğme, döndürme, yükseltme, alçaltma gibi fonksiyonlara haiz mekanik tertibatlı ameliyat masaları
9402.90.00.00.12- - Ortopedik masalar
9402.90.00.00.13- - Mekanik tertibatlı karyolalar
9402.90.00.00.19- - Diğerleri
9402.90.00.00.21- - Aksam ve parçalar
94.03Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları:
9403.10- Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar:
- - Yüksekliği 80 cm.yi geçmeyenler:
9403.10.51.00.00- - - Yazı masaları
9403.10.58.00.00- - - Diğerleri
- - Yüksekliği 80 cm.yi 'geçenler:
9403.10.91.00.00- - - Kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar
9403.10.93.00.00- - - Çekmeceli dolaplar, dosya veya fiş dolapları
9403.10.98.00.00- - - Diğerleri
9403.20- Metalden diğer mobilyalar:
- - Karyolalar:
9403.20.20.00.11- - - Çocuk karyolaları ve beşikler
9403.20.20.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9403.20.80.10.00- - - Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları
9403.20.80.90.00- - - Diğerleri
9403.30- Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar:
- - Yüksekliği 80 cm.yi geçmeyenler:
9403.30.11.00.00- - - Yazı masaları
9403.30.19.00.00- - - Diğerleri
- - Yüksekliği 80 cm.yi geçenler:
9403.30.91.00.00- - - Kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; çekmeceli dolaplar, dosya ve fiş dolapları
9403.30.99.00.00- - - Diğerleri
9403.40- Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar :
9403.40.10.00.00- - Hazır mutfak üniteleri
9403.40.90.00.00- - Diğerleri
9403.50- Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar:
9403.50.00.00.11- - Çocuk karyolaları ve beşikler
9403.50.00.00.19- - Diğerleri
9403.60- Diğer ahşap mobilyalar:
9403.60.10.00.00- - Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60.30.00.00- - Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
- - Diğer ahşap mobilyalar:
9403.60.90.10.00- - - Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılacak türden küçük dolaplar
9403.60.90.90.00- - - Diğerleri
9403.70- Plastik maddelerden mobilyalar:
9403.70.00.00.11- - Çocuk karyolaları ve beşikler
9403.70.00.00.19- - Diğerleri
- Diğer maddelerden mobilyalar (kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden olanlar dahil):
9403.82.00.00.00- - Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00- - Hintkamışından
9403.89.00.00.00- - Diğerleri
9403.90- Aksam ve parçalar:
9403.90.10.00.00- - Metalden olanlar
9403.90.30.00.00- - Ahşap olanlar
9403.90.90.00.00- - Diğer maddelerden olanlar
94.04Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da plastikten veya herhangi bir malzemeden dahili olarak donatılmış veya doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi) (kaplanmış olsun olmasın):
9404.10.00.00.00- Şilte mesnetleri
- Şilteler:
9404.21- - Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın):
9404.21.10.00.00- - - Kauçuktan olanlar
9404.21.90.00.00- - - Plastik maddelerden olanlar
9404.29- - Diğer maddelerden olanlar:
9404.29.10.00.00- - - Metal yaylı olanlar
9404.29.90.00.00- - - Diğerleri
9404.30.00.00.00- Uyku tulumları
9404.90- Diğerleri:
9404.90.10.00.00- - Kuş tüyüyle doldurulmuş olanlar
9404.90.90.00.00- - Diğerleri
94.05Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları (projektörler ve sahne projektörleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan sabit bir ışık kaynağına sahip ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzer eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları:
9405.10- Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç):
- - Plastik veya seramik maddelerden yapılmış olanlar:
9405.10.21.00.00- - - Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri:
9405.10.40.10.00- - - - Seramik maddelerden yapılmış olanlar
9405.10.40.90.00- - - - Diğerleri
- - Camdan olanlar:
- - - Avizeler
9405.10.50.10.11- - - - Kristal avizeler
9405.10.50.10.19- - - - Diğerleri
9405.10.50.90.00- - - Diğer aydınlatma cihazları
- - Diğer maddelerden olanlar:
- - - Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerinin kullanılmasına mahsus olanlar:
9405.10.91.10.00- - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
9405.10.91.20.00- - - - Ahşap olanlar
9405.10.91.30.00- - - - Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar
9405.10.91.40.00- - - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
9405.10.91.50.00- - - - Adi metallerden olanlar
9405.10.91.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
9405.10.98.10.00- - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
9405.10.98.20.00- - - - Ahşap olanlar
9405.10.98.30.00- - - - Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar
9405.10.98.40.00- - - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
9405.10.98.50.00- - - - Adi metallerden olanlar
9405.10.98.90.00- - - - Diğerleri
9405.20- Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar:
- - Plastik veya seramik maddelerden olanlar:
9405.20.11.00.00- - - Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri:
9405.20.40.10.00- - - - Seramik maddelerden olanlar
9405.20.40.90.00- - - - Diğerleri
9405.20.50.00.00- - Camdan olanlar
- - Diğer maddelerden olanlar:
- - - Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar:
9405.20.91.10.00- - - - Adi metallerden olanlar
9405.20.91.20.00- - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
9405.20.91.30.00- - - - Ahşap olanlar
9405.20.91.40.00- - - - Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar
9405.20.91.50.00- - - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
- - - Diğerleri:
9405.20.99.10.00- - - - Adi metallerden olanlar
9405.20.99.20.00- - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
9405.20.99.30.00- - - - Ahşap olanlar
9405.20.99.40.00- - - - Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar
9405.20.99.50.00- - - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
9405.30.00.00.00- Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar
9405.40- Elektrikli diğer aydınlatma cihazları:
9405.40.10.00.00- - Projektörler
- - Diğerleri:
- - - Plastik maddelerden olanlar:
9405.40.31.00.00- - - - Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
9405.40.35.00.00- - - - Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar
9405.40.39.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğer maddelerden olanlar:
- - - - Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar :
9405.40.91.10.00- - - - - Adi metallerden olanlar
9405.40.91.20.00- - - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar
9405.40.91.30.00- - - - - Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9405.40.91.40.00- - - - - Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar
9405.40.91.50.00- - - - - Ahşap olanlar
9405.40.91.60.00- - - - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
9405.40.91.70.00- - - - - Seramik maddelerden olanlar
9405.40.91.80.00- - - - - Camdan olanlar
9405.40.91.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar:
9405.40.95.10.00- - - - - Adi metallerden olanlar
9405.40.95.20.00- - - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar
9405.40.95.30.00- - - - - Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9405.40.95.40.00- - - - - Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar
9405.40.95.50.00- - - - - Ahşap olanlar
9405.40.95.60.00- - - - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
9405.40.95.70.00- - - - - Seramik maddelerden olanlar
9405.40.95.80.00- - - - - Camdan olanlar
9405.40.95.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
9405.40.99.10.00- - - - - Adi metallerden olanlar
9405.40.99.20.00- - - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar
9405.40.99.30.00- - - - - Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9405.40.99.40.00- - - - - Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar
9405.40.99.50.00- - - - - Ahşap olanlar
9405.40.99.60.00- - - - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
9405.40.99.70.00- - - - - Seramik maddelerden olanlar
9405.40.99.80.00- - - - - Camdan olanlar
9405.40.99.90.00- - - - - Diğerleri
9405.50- Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları:
9405.50.00.10.00- - Plastik maddelerden olanlar
9405.50.00.20.00- - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar
9405.50.00.30.00- - Ahşap olanlar
9405.50.00.40.00- - Sepetçi eşyası ve Iuffadan olanlar
9405.50.00.50.00- - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
9405.50.00.60.00- - Seramik maddelerden olanlar
9405.50.00.70.00- - Camdan olanlar
- - Adi metallerden olanlar:
9405.50.00.81.00- - - Maden ocaklarında kullanılan lambalar
9405.50.00.89.00- - - Diğerleri
9405.60- Işıklı panolar, ışıklı tabelalar ve ışıklı isim tabelaları ve benzeri eşya:
9405.60.20.00.00- - Plastik maddelerden olanlar
- - Diğer maddelerden olanlar:
9405.60.80.10.00- - - Adi metallerden olanlar
9405.60.80.20.00- - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar
9405.60.80.30.00- - - Ahşap olanlar
9405.60.80.40.00- - - Seramik maddelerden olanlar
9405.60.80.50.00- - - Camdan olanlar
9405.60.80.90.00- - - Diğerleri
9405.91- - Camdan olanlar:
- Aksam ve parçalar:
9405.91.10.00.00- - - Elektrikli aydınlatma cihazlarında kullanılan eşya (projektörler hariç)
- - - Diğerleri:
9405.91.90.10.00- - - - Projektörlere ait olanlar
- - - - Diğerleri
9405.91.90.90.11- - - - - Lüks lambası camları
9405.91.90.90.18- - - - - Diğerleri
9405.92.00.00.00- - Plastik maddelerden olanlar
9405.99- - Diğerleri:
9405.99.00.11.00- - - 9405.10 Alt pozisyonundakilere ait olanlar
9405.99.00.12.00- - - 9405.60 AIt pozisyonundakilere ait olanlar
9405.99.00.13.00- - - Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9405.99.00.14.00- - - Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar
9405.99.00.15.00- - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar
9405.99.00.16.00- - - Ahşap olanlar
9405.99.00.17.00- - - Sepetçi eşyası ve luffadan,demir veya çelikten ve aluminyumdan olanlar
9405.99.00.18.00- - - Kağıt hamurundan, kağıt veya kartondan veya selüloz vatkadan ve seramikten olanlar
9405.99.00.21.00- - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
9405.99.00.22.00- - - Bakırdan olanlar
9405.99.00.29.00- - - Diğerleri
94.06Prefabrik yapıIar:
9406.10.00.00.00- Ahşap olanlar
9406.90- Diğerleri:
- - Taşınabilir (mobil) evler
9406.90.10.12.00- - - Demir ve çelikten olanlar
9406.90.10.13.00- - - Plastik maddelerden olanlar
9406.90.10.14.00- - - Çimentodan, betondan veya suni taşlardan olanlar
9406.90.10.15.00- - - Seramik maddelerden olanlar
9406.90.10.16.00- - - Aluminyumdan olanlar
9406.90.10.19.00- - - Diğer maddelerden olanlar
- - Diğerleri
- - - Demir ve çelikten olanlar
9406.90.31.00.00- - - - Seralar
9406.90.38.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğer maddelerden olanlar:
9406.90.90.10.00- - - - Plastik maddelerden olanlar
9406.90.90.20.00- - - - Çimentodan, betondan veya suni taşlardan olanlar
9406.90.90.30.00- - - - Seramik maddelerden olanlar
9406.90.90.40.00- - - - Aluminyumdan olanlar
9406.90.90.90.00- - - - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
9405.40.39.00.00TR340000190159Büyük resim için tıklayınızSYLVANİA marka MİNİ TOUCH ticari isimli 3 adet kalem pil ile çalışan plastik gövdeli ledli aydınlatmaGenel yorum kuralları (1) ve (6), 94.05 ve 85.13 tarife pozisyonu açıklama notları9.8.2019 00:00:00
9405.40.39.00.00TR340000190160Büyük resim için tıklayınızSYLVANİA marka ORB SENSE ticari isimli 3 adet kalem pil ile çalışan plastik gövdeli ledli aydınlatmaGenel yorum kuralları (1) ve (6), 94.05 ve 85.13 tarife pozisyonu açıklama notları9.8.2019 00:00:00
9405.40.39.00.00TR340000190161Büyük resim için tıklayınızSYLVANİA marka LANTERN SENSE ticari isimli 4 adet kalem pil ile çalışan plastik gövdeli ledli aydınlatmaGenel yorum kuralları (1) ve (6), 94.05 ve 85.13 tarife pozisyonu açıklama notları9.8.2019 00:00:00
9403.70.00.00.19TR340000190132Büyük resim için tıklayınızBahçe malzemelerini saklamak için tasarlanmış, kalıplanmış plastikten mamül, üzerine iki yetişkin için oturma yeri sağlayan, KETER marka,17197948 model no'lu saklama kutusu.Genel yorum kuralları (1) ve (6) fasıl 94 genel açıklama notları. Gümrükler genel müdürlüğünün 25.01.2019/41072875 ve 13.05.2019/44292250 tarih/sayılı yazıları.20.6.2019 00:00:00
9405.40.99.90.00TR340000190109Büyük resim için tıklayınızMarka: SENTINEL Model:LR K2234-16 "LED WORK LAMP" ticari tanımlı,10-30V aralığında çalışan, 48W gücünde, alüminyum gövdeli arazi, tır, iş makinası forklift otomobil vb alanlarda kullanılan led aydınlatma.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 94.05 tarife pozisyonu açıklama notları.20.6.2019 00:00:00
9405.40.99.90.00TR340000190133Büyük resim için tıklayınızMarka: SENTİNEL model: LR Y2236-9 "LED WORK LAMP" ticari tanımlı, 10-30V aralığında çalışan, aluminyum gövdeli, 48W gücünde arazi, tır, iş makinası, forklift, otomobil v.b. alanlarda kullanılan LED aydınlatma.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 94.05 tarife pozisyonu açıklama notları20.6.2019 00:00:00
9401.90.80.00.19TR340000190047Büyük resim için tıklayınızModel 1697-Model 8397 Y 3-WAY LOW LEG W/KD. Üç yönlü berjer koltuk mekanizması.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 94.01 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 21.03.2019 tarih ve 3419BTB0248 sayılı analiz raporu.4.4.2019 00:00:00
9401.90.80.00.19TR340000190051Büyük resim için tıklayınızModel 4104-OMJ46-DİSMOUNTED. Tekli koltuk, çift kişilik oturum grupları, kanepeler ve köşe takımları için koltuk mekanizması.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 94.01 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 21.03.2019 tarih ve 3419BTB0247 sayılı analiz raporu.4.4.2019 00:00:00
9401.90.80.00.19TR340000190052Büyük resim için tıklayınızModel CONTEMPO INDEPENDET HEADREST-DİSMOUNTED. Tekli koltuk, çift kişilik oturum grupları, kanepe, köşe takımları için koltuk başlık mekanizması.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 94.01 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 21.03.2019 tarih ve 3419BTB0249 sayılı analiz raporu.4.4.2019 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000190005Büyük resim için tıklayınızLorin marka, BH005 model, banyoda kullanılmak üzere imal edilmiş, çerçeve kısmı metalden mamül, vantuzlu köşe şampuanlık.Genel yorum kuralları (1)ve (6) 94.03 tarife pozisyonu açıklama notları. 94.fasıl genel notları(2). 94.fasıl genel açıklamalar (b)-(i).31.1.2019 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000190006Büyük resim için tıklayınızLORİN marka,BH004 kodlu, çerçeve kısmı metalden mamül vantuzlu katlı şampuanlık.Genel yorum kuralları (1)ve(6) 94.03 tarife pozisyonu açıklama notları. 94.fasıl genel açıklamalar. (b)-(i.31.1.2019 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000190007Büyük resim için tıklayınızLORİN marka, BH003 model no'lu, 3 katlı, çerçeve kısmı metalden mamül şampuanlık.Genel yorum kuralları (1)ve(6) 94.03 tarife pozisyonu açıklama notları. 94.fasıl genel notları(2). 94.fasıl genel açıklamalar (b)-(i).31.1.2019 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000190010Büyük resim için tıklayınızLORİN marka, BH006 Model şampuanlık.Genel yorum kuralları (1)ve (6) 94.03 tarife pozisyonu açıklama notları. 94.fasıl genel notları(2). 94.fasıl genel açıklamalar (b)-(i).31.1.2019 00:00:00
9401.90.80.00.19TR160000180018Büyük resim için tıklayınızKoltuk İskeleti mekanizmasıTarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 94. Fasıl Notları XX. Bölüm ve 9401 Pozisyon Notları20.9.2018 00:00:00
9401.90.80.00.19TR160000180019Büyük resim için tıklayınızMotorlu koltuk iskeleti mekanizmasıTarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 94. Fasıl Notları XX. Bölüm ve 9401 Pozisyon Notları20.9.2018 00:00:00
9401.90.80.00.19TR160000180020Büyük resim için tıklayınızKoltuk mekanizmasıTarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 94. Fasıl Notları XX. Bölüm ve 9401 Pozisyon Notları20.9.2018 00:00:00
9405.40.99.90.00TR340000180174Büyük resim için tıklayınızSANSI MARKA CZH20-F0820-P31-124-2,7M HW MODEL NOLU SOKAK AYDINLATMA AĞLARINDA KULLANILAN AYDINLATMA (DİREĞİ) BİRİMİDİR. SENSÖRLER, RFID, KABLOSUZ AĞ,VİDEO İZLEME,BİLGİ YAYIMI,ŞARZ ÜNİTESİ GİBİ EK ÜNİTELER VE LED SOKAK AYDINLATMA LAMBASI BİR DİREK ÜZERİNDE BİRARAYA GETİRİLMİŞ BU ŞEKİLDE ÇOK İŞLEVLİ BİR SOKAK AYDINLATMA BİRİMİ OLUŞTURULMUŞTUR.GENEL YORUM KURALLARI (1),(3C) VE (6) 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 15.082018/36662626 TARİH SAYILI YAZILARI.31.8.2018 00:00:00
9402.90.00.00.19TR060000180020Büyük resim için tıklayınızHS-C007 ACİL DURUM TAHLİYE SANDALYESİ HAREKET ETTİRİCİ TERTİBATI BULUNMAYAN, İSKELETİ ALÜMİNYUM ALAŞIMDAN OLUŞAN, KOLTUK KISMI PVC, DÖRT TEKERLEK VE İKİ FRENLİ, KATLANABİLİR, ACİL DURUM "HASTA, YAŞLI, ENGELLİ VS." TAHLİYE SANDALYESİ.SANDALYENİN ARKASINA YERLEŞTİRİLMİŞ KAYDIRMA PALETİ, SANDALYENİN HER TÜRLÜ MERDİVENDE KAYDIRILMASINA İMKAN SAĞLAR.BU KAYDIRMA SİSTEMİ İLE HASTANIN MERDİVEN BASAMAKLARINDA TAŞINMASI, HASTAYA ZARAR VERMEDEN VE KULLANICILAR İÇİN DE İLAV BİR İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ KALMADAN KOLAYLAŞTIRMAKTADIR.GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1 VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 9402 VE 8713 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.7.6.2018 00:00:00
9403.70.00.00.19TR060000180018Büyük resim için tıklayınızFO-605 ÇEKMECELİ KUTU; Eşya plastikten mamul olup, duvara monte edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Arka yüzeyinde duvara montaj için vida delikleri mevcuttur. Çekmeceli kutu; vida, cıvata, somun gibi eşyaları saklama kabı olarak kullanılacağı gibi uygun ebatlardaki farklı cins eşyalarında saklanmasında da kullanılabilir.Genel Yorum Kuralları madde 1 ve 6, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9403 Tarife Pozisyonu açıklama notları.29.5.2018 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000180066Büyük resim için tıklayınızYÜKSEKLİK VE EĞİM AYARLI ÜZERİNDE 2 ADET SOĞUTUCU FAN OLAN HODBEHOD MARKA LAPTOP ÇALIŞMA MASASI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.12.4.2018 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000180037Büyük resim için tıklayınızKELEBEK MOTİFLERİYLE SÜSLENMİŞ, METAL İŞLEMELERLE TASARLANMIŞ GAZETELİK VEYA EKMEKLİK VB. OLARAK KULLANILACAK DUVARA ASMA TEÇHİZATINA SAHİP RAF.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.7.3.2018 00:00:00
9405.40.39.00.00TR340000180011Büyük resim için tıklayınızRULO HALİNDE IŞIK YAYAN DİYOTLARDAN OLUŞAN, ELEKTRİK BAĞLANTI KABLOSU İLE BİRLİKTE SUNULAN PLASTİK KAPLI SHERİT MARKA, BNS016 MODEL LED ŞERİT.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.7.3.2018 00:00:00
9405.40.10.00.00TR350000170046Büyük resim için tıklayınızKARAYOLU VE DENİZ YOLU TAŞITLARINDA KULLANILAN, 12 VOLT DC AKIMLA ÇALIŞAN, LED TEKNOLOJİSİNE SAHİP, SABİT BİR ENERJİ KAYNAĞINA İHTİYACI OLMAYAN VE ÇALIŞMAYAN (ŞEHİR ŞEBEKE ELEKTRİĞİ) PROJEKTÖRLERDENDİR. KABLOLARI VE BAĞLANTI PARÇALARI İLE BİRLİKTE KUTU İÇERİSİNDE KOMPLE GELMEKTEDİR. ELEKTRİKLİ UZAKTAN KUMANDA İLE YÖNLENDİRİLEBİLEN, TAŞINABİLİR, IŞIĞI UZAKTAKİ BİR NOKTAYA ODAKLAYABİLEN YAPIDADIR.TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDELERİNE VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 9405 AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN...29.11.2017 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000170391Büyük resim için tıklayınızMETALDEN MAMUL İKİ ADET CAMDAN RAFI OLAN TEKERLEKLİ SERVİS ARABASIGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.15.11.2017 00:00:00
9405.10.40.90.00TR340000170347Büyük resim için tıklayınızE27 HOPARLÖRLÜ MODÜLER TAKILIP SÖKÜLEBİLEN DUYA SAHİP. LED AMPÜLGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 15.08.2017 TARİH VE 27315700 SAYILI YAZISI21.9.2017 00:00:00
9405.40.39.00.00TR060000170027Büyük resim için tıklayınızEŞYA ÜZERİ SİLİKON KAPLI ŞERİT LED VE HAREKET SENSÖRÜNDEN OLUŞMAKTADIR. ŞERİT LED VE HAREKET SENSÖRÜ BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ ŞEKİLDE ENTEGRE EDİLMİŞTİR.YAPIŞTIRILDIĞI ORTAMDA SENSÖRÜ TARAFINDAN HAREKET ALGILANDIĞINDA YANAR VE GEÇİCİ SÜRE ORTAMI AYDINLATIR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 9405 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.27.7.2017 00:00:00
9405.91.10.00.00TR340000170301Büyük resim için tıklayınızYOĞUNLUK OLARAK CAM AĞIRLIKLI, HERHANGİ BİR KABLO TERTİBATI BULUNMAYAN, CAM SPOT LAMBASI KASASI.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.26.7.2017 00:00:00
9405.99.00.11.00TR340000170299Büyük resim için tıklayınızGÖVDESİ METAL ALÜMİNYUMDAN YAPILMIŞ HERHANGİ BİR KABLO TERTİBATI OLMAYAN, SPOT LAMBASI KASASI.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.21.7.2017 00:00:00
9404.29.10.00.00TR350000170031Büyük resim için tıklayınızDEMİR VE/VEYA ÇELİK ALAŞIMDANÜRETİLMİŞ, YATAĞIN BİR PARÇASI OLAN HELİCAL YATAK YAYIBAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24589219/27.04.2017 SAYI TARİHLİ YAZILARI İLE TARİFE ORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 9404 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.14.7.2017 00:00:00
9405.40.39.00.00TR350000170019Büyük resim için tıklayınızLED DİYOTLU BASKILI DEVRE KARTI: PRİZMALAR/ LENSLER İLE DONATILMIŞ OLSUN YA DA OLMASIN, BAĞLAYICI(LAR) İLE DONATILMIŞ OLSUN YA DA OLMASIN 85.28 BAŞLIĞINDAKİ ÜRÜNLERİN İMALİNE MAHSUS. TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN AYDINLATMA CİHAZLARI (PROJEKTÖRLER VE SAHNE PROJEKTÖRLERİ DAHİL) VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN SABİT BİR IŞIK KAYNAĞINA SAHİP IŞIKLI PANOLAR, IŞIKLI İSİM TABELALARI VE BENZER EŞYA VE BU EŞYANIN AKSAM VE PARÇALARI::-ELEKTRİKLİ DİĞER AYDINLATMA CİHAZLARI::--DİĞERLERİ::---PLASTİK MADDELERDEN OLANLAR::----DİĞERLERİ:TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) İLA (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 9405 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN..30.5.2017 00:00:00
9405.40.39.00.00TR350000170020Büyük resim için tıklayınızLED DİYOTLU BASKILI DEVRE KARTI: PRİZMALAR/ LENSLER İLE DONATILMIŞ OLSUN YA DA OLMASIN, BAĞLAYICI(LAR) İLE DONATILMIŞ OLSUN YA DA OLMASIN 85.28 BAŞLIĞINDAKİ ÜRÜNLERİN İMALİNE MAHSUS. TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN AYDINLATMA CİHAZLARI (PROJEKTÖRLER VE SAHNE PROJEKTÖRLERİ DAHİL) VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN SABİT BİR IŞIK KAYNAĞINA SAHİP IŞIKLI PANOLAR, IŞIKLI İSİM TABELALARI VE BENZER EŞYA VE BU EŞYANIN AKSAM VE PARÇALARI::-ELEKTRİKLİ DİĞER AYDINLATMA CİHAZLARI::--DİĞERLERİ::---PLASTİK MADDELERDEN OLANLAR::----DİĞERLERİ:TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) İLA (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 9405 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN...30.5.2017 00:00:00
9401.90.80.00.11TR160000170017Büyük resim için tıklayınızARAÇ KOLTUĞUN İLERİ GERİ HAREKET ETMESİNİ AYNI ZAMANDA BELİRLENEN NOKTADA SABİT KALMASI İÇİN BİR KİLİT MEKANİZMASINA SAHİP OTO KOLTUK KIZAĞI TİCARİ TANIMLI EŞYADIR.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) , 94. Fasıl Notları, 8302 ve 9401 Pozisyon Notları12.5.2017 00:00:00
9404.10.00.00.00TR350000170009Büyük resim için tıklayınızDEMİR VE/VEYA ÇELİK ALAŞIMDAN ÜRETİLMİŞ, YATAĞIN BİR PARÇASI OLAN HELİCAL YATAK YAYITARİFE İLE İLGİLİ YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 9404 AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN..20.3.2017 00:00:00
9405.99.00.11.00TR060000170006Büyük resim için tıklayınızARLIGHT MARKA DG1007RDS MODEL TAVAN AYDINLATMA ARMATÜR AKSAM VE PARÇASI. GÖVDESİ, SOĞUTUCUSU, REFLEKTÖR FLANŞI ALÜMİNYUMDAN YAPILMIŞ, ÜZERİNDE YAYLAR VE KABLOLAR BULUNAN, OPSİYONEL OLARAK ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA TAKILABİLEN, TAVANA YERLEŞTİRİLEREK KULLANIMA UYGUN, PCB ÜZERİNE YERLEŞTİRİLEN LEDLER İLE AYDINLATMA ARMATÜRÜNÜN SADECE ALÜMİNYUM GÖVDESİ VE ÇIKARILABİLİR SOĞUTUCUSU.GENEL YORUM KURALLARI (1) (6) GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 9405 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI 20.3.2017 00:00:00
9405.10.98.50.00TR340000170020Büyük resim için tıklayınızMETAL KASADAN MÜTEŞEKKİL LED IŞIKLARI BULUNAN AYDINLATMA ÜNİTESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
9404.90.90.00.00TR340000170012Büyük resim için tıklayınızDIŞ KISMI GÖZENEKSİZ POLİÜRETAN KAPLI SENTETİK FİLAMENTLERDEN DOKUNMUŞ MENSUCATTAN, DOLGU KISMI %100 POLİETİLEN LEVHADAN MAMUL HASTA TRANSFER SÜRGÜSÜ.GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 94.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 25.11.2016 TARİHLİ, 3416BTB0816 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.30.1.2017 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000160228Büyük resim için tıklayınızÇİNKO KAPLAMALI ÇELİKTEN MAMÜL, BANYODA KULLANILAN İKİ KATLI RAF.GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.2.12.2016 00:00:00
9403.60.90.90.00TR340000160233Büyük resim için tıklayınızYATAY VEYA DİKEY OLARAK DUVARA ASILABİLEN AHŞAPTAN MAMÜL, KAPAKLI TEŞHİR DOLABIGENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI2.12.2016 00:00:00
9403.90.30.00.00TR340000160231Büyük resim için tıklayınızSEHPANIN ÜZERİNE KONULMAK İÇİN TASARLANMIŞ AHŞAP SEHPA RAFI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI2.12.2016 00:00:00
9405.10.98.50.00TR340000160241Büyük resim için tıklayınızİÇ MEKANDA KULLANILAN DIŞI ADİ METALDEN MAMÜL, DUVAR MONTAJ APARATI BULUNAN SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR.(180-240V)(18W)GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.2.12.2016 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000160173Büyük resim için tıklayınız63 X 40 X 63 CM EBATLARINDA PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL IZGARA SEHPASI. GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 3.10.2016 00:00:00
9403.60.90.90.00TR340000160171Büyük resim için tıklayınız31 X 20,5 X 6,5 CM EBATLARINDA, ARKASINDA İKİ ADET DUVARA ASMA APARATI BULUNAN, AHŞAPTAN MAMUL DEKORATİF ANAHTARLIK DOLABI. GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) 94. FASIL GENEL AÇIKLAMALARI VE 19.08.2016 TARİHLİ, 3416BTB0432 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 3.10.2016 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000160121Büyük resim için tıklayınız188X70X15 CM ÖLÇÜLERİNDE METALDEN BİR İSKELETE SAHİP, TIR BENZERİ ARAÇLARA MONTE EDİLEREK KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ YATAK.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 13.06.2016 TARİHLİ, 3416BTB0239 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.28.7.2016 00:00:00
9404.21.90.00.00TR060000160007Büyük resim için tıklayınızHASTA POZİSYONLANDIRICI OLARAK BİLİNEN EŞYAGENEL YORUM KURALLARI(1) VE (6)GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 9404 GENEL POZİYONU 2. FIKRA AÇIKLAMA NOTLARI8.6.2016 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000160071Büyük resim için tıklayınızALT TABANDA YERE SABİTLEME BÖLMESİ MEVCUT OLAN, (DEMONTE VAZİYETTE ALT TABAN, ARA BAĞLANTI PARÇASI, TABLET, PC ÇERCEVESİ BİLEŞENLERİNİ İÇEREN) ZEMİNE YERLEŞTİRİLEREK RESTORAN, MARKET GİBİ YERLERDE TABLET BİLGİSAYARLARIN RAHAT KULLANIMINA OLANAK SAĞLAYAN STAND SEHPA .GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.13.5.2016 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000160074Büyük resim için tıklayınızALİMİNYUMDAN MAMÜL, TİCARİ FUARLARDA, MAĞAZALARDA VS. YERLERDE KULLANILAN ZEMİNE YERLEŞTİRİLEN STAND.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 29.04.2016 TARİHLİ, 15670246 SAYILI YAZILARI.13.5.2016 00:00:00
9403.60.90.90.00TR340000160073Büyük resim için tıklayınızDAHA ÇOK ÇOCUK ODALARINDA DUVARA MONTE EDİLEREK KULLANILMAK AMACIYLA, EV FORMUNDA (ODA BÖLÜMLERİNDEN OLUŞAN) TASARLANMIŞ AHŞAP DUVAR RAFI.GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) ve (6) 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.13.5.2016 00:00:00
9405.20.99.10.00TR340000160067 Büyük resim için tıklayınızANA GÖVDESİ ADİ METALDEN, MERCEKLİ, LEDLİ AYDINLATMA CİHAZI.GENEL YORUM KURALLARI (1), (3c) ve 6 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.13.5.2016 00:00:00
9405.40.39.00.00TR340000160069Büyük resim için tıklayınızŞARJ EDİLEBİLİR DAHİLİ BATARYALI, UCUNDA VE YANINDA LEDLER BULUNAN, ELLE TUTMA YERİ BULUNAN, ARKASINDA 2 ADET ASMA APARATI VE 1 ADET KEMERE TAKMA APARATI BULUNAN, TABANINDA EŞYAYI METAL ZEMİNLERE SABİTLEMEK ÜZERE KUVVETLİ BİR MIKNATISI MEVCUT LAMBA.GENEL YORUM KURALLARI (1), (3c) ve (6) 85.13 VE 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.13.5.2016 00:00:00
9405.40.39.00.00TR340000160075Büyük resim için tıklayınızPLASTİK MADDEDEN MAMÜL, LEDLİ, ŞARJ KABLOSU BERABER OLAN, DUVARA ASILMAYA MAHSUS SABİT YUVASI BULUNAN VE ZEMİNE YERLEŞTİRMEYE MÜSAİT OLAN AYDINLATMA CİHAZI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.05 VE 85.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.13.5.2016 00:00:00
9405.40.39.00.00TR340000160076Büyük resim için tıklayınızPLASTİK MADDEDEN MAMÜL, LEDLİ, ŞARJ KABLOSU BERABER OLAN, DUVARA ASILMAYA MAHSUS SABİT YUVASI BULUNAN VE BİR ZEMİN ÜSTÜNDE DURMAYA MÜSAİT OLAN, AYDINLATMA CİHAZI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.05 VE 85.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.13.5.2016 00:00:00
9405.40.39.00.00TR340000160077Büyük resim için tıklayınızPLASTİK MADDEDEN MAMÜL, LEDLİ, ŞARJ KABLOSU BERABER OLAN, DUVARA ASILMAYA VE ZEMİNE YERLEŞTİRMEYE MÜSAİT OLAN AYDINLATMA CİHAZI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.05 VE 85.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.13.5.2016 00:00:00
9405.40.39.00.00TR340000160079 Büyük resim için tıklayınızPLASTİK MALZEMEDEN YAPILMIŞ, ŞARJ EDİLEBİLEN VE GÜÇ KAYNAĞI OLARAKTA KULLANILABİLEN, AYDINLATMA CİHAZI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.05 VE 85.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 01.04.2016 TARİHLİ, 16BTB 176 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.13.5.2016 00:00:00
9403.90.30.00.00TR060000160006Büyük resim için tıklayınızFINNVARD RAFLI ŞÖVALYE AYAĞI.DÜZ YADA MASA AYAĞI AYARLANARAK VE YAZI,RESİM VEYA ÇİZİM İÇİN EĞİMLİ BİR MASA TABLASI İLE BİRLİKTE KULLANILABİLEN, EŞYA ÇALIŞMA MASASI AYAĞI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 9403 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI11.4.2016 00:00:00
9403.20.80.90.00TR060000160003Büyük resim için tıklayınızAlüminyumdan mamül istenildiği zaman çıkarılan eşyanın konulduğu yere kaldırılan fuar, sergi vb teşhir alanlarında sergilenen eşyaların bilgilerinin yer aldığı veya reklamının yapıldığı örümcek standGenel yorum kuralları (1) ve (6). gümrük tarife cetveli izahnamesi 9403 pozisyonu açıklama notları22.2.2016 00:00:00
9403.20.80.90.00TR060000160004Büyük resim için tıklayınızAlüminyumdan mamül istenildiği zaman çıkarılan işi bittiğinde eşyanın konulduğu yere kaldırılan fuar,sergi vb teşhir alanlarında sergilenen eşyaların bilgilerinin yer aldığı veya reklamın yapıldığı katlanır broşürlükGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). GÜMRĞK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 9403 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI22.2.2016 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000160013Büyük resim için tıklayınızRAF VE ASKI ÖZELLİĞİ İLE ÇİFT FONKSİYONU OLAN,METALDEN HAVLULUKLU DUVAR RAFI.GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) VE 3(C) 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.10.2.2016 00:00:00
9405.20.99.10.00TR340000160014Büyük resim için tıklayınızMETALDEN MAMUL, SEHPA, DERGİ VE LAMBA İLE ÜÇ FONKSİYONA SAHİP AYDINLATMALI SEHPA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE 3(C) 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.10.2.2016 00:00:00
9403.90.10.00.00TR350000160001Büyük resim için tıklayınızMasa Üstü Tablası5.2.2016 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000150166Büyük resim için tıklayınızALAŞIMSIZ ÇELİKTEN MAMÜL, TRİPOD AYAKLI VE NOTA DEFTERİ YA DA NOTA KAĞIDI TUTACAKLI TABLADAN OLUŞAN SAHNE, KONSER, MÜZİK ODALARINDA MÜZİK AMAÇLI KULANILAN MÜZİK NOTA SEHPASI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.03 VE 92.09 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.9.12.2015 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000150169Büyük resim için tıklayınızBİR ZEMİNE YERLEŞTİRİLEREK MÜZİK BİLGİLERİNİN OKUNMASINA OLANAK SAĞLAYAN NOTA SEHPASI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.03 VE 92.09 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.9.12.2015 00:00:00
9403.20.80.90.00TR340000150170Büyük resim için tıklayınızBİR ZEMİNE YERLEŞTİRİLEREK MÜZİK BİLGİLERİNİN OKUNMASINA OLANAK SAĞLAYAN NOTA SEHPASI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.03 VE 92.09 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.9.12.2015 00:00:00
9403.60.90.90.00TR340000150163Büyük resim için tıklayınızDIŞ YÜZEYİ GAZETE DESENLİ TEKSTİL MALZEMEDEN MAMÜL, GÖVDEYİ OLUŞTURAN İSKELET KISMI İSE AHŞAP MALZEMEDEN MAMÜL, KAPAK KISMININ SÜNGERLE DESTEKLENEREK OTURMAYA ELVERİŞLİ HALE GETİRİLDİĞİ, BUNUNLA BİRLİKTE SAHİP OLDUĞU İÇ HAZNESİ SEBEBİYLE İÇERİSİNE EŞYA KONULUP, SAKLANABİLMESİNE OLANAK SAĞLAYAN OTURMAYA MAHSUS EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 12.11.2015 TARİHLİ 511 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.9.12.2015 00:00:00
9402.90.00.00.19TR340000150118Büyük resim için tıklayınızAYAK EMNİYET MEKANİZMASI, DÖRT EMNİYET KEMERİ VE YUMUŞAK ZEMİNE SAHİP; DAĞ, DENİZ GİBİ ULAŞILMASI VE KONUMLANMASI ZOR BÖLGELERDE KAZAZEDEYE HAVADAN ULAŞILMASINDA VE HELİKOPTERLE NAKLİNDE KULLANILAN SEDYE.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 94.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.8.9.2015 00:00:00
9402.10.00.00.21TR330000150002Büyük resim için tıklayınızBERBER KOLTUĞUNDA KULLANILAN AMORTİSÖRGenel yorum kuralları (1) ve (3) 9402 tarife pozisyonu açıklama notları10.8.2015 00:00:00
9405.60.80.10.00TR330000150003Büyük resim için tıklayınızIŞIKLI TABELA:Kapı zili düğmesi otel odasının dışında kurulmuştur. Rahatsız etmeyin, Odamı temizleyin ve Mini Bar durum bilgisi içerir. İçerden düğme ile kontrol edilir. Oda içinden seçim yapılır oda dışında seçilen uyarı ışıkları yanar.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 9405 tarife pozisyonu açıklama notları10.8.2015 00:00:00
9405.10.40.90.00TR410000150006Büyük resim için tıklayınız5cm çapında yuvarlak kenarlarında monte edilmesini sağlamak amacıyla vida delikleri bulunan ve uçlarına elektrik bağlantısı için yaklaşık 50 cm uzunluğunda iki adet kablo monte edilmiş ortasında özel olarak tasarlanmış LED lambanın takılabilmesi için yuva bulunan beyaz renkli sert plastikten mamul eşya ile bu yuvaya takılmak üzere özel şekilde tasarlanmış LED lambadan oluşan; maksimum 42 volt 1200 miliamper çalışma değerlerine sahip spot lamba benzeri eşyaGYK 1. Ve 6. Maddelerine istinaden20.7.2015 00:00:00
9405.10.40.90.00TR340000150095Büyük resim için tıklayınızTABAN VE YÜZEYİ PLASTİK MALZEMEDEN, İÇ ORTA BÖLÜMÜ METAL LEVHADAN OLUŞMUŞ, İÇİNDE BAĞLANTI APARATLARI VE BİR ADET BALASTTAN OLUŞAN, İKİ ADET FLORASAN AMPUL İLE KULLANILABİLEN SU GEÇİRMEZ, ÖZELLİĞİ OLAN TAVAN VEYA DUVAR TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.1.7.2015 00:00:00
9405.40.39.00.00TR340000150079Büyük resim için tıklayınızÖZELLİKLE KAMPÇILIKTA KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİ VE SOLAR PANEL SAYESİNDE GÜNEŞ ENERJİSİYLE ŞARJ EDİLEBİLEN,AKÜLÜ,LED IŞIKLI EL FENERİ İLE(BU EL FENERİ SOKETİNE TAKILDIĞINDA AYDINLATMA YAPABİLEN) ÜÇ ADET LED LAMBA VE SOLAR PANELDEN OLUŞAN AYDINLATMA SİSTEMİ.GENEL YORUM KURALLARI (1), (3-B) VE (6) 94.05 VE 85.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.27.5.2015 00:00:00
9403.60.10.00.00TR160000150003Büyük resim için tıklayınızJokkmokk Masa ve 4 Sandalye ticari tanımlı perakende satılmak üzere tek bir ambalajda sunulan dikdörtgen biçiminde (118x74 cm) masif çam ağacından mamül bir masa ve uyumlu 4 sandalyeden oluşan yemek masası takımıdır.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XX. Bölüm ve 9403 Pozisyon Notları 12.5.2015 00:00:00
9403.60.90.90.00TR160000150004Büyük resim için tıklayınızStocksund Ayak Uzatma Taburesi ticari tanımlı ahşaptan mamul 101 cm uzunluk, 79 cm genişlik, 48 cm yüksekliğinde üzerinde minderi bulunan ayak uzatma taburesidir.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XX. Bölüm ve 9401 ve 9403 Pozisyon Notları 12.5.2015 00:00:00
9402.10.00.00.19TR060000150002Büyük resim için tıklayınızHastane içerisinde hastayı bir noktadan başka bir noktaya taşımak için kullanılan, kan ve serum torbası asmak için aparatı bulunan, sırt ve ayak ucu destekleri ayarlanabilir, tekerlekli hasta taşıma sandalyesi.Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9402 pozisyonu açıklama notları.24.3.2015 00:00:00
9403.60.90.90.00TR340000140202Büyük resim için tıklayınızAHŞAPTAN, AYAKLARI UZATMAYA VE DİNLENDİRMEYE MAHSUS SANDIKLI MOBİLYA.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.25.9.2014 00:00:00
9405.20.99.10.00TR340000140104Büyük resim için tıklayınızANA GÖVDESİ ADİ METALDEN MERCEKLİ BAŞLIĞI PLASTİKTEN OLAN FLORESAN AYDINLATMALI MASA LAMBASI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.4.6.2014 00:00:00
9403.30.19.00.00TR340000140085Büyük resim için tıklayınızBÜROLARDA KULLANILAN TÜRDEN SAĞ TARAFTA İKİ ADET ÇEKMECELİ RAF, SOL TARAFTA BİR ADET KAPAKLI DOLABI OLAN SABİT ÇALIŞMA MASASI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.9.5.2014 00:00:00
9403.60.90.90.00TR340000140083 Büyük resim için tıklayınızÜÇGEN AYAKLAR ÜZERİNDE KÖŞE YERLEŞİMİNE UYGUN OLARAK DİZAYN EDİLMİŞ ÇEŞİTLİ ÇEKMECE VE RAFLARDAN OLUŞAN FARKLI FONKSİYONLARA SAHİP GENELLİKLE EVLERDE KULLANIMA UYGUN ÖN YÜZÜ DAR BİR DAİRE ŞEKLİNDE OLAN ÇALIŞMA MASASI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.9.5.2014 00:00:00
9403.60.90.90.00TR340000140084Büyük resim için tıklayınızGENELLİKLE ÇOCUK VE GENÇ ODASINDA KULLANIMA UYGUN ÖNDE BİR ADET ÇEKMECELİ RAF YANINDA BİR ADET KAPAKLI BÖLME BULUNAN YEŞİL BEYAZ RENKLERDE DİZAYN EDİLMİŞ PORTATİF ÇALIŞMA MASASI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 94.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.9.5.2014 00:00:00
9405.10.50.10.11TR340000140020Büyük resim için tıklayınızMERKEZ AKSAM(2CM KRİSTAL/METAL) KISA DENGE (KRİTAL/METAL/GÜMÜŞ PLAKALI CAM MUMLAR) OLUŞAN TAVANA PASLANMAZ ÇELİK TELLERLE ASILAN VE GÖMME IŞIKLARIN YAYDIĞI IŞIĞIN CAM/KRİSTALLERE YANSITILMASIYLA AYDINLATMAYI SAĞLAYAN KRİSTAL AVİZEGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI10.2.2014 00:00:00
9405.10.50.10.11TR340000140021Büyük resim için tıklayınızMERKEZ AKSAM(105CM KRİSTAL/METAL) KISA DENGE(KRİSTAL/METAL/GÜMÜŞ PLAKALI CAM MUMLAR) KRİSTAL ŞERİTLER(KRİSTAL /METAL) OLUŞAN TAVANA ÇELİK TELLERLE ASILAN VE GÖMME IŞIKLARIN YAYDIĞI IŞIĞIN CAM/KRİSTALLERDEN YANSITILMASI İLE AYDINLATMAYI SAĞLAYAN KRİSTAL AVİZEGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI10.2.2014 00:00:00
9405.40.39.00.00TR340000140028Büyük resim için tıklayınızRULO HALİNDE IŞIK YAYAN DİYOTLARDAN OLUŞAN, ELEKTRİK BAĞLANTI KABLOSU İLE BİRLİKTE SUNULAN PLASTİK KAPLI LED ŞERİTGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI10.2.2014 00:00:00
9405.40.39.00.00TR340000140029Büyük resim için tıklayınızRULO HALİNDE IŞIK YAYAN DİYOTLARDAN OLUŞAN, ELEKTRİK BAĞLANTI KABLOSU İLE BİRLİKTE SUNULAN PLASTİK KAPLI LED ŞERİTGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 94.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI10.2.2014 00:00:00