Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 19SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
FASIL : 93 Silahlar Ve Mühimmat; Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı

FasılNoFasıl Açıklaması
93.01Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)
9301.10.00.00.00- Topçu silahları (örneğin, toplar, obüsler ve havanlar)
9301.20.00.00.00- Roket fırlatıcılar; alev-atıcılar; el bombası atıcıları; torpil tüpleri ve benzeri fırlatıcılar
9301.90.00.00.00- Diğerleri
9302.00.00.00.00Revolverler ve tabancalar ( 93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç):
93.03Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar ( spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi):
9303.10.00.00.00- Ağızdan doldurmalı ateşli silahlar
9303.20- Diğer spor, av veya hedef için yivsiz tüfekler (yivli-yivsiz kombine namlulu olanlar dahil):
9303.20.10.00.00- - Yivsiz, tek namlulular
9303.20.95.00.00- - Diğerleri
9303.30.00.00.00- Diğer spor, av veya hedef için yivli tüfekler
9303.90.00.00.00- Diğerleri
9304.00.00.00.00Diğer silahlar ( yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)
93.0593.01 ila 93.04 Pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve aksesuarları:
9305.10.00.00.00- Revolverler ve tabancalara ait olanlar
- 93.03 Pozisyonundaki tüfeklere ait olanlar:
9305.20.00.10.00- - Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9305.20.00.90.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
9305.91.00.00.00- - 93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar
- - Diğerleri :
9305.99.00.10.00- - - Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
- - - Diğerleri
9305.99.00.90.11- - - - Dipçik taslakları
9305.99.00.90.19- - - - Diğerleri
93.06Bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, güdümlü mermiler ve benzeri harp mühimmatı ve bunların aksam ve parçaları; fişekler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçala rı (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dahil):
- Av tüfekleri için fişekler ve bunların aksam ve parçaları; havalı silah kurşunları:
9306.21.00.00.00- - Fişekler
9306.29.00.00.00- - Diğerleri
9306.30- Diğer fişekler ve bunların aksam ve parçaları:
- - 93.02 Pozisyonundaki revolverler ve tabancalar ile 93.01 pozisyonun daki hafif makinalı tabancalara ait olanlar:
9306.30.10.10.00- - - 93.01 Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar
9306.30.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9306.30.30.00.00- - - Harp silahlarına ait olanlar
- - - Diğerleri
9306.30.90.00.10- - - - Perçinleme veya benzeri alet veya sürgülü hayvan öldürücüler için fişekler
9306.30.90.00.90- - - - Diğerleri
9306.90- Diğerleri:
9306.90.10.00.00- - Harp silahlarına ait olanlar
9306.90.90.00.00- - Diğerleri
9307.00.00.00.00Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları