Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 18OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ
FASIL : 91 Saatler Ve Bunların Aksam Ve Parçaları

FasılNoFasıl Açıklaması
91.01Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar dahil) (zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar) :
- Elektrikle çalışan kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):
9101.11.00.00.00- - Sadece mekanik göstergesi olanlar
9101.19.00.00.00- - Diğerleri
- Diğer kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):
9101.21.00.00.00- - Otomatik kurmalı olanlar
9101.29.00.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
9101.91- - Elektrikle çalışanlar
9101.91.00.00.11- - - Cep saatleri
9101.91.00.00.12- - - Kronometreler
9101.91.00.00.19- - - Diğerleri
9101.99- - Diğerleri
9101.99.00.00.11- - - Cep saatleri
9101.99.00.00.12- - - Kronometreler
9101.99.00.00.19- - - Diğerleri
91.02Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçları dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç) :
- Elektrikle çalışan kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):
9102.11.00.00.00- - Sadece mekanik göstergesi olanlar
9102.12.00.00.00- - Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital)
9102.19.00.00.00- - Diğerleri
- Diğer kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):
9102.21.00.00.00- - Otomatik kurmalı olanlar
9102.29.00.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
9102.91- - Elektrikle çalışanlar
9102.91.00.00.11- - - Cep saatleri
9102.91.00.00.12- - - Kronometreler
9102.91.00.00.19- - - Diğerleri
9102.99- - Diğerleri
9102.99.00.00.11- - - Cep saatleri
9102.99.00.00.12- - - Kronometreler
9102.99.00.00.19- - - Diğerleri
91.03Saat makinalı duvar saatleri ve çalar saatler( 91.04 pozisyonundaki saatler hariç ):
9103.10- Elektrikle çalışanlar:
9103.10.00.10.00- - Çalar saatler
9103.10.00.90.00- - Diğerleri
9103.90- Diğerleri:
9103.90.00.10.00- - Çalar saatler
9103.90.00.90.00- - Diğerleri
9104.00Motorlu kara nakil vasıtalarının, uçakların, uzay araçlarının, gemilerin veya diğer nakil vasıtaIarının alet tablolarına mahsus saatler ve benzerleri
9104.00.00.00.11- Elektrikli veya elektronik olanlar
9104.00.00.00.19- Diğerleri
91.05Diğer saatler:
- Çalar saatler:
9105.11.00.00.00- - Elektrikle çalışanlar
9105.19.00.00.00- - Diğerleri
- Duvar saatleri:
9105.21.00.00.00- - Elektrikle çalışanlar
9105.29.00.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
9105.91.00.00.00- - Elektrikle çalışanlar
9105.99.00.00.00- - Diğerleri
91.06Saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve zaman sayaçları (devam kaydeden cihazlar, tarih ve saat kaydedici cihazlar gibi) :
9106.10.00.00.00- Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar
9106.90.00.00.00- Diğerleri
9107.00Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına göre duran cihazlar ve diğer cihazlar)
9107.00.00.00.11- Elektrikli veya elektronik olanlar
9107.00.00.00.19- Diğerleri
91.08Cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış veya birleştirilmiş) :
- Elektrikle çalışanlar:
9108.11.00.00.00- - Sadece mekanik göstergeli veya mekanik göstergenin birleştirilebildiği bir tertibata sahip olanlar
9108.12.00.00.00- - Sadece opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital)
9108.19.00.00.00- - Diğerleri
9108.20.00.00.00- Otomatik kurmalı olanlar
9108.90.00.00.00- Diğerleri
91.09Diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol saatleri hariç) :
9109.10.00.00.00- Elektrikle çalışanlar
9109.90.00.00.00- Diğerleri
91.10Tamamlanmış saat makinaları (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleştirilmiş); saat makinalarının taslakları:
- Cep veya koI saatlerine ait olanlar:
9110.11- - Tamamlanmış makinalar (birleştirilmemiş veya kısmen birleş tirilmiş) (şablonlar):
9110.11.10.00.00- - - Spiral rakkaslı olanlar
9110.11.90.00.00- - - Diğerleri
9110.12.00.00.00- - Tamamlanmamış makinalar (birleştirilmiş)
9110.19.00.00.00- - Taslaklar
9110.90.00.00.00- Diğerleri
91.11Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçaları:
9111.10.00.00.00- Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden zarflar
9111.20.00.00.00- Adi metallerden zarflar (altın veya gümüşle kaplanmış olsun olmasın)
9111.80.00.00.00- Diğer zarflar
9111.90.00.00.00- Aksam ve parçalar
91.12Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve bunların aksam ve parçaları:
9112.20.00.00.00- Zarflar
9112.90.00.00.00- Aksam ve parçalar
91.13Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:
9113.10- Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar:
9113.10.10.00.00- - Kıymetli metallerden olanlar
9113.10.90.00.00- - Kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar
9113.20- Adi metallerden olanlar (altın veya gümüşle kaplanmış olsun olmasın)
9113.20.00.00.11- - Altınla kaplanmış olanlar
9113.20.00.00.19- - Diğerleri
9113.90- Diğerleri:
9113.90.00.10.00- - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar
9113.90.00.20.00- - Mensucattan mamul olanlar
9113.90.00.30.00- - İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar
9113.90.00.40.00- - Plastik maddelerden olanlar
9113.90.00.90.00- - Diğerleri
91.14Diğer saat aksamı :
9114.10.00.00.00- Yaylar (zemberekler dahil)
9114.30.00.00.00- Kadranlar
9114.40.00.00.00- Tablalar ve köprüler
9114.90.00.00.00- Diğerleri
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum