Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 18OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ
FASIL : 90 Optik Alet Ve Cihazlar, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar Alet Ve Cihazları, Tıbbi Veya Cerrahi Alet Ve Cihazlar; Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı

FasılNoFasıl Açıklaması
90.01Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları (85.44 pozisyonundakiler hariç); yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; her tür maddeden mercekler (kontakt lensler dahil), prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (monte edilmemiş) (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç) :
9001.10- Optik lifler, optik Iif demetleri ve kabloları:
- - Görüntü iletici kablolar:
9001.10.10.10.00- - - Camdan olanlar
9001.10.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9001.10.90.10.00- - - Optik tarzda işlenmemiş olanlar
- - - Diğerleri:
9001.10.90.91.00- - - - Camdan olanlar
9001.10.90.99.00- - - - Diğerleri
9001.20- Yaprak veya levha halinde polarizan maddeler:
9001.20.00.10.00- - Camdan olanlar
9001.20.00.90.00- - Diğerleri
9001.30.00.00.00- Kontak lensler
9001.40- Camdan gözlük camları:
9001.40.20.00.00- - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar
- - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar:
- - - Her iki yüzü de işlenmiş olanlar:
9001.40.41.00.00- - - - Tek odaklılar
9001.40.49.00.00- - - - Diğerleri
9001.40.80.00.00- - - Diğerleri
9001.50- Diğer maddelerden gözlük camları:
9001.50.20.00.00- - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar
- - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar:
- - - Her iki yüzü de işlenmiş olanlar:
9001.50.41.00.00- - - - Tek odaklılar
9001.50.49.00.00- - - - Diğerleri
9001.50.80.00.00- - - Diğerleri
9001.90- Diğerleri:
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
9001.90.00.11.00- - - Camdan olanlar
9001.90.00.19.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9001.90.00.91.00- - - Camdan olanlar
9001.90.00.99.00- - - Diğerleri
90.02Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler, prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç):
- Objektif mercekleri:
9002.11- - Kamera, projektör, fotoğraf veya sinematografik büyültme veya küçültme cihazlarına mahsus olanlar:
9002.11.00.10.00- - - Camdan olanlar
9002.11.00.90.00- - - Diğerleri
9002.19- - Diğerleri:
9002.19.00.10.00- - - Camdan olanlar
9002.19.00.90.00- - - Diğerleri
9002.20- Filtreler:
9002.20.00.10.00- - Camdan olanlar
9002.20.00.90.00- - Diğerleri
9002.90- Diğerleri:
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
9002.90.00.11.00- - - Camdan olanlar
9002.90.00.19.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9002.90.00.91.00- - - Camdan olanlar
9002.90.00.99.00- - - Diğerleri
90.03Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları:
- Çerçeveler:
9003.11.00.00.00- - Plastik maddelerden olanlar
9003.19.00.00.00- - Diğer maddelerden olanlar
9003.90.00.00.00- Aksam ve parçalar
90.04Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler):
9004.10- Güneş gözlükleri:
9004.10.10.00.00- - Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar
- - Diğerleri:
9004.10.91.00.00- - - Plastik camlı olanlar
9004.10.99.00.00- - - Diğerleri
9004.90- Diğerleri:
- - Plastik camlı olanlar
9004.90.10.00.11- - - Optik tarzda işlenmiş camları olanlar
9004.90.10.00.12- - - Röntgen gözlükleri
9004.90.10.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri
9004.90.90.00.11- - - Optik tarzda işlenmiş camları olanlar
9004.90.90.00.12- - - Röntgen gözlükleri
9004.90.90.00.19- - - Diğerleri
90.05Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik teleskoplar ve bunların mesnetleri; diğer astronomi aletleri ve bunların mesnetleri (telsiz astronomi cihazları hariç):
9005.10.00.00.00- Çift gözlü dürbünler
9005.80- Diğer aletler:
9005.80.00.10.00- - Tek gözlü dürbünler
- - Diğerleri
9005.80.00.90.11- - - Optik teleskoplar
9005.80.00.90.19- - - Diğerleri
9005.90- Aksam, parça ve aksesuar (mesnetleri dahil):
9005.90.00.10.00- - Dürbünlere ait olanlar
9005.90.00.90.00- - Diğerleri
90.06Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları ( 85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç):
9006.30.00.00.00- Denizaltında, hava haritacılığında veya iç organların tıbbi veya cerrahi incelemesinde kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş fotoğraf makinaları; adli tıp veya kriminolojik amaçlar için mukayese yapan fotoğraf makinaları
9006.40.00.00.00- Anında fotoğraf veren makinalar
- Diğer fotoğraf makinaları:
9006.51.00.00.00- - Genişliği 35 mm.yi geçmeyen rulo halindeki filmler için objektiften geçen görüntüyü gösterenler (tek objektifli) (SLR)
9006.52.00.00.00- - Genişliği 35 mm.den az rulo halindeki filmler için diğer fotoğraf makinaları
9006.53- - Genişliği 35 mm. olan rulo halindeki filmler için diğer fotoğraf makinaları:
9006.53.10.00.00- - - Kullanılıp atılabilir (dispozıbıl) fotoğraf makinaları
9006.53.80.00.00- - - Diğerleri
9006.59.00.00.00- - Diğerleri
- Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları:
9006.61.00.00.00- - Flaş ışığı meydana getirmeye mahsus deşarj lambalı cihazlar (elektronik flaşlar)
9006.69- - Diğerleri:
9006.69.00.10.00- - - Flaş lambaları, flaş küpleri ve benzerleri
9006.69.00.90.00- - - Diğerleri
- Aksam, parça ve aksesuar:
9006.91.00.00.00- - Fotoğraf makinalarına ait olanlar
9006.99- - Diğerleri :
9006.99.00.10.00- - - Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlara ait olanlar
9006.99.00.90.00- - - Diğerleri
90.07Sinema kameraları ve projektörleri (ses kaydına veya kaydedilen sesin tekrar verilmesine mahsus cihazları bulunsun bulunmasın) :
9007.10.00.00.00- Kameralar
9007.20.00.00.00- Projektörler
- Aksam, parça ve aksesuar:
9007.91.00.00.00- - Kameralara ait olanlar
9007.92.00.00.00- - Projektörlere ait olanlar
90.08Sabit görüntü projektörleri (sinematografik olanlar hariç); fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik olanlar hariç):
9008.50.00.00.00- Projektörler, fotoğraf büyültücü ve küçültücü cihazlar
9008.90- Aksam, parça ve aksesuar:
9008.90.00.10.00- - Sabit görüntü projektörlerine ait aksam, parça ve aksesuar
9008.90.00.90.00- - Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar
90.10Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan fotoğraf (sinematografik dahil) laboratuvarlarında kullanılan alet ve cihazlar; negatoskoplar; projeksiyon perdesi:
9010.10- Rulo halindeki fotoğraf (sinematografik dahil) film ve kağıtlarının otomatik olarak develope edilmesine veya develope edilmiş filmlerin rulo halindeki fotoğrafik kağıtlara basılmasına mahsus malzeme ve cihazlar:
- - Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar
9010.10.00.10.11- - - Filmleri develope etmeye mahsus cihazlar
9010.10.00.10.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri
9010.10.00.90.11- - - Sinema filmlerini develope etmeye mahsus cihazlar
9010.10.00.90.19- - - Diğerleri
9010.50- Sinema veya fotoğraf laboratuvarları için diğer malzeme ve cihazlar; negatoskoplar:
- - Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar:
9010.50.00.10.11- - - Fotoğraf filmi montaj cihazı
9010.50.00.10.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
9010.50.00.90.11- - - Sinema filmi montaj cihazı
9010.50.00.90.12- - - Sinema filminin kopyasını çıkarmaya mahsus cihazlar
9010.50.00.90.13- - - Laklama ve çizgi gidermeye mahsus cihazlar
9010.50.00.90.19- - - Diğerleri
9010.60.00.00.00- Projeksiyon perdeleri
9010.90- Aksam , parça ve aksesuar:
9010.90.20.00.00- - 9010.50.00 veya 9010.60.00 alt pozisyonlarındaki alet ve cihazlara ait olanlar
9010.90.80.00.00- - Diğerleri
90.11Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografı, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil):
9011.10- Stereoskopik mikroskoplar :
9011.10.10.00.00- - Yarı iletken diskler veya ağın taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak tasarlanmış cihazlarla donatılmış olanlar
9011.10.90.00.00- - Diğerleri
9011.20- Diğer mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon için olanlar) :
9011.20.10.00.00- - Yarı iletken diskler veya ağın taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak tasarlanmış cihazlarla donatılmış fotomikrografik mikroskoplar
- - Diğerleri
9011.20.90.00.11- - - Fotomikrografi cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar
9011.20.90.00.12- - - Sinefotomikrografi cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar
9011.20.90.00.13- - - Mikroprojeksiyon cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar
9011.80- Diğer mikroskoplar
9011.80.00.00.11- - Ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılan mikroskoplar
9011.80.00.00.19- - Diğerleri
9011.90- Aksam, parça ve aksesuar :
9011.90.10.00.00- - 9011.10.10.00 veya 9011.20.10.00 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar
9011.90.90.00.00- - Diğerleri
90.12Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları:
9012.10- Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları :
9012.10.10.00.00- - Yarı iletken diskler veya ağın taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak hazırlanmış cihazlarla donatılmış elektron mikroskopları
- - Diğerleri
9012.10.90.00.11- - - Elektron ( 9012.10.10 alt pozisyonu hariç) ve proton mikroskopları
9012.10.90.00.12- - - Difraksiyon cihazları
9012.90- Aksam, parça ve aksesuar :
9012.90.10.00.00- - 9012.10.10.00 alt pozisyonundaki cihazlara mahsus olanlar
9012.90.90.00.00- - Diğerleri
90.13Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde belirtilen eşyayı meydana getirmeyen) ; lazerler (lazer diyodları hariç) ; bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer optik alet ve cihazlar:
9013.10- Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya XVI. Bölümdeki makina, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar
9013.10.10.00.00- - Bu fasılda veya XVI. Bölümdeki makina, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar
- - Diğerleri:
9013.10.90.00.11- - - Silahlar için teleskopik dürbünler
9013.10.90.00.12- - - Periskoplar
9013.10.90.00.19- - - Diğerleri
9013.20- Lazerler (lazer diyodları hariç):
9013.20.00.00.10- - Silahlar için olanlar
9013.20.00.00.90- - Diğerleri
9013.80- Diğer alet, cihaz ve tertibat
- - Sıvı kristal tertibatı:
- - - Aktif matris sıvı kristal tertibatı:
9013.80.20.00.11- - - - Siyah, beyaz veya diğer tek renkli olanlar
9013.80.20.00.12- - - - Renkli olanlar
9013.80.30.00.00- - - Diğerleri
9013.80.90.00.00- - Diğerleri
9013.90- Aksam, parça ve aksesuar
9013.90.05.00.00- - Silahlara takılacak teleskopik dürbünlere veya periskoplara ait olanlar
9013.90.10.00.00- - Sıvı kristal tertibatı için olanlar
9013.90.80.00.00- - Diğerleri
90.14Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları:
9014.10.00.00.00- Pusulalar
9014.20- Hava veya uzay seyrüseferlerine mahsus alet ve cihazlar (pusulalar hariç):
- - Düşük sürati gösteren alet ve cihazlar:
- - - Elektrikli veya elektronik olanlar:
9014.20.20.11.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9014.20.20.19.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
9014.20.20.91.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
9014.20.20.99.00- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9014.20.80.10.00- - - Elektrikli veya elektronik olanlar
9014.20.80.90.00- - - Diğerleri
9014.80- Diğer alet ve cihazlar:
9014.80.00.10.00- - Akustik iskandil aletleri, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörler
- - Diğerleri
9014.80.00.90.11- - - Deniz ve nehir seyrüseferlerinde kullanılan elektronik alet ve cihazlar
9014.80.00.90.19- - - Diğerleri
9014.90- Aksam, parça ve aksesuar:
- - 9014.10 ve 9014.20 AIt pozisyonlarındaki sivil hava taşıtlarında kullanılanlara ait olanlar:
9014.90.00.11.00- - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
9014.90.00.19.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9014.90.00.91.00- - - Akustik iskandil aletleri, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörlere ait olanlar
9014.90.00.99.00- - - Diğerleri
90.15Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları (pusulalar hariç); telemetreler:
9015.10- Telemetreler:
9015.10.10.00.00- - Elektronik olanlar
- - Diğerleri:
9015.10.90.10.00- - - Elektrikli olanlar
9015.10.90.90.00- - - Diğerleri
9015.20- Teodolitler ve takimetreler (takeometreler):
9015.20.10.00.00- - Elektronik olanlar
- - Diğerleri:
9015.20.90.10.00- - - Elektrikli olanlar
9015.20.90.90.00- - - Diğerleri .
9015.30- Seviye tesbit aletleri (nivolar):
9015.30.10.00.00- - Elektronik olanlar
- - Diğerleri:
9015.30.90.10.00- - - Elektrikli olanlar
9015.30.90.90.00- - - Diğerleri
9015.40- Fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları:
9015.40.10.00.00- - Elektronik olanlar
- - Diğerleri:
9015.40.90.10.00- - - Elektrikli olanlar
9015.40.90.90.00- - - Diğerleri
9015.80- Diğer alet ve cihazlar:
- - Meteoroloji, hidroloji ve jeofizik alet ve cihazları
9015.80.20.00.11- - - Meteorolojiye ait alet ve cihazlar
9015.80.20.00.12- - - Jeofiziğe ait alet ve cihazlar
9015.80.20.00.19- - - Diğerleri
- - Jeodezi, topografya, arazi veya seviye ölçmede kullanılan alet ve cihazlar; hidrografı aletleri:
- - - Elektrikli olanlar
9015.80.40.10.11- - - - Jeodezi alet ve cihazları
9015.80.40.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
9015.80.40.90.11- - - - Jeodezi alet ve cihazları
9015.80.40.90.19- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9015.80.80.10.00- - - Elektrikli olanlar
9015.80.80.90.00- - - Diğerleri
9015.90- Aksam, parça ve aksesuar:
- - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
9015.90.00.10.11- - - Meteoroloji alet ve cihazlarına ait olanlar
9015.90.00.10.19- - - Diğerleri
9015.90.00.90.00- - Diğerleri:
9016.00Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın):
- Teraziler:
9016.00.10.10.00- - Elektrikli veya elektronik olanlar
9016.00.10.90.00- - Diğerleri
- Aksam, parça ve aksesuar:
9016.00.90.10.00- - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
9016.00.90.90.00- - Diğerleri
90.17Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya mahsus aletler (çizim makinaları, pantograflar, iletkiler, pergel takımları, sürgülü cetveller, hesap daireleri gibi) ; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan elde kullanılan uzunluk ölçü aletleri (ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kalibreler gibi):
9017.10- Çizim masaları ve makinaları (otomatik olsun olmasın) :
- - Çiziciler (plotter'ler) :
9017.10.10.10.00- - - Elektrikli veya elektronik olanlar
9017.10.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
9017.10.90.10.00- - - Elektrikli veya elektronik olanlar
9017.10.90.90.00- - - Diğerleri
9017.20- Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya mahsus aletler:
9017.20.05.00.00- - Çiziciler (plotter'ler)
9017.20.10.00.00- - Resim yapmaya mahsus diğer aletler
9017.20.39.00.00- - Çizim yapmaya mahsus aletler
9017.20.90.00.00- - Hesap yapmaya mahsus aletler (sürgülü cetveller, hesap daireleri ve benzerleri dahil)
9017.30- Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar:
9017.30.00.10.00- - Elektrikli veya elektronik olanlar
9017.30.00.90.00- - Diğerleri
9017.80- Diğer aletler:
- - Ölçü çubukları, şerit metreler ve bölmeli cetveller:
9017.80.10.10.00- - - Elektrikli veya elektronik olanlar
- - - Diğerleri
9017.80.10.90.11- - - - İmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış şerit metreler
9017.80.10.90.19- - - - Diğer şerit metreler
9017.80.10.90.29- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9017.80.90.10.00- - - Elektrikli veya elektronik olanlar
9017.80.90.90.00- - - Diğerleri
9017.90- Aksam, parça ve aksesuar:
9017.90.00.10.00- - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
9017.90.00.90.00- - Diğerleri
90.18Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) :
- Elektro teşhis cihazları (fonksiyonel araştırma veya fizyolojik parametre muayene ölçüm cihazları dahil):
9018.11.00.00.00- - Elektrokardiyograflar (EKG)
9018.12.00.00.00- - Ultrasonik tetkik cihazları
9018.13.00.00.00- - Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları
9018.14.00.00.00- - Sintigrafi cihazları
9018.19- - Diğerleri:
9018.19.10.00.00- - - İki veya daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme tertibatı
- - - Diğerleri
9018.19.90.00.11- - - - Elektroensefaloğraf cihazları (EEG)
9018.19.90.00.12- - - - Fiberaskoplar (monitörlü kameralı olsun olmasın)
9018.19.90.00.13- - - - Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar
9018.19.90.00.14- - - - Elektromiyografi (EMG)
9018.19.90.00.19- - - - Diğerleri
9018.20.00.00.00- Morötesi veya kızılötesi ışınlı cihazlar
- Şırıngalar, iğneler, kateterler, kanüller ve benzeri aletler:
9018.31- - Şırıngalar (iğneli olsun olmasın):
- - - Plastik maddelerden olanlar
9018.31.10.00.11- - - - Tüberkülin şırıngaları (bir kullanımlık,steril, pirojensiz)
9018.31.10.00.12- - - - Bir kullanımlık steril şırıngalar
9018.31.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
9018.31.90.00.11- - - - Kulak yıkama şırıngası (metal)
9018.31.90.00.12- - - - Tüberkülin şırıngaları
9018.31.90.00.13- - - - Tıpta kullanılan şırıngalar
9018.31.90.00.14- - - - İnsülin şırıngaları (çok kullanımlık)
9018.31.90.00.19- - - - Diğerleri
9018.32- - Metalden boru şeklinde iğneler ve cerrahi dikiş iğneleri:
- - - Metalden boru şeklinde iğneler
9018.32.10.00.11- - - - Şırınga iğnesi, bir kullanımlık
9018.32.10.00.19- - - - Diğerleri
9018.32.90.00.00- - - Cerrahi dikiş iğneleri
9018.39- - Diğerleri
9018.39.00.00.11- - - Serum ve kan verme seti kanülü
9018.39.00.00.12- - - Hemodializ seti kanülü
9018.39.00.00.13- - - Kelebek seti kanülü
9018.39.00.00.14- - - İdrar sondası - nelaton
9018.39.00.00.15- - - İdrar sondası - foley
9018.39.00.00.17- - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, anjiyografi için
9018.39.00.00.18- - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (santral venös kateterleri)
9018.39.00.00.21- - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (balonla dilatasyon için)
9018.39.00.00.22- - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, iğne ile birlikte olan periferik olanlar)
9018.39.00.00.28- - - Diğer kateterler
9018.39.00.00.39- - - Diğerleri
9018.41- - Dişçilik tornaları (bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine halde olsun olmasın)
- Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar:
9018.41.00.00.11- - - Dişçilik tornaları (Frezeleri)
9018.41.00.00.12- - - Bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine haldeki dişçilik tornaları
9018.49- - Diğerleri:
9018.49.10.00.00- - - Dişçilik tornalarında kullanılmaya mahsus bileyler, diskler, delici uçlar ve fırçalar
9018.49.90.00.00- - - Diğerleri
9018.50- Göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar:
9018.50.10.00.00- - Optik olmayanlar
9018.50.90.00.00- - Optik olanlar
9018.90- Diğer alet ve cihazlar:
- - Kan basıncını ölçmeye mahsus alet ve cihazlar
9018.90.10.00.11- - - Elektronik tansiyon aleti
9018.90.10.00.12- - - Mekanik tansiyon aleti
9018.90.10.00.13- - - Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar
9018.90.20.00.00- - Endoskoplar
- - Böbrek diyaliz cihazları (Suni böbrek, böbrek makinası ve diyalizörler)
9018.90.30.00.11- - - Böbrek makinaları
9018.90.30.00.13- - - Dializ ve fistula setleri
9018.90.30.00.19- - - Diğerleri
9018.90.40.00.00- - Diyatermi cihazları
- - Transfüzyon ve infüzyon cihazları
9018.90.50.00.11- - - Cihazlar
9018.90.50.00.12- - - Kan torbaları
9018.90.50.00.19- - - Diğerleri
9018.90.60.00.00- - Anestezi alet ve cihazları
9018.90.75.00.00- - Sinir stimilasyonu cihazları
- - Diğerleri
9018.90.84.00.12- - - Her nevi bisturiler
9018.90.84.00.18- - - Rahim içi aletler
9018.90.84.00.19- - - Diğer alet ve cihazlar
90.19Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları:
9019.10- Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları:
- - Vibratörlü masaj aletleri (elektrikli)
9019.10.10.00.11- - - Cihazlar
9019.10.10.00.15- - - Aksam ve parçalar
- - Diğerleri
9019.10.90.00.11- - - Mekanoterapi cihazları
9019.10.90.00.12- - - Psikotekni cihazları
9019.10.90.00.13- - - Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri
9019.10.90.00.19- - - Diğerleri
9019.10.90.00.25- - - Aksam ve parçalar
9019.20- Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları
9019.20.00.00.18- - Cihazlar
9019.20.00.00.25- - Aksam ve parçalar
9020.00Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç):
9020.00.00.00.11- Teneffüs cihazları
9020.00.00.00.12- Gaz maskeleri
9020.00.00.00.15- Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı
9020.00.00.00.18- Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı
90.21Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; işitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar:
9021.10- Ortopedik veya kırıklara mahsus cihazlar:
- - Ortopedik cihazlar
9021.10.10.00.11- - - Vücudun şekil ve bozukluklarını önlemeye veya düzeltmeye mahsus cihazlar
9021.10.10.00.12- - - Çekme ve germe cihazları (traksiyon)
9021.10.10.00.19- - - Diğerleri
- - Kırıklara mahsus cihazlar
9021.10.90.00.12- - - Kemik tespit malzemesi (implantlar) (tıbbi çiviler, tıbbi plaklar dahil) (paslanmaz çelikten),
9021.10.90.00.18- - - Diğer cihazlar
9021.21- - Protez dişler:
- Protez dişler ve bağlantı parçaları:
9021.21.10.00.00- - - Plastik maddelerden olanlar
9021.21.90.00.00- - - Diğer maddelerden olanlar
9021.29.00.00.00- - Diğerleri
- Vücudun diğer suni parçaları:
9021.31.00.00.00- - Suni eklemler
9021.39- - Diğerleri:
9021.39.10.00.00- - - Protez gözler
- - - Diğerleri
9021.39.90.00.11- - - - İnter-okiler lensler
9021.39.90.00.12- - - - Kalp kapakçıkları
9021.39.90.00.13- - - - Diğer uzuv ve organ iç protezleri
9021.39.90.00.14- - - - Diğer uzuv ve organ dış protezleri
9021.39.90.00.19- - - - Diğerleri
9021.40.00.00.00- İşitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuar hariç)
9021.50- Kalp pilleri (pacemaker) (aksam, parça ve aksesuar hariç)
9021.50.00.00.11- - Dahili kalp pilleri
9021.50.00.00.12- - Harici kalp pilleri
9021.90- Diğerleri:
9021.90.10.00.00- - İşitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazların aksam, parça ve aksesuarı
- - Diğerleri
9021.90.90.00.13- - - Suni uzuvları tamamlayıcı aksam ve parçalar
9021.90.90.00.14- - - Görme engelliler için yardımcı elektronik cihazlar
9021.90.90.00.19- - - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil)
90.22X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil), X -ışınlı tüpler ve diğer X -ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri:
- X -Işınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil):
9022.12.00.00.00- - Bilgisayarlı tomografi cihazları
9022.13.00.00.00- - Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)
9022.14.00.00.00- - Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için)
9022.19.00.00.00- - Diğer amaçlarla kullanılanlar
- Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil):
9022.21.00.00.00- - Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
9022.29.00.00.00- - Diğer amaçlarla kullanılanlar
9022.30.00.00.00- X -Işın tüpleri
9022.90- Diğerleri (aksam, parça ve aksesuar dahil):
9022.90.20.00.00- - X-Işını kullanarak çalışan aletlere ait aksam parça ve aksesuar
- - Diğerleri:
9022.90.80.00.11- - - Radyoskopi (floroskopi) cihazlarına ait olanlar
9022.90.80.00.19- - - Diğerleri
9023.00Teşhir edilmek (öğretimde veya sergilerde) üzere imal edilen ve başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet, cihaz ve modeller:
9023.00.10.00.00- Fizik, kimya veya teknik konuların öğretiminde kullanılan türde olanlar
- Diğerleri
9023.00.80.00.11- - Maketler
9023.00.80.00.19- - Diğerleri
90.24Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, kağıt, plastik maddeler gibi) sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, elastikiyetini veya diğer mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus makina ve cihazlar:
9024.10- Metalleri denemeye ve kontrol etmeye mahsus makina ve cihazlar:
9024.10.20.00.00- - Üniversal (çok amaçlı) veya çekme deney ve kontrollerine mahsus olanlar
9024.10.40.00.00- - Sertlik deney ve kontrollerine mahsus olanlar
- - Diğerleri:
9024.10.80.10.00- - - Elektrikli olanlar
9024.10.80.90.00- - - Diğerleri
9024.80- Diğer makina ve cihazlar:.
- - Elektronik olanlar:
9024.80.11.00.00- - - Dokumaya elverişli maddeleri, kağıt veya kartonları denemeye ve kontrol etmeye mahsus olanlar
9024.80.19.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9024.80.90.10.00- - - Elektrikli olanlar
9024.80.90.90.00- - - Diğerleri
9024.90- Aksam, parça ve aksesuar:
9024.90.00.10.00- - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
9024.90.00.90.00- - Diğerleri
90.25Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, termometreler, pirometreler,barometreler, higrometreler ve psikrometreler (kaydedici tertibatı olsun olmasın) ve bunların birbirleriyle kombine olanları:
- Termometreler ve pirometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar):
9025.11- - Sıvılı olanlar (doğrudan doğruya okunanlar):
9025.11.20.00.00- - - Kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler
- - - Diğerleri
9025.11.80.00.11- - - - Ovülasyon termometresi (yekpare cam gövdeli, civalı)
9025.11.80.00.19- - - - Diğerleri
9025.19- - Diğerleri:
- - - Elektronik olanlar:
9025.19.20.11.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - - Diğerleri
9025.19.20.19.11- - - - - Kayıt edici tertibatı olanlar
9025.19.20.19.19- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
9025.19.80.21.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - - Elektrikli olanlar
9025.19.80.22.11- - - - - Kayıt edici tertibatı olanlar
9025.19.80.22.19- - - - - Diğerleri
9025.19.80.23.00- - - - Pirometreler
9025.19.80.29.00- - - - Diğerleri
9025.80- Diğer aletler:
- - Barometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar):
9025.80.20.10.00- - - Elektronik ve elektrikli olanlar
9025.80.20.90.00- - - Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - - Elektronik olanlar
9025.80.40.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
9025.80.40.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
9025.80.80.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9025.80.80.20.00- - - - Elektrikli olanlar
9025.80.80.90.00- - - - Diğerleri
9025.90- Aksam, parça ve aksesuar:
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9025.90.00.11.00- - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
9025.90.00.19.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
9025.90.00.21.11- - - - Rezistanlı termometre algılayıcısı (RTD)
9025.90.00.21.12- - - - Optik pirometreler için algılayıcılar
9025.90.00.21.13- - - - Termokopul
9025.90.00.21.19- - - - Diğerleri
9025.90.00.29.00- - - Diğerleri
90.26Sıvı ve gazların akış, seviye basınç veya değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar (debimetreler, seviye göstergeleri, manometreler, kalorimetreler gibi) ( 90.14, 90.15, 90.28 veya 90.32 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar hariç):
9026.10- Sıvıların akışını veya seviyesini ölçmeye veya muayeneye mahsus olanlar:
- - Elektronik olanlar:
- - - Debimetreler:
9026.10.21.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.10.21.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
9026.10.29.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.10.29.90.00- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Debimetreler:
9026.10.81.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.10.81.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
9026.10.89.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.10.89.90.00- - - - Diğerleri
9026.20- Basınç ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus olanlar:
- - Elektronik olanlar:
9026.20.20.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.20.20.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
- - -Spiral veya metal diyafram tipi basınç göstergeleri:
9026.20.40.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.20.40.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
9026.20.80.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.20.80.20.00- - - - Basınç kontrol anahtarları
9026.20.80.80.00- - - - Diğerleri
9026.80- Diğer alet ve cihazlar:
- - Elektronik olanlar:
9026.80.20.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.80.20.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9026.80.80.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.80.80.90.00- - - Diğerleri
9026.90- Aksam, parça ve aksesuar:
9026.90.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılanlara ait olanlar
9026.90.00.90.00- - Diğerleri
90.27Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar (polarimetreler, refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman tahlil cihazları); akışkanlığı,gözenekliliği, genleşmeyi, yüzey gerilimini veya benzerlerini ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar; ısı, ışık ve ses ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar (pozmetreler dahil) ; mikrotomlar:
9027.10- Gaz veya duman analiz cihazları:
9027.10.10.00.00- - Elektronik olanlar
9027.10.90.00.00- - Diğerleri
9027.20.00.00.00- Kromatograflar ve elektroforez cihazları
9027.30- Optik ışınlı (UV, görülebilir ışınlar, IR) spektrometreler, spektrofotometreler ve spektrograflar
9027.30.00.00.11- - Spektrometreler
9027.30.00.00.19- - Diğerleri
9027.50.00.00.00- Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (UV, görülebilir ışınlar, IR)
9027.80- Diğer alet ve cihazlar:
9027.80.05.00.00- - Pozometreler
- - Diğerleri:
- - - Elektronik olanlar:
9027.80.11.00.00- - - - pH metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler
9027.80.13.00.00- - - - Yarı iletken disk ve LCD imali sırasında yarı iletken madde veya LCD alt tabakalarının veya birleştirilmiş izole edici ve iletken tabakaların fiziksel özelliklerinin analizine mahsus cihazlar
9027.80.17.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
9027.80.91.00.00- - - - Viskozimetreler, porozimetreler ve dilatometreler
9027.80.99.00.00- - - - Diğerleri
9027.90- Mikrotomlar; aksam, parça ve aksesuar:
9027.90.10.00.00- - Mikrotomlar
- - Aksam, parça ve aksesuar :
9027.90.50.00.00- - - 9027.20 ila 9027.80 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar
9027.90.80.00.00- - - Mikrotomlara veya gaz ve duman analiz cihazlarına ait olanlar
90.28Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları dahil):
9028.10.00.00.00- Gaz sayaçları
9028.20.00.00.00- Sıvı sayaçları
9028.30- Elektrik sayaçları:
- - Alternatif akım için olanlar:
- - - Tek fazlı
9028.30.11.00.11- - - - Elektronik olanlar
9028.30.11.00.19- - - - Diğerler
- - - Çok fazlı
9028.30.19.00.11- - - - Elektronik olanlar
9028.30.19.00.19- - - - Diğerler
9028.30.90.00.11- - - Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları
- - Diğerleri
9028.30.90.00.12- - - Aktif sayaçlar
9028.30.90.00.13- - - Reaktif sayaçlar
9028.30.90.00.14- - - Elektronik sayaçlar
9028.30.90.00.18- - - Diğerleri
9028.90- Aksam, parça ve aksesuar:
- - Elektrik sayaçlarına ait olanlar
9028.90.10.00.11- - - Sadece elektronik sayaçlara ait olanlar
9028.90.10.00.19- - - Diğerleri
9028.90.90.00.00- - Diğerleri
90.29Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler,milometreler, pedometreler,vb.; hız göstergeleri ve takometreler ( 90.14 ve 90.15 pozisyonlarındakiler hariç) ; stroboskoplar:
9029.10- Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler, pedometreler ve benzerleri:
9029.10.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılan elektrikli veya elektronik devir adedi sayaçları
9029.10.00.20.00- - Elektronik veya elektrikli olanlar
9029.10.00.90.00- - Diğerleri
9029.20- Hız göstergeleri ve takometreler; stroboskoplar:
- - Hız göstergeleri ve takometreler:
- - - Kara taşıtlarına mahsus hız göstergeleri:
9029.20.31.10.00- - - - Elektronik veya elektrikli olanlar
9029.20.31.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
9029.20.38.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus elektronik veya elektrikli olanlar
9029.20.38.90.00- - - - Diğerleri
- - Stroboskoplar:
9029.20.90.10.00- - - Elektronik veya elektrikli olanlar
9029.20.90.90.00- - - Diğerleri
9029.90.00.00.00- Aksam, parça ve aksesuar
90.30Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus osiloskop, spektrum analizörleri ve diğer alet ve cihazları ( 90.28 pozisyonundaki elektrik sayaçları hariç); alfa, beta, gama, X-ışını, kozmik veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar:
9030.10- İyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar:
9030.10.00.10.00- - SiviI hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.10.00.90.00- - Diğerleri
9030.20- Osiloskoplar ve osilograflar:
9030.20.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.20.00.90.00- - Diğerleri
- Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye mahsus diğer alet ve cihazlar:
9030.31- - Multimetreler (Kaydedici tertibatı olmayanlar):
9030.31.00.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri
9030.31.00.90.11- - - - Elektronik olanlar
9030.31.00.90.12- - - - Elektrikli olanlar
9030.32- - Multimetreler (Kaydedici tertibatı olanlar):
9030.32.00.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri
9030.32.00.90.11- - - - Elektronik olanlar
9030.32.00.90.12- - - - Elektrikli olanlar
9030.33- - Diğerleri ( kaydedici tertibatı olmayanlar):
- - - Direnç ölçen aletler
9030.33.20.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.33.20.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Elektronik olanlar
9030.33.30.10.00- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.33.30.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
9030.33.80.10.00- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.33.80.90.00- - - - - Diğerleri
9030.39- - Diğerleri (kaydedici tertibatı olanlar):
- - - Elektronik olanlar:
9030.39.00.11.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.39.00.19.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
9030.39.00.21.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.39.00.29.00- - - - Diğerleri
9030.40- Telekomünikasyon için özel olarak imal edilmiş diğer alet ve cihazlar (hipsometreler ve diyafonometreler, kazanç ölçü aletleri, distorsiyonmetreler ve sofometreler gibi):
9030.40.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.40.00.90.00- - Diğerleri
- Diğer alet ve cihazlar:
9030.82.00.00.00- - Yarı iletken disklerin veya tertibatın ölçülmesine veya kontrolüne mahsus olanlar
9030.84- - Diğerleri, kaydedici tertibatı olanlar:
9030.84.00.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.84.00.90.00- - - Diğerleri
9030.89- - Diğerleri:
- - - Elektronik olanlar :
9030.89.30.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.89.30.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
9030.89.90.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.89.90.90.00- - - - Diğerleri
9030.90- Aksam, parça ve aksesuar :
9030.90.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.90.00.90.00- - Diğerleri
90.31Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları; profil projektörleri:
9031.10- Mekanik parçaları dengeleme makinaları (balans makinaları):
9031.10.00.10.00- - Elektronik veya elektrikli olanlar
9031.10.00.90.00- - Diğerleri
9031.20- Deney standları:
9031.20.00.10.00- - Elektronik veya elektrikli olanlar
9031.20.00.90.00- - Diğerleri
- Diğer optik alet ve cihazlar :
9031.41.00.00.00- - Yarı iletken diskler veya taslakların kontrolüne veya yarı iletken taslakların imalatında kullanılan fotomask veya ağın kontrolüne mahsus olanlar
9031.49- - Diğerleri
9031.49.10.00.00- - - Profil projektörleri
9031.49.90.00.00- - - Diğerleri
9031.80- Diğer alet, cihaz ve makinalar:
- - Geometrik büyüklükleri ölçmeye veya kontrole mahsus olanlar:
9031.80.20.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9031.80.20.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9031.80.80.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9031.80.80.90.00- - - Diğerleri
9031.90- Aksam, parça ve aksesuar:
9031.90.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9031.90.00.90.00- - Diğerleri
90.32Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları:
9032.10- Termostatlar:
- - Elektronik olanlar:
9032.10.20.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9032.10.20.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9032.10.80.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9032.10.80.90.00- - - Diğerleri
9032.20- Basınç kontrol cihazları (manostatlar):
9032.20.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - Diğerleri
9032.20.00.90.11- - - Elektronik basınç kontrol cihazları
9032.20.00.90.19- - - Diğerleri
- Diğer alet ve cihazlar:
9032.81- - Hidrolik veya pnömatik:
9032.81.00.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri
9032.81.00.90.11- - - - Seviye kontrol cihazları
9032.81.00.90.12- - - - Bacalardan otomatik olarak duman çekme regülatörleri
9032.81.00.90.19- - - - Diğerleri
9032.89.00.00.00- - Diğerleri
9032.90- Aksam, parça ve aksesuar:
9032.90.00.10.00- - Elektronik veya elektrikli olanlara ait olanlar
9032.90.00.90.00- - Diğerleri
9033.0090. Fasılda yer alan makina, alet ve cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar (bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)
9033.00.10.00.00- Bir baskılı devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla LED ve bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif komponentlerden oluşan, ışık kaynağı olan, LCD göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak kullanılan LED arka ışık modülleri (optik bileşenler veya koruyucu diyotlar içersin içermesin)
9033.00.90.00.00- Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
9004.10.91.00.00TR340000190259Büyük resim için tıklayınızBOSE marka FRAMES ALTO model, BLUETOOTH özelliği sayesinde harici bir cihaza bağlanabilen, aldığı sesi çerçevesinde bulunan hoparlör vasıtasıyla kullanıcının duyabileceği şekilde ses çeviren gelen aramalara cevap verebilen bir mikrofona sahip, plastikten mamul güneş gözlüğü.Genel Yorum Kuralları (1)(3b) Ve (6) 85.18 Ve 90.04 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları.5.12.2019 00:00:00
9021.90.90.00.13TR350000190138Büyük resim için tıklayınızOrtapedik Cihazlar-Suni Uzuvlar Parçaları"SİLİKON LİNEER" ticari tanım eşyanın ayak protezi'nin aksamı olduğu anlaşılmış olup genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddesi ve 90.21 pozisyon notları lafzına dayanılarak 9021.90.90.00.13 GTİP'inde değerlendirilmiştir.4.12.2019 00:00:00
9032.89.00.00.00TR060000190034Büyük resim için tıklayınızMP48 ECU SET. Benzinli araçlarda kullanılan LPG dönüşüm setinin elektronik kontrol ünitesidir. Mp48 ECU sensörlerden ve aracın kendi ECU'sundan aldığı bilgiler doğrultusunda, LPG sisteminin değişen koşullarda hassas ayarların yapılmasını ve aracın düzgün şekilde çalışmasını sağlar. Bu sayede araç LPG'de çalışırken benzinde çalıştığı gibi çalışır, aracın stabilize çalışmasında bir sorun yaşanmaz. Sette ECU, anahtar , MAP Sensörü, Bağlantı Kablosu mevcuttur. Anahtara (SWITCH) basılması ile LPG benzin geçişi yapılırken MAP Sensörü LPG basıncı düştüğünü algılar ve ECU'ya sinyal gönderir, ECU aracın LPG'den benzine geçişini sağlayıp anahtar üzerinden sinyal göndererek uyarı verir.Genel Yorum Kuralları madde 1 ve 6 , Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9032 Tarife Pozisyonu açıklama notları, 90. Fasılın 7 no'lu Notu, İzahname Genel Yorum Kuralları 3 (b)11.10.2019 00:00:00
9011.90.90.00.00TR340000190221Büyük resim için tıklayınızASSEMCORP marka, ZTX-3E model stereo zoom mikroskopun aksamı olarak kullanılan halka şeklinde led aydınlatma cihazı.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 90.11 tarife pozisyonu açıklama notları. 90. Fasıl 2 no'lu not hükümleri.25.9.2019 00:00:00
9018.39.00.00.28TR060000190025Büyük resim için tıklayınızTRITUBE VENTİLASYON (solunum) cihazı ile birlikte kullanılan (tek kullanımlık) endotrakeal tüpGenel yorum kuralları(1) ve (6).gümrük tarife cetveli izahnamesi 9018 tarife pozisyonu açıklama notları.6.9.2019 00:00:00
9018.39.00.00.28TR060000190027Büyük resim için tıklayınızCRICATH (CRICOTHYROIS CATHETER) VENTRAIN ile kullanıma uygun krikotironi kateteriGenel yorum kuralları (1)ve (6).gümrük tarife cetveli izahnamesi 9018 tarife pozisyonu açıklama notları.6.9.2019 00:00:00
9019.20.00.00.18TR060000190030Büyük resim için tıklayınızEVONE kontrol ünitesi (mekanik ventilatör)Genel yorum kuralları (1) ve (6) gümrük tarife cetveli izahnamesi 9019 tarife pozisyonu açıklama notları6.9.2019 00:00:00
9019.20.00.00.18TR060000190032Büyük resim için tıklayınızVENTRAIN (VENTRAIN ONLY) tek kullanımlık ventilasyon (solunum) cihazıGenel yorum kuralları (1) ve (6). Gümrük tarife cetveli izahnamesi 9019 rarife pozisyonu açıklama notları6.9.2019 00:00:00
9019.20.00.00.25TR060000190026Büyük resim için tıklayınızEVONE HAVAYOLU ADAPTÖRÜ. Ventilasyon cihazı ile birlikte kullanılan CO2 ölçümünü kolaylaştıran havayolu adaptörü.Genel yorum kuralları (1)ve (6).gümrük tarife cetveli izahnamesi9019 tarife pozisyonu açıklama notları.6.9.2019 00:00:00
9019.20.00.00.25TR060000190028Büyük resim için tıklayınızEVONE kartuş. Ventilasyon cihazı ile birlikte kullanılan (tek kullanımlık) yüksek frekanslı hasta devresiGenel yorum kuralları (1) ve (6). Gümrük tarife cetveli izahnamesi 9019 tarife pozisyonu açıklama notları.6.9.2019 00:00:00
9019.20.00.00.25TR060000190029Büyük resim için tıklayınızEVONE solunum tüpü ventilasyon (solunum) cihazı ile birlikte kullanılan (tek kullanımlık) solunum hortumuGenel yorum kuralları (1) ve (6) gümrük tarife cetveli izahnamesi 90. Fasıl bölüm notları ve 9019 tarife pozisyonu açıklama notları6.9.2019 00:00:00
9027.90.50.00.00TR340000190150Büyük resim için tıklayınızUNICEL DXL ACCESS IMMUNOASSAY sisteminde (insan vücut sıvılarında bulunan çeşitli analit konsantrasyonlarının kantitatif, yarı kantitatif veya kalitatif tayini için kullanılan in vitro diognostik bir cihazdır) kullanılan reaksiyon kabıGenel yorum kuralları (1) ve (6), 90. Fasıl notları, 90.27 tarife pozisyonu izahname açıklama notları İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 13.05.2019/3419BTB0454 sayılı analiz raporu9.8.2019 00:00:00
9027.90.50.00.00TR340000190151Büyük resim için tıklayınızACCES 2 sistemine (insan vücut sıvılarında bulunan çeşitli analit konsantrasyonlarının kantitatif, yarı kantitatif veya kalitatif tayini için kullanılan in vitro diognostik bir cihazdır) örnek verme amaçlı plastik kapGenel yorum kuralları (1) ve (6), 90. Fasıl notları, 90.27 tarife pozisyonu izahname açıklama notları İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 13.05.2019/3419BTB0455 sayılı analiz raporu9.8.2019 00:00:00
9031.80.80.90.00TR340000190153Büyük resim için tıklayınızSistem aktif milimetre dalgaları,pasif manyetik sensörler ve optik sensör teknolojilerini içeren çoklu sensör yaklaşımını kullanan milimetre dalgaları,bir kişiye doğru iletilir, giysilere nüfuz eder,derisinden sıçrar ve EVOLU EDGE sistemindeki alıcılar tarafından potansiyel bir tehdit tespit etmek için algılanır.optik kameralar ve aralık sensörleri daha sonra tarama işlemi boyunca özneleri tespit etmek ve izlemek için kullanılırken led ekranları özneleri sistem üzerinden doğrudan bir tabela ile yönlendirilir.Genel yorum kuralları (1) ve (6), 90.31 tarife pozisyonu izahname açıklama notları 90. Fasıl genel açıklama notları9.8.2019 00:00:00
9019.10.90.00.19TR330000190005Büyük resim için tıklayınızFU -AM001 MODEL POMPALI MEDİKAL HAVA YATAĞI: 1 Adet 200*90*7 cm ebatlarında, pvc den mamul, baloncuk bölmeli, Anti-decubitus sistemi, şişirilebilen yatak ve 1 Adet elektrikle çalışan (AC 220V/50 HZ) alternatif basınç pompasından oluşan set halinde orijinal karton kutu içerisinde paketlenmiş eşya. Havalı pompanın çalışma hareketiyle hastanın vücut ağırlığının dayandığı yeri daimi olarak değiştirici ve yatmadan dolayı oluşan yaraları önleyici veya tedavi edici olarak tasarlanmıştır. Yatak doğrudan veya başka bir yatak üzerine yerleştirilerek kullanılabilir, alternatif basınç pompası yatak çevresine asılır elektrik güç kaynağına ve pnömatik hortum ile yatağa bağlanarak kullanıma hazır hale gelir. Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 90.19 tarife pozisyonu notları. "Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları: Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih 3319BTB0207 sayılı raporu21.6.2019 00:00:00
9018.11.00.00.00TR350000190082Büyük resim için tıklayınızEKG ELEKTRODUEKG çekimlerinde kullanılan, tek kullanımlık olan, sırt bölgesi, medikal amaçlı polieten köpük olan elektrod için sıvı için sıvı jelli, katı jelli olmak üzere üç opsiyonu bulunan belli bir sıcaklık için alüminyum poşet içinde bulunan "50MM*50MM, 45MM*50MM, 42MM*46MM, 24.5MM*24.5MM" gibi ölçütlerde bulunan polietilen köpük(FOAM) jel, paslanmaz çelik çıtçıt (SNAP), anti alerjik yapışkan maddeve kaplama filminden oluşan eşyanın , genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddeleri ve 90.18 izahname notlarına istinaden "9018.11.00.00.00 GTİP" in de değerlendirilmiştir.24.5.2019 00:00:00
9018.90.84.00.19TR060000190016Büyük resim için tıklayınızYabancı cisim yutmaya bağlı boğulma durumlarında ilk yardım amacıyla kullanılan tıbbi alet. (CHILD DECHOKER UNIT)Genel yorum kuralları(1)ve (6). Gümrük tarife cetveli izahnamesi 9018 pozisyonu açıklama notları. AB açıklama notu: 90189084 madde 3. Ameliyatlarda veya ambulanslarda kullanılan ve pompa ve bir emme cihazından oluşan, ifrazatları boşaltmaya mahsus medikal emme pompaları2.5.2019 00:00:00
9031.80.80.90.00TR340000190078Büyük resim için tıklayınızMTS marka / BIAXİAL SEISMIC EARTHQUAKE SHAKING TABLE. Servohidrolik test ve hareket simulasyon ekipmanıdır. Ekipmanlar birçok alt sistemden oluşup, başlıca hareket testleri, deprem ve köprü simulasyonları gibi birçok farklı alanda test yapılması için kullanılmaktadır. Ekipman hidrolik bir güç ve kontrol ünitesi, mekanik fikstür ve destek yapıları ve bilgisayar ve elektronik kontrol ünitelerinden oluşmaktadır.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 90.31 tarife pozisyonu izahname açıklama notları18.4.2019 00:00:00
9031.80.80.90.00TR340000190079Büyük resim için tıklayınızMTS marka / MAST SEISMIC EARTHQUAKE SHAKING TABLE. Servohidrolik test ve hareket simulasyon ekipmanıdır. Ekipmanlar birçok alt sistemden oluşup, başlıca hareket testleri, deprem ve köprü simulasyonları gibi birçok farklı alanda test yapılması için kullanılmaktadır. Ekipman hidrolik bir güç ve kontrol ünitesi, mekanik fikstür ve destek yapıları ve bilgisayar ve elektronik kontrol ünitelerinden oluşmaktadır.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 90.31 tarife pozisyonu izahname açıklama notları.18.4.2019 00:00:00
9027.80.17.00.00TR330000190002Büyük resim için tıklayınızLJ-2000 GAİTA PARAZİT ANALİZ SETİ: Ahşap kasa içerisinde 1 adet LJ-2000 model STOOL ANALYZE SANTRİFÜJ Cihazı, 1 adet OLYMPUS CX23 marka mikroskop, mikroskop üzerine monte edilecek şekilde üretilmiş 1 adet LABB C20 CX23LEDRFS1C model DIGITAL CAMERA, 1 adet LENEVO marka sistem için programlanmış BİLGİ İŞLEM SİSTEMİ (kasa) dan oluşan set halindeki eşya. (Monitör, Klavye, Mouse hariçtir.)Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9027 Fasıl genel açıklama ve izahname notları ile Genel yorum kuralları 3/b maddesi, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2016/6 sayılı Genelge hükümleri, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.10.2018 tarih 37949170 sayılı yazısı.5.4.2019 00:00:00
9018.90.84.00.19TR340000190053Büyük resim için tıklayınızKENDALL SCD EXPRESS SLEEVES. Üzerinde plastik soket ve borularla tertibatı bulunan, kullanım yerine göre şekil verilmiş sentetik liflerden ve dokunmamış mencusattan mamul, uzun süreli ameliyatlarda ve yoğun bakım ünitelerinde emboli atmasını önlemek amacıyla hastanın bacaklarına sarılarak üzerindeki silikon borular ve harici bir pompa ünitesi vasıtasıyla bacak kaslarını kasıp gevşeterek damarlardaki kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı eşya.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 90.18 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 20.03.2019 tarih ve 3419BTB0216 sayılı analiz raporu.4.4.2019 00:00:00
9004.10.91.00.00TR060000190013Büyük resim için tıklayınızÖnyüzüne manyetik polarize klips ile takılabilen plastikten mamul güneş gözlüğü. Klipsler gözlüğün çerçevesi ile aynı plastik malzemeden üretilmiştir. Sarı renkli klips gece görüşü, siyah renkli klips gündüz görüşü için tasarlanmıştır. Eşya takım halindedir.Genel yorum kuralları madde 1 ve 6, gümrük tarife cetveli izahnamesi 9004 pozisyonu açıklama notları.28.3.2019 00:00:00
9027.90.50.00.00TR340000190032Büyük resim için tıklayınızARCHİTECT 7C1401 model, analiz cihazlarında kalibrasyon ve kontrol yapılması için kullanılan plastik numune kabı.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 90.27 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. 90. Fasıl notları.6.3.2019 00:00:00
9027.90.50.00.00TR340000190033Büyük resim için tıklayınızALİNİTY 1R3801 model, analiz cihazlarında kalibrasyon ve kontrol yapılması için kullanılan plastik numune kabı.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 90.27 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. 90 fasıl notları (2).6.3.2019 00:00:00
9027.90.50.00.00TR340000190034Büyük resim için tıklayınız7C1503 model, ımmunoloji cihazlarının okuma yapılması için kullanılan, içine kan numunelerinin ve reaktiflerin konulduğu plastik numune kabı. Cihaza uyumludur, cihazın içinde kullanılır ve yerine başka bir parça kullanılmaz.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 90.27 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. 90 fasıl notları (2).6.3.2019 00:00:00
9027.90.50.00.00TR340000190035Büyük resim için tıklayınız6P1401 model, ımmunoloji cihazlarının okuma yapılması için kullanılan, içine kan numunelerinin ve reaktiflerin konulduğu plastik numune kabı. Cihaza uyumlu olup; cihazın içinde kullanılır ve yerinde başka bir parça kullanılamaz.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 90.27 tarife pozisyonu izahname notları. 90. Fasıl notları.6.3.2019 00:00:00
9003.90.00.00.00TR060000190010Büyük resim için tıklayınızGözlük camının etrafını çeviren bükülmüş halka biçimli metal göz (GR10 MODEL METAL TWİSTED RİNG SHAPED WİRE) sapı monte edebilmek için kenarındaki montaj yuvası kaynakla eklenmiş gözlük camının etrafını çeviren bükülmüş halka biçimli metal göz.Genel yorum kuralları madde (1) ve (6) gümrük tarife cetveli izahnamesi 90.03 pozisyonu açıklama notları, fasıl ve bölüm notları5.3.2019 00:00:00
9030.20.00.90.00TR060000190004Büyük resim için tıklayınızANALOG DISCOVERY 2 USB Oscilloscope, Kullanıcıların her türlü karışık sinyal devresini ölçmelerini, görüntülemelerini, üretmelerini, kaydetmelerini ve kontrol etmelerini sağlayan USB osiloskop ve çok işlevli bir cihazdır. Ücretsiz WaveForms (Mac, Linux ve Windows uyumlu) yazılımı ile kullanılabilen ANALOG DISCOVERY 2, bu yazılım sayesinde bir Osiloskop, Dalga Biçimi Üretici, Güç Kaynağı, Voltmetre, Veri Kaydedici, Mantık Analizörü, Model Oluşturucu gibi birkaç geleneksel enstrümanın herhangi biri olarak çalışacak şekilde yapılandırılabilir. ANALOG DISCOVERY 2'nin kullanıcıları genellikle Mühendislik öğrencileri, hobi meraklıları ve elektronikçilerdir. Ürün, ANALOG DISCOVERY 2, USB kablo ve iki ucuna bağlantı konnektörleri takılmış kablodan ibarettir.Genel Yorum Kuralları madde 1 ve 6, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9030 Tarife Pozisyonu açıklama notları.6.2.2019 00:00:00
9018.90.30.00.19TR060000190002Büyük resim için tıklayınız2599911 stay safe luer-lock set rb "stay safe luer-lock set" tek kullanımlık bir alettir. Fresenius firmasına ait periton diyaliz cihazlarını ve solüsyonlarını kullanan hastaların, daha uzun bekleme süreleri kullanılarak ultrafiltrasyonun ve kreatinin-klerensinin arttırılmasında fayda görülen hastalar için extraneal (ıkodekstrin) adlı solüsyonun ilave olarak tedaviye dahil edilmesine ihtiyaç duyulduğunda söz konusu eşya kullanılmaktadır.bu nedenle stay safe luer-lock set, solüsyon kullanan hastaların tıbbi ihtiyaçları gereği tedaviye dahil edilmesi gereken extraneal solüsyonunun kullanımına imkan sağlayan tek kullanımlık tıbbi bir alettir.Genel yorum kuralları madde (1) ve (6), gümrük tarife cetveli izahnamesi 90.18 pozisyonu açıklama notları, fasıl ve bölüm notları.11.1.2019 00:00:00
9032.89.00.00.00TR340000180216Büyük resim için tıklayınızCLACK Marka,WS1.5EI Model, suda sertliğe neden olan; kalsiyum ve magnezyum iyonlarını sudan uzaklaştırarak suyu yumuşatan, su yumuşatma sisteminin otomatik kontrol birimidir. Su yumuşatma sistemleri ana olarak, içinde magnezyum ve kalsiyum iyonlarını alan reçinenin bulunduğu bir adet tank, reçinenin kendini yenilemesi için gerekli olan tuzlu suyun durduğu bir adet plastik tuz tankı ve bir adet otomatik zaman kontrollü su yumuşatma valfinden (otomasyon valfi) oluşmaktadır. Bu zaman kontrollü yumuşatma kontrol valfi, otomatik olarak sert suyu reçinenin bulunduğu tankın içinden geçirerek magnezyum ve kalsiyum iyonlarının reçinenin üzerine yapışmasına neden olur ve böylece suyu yumuşatır. Aynı zamanda reçine doyuma ulaştığında, tuzlu su tankındaki tuzlu su çözeltisini reçinenin olduğu tankın içinden geçirip reçineyi tuzlu su ile yıkar. Böylece, reçinenin kendini yenilemesi yani "rejenerasyon - yıkama" işlemini de otomatik olarak kontrol eder. Bu cihaz zaman ayarlıdır.Bu valf sayesinde, insan müdahalesine gerek olmadan yumuşatma sistemi otomatik olarak sürekli çalışır ve kendini yeniler.Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 90.32 ve 84.81 Pozisyonu Açıklama Notları.24.12.2018 00:00:00
9032.89.00.00.00TR340000180217Büyük resim için tıklayınızCLACK/WS2EI Marka/Model, otomatik volümetrik (debi kontrollü) su yumuşatma valfi. Suda sertliğe neden olan; kalsiyum ve magnezyum iyonlarını sudan uzaklaştırarak suyu yumuşatan, su yumuşatma sisteminin otomatik kontrol birimidir. Su yumuşatma sistemleri ana olarak, içinde magnezyum ve kalsiyum iyonlarını alan reçinenin bulunduğu bir adet tank, reçinenin kendini yenilemesi için gerekli olan tuzlu suyun durduğu bir adet plastik tuz tankı ve bir adet otomatik volümetrik (debi kontrollü) kontrollü su yumuşatma valfinden (otomasyon valfi) oluşmaktadır. Bu volümetrik (debi kontrollü) kontrollü yumuşatma valfi, otomatik olarak sert suyu reçinenin bulunduğu tankın içinden geçirerek magnezyum ve kalsiyum iyonlarının reçinenin üzerine yapışmasına neden olur ve böylece suyu yumuşatır. Aynı zamanda, reçine doyuma ulaştığında, tuzlu su tankındaki tuzlu su çözeltisini reçinenin olduğu tankın içinden geçirip reçineyi tuzlu su ile yıkar. Böylece, reçinenin kendini yenilemesi yani "rejenerasyon - yıkama" işlemini de otomatik olarak kontrol eder. Bu cihaz, debi kontrollüdür. Önceden, sistemden toplamda geçmesi istenen su miktarı belirlenir ve programlanır. Genel Yorum Kuralları (1)ve (6) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 90.32 ve 84.81 Pozisyonu Açıklama Notları. 24.12.2018 00:00:00
9032.89.00.00.00TR340000180218Büyük resim için tıklayınızCLACK/WS1TTEI Marka/Model, otomatik tandem su yumuşatma valfi. Su yumuşatma sistemleri, suda sertliğe neden olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını sudan uzaklaştırarak suyu yumuşatır. Tandem su yumuşatma sistemleri; ana olarak içinde magnezyum ve kalsiyum iyonlarını alan reçinenin olduğu iki adet tank, reçinenin kendini yenilemesi için gerekli olan tuzlu suyun durduğu bir adet plastik tuz tankı ve bir adet otomasyon valfinden (tandem su yumuşatma valfi) oluşur. Ana prensip, bir reçine tankı suyu yumuşatırken diğerinin re jenerasyon yapması ve yumuşak su kullanımına ara verilmemesidir. Bu yumuşatma kontrol valfi, otomatik olarak sert suyu reçinenin bulunduğu tankın içinden geçirerek magnezyum ve kalsiyum iyonlarının reçinenin üzerine yapışmasına neden olur ve böylece suyu yumuşatır. Aynı zamanda reçine doyuma ulaştığında, otomasyon sistemiyle tuzlu su tankındaki tuzlu su çözeltisini reçinenin olduğu tankın içinden geçirip reçineyi tuzlu su ile yıkar. Böylece reçinenin kendini yenilemesi yani "re jenerasyon- yıkama" işlemini kontrol eder. Bu kontrol valfi debi ayarladır. Önceden sistemden toplamda geçmesi istenen su miktarı belirlenir ve programlanır. Genel Yorum Kuralları (1)ve (6) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 90.32 ve 84.81 Pozisyonu Açıklama Notları. 24.12.2018 00:00:00
9032.89.00.00.00TR340000180220Büyük resim için tıklayınızCLACK Marka ,WS1TC Model, Otomatik zaman kontrollü filtre valfi. Sudaki; kaba tortu, partikül, askıda katı madde ve bulanıklığa neden olan tüm maddeleri sudan arıtan filtrasyon sisteminin otomatik kontrol birimidir. Bir adet tank ve bir adet otomatik zaman kontrollü filtre valfi (otomasyon valfi) olmak üzere iki ana parçadan oluşan filtrasyon sisteminde, tankın üzerine monte edilir ve suyun otomatik olarak filtre edilmesini kontrol eder. Aynı zamanda, sistem içerisinde bakteri oluşumunu engellemek ve sistemin ömrünü uzatmak için otomatik olarak tankın içindeki tüm bileşenlerin yıkanma işlemini de kontrol eder. Cihaz, zaman ayarlı olarak çalışmaktadır. Önceden programlanan zaman aralığı ve saatlerinde sistemin geri yıkaması yapılır. Bu kontrol valfi sayesinde, insan müdahalesine gerek olmadan filtrasyon işlemi otomatik olarak yapılır ve tüm sistem kendi kendini otomatik olarak yıkar. Bu haliyle cihaz, filtrasyon sistemine giren suyun akısını, otomatik olarak kontrol eden alet ve cihazlardandır. Genel Yorum Kurallar (1) VE (6) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesiİ 90.32 ve 84.81 Pozisyonu Açıklama Notları. 24.12.2018 00:00:00
9018.90.84.00.19TR340000180230Büyük resim için tıklayınızBoon/100110 marka/model eşya.ürün bir cihaza bağlanabildiği takdirde kullanılabilen bir çeşit enjektördür. Cihazın bir parçası gibi çalışıp, cihaz da enjektör de birbirinden bağımsız bir işlevi yerine getirememektedir. Her hasta için cihazın ucuna takılan bu enjektörün değişmesi gerekteğinden sarf bir malzemedir. Bilgisayarlı tomografi (bt), manyetik rezenons (mr), anjio ünitelerinde kullanılır.Genel yorum kuralları (1)ve (6) 90.18 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. 07.12.2018 tarihli , 54770 sayılı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi raporu.21.12.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180243Büyük resim için tıklayınızSysmex marka, ud-10 model, tam otomatik idrar partikül analiz cihazıdır. Aşamalı tarama yöntemine sahip dijital görüntüleme yapan idrar analiz cihazıdır. İn vitro diagnostik kullanım için tasarlanmıştır. Özellikle idrarda hastalıkların teşhis edilmesi amacıyla tıbbi laboratuvarlarda in vitro tanı amaçlı kullanılmaktadır.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 90.27 tarife izahname notları. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin 07.12.2018 tarih ve 54753 sayılı raporu.21.12.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180181Büyük resim için tıklayınızABBOTT/3R6701-ALİNITY C MARKA/MODEL, CMIA TEKNOLOJİSİNİ KULLANARAK NUMUNELERDE ANTİJEN, ANTİKOR VE ANALİT OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETMEK AMACIYLA KULLANILAN VE BİYOKİMYA TESTLERİ YAPAN CİHAZ. IN VITRO DİAGNOSTİK KULLANIM İÇİNDİR. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 90.27 TARİFE İZAHNAME NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2017/21872534 TARİH/SAYILI YAZILARI.4.10.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180180Büyük resim için tıklayınızABBOTT/ALİNITY HQ-9P6801 MARKA/MODEL HEMATOLOJİ ANALİZÖRÜDÜR.KANLA İLGİLİ HASTALIKLARIN TEŞHİS EDİLMESİ AMACIYLA HEMATOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA KULLANILIR.İN VİTRO DİAGNOSTİK KULLANIM İÇİN TASARLANMIŞTIR. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 90.27 TARİFE İZAHNAME NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2017/21872534 TARİH/SAYILI YAZISI.3.10.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180182Büyük resim için tıklayınızABBOTT/3R6501-ALINITY I MARKA/MODEL, NUMUNELERDEKİ ANTİJEN, ANTİKOR VE ANALİT OLUP OLMADIĞINI FOTOMETRİK, POTANSİYOMETRİK VE KEMİLÜMİNESAN MİKROPARTİKÜL İMMÜNOTESTİ(CMIA) SAPTAMA TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖLÇÜM YAPAN IN VITRO ANALİZ CİHAZI.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 90.27 TARİFE İZAHNAME NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2017/21872534 TARİH/SAYILI YAZILARI.3.10.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180183Büyük resim için tıklayınızABBOTT/2R7302-CP3000 MARKA/MODEL, FOTO-OPTİK YÖNTEMLER KULLANARAK , PIHTILAŞMA TETKİKLERİ, KROMOJENİK VE İMMÜNO-TURBİDİMETRİK TETKİKLER İÇİN KULLANILAN EĞİTİMLİ LABORATUVAR PERSONELİ TARAFINDAN KLİNİK LABORATUVARLARDA,IN VITRO DIAGNOSTİK KULLANIM AMAÇLI ANALİZ CİHAZIDIR.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 90.27 TARİFE İZAHNAME NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2017/21872534 TARİH/SAYILI YAZILARI.3.10.2018 00:00:00
9001.90.00.99.00TR340000180171Büyük resim için tıklayınızREFLECTOR SHEET 188-RAQ3 LED TVLERDE BULUNAN ARKA IŞIK BÖLÜMÜNÜN BİR ELEMANIDIR. LED BARLARDAN ÇIKAN VE DAHA SONRA LED BAR ÇEVRESİNE GERİ DÜŞEN IŞIĞIN TERARADAN YANSITILARAK IŞIKTAN ALINAN AYDINLATMA VERİMİNİ ARTTITAN REFLEKTÖR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.01 TARİFE POZİYSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.13. SERİ NOLU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ31.8.2018 00:00:00
9001.90.00.99.00TR340000180172Büyük resim için tıklayınız2720000133 32'' SMART SHEET LED TV ARKA IŞIK ÜNİTESİNDEKİ OPTİK PLAKLARDAN GELEN IŞIĞI HOMOJEN ŞEKİLDE TV EKRANINA ADAKLAMAK GİBİ BİR İŞLEME SAHİPTİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.01 TARİFE POZİYSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.13. SERİ NOLU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ31.8.2018 00:00:00
9001.90.00.99.00TR340000180173Büyük resim için tıklayınız2720000127 32'' HLT-40/12 DİFFUSER PLANTE MALZEME ÜZERİNE İŞLENMİŞ OPTİK PATERN SAYESİNDE IŞIK KAYNAĞINDAN ÇIKAN DOĞRUSAL IŞIĞIN TFT CELL YÖNÜNE HOMOJEN OLARAK DAĞILIMINI SAĞLARGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.01 TARİFE POZİYSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.13. SERİ NOLU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ31.8.2018 00:00:00
9018.39.00.00.13TR340000180170Büyük resim için tıklayınızNOVA NORDİSK MARKA İÇERİSİNDE 2 ADET ALKOLLÜ PAMUK, 1 ADET İNFÜZYON SETİ(İNCE TÜP VE İĞNE KORULAMLI KELEBEK),2 ADET GAZLI BEZ, 2 ADET FLASTER (YARA BANDI) İÇEREN UYGULAMA SETİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.18 TARİFE POZİYSYONU AÇIKLAMA NOTLARI BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 13.07.2018 TARİH VE 35810523 SAYILI YAZILARINA İSTİNADEN 2011-40 SAYILI GENELGE KAPASAMINDA DEĞİLDİR.31.8.2018 00:00:00
9031.49.90.00.00TR060000180023Büyük resim için tıklayınızANTERA 3D CAMERA CİTTEKİ KIRIŞIKLIKLARI, DOKUYU, HACİMLERİ, CİLT RENGİNİ, KIZARIKLIĞI VE PİGMENTASYONU ANALİZ EDEBİLEN, CİLDE UYGULANACAK TEDAVİYE KARAR VERİLMESİ VE TEDAVİ SÜRECİNDE PERİYOTLARI MUKAYESE İMKANI SAĞLAYAN BİR GÖRÜNTÜLEME VE CİLT ANALİZ CİHAZIDIR.CİHAZ, ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME SAĞLAYAN KAMERA VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME-KIYASLAMA YAPABİLEN VE TEDAVİ SÜRECİNİ RAPORLAYAN YAZILIMDAN OLUŞUR.GÖRÜNTÜNÜN KAYDEDİLMESİ VE SAKLANMASI MÜMKÜNDÜR.GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1 VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 9031 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.9.8.2018 00:00:00
9032.89.00.00.00TR060000180021Büyük resim için tıklayınızF69A3/F70B MODEL OTOMATİK YUMUŞATMA VALFİ. SU YUMUŞATMA CİHAZININ, YUMUŞATMA İŞLEMİNİ OTOMATİK OLARAK VE UZAKTAN ERİŞİMLE YAPILABİLMESİNİ SAĞLAYAN OTOMATİK AYAR VE KONTROL CİHAZIDIR.CİHAZ; İSTENİLEN ZAMAN VE MİKTARDA SUYUN YUMUŞATILMASI İÇİN İÇİNDE BULUNAN DEBİMETRE SAYESİNDE SUYUN MİKTARINI ÖLÇER, ÖLÇÜLEN DEĞERLE İSTENİLEN DEĞERİ KARŞILAŞTIRIP İSTENİLEN DEĞERE ULAŞILDIĞINDA, SİSTEMİ DURDURUP SİSTEMİN KENDİNİ TEKRAR HAZIR HALE GETİREBİLMESİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI VE İŞLEM BİTTİĞİNDE TEKRAR ÇALIŞTIRIP BU SAYEDE SUYUN HEP İSTENİLEN YUMUŞAKLIKTA KALMASINI SAĞLAR. AYRICA İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA DİĞER CİHAZLARI DA KENDİ İHTİYACINA GÖRE KULLANABİLİR (HİDROFORU OTOMATİK OLARAK AÇIP, KAPATMA, KENDİNDEN SONRAKİ SU ARITMA CİHAZINI AÇIP KAPATMA VB. GİBİ)GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1 VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZHNAMESİ 9032 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI25.7.2018 00:00:00
9032.89.00.00.00TR060000180022Büyük resim için tıklayınızAUTOMATİC FİLTER VALVE , 3/4 "İNLET & OUTLET, TİME TYPE, EU PLUG, RUNXIN LOGO, UNİT: M3 TANKIN ÜZERİNE MONTE EDİLEN FİLTRASYON VALFİ SAYESİNDE SU OTOMATİK OLARAK İSTENİLEN GÜN VE SATTE SU OTOMATİK OLARAK FİLTRE EDİLMEKTE VE TANK İÇİNDE OLUŞAN MİKROBİYOLOJİK OLUŞUMLARA KARŞI KULLANICI TANIMLI OLARAK OTOMASYON SİSTEMİ SAYESİNDE VALFLER İSTENİLEN ARALIKLARA VE GÜNÜN İSTENİLEN SAATLERİNDE KENDİNİ OTOMATİK OLARAK YIKAMAKTADIR.BU NEDENLE CİHAZ OTOMASYON SAYESİNDE OTOMATİK OLARAK YIKAMAKTADIR. BU NEDENLE CİHAZ OTOMASYON SAYESİNDE OTOMATİK OLARAK AYARLANMAKTA VE KONTROL EDİLMEKTEDİR.F71B1 FİLTRASYON VALFİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 9032 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI25.7.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180158Büyük resim için tıklayınızBD MARKA FACS CANTONII MODEL, HÜCRE ANALİZİ ARACIYLA KULLANILAN İN VİTRO TANI CİHAZIDIR.KAN,KEMİK İLİĞİ VEYA VÜCUT SIVILARINDAN ALINAN NUMUNELER UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLANDIKTAN SONRA FLOW SİTOMETİZ YÖNTEMİ İLE HÜCRELERİN FİZYOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ANALİZ EDİLİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.27 TARİFE POZİYSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ 11.06.2018 TARİH VE 1709 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU 24.7.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180159Büyük resim için tıklayınızBD MARKA FACSLYRIC MODEL HÜCRE ANALİZİ AMACI İLE KULLANILAN İN VİTRO TANI CİHAZI.KAN,KEMİK İLİĞİ VEYA VÜCUT SIVILARINDAN ALINAN NUMUNELERİN FLOW SİTOMETRE YÖNTEMİ KULLANILARAK HÜCRELERİN FİZYOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ANALİZ EDİLİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.27 TARİFE POZİYSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ 11.06.2018 TARİH VE 1709 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU 24.7.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180160Büyük resim için tıklayınızBD MARKA FACSARIA FUSION MODEL HÜCRE ANALİZ CİHAZI.KAN,KEMİK İLİĞİ VEYA VÜCUT SIVILARINDAN ALINAN NUMUNELER, CİHAZ TARAFINDAN FLOW SİTOMETRE VE ELEKTRONİK SORTİNG YÖNTEMLERİ KULLANILARAK HÜCRELERİN FİZYOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ANALİZ EDİLİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.27 TARİFE POZİYSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ 11.06.2018 TARİH VE 1709 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU 24.7.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180161Büyük resim için tıklayınızBD MARKA FACSARIA III MODEL HÜCRE ANALİZ CİHAZI.KAN,KEMİK İLİĞİ VEYA VÜCUT SIVILARINDAN ALINAN NUMUNELER CİHAZ TARAFINDAN FLOW SİTOMETRE VE ELEKTRONİK SORTİNG YÖNTEMLERİ KULLANILARAK HÜCRELERİN FİZYOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ANALİZ EDİLİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ 11.06.2018 TARİH VE 1709 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU 24.7.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180162Büyük resim için tıklayınızBD MARKA FACSVIA SYSTEM MODEL HÜCRE ANALİZ ARACIYLA KULLANILAN İNVİTRO TANI CİHAZI.KAN,KEMİK İLİĞİ VEYA VÜCUT SIVILARINDAN ALINAN NUMUNELER CİHAZ TARAFINDAN FLOW SİTOMETRE YÖNTEMİNİ KULLANARAK HÜCRELERİN FİZYOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİ ANALİZ EDİLİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ 11.06.2018 TARİH VE 1709 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU 24.7.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180163Büyük resim için tıklayınızBD MARKA FACSMELODY MODEL ARAŞTIRMA AMAÇLI KULLANILAN HÜCRE ANALİZ CİHAZI.KAN,KEMİK İLİĞİ VEYA VÜCUT SIVILARINDAN ALINAN NUMUNELER CİHAZI TARAFINDAN FLOW SİTOMETRE VE ELEKTRONİK SORTİNG YÖNTEMLERİNİ KULLANARAK HÜCRELERİN FİZYOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ANALİZ EDİLİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ 11.06.2018 TARİH VE 1709 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU 24.7.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180151Büyük resim için tıklayınızELEKTRONICA MARKA LABUMAT2/URİSED3 MODEL İDRAR TEST ŞERİDİ ANALİZÜRÜ VE MİSROSKOBİK ÇÖKELTİ ANALİZÖRÜ, TIBBİ LABORATUVARLARDA KULLANILAN ELEKTRONİK TIBBİ BİR CİHAZDIR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYO MEDİKAL BÖLÜMÜ 08.06.2018 TARİH VE 1862 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU23.7.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180152Büyük resim için tıklayınızDİASORİN MARKA ETI-MAX 3000 MODEL TEK BAŞINA KULLANILABİLEN, OPTİK IŞINLI VE ELEKTRONİK TIBBİ BİR YELİSA MİKRO-PLAK ANALİZÖR CİHAZIGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYO MEDİKAL BÖLÜMÜ 08.06.2018 TARİH VE 1862 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU 23.7.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180153Büyük resim için tıklayınızEU NEO IRIS (0064598) MODEL,IMMUCOR MARKA TEK BAŞINA KULLANILABİLEN, OPTİK IŞINLI VE ELEKTRONİK KAN BANKALARINDA VE TIBBİ LABORATUVARLARDA KULLANILAN IMMINOHEMATOLOJİ ANALİZÖRÜ TIBBİ BİR CİHAZGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYO MEDİKAL BÖLÜMÜ 08.06.2018 TARİH VE 1862 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU23.7.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180154Büyük resim için tıklayınızALIFAX MARKA,TEST-1 MODEL ESR (ERİTROSİT SEDİMANTASYON ORANI) ÖLÇÜM ANALİZÖRÜ,TEK BAŞINA KULLANILAN,OPTİK IŞINLI VE ELEKTRONİK BİR TIBBİ CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYO MEDİKAL BÖLÜMÜ 08.06.2018 TARİH VE 1862 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU 23.7.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180155Büyük resim için tıklayınızBD MARKA ACCURİ C6 PLUS MODEL HÜCRE ANALİZ CİHAZI, KAN,KEMİK İLİGİLİ VEYA VÜCUT SIVILARINDAN ALINAN NUMUNELER FLOW SİTOMETRE YÖNTEMİ KULLANILARAK HÜCRELERİN FİZYOLOJİİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ANALİZ EDİTÖRGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYO MEDİKAL BÖLÜMÜ 11.06.2018 TARİH VE 1709 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU 23.7.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180156Büyük resim için tıklayınızBD MARKA FACS CELESTA MODEL HÜCRE ANALİZ CİHAZI.KAN,KEMİK İLİĞİ VEYA VÜCUT SIVILARINDAN ALINAN NUMUNELER UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLANDIKTAN SONRA CİHAZ TARAFINDAN FLOW SİTOMETRE YÖNTEMİ İLE HÜCRELERİN FİZYOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ANALİZ EDİLİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.27 TARİFE POZİYSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ 11.06.2018 TARİH VE 1709 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU 23.7.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180157Büyük resim için tıklayınızBD MARKA LSRFORTESTA MODEL ARAŞTIRMA AMAÇLI KULLANILAN HÜCRE ANALİZ CİHAZI.CİHAZ LABORATUVARDA KULLANILAN KAN,KEMİK İLİĞİ VEYA VÜCUT SIVILARINDAN ALINAN NUMUNELER UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLANDIKTAN SONRA FLOW SİTOMETRE YÖNTEMİ İLE HÜCRELERİN FİZYOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİ ANALİZ EDİLİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.27 TARİFE POZİYSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ 11.06.2018 TARİH VE 1709 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU 23.7.2018 00:00:00
9018.90.84.00.19TR340000180118Büyük resim için tıklayınızVECTRA MARKA MEDİKAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ,CİHAZ İSTENİLEN BÖLGENİN İKİ BOYUTLU RESİMLERİNİ ÇEKTİKTEN SONRA GÖRÜNTÜ ÜZERİNDE SİMİLASYON YAPILMAKTADIR. CİHAZ HASTAYA GÖRE AYARLANABİLİR.VECTRA XT SİSTEM 220 V GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI .12.7.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180128Büyük resim için tıklayınızKANLA İLGİLİ HASTALIKLARIN TEŞHİS EDİLMESİ AMACIYLA HEMOTOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA KULLANILAN XN-20 MODEL SYSMEX MARKA IN VITRO TANI CİHAZI GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLĞİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ 05.06.2018 TARİH VE 639 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU,BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 16.01.2018 TARİH VE 21872534 SAYILI YAZILARI 12.7.2018 00:00:00
9027.90.50.00.00TR340000180111Büyük resim için tıklayınızSIEMENS MARKA EPOC BGEM TEST CARDS/CHL 50T MODEL, TEK KULLANIMLIK YALNIZ BAŞINA HERHANGİ BİR VERİ BİLGİSİ SUNAMAYAN, KİMYASAL ANALİZ YAPAN KAN GAZI VE ELEKTROLİT CİHAZININ AKSAMI OLAN TEST KASETİ GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI .İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANSEİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ 12.06.2018 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPAORU12.7.2018 00:00:00
9018.90.84.00.19TR340000180088Büyük resim için tıklayınızMS9557 MODEL HUMAPEN ERGO II MARKA İNSULİN UYGULAMA KALEMİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,5.6.2018 00:00:00
9027.50.00.00.00TR060000180019Büyük resim için tıklayınızTC688 IR TERMAL KAMERA GÖRÜNTÜLEME ÇEKİRDEĞİ.BAĞIMSIZ YÜZEYLERİN VE NESNELERİN SICAKLIKLARINI FARKLI RENKLERDE BELİRTEN GÖRÜNTÜLERE DÖNÜŞTÜREN VE SÖZ KONUSU ÖLÇÜMÜ OPTİK IŞIN (IR İLE YAPAN) VASITASIYLA YAPAN TERMAL KAMERAYA AİT MODÜL.GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1,2(A) VE 6 GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 9027 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.2012/6 SAYILI GGM GENELGENİN 4.MADDESİNDE BELİRTİLEN HUSUSLAR.10.10.2017/28657195 SAYILI ODTÜ RAPORU.29.5.2018 00:00:00
9022.90.80.00.11TR060000180017Büyük resim için tıklayınızTH9428HP2H655VR13 MODEL X-IŞIN GÖRÜNTÜ YOĞUNLAŞTIRICISI; gelişmiş giriş ekranına hastadan geçerek gelen düşük dozdaki X ışınlarını yüksek çözünürlükte yoğunlaştırarak ultra kompakt fosforlu çıkış ekranında hastanın röntgen skopi görüntüsünü daha net bir şekilde elde etmeyi sağlayan görüntü yoğunlaştırıcısıdır. Bu görüntü yoğunlaştırıcısı hastaların sert dokularını hareketli şekilde görüntülemek üzere X-Işınlı görüntüleme cihazlarında kullanılır.Genel Yorum Kuralları madde 1.ve 6.madde, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9022 Tarife Pozisyonu üçüncü bölüm açıklama notları25.5.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR060000180003Büyük resim için tıklayınızSAT 600 tam otomatik biyokimya analizörü. Fotometri sistem prensibi ile çalışan Klinik Kimya ve İmmunoturbidimetrik tahliller için saatte 600 test toplam işleme kapasitesine sahip tam otomatik analizör, İnvitro tanı cihazı.(Optik ışın analiz yöntemiyle tanı koymaya mahsus cihaz.)Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 32004281/13.02.2018 sayı/tarihli yazısı21.3.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180009Büyük resim için tıklayınızKANLA İLGİLİ HASTALIKLARIN TEŞHİS EDİLMESİ AMACIYLA HEMATOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA KULLANILAN ANALİZ YÖNTEMİ OLARAK SPEKTROFOTOMETRİ VE POTANSİYOMETRİ KULLANAN SYSMEX MARKA, XN-450 MODEL ANALİZ CİHAZI.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELER GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜNÜN 02.02.2018/45161 TARİH/SAYILI RAPORU. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2017 TARİHLİ, 21872534 SAYILI YAZILARI.7.3.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180010Büyük resim için tıklayınızKANLA İLGİLİ HASTALIKLARIN TEŞHİS EDİLMESİ AMACIYLA HEMATOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA KULLANILAN ANALİZ YÖNTEMİ OLARAK SPEKTROFOTOMETRİ VE POTANSİYOMETRİ KULLANAN SYSMEX MARKA, XN-350 MODEL ANALİZ CİHAZI.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELER GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜNÜN 02.02.2018/45161 TARİH/SAYILI RAPORU. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2017 TARİHLİ, 21872534 SAYILI YAZILARI.7.3.2018 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000180036Büyük resim için tıklayınızKANLA İLGİLİ HASTALIKLARIN TEŞHİS EDİLMESİ AMACIYLA HEMOTOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA KULLANILAN ANALİZ YÖNTEMİ OLARAK SPEKTROFOTMETRİ VE POTANSİYOMETRİ KULLANILAN ANALİZ CİHAZI. SYMEX MARKA XN550 MODEL GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELER GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ'NÜN 02.02.2017 TARİH VE 45161 SAYILI BİLİR KİŞİ RAPORU.BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 16.01.2017 TARİH VE 21872534 SAYILI YAZILARI.7.3.2018 00:00:00
9032.89.00.00.00TR340000180040Büyük resim için tıklayınızSAMSUNG MARKA KLİMALAR İÇİN ISITMA, SOĞUTMA, FAN AYARI, ZAMANLAYICI ÖZELLİKLERİNE SAHİP SAMSUNG MARKA, MWR-SH10N MODEL KABLOLU KUMANDA.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 90.32 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN 19.01.2018 SAYILI VE 129 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU.7.3.2018 00:00:00
9031.49.90.00.00TR340000170402Büyük resim için tıklayınızİKİ MODÜLDEN MÜTEŞEKKİL, 1. MODÜL KAMERA VE İKİ MODÜLÜ TANIMA VE VERİ AKTARMA İŞLEMLERİNİ YERİNE GETİREN DONANIMDA İBARET OLAN YÜZ TANIMA SİSTEMİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.31 TARİFE POZİSYONU AÇILAMA NOTLARI. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTİRK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 09.11.2017 TARİH VE 2218 SAYILI BİLİR KİŞİ RAPORU20.12.2017 00:00:00
9033.00.90.00.00TR340000170404Büyük resim için tıklayınızTİTANYUM PEDİATRİK KATATER KİLİTLEME ADAPTÖRÜGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 90.33 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 20.12.2017 00:00:00
9027.30.00.00.19TR060000170034Büyük resim için tıklayınızSAT 600 TAM OTOMATİK BİYOKİMYA ANALİZÖRÜ. FOTOMETRİ SİSTEM PRENSİBİ İLE ÇALIŞAN KLİNİK KİMYA VE İMMUNOTURBİDİMETRİK TAHLİLLER İÇİN SAATTE 600 TEST TOPLAM İŞLEM KAPASİTESİNE SAHİP TAM OTOMATİK ANALİZÖRGENEL YORUM KURALLARI (1)VE (6).GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 9027 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI8.11.2017 00:00:00
9003.11.00.00.00TR340000170375Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL OPTİK GÖZLÜK ÇERÇEVESİ (ÖNYÜZÜNE KLİPS İLE TAKILMIŞ GÜNEŞTEN KORUMA AKSESUARI İLE BİRLİKTE)GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), (3b), 90.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN 2016/6 SAYILI GENELGESİ11.10.2017 00:00:00
9003.11.00.00.00TR340000170371Büyük resim için tıklayınızCLİP-ON TİCARİ İSİMLİ, DERECELİ GÖZLÜK ÜZERİNE MIKNATIS VEYA KANCALARLA TUTTURULMUŞ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNDEN OLUŞAN SET EŞYA. SETE ESAS NİTELİĞİ VEREN EŞYA GÖZLÜK ÇERÇEVESİDİR. GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) VE 3 (B) 90.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2016/6 SAYILI GENELGESİ. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 18.09.2017 TARİH VE 27960753 SAYILI YAZISI10.10.2017 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000170359Büyük resim için tıklayınızTEK BAŞINA KULLANILABİLEN, LABORATUVAR ORTAMI İÇİNDE İN-VİTRO TANISAL KULLANIMA MAHSUS LABORATUVAR ANALİZ CİHAZIDIR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜNÜN 14.09.2017/337011 TARİH/SAYILI RAPORU.10.10.2017 00:00:00
9001.90.00.99.00TR350000170040Büyük resim için tıklayınızLAMİNE DİFÜZER FİLM-PRİZMA LEVHA KOD: 40073766 SHEET DOP 236 DLD3 VNB TO 305EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN 12.09.2017/349 TARİH VE SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORUNA VE TARİFE İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1İLA 6 MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 9001 AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN21.9.2017 00:00:00
9021.90.90.00.19TR340000170339Büyük resim için tıklayınızVÜCUDA TAKILDIĞINDA KALP PİLİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLMESİ İÇİN TASARLANMIŞ, VÜCUD TARAFINDAN EMİLEBİLEN, STERİL BİR ANTİBAKTERİYEL ÜRÜNDÜR.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 90.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.07.2017 TARİHLİ 3417BTB0596 SAYILI ANALİZ RAPORU 21.9.2017 00:00:00
9027.50.00.00.00TR340000170338Büyük resim için tıklayınızDRONLARDA KULLANILMAK İÇİN TASARLANMIŞ TERMAL KAMERA.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 31.07.2017 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BİLİRKİŞİ RAPORU. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2012/6 SAYILI GENELGE. 21.9.2017 00:00:00
9033.00.90.00.00TR350000170033Büyük resim için tıklayınızDAMLA AYAR SETİ: ÜZERİNDE ML - SAATİ BELİRTİLEN YAZILAR YOLU İLE; HASTALARA DAMAR YOLU İLE VERİLMESİ GEREKEN SERUM VB. SIVILARIN AKIŞ MİKTARINI AYARLAYABİLEN AYAR SİSTEMİ. SERUM TORBASINA DİREK TAKILABİLİR VEYA SERUM SETİNE UZATMA OLARAK EKLENEBİLİR.TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 9033 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN9.8.2017 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000170305Büyük resim için tıklayınızOPTİK IŞINLI, TEK BAŞINA KULLANILABİLEN, ANALİZ ETTİĞİ VERİLERİ AĞ YOLUYLA DİĞER BİLGİSAYARLARA YÖNLENDİRİLEBİLEN, SPEKTRFOTOMETRİ VE POTANSİYOMETRİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE LABORATUVAR ORTAMI İÇİNDE İN VİTRO TANISAL KULLANIMI İÇİN TEK BAŞINA KULLANILABİLEN TIBBİ BİR CİHAZDIR.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ 29.05.2017 TARİH VE 199535 SAYILI RAPOR.26.7.2017 00:00:00
9018.90.84.00.19TR340000170292Büyük resim için tıklayınızTRBAND İSİMLİ ANJİYO İŞLEMİNDEN SONRA DAMAR ÇIKIŞI ÜZERİNE TATBİK EDİLEN VE DAMARA BASKI YAPMAK SURETİYLE KANAMAYI DURDURMAYA YARDIMCI OLAN CİHAZ GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI . 20.7.2017 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000170274Büyük resim için tıklayınızBECKMAN COULTER AU680: BAZI HASTALIKLARIN TEŞHİSİNDE KULLANILAN SERUM, İDRAR , TAMKAN VE PLAZMA NUMUNELERİNİN ANALİZİNİ SPEKTOFOTOMETRİ VE POTANSİYOMETRİ YÖNTEMLERİYLE GERÇEKLEŞTİREN İNVİTRO TANI CİHAZI. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 19.04.2017 TARİHLİ 149793 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜNÜN BİLİRKİŞİ RAPORU15.6.2017 00:00:00
9018.39.00.00.39TR340000170220Büyük resim için tıklayınızVETERİNERLİKTE KULLANILAN, HAYVANLARIN SUNİ DÖLLENMESİ İŞLEMİ SIRASINDA HAYVAN SPERMALARINI BİR PİSTOL YARDIMIYLA HAYVANLARA ZERK EDİLMESİNDE KULLANILAN PİSTOL KILIFI (KATATER) GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 17.03.2017 TARİHLİ 23471479 SAYILI YAZILARI. 24.5.2017 00:00:00
9031.80.80.90.00TR340000170211Büyük resim için tıklayınızVÜCUT KOMPOZİSYON ANALİZ CİHAZI, CİHAZ AĞIRLIK, YAĞ ORANI, YAĞ MİKTARI, KAS KÜTLESİ GİBİ ÖLÇÜMLER YAPMAKTADIR.BİYOELEKTRİK EMPEDONS YÖNTEMİYLE ÇALIŞMAKTADIR. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 90.31 ve 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:15.24.5.2017 00:00:00
9022.90.80.00.19TR340000170138Büyük resim için tıklayınızDİŞÇİLİKTE AĞIZ İÇİ GÖRÜNTÜ ALMAK İÇİN KULLANILAN; RÖNTGEN CİHAZLARIYLA GÖRÜNTÜ KAYDI YAPILMIŞ FOSFOR PLAKALARIN TARANARAK BİLGİSAYAR EKRANINA AKTARILMASI İŞLEVİNİ GÖREN, LAZER IŞINI İLE ÇALIŞAN CİHAZ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 9022 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.4.5.2017 00:00:00
9018.90.84.00.19TR350000170014Büyük resim için tıklayınızTRİKOMBİN ELEKTROTERAPİ CİHAZI DOKTOR TARAFINDAN HASTANIN RAHATSIZLIĞI TEŞHİS EDİLDİKTEN SONRA CİHAZA YÜKLÜ 600 ADET ÜZERİ TEDAVİ PROGRAMI İÇİNDEN HASTANIN İHTİYACINA GÖRE UYGUN OLAN PROGRAM SEÇİLİR. ELEKTROTLAR VE BENZERİ EKİPMANLAR ARACILIĞI İLE HASTAYA CİHAZ BAĞLANIR VE ELEKTROTERAPİ SEANSINA BAŞLANIR. SİGARA BIRAKMA, ALERJİ TEDAVİLERİ, ŞİŞMANLIK, STRES VE DAHA BİR ÇOK HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİR NEV'İ İĞNESİZ AKAPUNKTUR METODUDUR. CİHAZIN ÇALIŞMA ŞEKLİ: ÖZEL OLARAK MODİFİYE EDİLMİŞ FREKANS JENERATÖRÜNDEN GELEN 3 SİNYAL VASITASIYLA ÇALIŞMAKTADIR. BU JENERATÖRLER BİRBİRİNDEN TAMAMEN BAĞIMSIZ VE ÇIKIŞ FAZLARI BİRBİRLERİYLE TAM UYUMLU OLARAK ÇALIŞIR. CİHAZ FREKANS ARALIĞI 0,1 HZ.DEN 20 MHZ. ARASINDADIR.EŞYANIN https://titubb.titek.gov.tr İNTERNET ADRESİNDE SAĞLIK KAYITLARINDA "TIBBİ CİHAZ" OLARAK KAYDI TESPİT EDİLMİŞ, EGE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞR. ÜYELERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN 07.04.2017/E.29723 TARİH VE KAYIT SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORUNA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) İLA (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 9018 FASIL NOTU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN..19.4.2017 00:00:00
9003.19.00.00.00TR060000170009Büyük resim için tıklayınızCAMIN ETRAFINI ÇEVİREN GÖZLER, KÖPRÜ, PLAKET BURUNLUK YERİ VE SOMUNLARI TAKILI HALDE BULUNAN HAMMADDESİ TEL OLAN GÖZLÜK ÇERÇEVE KASASIGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 9003 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, TARİFE CETVELİNİN YORUMU İLE İLGİLİ KURALLARI 2(A), GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 30.03.2017/23817987 TARİH/SAYILI YAZISI.12.4.2017 00:00:00
9019.20.00.00.25TR340000170108Büyük resim için tıklayınızOKSİJEN KONSANTRATÖRÜNDE KULLANILMAK İÇİN TASARLANMIŞ, İÇİNE SU KONULMAK SURETİYLE KULLANILAN VE VÜCUDA NEFES YOLUYLA GÖNDERİLEN OKSİJENİN NEMLENDİRİLMESİNİ SAĞLAYAN OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ İÇİN SU KABI. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.02.2017 TARİHLİ VE 22443592 SAYILI YAZILARI. 23.3.2017 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000170085Büyük resim için tıklayınızHASTADAN ALINAN KAN NUMUNESİNDEN İÇİNDEKİ MİKROORGANİZMA VE MANTARLARIN TESPİTİNİ GERÇEKLEŞTİREN, SPEKTROFOTOMETRİ YÖNTEMİ İLE ÇALIŞAN ANALİZ CİHAZI. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 05.05.2016 TARİHLİ 165077 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2017 TARİHLİ 21872534 SAYILI YAZILARI. 23.3.2017 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000170091Büyük resim için tıklayınızHASTANIN BURUN, KULAK VS. ENFEKTE BÖLGESİNDEN ALINAN SIVI VEYA KAN İLE HAZIRLANAN KÜLTÜRLERLE MİKROORGANİZMALARIN ANALİZİNİ SPEKTROFOTONETRİ YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİREN ANALİZ CİHAZI. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 05.05.2016 TARİHLİ 165077 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2017 TARİHLİ 21872534 SAYILI YAZILARI. 23.3.2017 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000170092Büyük resim için tıklayınızHASTANIN KULAK, BOĞAZ VB. BÖLGESİNDEN ALINAN ÖRNEKLER İLE OLUŞTURULAN KÜLTÜRDEN ANALİZ YAPAN OPTİK IŞINLI CİHAZ. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 05.05.2016 TARİHLİ 165077 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2017 TARİHLİ 21872534 SAYILI YAZILARI. 23.3.2017 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000170093Büyük resim için tıklayınızKULAK, BURUN, BOĞAZ VB BÖLGESİNDEN ALINAN VÜCUT SIVILARI VEYA KANDAN ALINAN KÜLTÜRLERDEN ENFEKSİYONA NEDEN OLAN MİKROORGANİZMALARIN TANIMLANMASINA YARDIMCI OLAN, BU ANALİZİ SPEKTROFOTOMETRİ YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİREN ANALİZ CİHAZI. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 05.05.2016 TARİHLİ 165077 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2017 TARİHLİ 21872534 SAYILI YAZILARI. 23.3.2017 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000170094Büyük resim için tıklayınızHASTADAN ALINAN BALGAM VEYA İDRAR GİBİ VÜCUT SIVILARI İLE HAZIRLANAN KÜLTÜRLERİN ANALİZİNDE TÜBERKÜLOZ BAKTERİSİNİN SAPTANMASINDA KULLANILAN VE BU ANALİZİ SPEKTROFOTOMETRİ YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİREN ANALİZ CİHAZ. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 05.05.2016 TARİHLİ 165077 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2017 TARİHLİ 21872534 SAYILI YAZILARI. 23.3.2017 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000170095Büyük resim için tıklayınızHASTADAN ALINAN KANIN İÇİNDE BULUNAN MİKROORGANİZMALARIN ANALİZİNİ SPEKTROFOTOMETRİ YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİREN ANALİZ CİHAZ. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 05.05.2016 TARİHLİ 165077 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2017 TARİHLİ 21872534 SAYILI YAZILARI. 23.3.2017 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000170098Büyük resim için tıklayınızHASTADAN ALINAN GAİTA(DIŞKI) ÖRNEĞİ İLE HAZIRLANAN KÜLTÜRLERDEN MİKROBAKTERİ VE MİKROORGANİZMALARIN ANALİZİNİ SPEKTROFOTOMETRİ YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİREN ANALİZ CİHAZI. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 05.05.2016 TARİHLİ 165077 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2017 TARİHLİ 21872534 SAYILI YAZILARI. 23.3.2017 00:00:00
9018.11.00.00.00TR060000170008Büyük resim için tıklayınızLİFEWATCH MCT 3L MODEL EKG CİHAZI. LİFEWATCH MOBİL KARDİYAK TELEMETRİ 3 KANALLI MEDİKAL CİHAZ, SENSÖR, MONİTÖR, ELEKTROTDAN OLUŞMAKTADIR. VÜCUDA YAPIŞTIRILAN ELEKTROTLAR İLE KİŞİNİN EKG BİLGİSİNİ TOPLAYAN VE BU BİLGİLERİ KABLOSUZ OLARAK(GSM ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN) BİR MERKEZE GÖNDERİLMESİNİ SAĞLAYAN CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 9018 AÇIKLAMA NOTLARI, ODTÜ 06.02.2017/87275811-202 TAR/SAY YAZI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU TEKNİK DÜZENLEMELER DAİRE BAŞ.17.03.2017/E.16166 TAR/SAYILI YAZI VE GÜMRÜKLER GENEL MÜD. 20.03.2017/23547302 TAR/SAY YAZILARI22.3.2017 00:00:00
9032.89.00.00.00TR340000170038Büyük resim için tıklayınızÜZERİNE TAKILACAK OLAN CEP TELEFONU YA DA DİJİTAL KAMERAYA BLUETOOTH İLE BAĞLANAN VE ÜZERİNE TAKILAN CİHAZA KONRTOL ETMEYE YARAYAN, TAŞIDIĞI TELEFON YA DA KAMERAYI TİTREŞİMSİZ VE İÇİNDE JIROSKOP SENSÖR YARDIMIYLA DÜZ VE SABİT TUTMAK İÇİN TASARLANMIŞ, İÇİNDE BATARYASI MEVCUT OLAN CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 90.32 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
9001.30.00.00.00TR340000160191Büyük resim için tıklayınızGÖZ KUSURUNU GİDERMEYE MAHSUS OLMAYAN KONTAK LENS. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 21.10.2016 00:00:00
9018.11.00.00.00TR160000160007Büyük resim için tıklayınızKablosuz EKG Modülü, EKG algılayıcı modülünü tutan kemer ve Custo kype (Ekran, speaker, mikrofon, USB 2.0 arayüzü, mikro USB bağlantısı, ON/OFF Butonu, kart girişi için koruyucu, başlatma butonu, SİM kart girişi, mikro SD kart girişi) kayıt cihazından müteşekkil " Telemetrik Holter EKG Cihazı" dır.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ve XVIII. Bölüm ve 9018 Pozisyon Notları ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.09.2016 tarihli, 18921601 sayılı yazıları10.10.2016 00:00:00
9018.50.90.00.00TR340000160175Büyük resim için tıklayınızGÖZÜN AĞ TABAKASINI (RETİNA), GÖZ İÇİ DAMARLARINI, MAKULA YA DA SİNİRİNİ MUAYENESİNDE KULLANILAN(İNDİREKT OFTALMOSKOPİ) OPTİK OFTALMOSKOPİ LENSİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 12.08.2016 TARİHLİ 295385 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELER GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU.3.10.2016 00:00:00
9018.90.50.00.11TR340000160160Büyük resim için tıklayınızHASTALARA SERUM, KAN, İLAÇ VS. VERİLİRKEN BELLİ ZAMAN DİLİMLERİNDE VERİLMESİNİ SAĞLAYAN SET. (İNFUZYON SETİ) GENEL YORUM KURALLARI (1), (6), 90.18 TARİFE POZİSYONU NOTLARI VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.08.2016/18315114 TARİH/SAYILI YAZISI.30.9.2016 00:00:00
9021.39.90.00.13TR340000160150Büyük resim için tıklayınızKALP KAPAKÇIĞININ TAMİRİ İÇİN KULLANILAN MİTRACLİP CİHAZI VE TAŞIMA SİSTEMİ. EŞYA STERİL HALDE SUNULMAKTADIR. PAKETİN İÇİNDE TAŞIMA KATETERİ, YÖNLENDİRİLEBİLİR MANŞON VE MİTRACLİP CİHAZI BULUNMAKTADIR. TAŞIMA SİSTEMİ MİTRACLİP CİHAZININ KALP KAPAĞINA TAKILMASINDA KULLANILIR.GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(c) VE (6) 90.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 05.08.2016 TARİHLİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU.30.9.2016 00:00:00
9027.50.00.00.00TR340000160122Büyük resim için tıklayınızRENKLİ 2,4 İNÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE TFT LCD EKRANLI, 240X320 PİKSEL EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE SAHİP, -40 İLE 330 DERECE ARALIĞINDAKİ SICAKLIĞI SEZEBİLEN, GECE VE GÜNDÜZ ÇALIŞABİLEN TERMAL KAMERA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 13.06.2016 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2012/6 SAYILI GENELGESİ.28.7.2016 00:00:00
9027.50.00.00.00TR340000160123Büyük resim için tıklayınızAKILLI TELEFONLAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ AKILLI TELEFONLARA TAKILABİLEN, -40 İLE 330 DERECE ARALIĞINDAKİ SICAKLIĞI SEZEBİLEN, GÜNDÜZ VE GECE ÇALIŞABİLEN (UV, GÖRÜLEBİLİR IŞINLAR, IR)TERMAL KAMERA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 13.06.2016 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2012/6 SAYILI GENELGESİ.28.7.2016 00:00:00
9027.30.00.00.19TR340000160080Büyük resim için tıklayınızHASTANIN BURUN, KULAK VS. ENFEKTE BÖLGESİNDEN ALINAN SIVILAR VEYA KAN İLE HAZIRLANAN KÜLTÜRLERLE MİKROORGANİZMALARIN ANALİZİNİ YAPAN VE BU ANALİZİ SPEKTROFOTONETRİ YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİREN OPTİK IŞINLI CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 05.05.2016 TARİHLİ 165077 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU.14.6.2016 00:00:00
9027.30.00.00.19TR340000160081Büyük resim için tıklayınızHASTADA ALINAN GAİTA(DIŞKI) ÖRNEĞİ İLE HAZIRLANAN KÜLTÜRLERDEN MİKROBAKTERİ VE MİKROORGANİZMALARIN ANALİZİNİ YAPAN, BU ANALİZİ SPEKTROFOTOMETRİ YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİREN OPTİK IŞINLI CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 05.05.2016 TARİHLİ 165077 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU.14.6.2016 00:00:00
9027.30.00.00.19TR340000160082Büyük resim için tıklayınızHASTANIN KULAK, BOĞAZ VB. BÖLGESİNDEN ALINAN ÖRNEKLER İLE OLUŞTURULAN KÜLTÜRDEN ANALİZ YAPARAK, MİKROORGANİZMA TEŞHİSİNİ YAPAN OPTİK IŞINLI CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 05.05.2016 TARİHLİ 165077 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU.14.6.2016 00:00:00
9027.30.00.00.19TR340000160083Büyük resim için tıklayınızKULAK, BURUN, BOĞAZ VB BÖLGESİNDEN ALINAN VÜCUT SIVILARI VE KANDAN HAZIRLANAN KÜLTÜRLER İLE ENFEKSİYONA NEDEN OLAN MİKROORGANİZMANIN TANIMLANMASINA YARDIMCI OLAN, BU ANALİZİ SPEKTROFOTOMETRİ YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİREN OPTİK IŞINLI BİR CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 05.05.2016 TARİHLİ 165077 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU.14.6.2016 00:00:00
9027.30.00.00.19TR340000160084Büyük resim için tıklayınızHASTADAN ALINAN BALGAM VEYA İDRAR GİBİ VÜCUT SIVILARI İLE HAZIRLANAN KÜLTÜRLERİN ANALİZİNDE TÜBERKÜLOZ BAKTERİSİNİN SAPTANMASINDA KULLANILAN VE BU ANALİZİ SPEKTROFOTOMETRİ YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİREN OPTİK IŞINLI CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 05.05.2016 TARİHLİ 165077 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU.14.6.2016 00:00:00
9027.30.00.00.19TR340000160085Büyük resim için tıklayınızHASTADAN ALINAN KANIN İÇİNDE BULUNAN MİKROORGANİZMALARIN ANALİZİNİ YAPAN VE BU ANALİZİ SPEKTROFOTOMETRİ YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİREN OPTİK IŞINLI CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 05.05.2016 TARİHLİ 165077 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU.14.6.2016 00:00:00
9027.30.00.00.19TR340000160086Büyük resim için tıklayınızHASTADAN ALINAN KANIN ANALİZİNDE, MİKROORGANİZMA VE MANTARLARIN TESPİTİNİ GERÇEKLEŞTİREN VE BU YÖNTEMİ SPEKTROFOTOMETRİ YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİREN OPTİK IŞINLI CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 05.05.2016 TARİHLİ 165077 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU.14.6.2016 00:00:00
9018.50.10.00.00TR340000160042Büyük resim için tıklayınızGÖZ AMELİYATLARINDA MİKROCERRAHİ KESİ OLUŞTURMAK İÇİN KULLANILAN CERRAHİ AMAÇLI 0,9 MM ÇAPLI, STERİL VE TEK KULLANIMLIK BIÇAK.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 15.02.2016 TARİHLİ İÜ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU.6.4.2016 00:00:00
9018.39.00.00.28TR340000160030Büyük resim için tıklayınızJEJUNOSTOMİ KİTİ, UZMAN DOKTORLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN, HASTANIN MİDE YA DA BAĞIRSAĞINA YANİ SİNDİRİM KANALINA YERLEŞTİRİLEREK BESİNİ SIVI FORMDA HASTAYA VERMEYE YARAYAN ALET.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.03.2016 TARİHLİ İ.Ü. HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ, CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU.1.4.2016 00:00:00
9018.39.00.00.28TR340000160031Büyük resim için tıklayınızNAZOGASTRİK TÜP, PLASTİK KATETERİN BURUN DELİĞİNDEN SOKULUP, YUTAK VE ÖZEFAGUSTAN GEÇİRİLEREK MİDE İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLİP, ENTERAL BESLENME VE BERABERİNDE İLAÇ UYGULAMA, MİDE DEKOMPRESYONU İÇİN KULLANILAN KATERTER.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.03.2016 TARİHLİ İ.Ü. HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ, CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU.1.4.2016 00:00:00
9018.90.84.00.19TR340000160029Büyük resim için tıklayınızTEK TARAFLI GEÇİŞE MÜSADE EDEN REZERVUAR VE HORTUMLARDAN OLUŞAN GÖĞÜS DRENAJ ÜNİTESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.03.2016 TARİHLİ İ.Ü. HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ, CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU.1.4.2016 00:00:00
9021.90.90.00.19TR340000150165Büyük resim için tıklayınızTRANSVENÖZ ELEKTROD (LEAD) TİCARİ TANIMLI, KALBİN YETERLİ MİKTARDA ELEKTRİKSEL UYARIYI OLUŞTURMAMASI DURUMUNDA, KALP İLE KALP PİLİ JENERATÖRÜ ARASINDA İLETİMİ SAĞLAYAN YALITILMIŞ TEL.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.21 AB AÇIKLAMA NOTLARI, 09.11.2015 TARİHLİ 349627 SAYILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HAGED BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ CERRAHPAŞA TIP BİYOMEDİKAL BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU.9.12.2015 00:00:00
9018.39.00.00.28TR350000150016Büyük resim için tıklayınızMEDBAR-CARMEN CANÜLTarife Yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ila (6) maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 9018 tarife pozisyonu izahnamesinin açıklama notlarına istinaden8.12.2015 00:00:00
9025.19.20.19.19TR160000150029Büyük resim için tıklayınızArtan sıcaklıkla azalan dirence bağlı olarak çalışan, içinde yer alan elektrik motoru ve akuple fan sayesinde emilen havayı sensörün algılayıcı ucu üzerinden geçirilirek hava sıcaklığının küçük farklılıkları algılayacak hassaslıkta sıcaklık ölçümü yapabilen Kabin Hava Sıcaklığı Sensörüdür. (T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BTB LİSTESİNDEN KALDIRILMIŞTIR)Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, 02/10/2015 tarihli, 4682 sayılı Teknik Rapor doğrultusunda ve Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XVIII. Bölüm, 9025 Pozisyon Notları 12.10.2015 00:00:00
9025.19.20.19.19TR160000150021Büyük resim için tıklayınızGaz Isı Sensörü,PT-200 tipli bu sıcaklık sensöründe direnç değeri üzerinde meydana getirilen analog gerilim sinyalinin analog dijital dönüşüm işlemine tabi tutulması sonrasında elde edilen dijital veri sıcaklık verisinin bir karşılığı olarak değerlendirilmektedir.Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 21/08/2015 tarihli ve 3921 sayılı Teknik Rapordaki tespit doğrultusunda ve Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile 9025 Pozisyon Notları7.9.2015 00:00:00
9025.19.20.19.19TR160000150022Büyük resim için tıklayınızMotor Suyu Sıcaklık Sensörü;PT-200 tipli bu sıcaklık sensöründe direnç değeri üzerinde meydana getirilen analog gerilim sinyalinin analog dijital dönüşüm işlemine tabi tutulması sonrasında elde edilen dijital veri sıcaklık verisinin bir karşılığı olarak değerlendirilmektedir.Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 21/08/2015 tarihli ve 3921 sayılı teknik rapordaki tespit doğrultusunda ve Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile 9025 Pozisyon Notları7.9.2015 00:00:00
9029.10.00.20.00TR160000150023Büyük resim için tıklayınızDevir Sensörü ticari tanımlı eşya, Sürekli bir mıknatıs içeren tüp şeklinde bir mahfazadan ve bir elektrik sargısından meydana gelir. Sinyal dişlisinin dişleri sensör önünden geçtiği zaman boşluğun değişimi sebebiyle mıknatıs tarafından oluşturulan manyetik akımda sapmalar oluşur.Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 21/08/2015 tarihli ve 3921 sayılı Teknik Rapordaki tespit doğrultusunda ve Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile 9029 Pozisyon Notları7.9.2015 00:00:00
9030.39.00.19.00TR160000150025Büyük resim için tıklayınızAkıllı Akü Sensörü ticari tanımlı eşya, Bu sensör akünün farklı kullanım şartları altında davranışlarının tahmin edilmesine yönelik olarak akünün akım, gerilim ve sıcaklık değerlerini yüksek bir doğrulukla ölçer ve kayıt altına alır.Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 21/08/2015 tarihli ve 3921 sayılı Teknik Rapordaki tespit doğrultusunda ve Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile 9030 Pozisyon Notları7.9.2015 00:00:00
9031.49.90.00.00TR160000150024Büyük resim için tıklayınızYağmur ve Karanlık Sensörü ticari tanımlı eşya, Yağmur damlalarını ve aydınlık-karanlık şartlarını optik birer alıcı ve verici vasıtasıyla algılayarak ilgili kontrol birimine bilgi üretir.Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 21/08/2015 tarihli ve 3921 sayılı Teknik Rapordaki tespit doğrultusunda ve Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile 9031 Pozisyon Notları7.9.2015 00:00:00
9025.19.20.19.19TR160000150013Büyük resim için tıklayınızGaz Sıcaklık Mişürü Sensörü; Katalitik konvertör yada partikül filtresi üzerinde bulunarak üzerinde bulunduğu kompenentin sıcaklığını voltaj olarak motor kontrol ünitesine iletir.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XVIII. Bölüm, 9025 ve 9031 Pozisyon Notları29.5.2015 00:00:00
9025.19.20.19.19TR160000150018Büyük resim için tıklayınızEgsoz Gazı Isı Sensörü; Katalitik konvertör yada partikül filtresi üzerinde bulunarak üzerinde bulunduğu kompenentin sıcaklığını voltaj olarak motor kontrol ünitesine ileten sensörlerdir.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XVIII. Bölüm, 9025 ve 9031 Pozisyon Notları29.5.2015 00:00:00
9026.10.29.90.00TR160000150017Büyük resim için tıklayınızYağ Gösterge Sensörü; Karterde bulunan yağın seviyesini algılar ve motor kontrol ünitesine değeri voltaj olarak gönderir.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XVIII. Bölüm, 9026 ve 9031 Pozisyon Notları29.5.2015 00:00:00
9026.20.20.90.00TR160000150010Büyük resim için tıklayınızBasınç Fark Sensörü;Partikül filtresinin öncesindeki ve sonrasındaki egsoz gazı basıncını karşılaştırarak bir voltaj değeri üretir ve bu değeri motor kontrol ünitesine iletir.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XVIII. Bölüm, 9026 ve 9031 Pozisyon Notları29.5.2015 00:00:00
9026.20.20.90.00TR160000150014Büyük resim için tıklayınızLastik Basınç Sensörü; Her tekerlek için jant üzerinde bulunarak telsiz iletişim aracılığıyla lastik basınç ve sıcaklık bilgilerini TPMS ünitesine göderir.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XVIII. Bölüm, 9026 ve 9031 Pozisyon Notları29.5.2015 00:00:00
9026.20.20.90.00TR160000150015Büyük resim için tıklayınızHava Basınç Sensörü; Motorda manifolt üzerindeki hava basıncını algılar ve motor kontrol ünitesine gönderir.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XVIII. Bölüm, 9026 ve 9031 Pozisyon Notları29.5.2015 00:00:00
9027.10.10.00.00TR160000150009Büyük resim için tıklayınızLambda (oksijen) Sensörü;Bu sensör egsoz borusu içerisinde katalitik konvertör öncesinde yada sonrasında egsoz gazındaki oksijen miktarını algılamak için kullanılır.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XVIII. Bölüm, 9027 ve 9031 Pozisyon Notları29.5.2015 00:00:00
9029.10.00.20.00TR160000150007Büyük resim için tıklayınızAırbag Sensörleri; ön çarpma sensörü, yan basınç ve darbe sensörü, B direği yan darbe sensörü olmak üzere üç çeşittir. Darbe durumunda aracın yavaşlama durumunu ölçen hızlanma ölçerler içerir.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XVIII. Bölüm, 9029 ve 9031 Pozisyon Notları29.5.2015 00:00:00
9029.10.00.20.00TR160000150016Büyük resim için tıklayınızABS/ESP Sensörü; Tekerleklerin dönüşünü izler, her tekerleğin çekiş kaybetme, kilitlenme evresine girmeye yaklaştığı bilgisi ayrı ayrı kontrol ünitesine iletilir.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XVIII. Bölüm, 9029 ve 9031 Pozisyon Notları29.5.2015 00:00:00
9032.89.00.00.00TR160000150011Büyük resim için tıklayınızYokuş Kalkış Sensörü; ESP sistemine sahip araçlarda aracın ortasında yer alır ve her üç eksendeki (x,y,z) ivmelenme bilgilerini ağ üzerinden ESP ünitesine gönderir.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XVIII. Bölüm ve 9031 ile 9032 Pozisyon Notları29.5.2015 00:00:00
9019.20.00.00.25TR060000150003Büyük resim için tıklayınızHastaların rahatça solunum yapabilmeleri için kullanılır. Eşya set halinde olup, yüze uyumlu maske, maskenin yüze sabitlenmesi için kayış ve oksijen dolaşımı için hortum içermektedir.Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9019 pozisyonu açıklama notları.1.4.2015 00:00:00
9027.30.00.00.11TR340000150028Büyük resim için tıklayınızFOTOMETRİK (OPTİK) SİSTEM PRENSİBİ İLE ÇALIŞAN FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ YAPAN SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 09.02.2015 TARİHLİ VE 03.03.2015 TARİHLİ İÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORLARI.16.3.2015 00:00:00
9027.30.00.00.19TR340000150027Büyük resim için tıklayınızFOTOMETRİK(OPTİK) SİSTEM PRENSİBİ İLE ÇALIŞAN ELEKTRONİK, FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ YAPAN İMMUNOTETKİK ANALİZÖRÜ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 09.02.2015 TARİHLİ VE 03.03.2015 TARİHLİ İÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORLARI.16.3.2015 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000150024Büyük resim için tıklayınızIMPEDANS VE OPTİK YÖNTEMİ TEMELİNE DAYALI, ELEKTRONİK, FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ YAPAN TIBBİ CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 09.02.2015 TARİHLİ İÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.16.3.2015 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000150025Büyük resim için tıklayınızLAZER IŞIN DAĞILIMI VE OPTİK YÖNTEMİ TEMELİNE DAYALI ELEKTRONİK, FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ YAPAN TIBBİ CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 09.02.2015 TARİHLİ İÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.16.3.2015 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000150026Büyük resim için tıklayınızLAZER IŞIN DAĞILIMI VE OPTİK YÖNTEMİ TEMELİNE DAYALI ELEKTRONİK, FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ YAPAN TIBBİ CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 09.02.2015 TARİHLİ İÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.16.3.2015 00:00:00
9018.90.84.00.19TR340000150013Büyük resim için tıklayınızMS, DİYABET HASTALIĞI GİBİ HER GÜN İĞNE YAPILMASI GEREKEN HASTALARIN, KENDİ İĞNELERİNİ YAPABİLMESİ İÇİN HASTALARIN KULLANIMINA HAZIR ENJEKTÖRLER İLE DERİ ALTINA İLAÇLARINI ENJEKTE ETMESİNİ SAĞLAYAN, ENJEKSİYON HIZI VE İĞNE SOKMA DERİNLİĞİ AYARLANABİLEN CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.28.1.2015 00:00:00
9018.90.84.00.19TR340000150014Büyük resim için tıklayınızMS, DİYABET HASTALIĞI GİBİ HER GÜN İĞNE YAPILMASI GEREKEN HASTALARIN, KENDİ İĞNELERİNİ YAPABİLMESİ İÇİN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖRLER İLE DERİ ALTINA İLAÇLARINI ENJEKTE ETMESİNİ SAĞLAYAN, ENJEKSİYON HIZI VE İĞNE SOKMA DERİNLİĞİ AYARLANABİLEN, ENJEKSİYON ZAMANI HATIRLATMALI VE ŞARJ GÖSTERGESİ ÖZELLİĞİ OLAN CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.28.1.2015 00:00:00
9018.90.84.00.19TR340000150017Büyük resim için tıklayınızTIPTA FİZİK TEDAVİ, ORTOPEDİ, CERRAHİ NÖROLOJİ, SPOR HEKİMLİĞİ GİBİ BİR ÇOK ALANDA KULLANILAN, YÜKSEK FREKANSLI RADYAL ŞOK DALGA ÜRETİMİ TEMELİNE DAYALI ELEKTRONİK TEDAVİ CİHAZI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 06.11.2014 TARİHLİ VE 03.12.2014 TARİHLİ İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORLARI.28.1.2015 00:00:00
9018.90.84.00.19TR340000150018Büyük resim için tıklayınızAKUSTİK DALGA TEDAVİ YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN TIPTA ÖZELLİKLE VÜCUTTA OLUŞAN SELÜLİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN ELEKTRONİK TEDAVİ CİHAZI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 06.11.2014 TARİHLİ VE 03.12.2014 TARİHLİ İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORLARI.28.1.2015 00:00:00
9018.49.90.00.00TR340000140211Büyük resim için tıklayınız6 ADET LED AYDINLATMA İLE DONATILMIŞ, KABLOSUZ, AĞIZ İÇİ İÇİN TASARLANMIŞ 1 ADET 2.5 INCH LCD KAMERA, BİR PARÇA KAMERA BAĞLANTI KABLOSU, BİR ADET SD KART VE ADAPTÖRÜ BULUNAN, STERİL KAMERA POŞETİ(TEK KULLANIMLIK) BİR ADET GÖRÜNTÜ KABLOSU, M-89A BATARYA VE AKTARICI BİRİM , BİR ADET DC-8.5 V ADAPTÖR, BİR ADET DC-5V ADAPTÖR İLE BERABER BİR KUTU İÇİNE YERLEŞTİRİLMİŞ DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.6.11.2014 00:00:00
9018.90.84.00.19TR340000140213Büyük resim için tıklayınızDOKULARIN YA DA ORGANLARIN CERRAHİ REZEKSİYONU VE ANASTOMUZU İÇİN KULLANILAN, ENDESKOPİK STAPLER KARTUŞLARI BİR MEKANİZMANIN İÇİNE YERLEŞTİRİLEN TITANIUM ZIMBALAR İÇEREN TIBBİ CİHAZ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.6.11.2014 00:00:00
9018.32.10.00.11TR340000140201Büyük resim için tıklayınızVİDALAMA SİSTEMİ İLE KAN ALMA KARTUŞUNA GİREN ÇİFT TARAFLI ÇELİK İĞNE.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.25.9.2014 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000140187Büyük resim için tıklayınızKİMYASAL ANALİZLER YAPARAK KANDAKİ BAZI PARAMETRELERİN TESPİTİNDE KULLANILAN, DOKUNMATİK MÖNİTÖR, OPTİK OKUYUCU, OTOMATİK ŞIRINGA VE GAZ KARTUŞUNDAN OLUŞAN KAN GAZI ANALİZ CİHAZI OLARAK ADLANDIRILAN, ELEKTRONİK BİR CİHAZDIR.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 02.09.2014 TARİHLİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.25.9.2014 00:00:00
9027.80.17.00.00TR340000140177Büyük resim için tıklayınızELEKTRONİK KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.27.8.2014 00:00:00
9018.39.00.00.39TR340000140093Büyük resim için tıklayınızMEDİKAL BİR İŞLEM SIRASINDA BALON KATERİNİNİ MANUEL OLARAK ŞİŞİRMEK BASINCINI REGÜLE ETMEK VE BALONU SÖNDÜRMEK İÇİN TASARLANMIŞ, TİPİK OLARAK ANJİYOGRAFİ , ANJİYOPLASTİ, SİNUPLASTİ VEYA KİFOPLASTİ İŞLEMLERİ SIRASINDA KULLANILAN TEK KULLANIMLIK STERİL BALON ŞİŞİRME CİHAZI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 17.04.2014 TARİHLİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİOMEDİKAL VE KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.9.5.2014 00:00:00
9032.89.00.00.00TR340000140051Büyük resim için tıklayınızPROGRAMLANABİLİR VE DEĞİŞTİRİLEBİLİR BİR HAFIZAYA SAHİP 4 ADET BASINÇ ÖLÇER, 11 ADET SICAKLIK SENSÖRÜ VE MUHTELİF SAYIDA APARATINDA BULUNDUĞU SU SOĞUTMA GRUPLARINDA (CHİLLER)KULLANILAN KONTROL SİSTEMİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.32 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.06.2013 TARİHLİ İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU28.2.2014 00:00:00
9003.19.00.00.00TR340000140014Büyük resim için tıklayınızGEÇİCİ PLASTİK CAM TAKILMIŞ CAMIN ÜZERİNDE MARKASI VE EŞYANIN ALİMÜNYUM MAGNEZYUM ALAŞIMLI OLDUĞUNUN BELİRTİLDİĞİ GÖZLÜK ÇERÇEVESİGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI9.1.2014 00:00:00