Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 17NAKİL VASITALARI
FASIL : 87 Motorlu Kara Taşıtları, Traktörler, Bisikletler, Motosikletler Ve Diğer Kara Taşıtları; Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı

FasılNoFasıl Açıklaması
87.01Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç):
8701.10.00.00.00- Tek akslı traktörler
8701.20- Yarı römorkler için çekiciler:
8701.20.10.00.00- - Yeni olanlar
8701.20.90.00.00- - Kullanılmış olanlar
8701.30.00.00.00- Paletli traktörler
- Diğerleri:
8701.91- - Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler
8701.91.10.00.00- - - Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler
8701.91.90.00.00- - - Diğerleri
8701.92- - Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler
8701.92.10.00.00- - - Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler
8701.92.90.00.00- - - Diğerleri
8701.93- - Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler
8701.93.10.00.00- - - Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler
8701.93.90.00.00- - - Diğerleri
8701.94- - Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 130 kW.ı geçmeyenler
8701.94.10.00.00- - - Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler
8701.94.90.00.00- - - Diğerleri
8701.95- - Motor gücü 130 kW.ı geçenler
8701.95.10.00.00- - - Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler
8701.95.90.00.00- - - Diğerleri
87.0210 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar:
8702.10- Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel):
- - Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçenler:
- - - Yeni olanlar:
8702.10.11.11.00- - - - Otobüs
8702.10.11.12.00- - - - Midibüs
8702.10.11.13.00- - - - Minibüs
- - - Kullanılmış olanlar:
8702.10.19.11.00- - - - Otobüs
8702.10.19.12.00- - - - Midibüs
8702.10.19.13.00- - - - Minibüs
- - Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyenler:
- - - Yeni olanlar:
8702.10.91.11.00- - - - Otobüs
8702.10.91.12.00- - - - Midibüs
8702.10.91.13.00- - - - Minibüs
- - - Kullanılmış olanlar:
8702.10.99.11.00- - - - Otobüs
8702.10.99.12.00- - - - Midibüs
8702.10.99.13.00- - - - Minibüs
8702.20- Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar
8702.20.10.00.00- - Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçenler
8702.20.90.00.00- - Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyenler
8702.30- Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar
8702.30.10.00.00- - Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçenler
8702.30.90.00.00- - Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyenler
8702.40.00.00.00- Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar
8702.90- Diğerleri:
- - Kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar:
- - - Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçenler:
- - - - Yeni olanlar:
8702.90.11.11.00- - - - - Otobüs
8702.90.11.12.00- - - - - Midibüs
8702.90.11.13.00- - - - - Minibüs
- - - - Kullanılmış olanlar:
8702.90.19.11.00- - - - - Otobüs
8702.90.19.12.00- - - - - Midibüs
8702.90.19.13.00- - - - - Minibüs
- - - Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyenler:
- - - - Yeni olanlar:
8702.90.31.11.00- - - - - Otobüs
8702.90.31.12.00- - - - - Midibüs
8702.90.31.13.00- - - - - Minibüs
- - - - Kullanılmış olanlar:
8702.90.39.11.00- - - - - Otobüs
8702.90.39.12.00- - - - - Midibüs
8702.90.39.13.00- - - - - Minibüs
8702.90.90.00.00- - Diğer motorlarla mücehhez olanlar
87.03Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil):
- Özellikle kar üzerinde hareket etmek için imal edilmiş taşıtlar; golf sahalarında insan taşımada kullanılan özel taşıtlar ve benzeri taşıtlar:
8703.10.11.00.00- - Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar
8703.10.18.00.00- - Diğerleri
- Diğer taşıtlar (Sadece kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar):
8703.21- - Silindir hacmi 1000 cm3'ü geçmeyenler:
- - - Yeni olanlar:
8703.21.10.10.00- - - - Binek otomobilleri
- - - - Diğerleri :
8703.21.10.90.11- - - - - Ambulanslar
8703.21.10.90.19- - - - - Diğerleri
- - - Kullanılmış olanlar:
8703.21.90.10.00- - - - Binek otomobilleri
- - - - Diğerleri :
8703.21.90.90.11- - - - - Ambulanslar
8703.21.90.90.19- - - - - Diğerleri
8703.22- - Silindir hacmi 1000 cm3'ü geçen fakat 1500 cm3.ü geçmeyenler:
- - - Yeni olanlar:
8703.22.10.10.00- - - - Binek otomobilleri
- - - - Diğerleri :
8703.22.10.90.11- - - - - Ambulanslar
8703.22.10.90.12- - - - - Motorlu karavanlar
8703.22.10.90.19- - - - - Diğerleri
- - - Kullanılmış olanlar:
8703.22.90.10.00- - - - Binek otomobilleri
- - - - Diğerleri :
8703.22.90.90.11- - - - - Ambulanslar
8703.22.90.90.12- - - - - Motorlu karavanlar
8703.22.90.90.19- - - - - Diğerleri
8703.23- - Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçen fakat 3000 cm3.ü geçmeyenler:
- - - Yeni olanlar:
8703.23.11.00.00- - - - Motorlu karavanlar
- - - - Diğerleri :
- - - - - Binek otomobilleri:
8703.23.19.11.00- - - - - - Silindir hacmi 1500 cm3' ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler
8703.23.19.12.00- - - - - - Silindir hacmi 1600 cm3' ü geçen fakat 2000 cm3' ü geçmeyenler
8703.23.19.13.00- - - - - - Silindir hacmi 2000 cm3' ü geçenler
- - - - - Diğerleri :
8703.23.19.90.11- - - - - - Ambulanslar
8703.23.19.90.19- - - - - - Diğerleri
- - - Kullanılmış olanlar:
- - - - Binek otomobilleri :
8703.23.90.11.00- - - - - Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler
8703.23.90.12.00- - - - - Silindir hacmi 1600 cm3. ü geçen fakat 2000 cm3. ü geçmeyenler
8703.23.90.13.00- - - - - Silindir hacmi 2000 cm3. ü geçenler
- - - - Diğerleri :
8703.23.90.90.11- - - - - Ambulanslar
8703.23.90.90.19- - - - - Diğerleri
8703.24- - Silindir hacmi 3000 cm3.ü geçenler:
- - - Yeni olanlar:
8703.24.10.10.00- - - - Binek otomobilleri
- - - - Diğerleri :
8703.24.10.90.11- - - - - Ambulanslar
8703.24.10.90.19- - - - - Diğerleri
- - - Kullanılmış olanlar:
8703.24.90.10.00- - - - Binek otomobilleri
- - - - Diğerleri :
8703.24.90.90.11- - - - - Ambulanslar
8703.24.90.90.19- - - - - Diğerleri
- Diğer taşıtlar (Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar) (dizel veya yarı dizel):
8703.31- - Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyenler:
- - - Yeni olanlar:
8703.31.10.10.00- - - - Binek otomobilleri
- - - - Diğerleri :
8703.31.10.90.11- - - - - Ambulanslar
8703.31.10.90.19- - - - - Diğerleri
- - - Kullanılmış olanlar:
8703.31.90.10.00- - - - Binek otomobilleri
- - - - Diğerleri :
8703.31.90.90.11- - - - - Ambulanslar
8703.31.90.90.19- - - - - Diğerleri
8703.32- - Silindir hacmi 1500 cm3'ü geçen fakat 2500 cm3'ü geçmeyenler:
- - - Yeni olanlar:
8703.32.11.00.00- - - - Motorlu karavanlar
- - - - Diğerleri:
- - - - - Binek otomobilleri :
8703.32.19.11.00- - - - - - Silindir hacmi 1500 cm3' ü geçen fakat 1600 cm3' ü geçmeyenler
8703.32.19.12.00- - - - - - Silindir hacmi 1600 cm3' ü geçen fakat 2000 cm3' ü geçmeyenler
8703.32.19.13.00- - - - - - Silindir hacmi 2000 cm3' ü geçenler
- - - - - Diğerleri :
8703.32.19.90.11- - - - - - Ambulanslar
8703.32.19.90.19- - - - - - Diğerleri
- - - Kullanılmış olanlar:
- - - - Binek otomobilleri :
8703.32.90.11.00- - - - - Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler
8703.32.90.12.00- - - - - Silindir hacmi 1600 cm3' ü geçen fakat 2000 cm3' ü geçmeyenler
8703.32.90.13.00- - - - - Silindir hacmi 2000 cm3' ü geçenler
- - - - Diğerleri :
8703.32.90.90.11- - - - - Ambulanslar
8703.32.90.90.19- - - - - Diğerleri
8703.33- - Silindir hacmi 2500 cm3'ü geçenler:
- - - Yeni olanlar:
8703.33.11.00.00- - - - Motorlu karavanlar
- - - - Diğerleri:
- - - - - Binek otomobilleri :
8703.33.19.10.11- - - - - - Silindir hacmi 2500 cm3' ü geçen fakat 3000 cm3' ü geçmeyenler
8703.33.19.10.12- - - - - - Silindir hacmi 3000 cm3' ü geçenler
- - - - - Diğerleri :
8703.33.19.90.11- - - - - - Ambulanslar
8703.33.19.90.19- - - - - - Diğerleri
- - - Kullanılmış olanlar:
- - - - Binek otomobilleri :
8703.33.90.10.11- - - - - Silindir hacmi 2500 cm3' ü geçen fakat 3000 cm3' ü geçmeyenler
8703.33.90.10.12- - - - - Silindir hacmi 3000 cm3' ü geçenler
- - - - Diğerleri :
8703.33.90.90.11- - - - - Ambulanslar
8703.33.90.90.19- - - - - Diğerleri
8703.40- Diğer taşıtlar (Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler hariç)
8703.40.10.00.00- - Yeni olanlar
8703.40.90.00.00- - Kullanılmış olanlar
8703.50.00.00.00- Diğer taşıtlar (Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler hariç)
8703.60- Diğer taşıtlar (Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler)
8703.60.10.00.00- - Yeni olanlar
8703.60.90.00.00- - Kullanılmış olanlar
8703.70.00.00.00- Diğer taşıtlar (Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler)
8703.80- Diğer taşıtlar (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar)
8703.80.10.00.00- - Yeni olanlar
8703.80.90.00.00- - Kullanılmış olanlar
8703.90.00.00.00- Diğerleri
87.04Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar:
8704.10- Karayolu şebekesi dışında kullanılmak üzere yapılmış damperler:
- - Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar
8704.10.10.11.00- - - Silindir hacmi 2500 cm3'ü geçen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3'ü geçen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar
8704.10.10.19.00- - - Diğerleri
8704.10.90.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri, sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel):
8704.21- - Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler:
8704.21.10.00.00- - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
- - - Diğerleri:
- - - - Silindir hacmi 2500 cm3'ü geçenler:
8704.21.31.00.00- - - - - Yeni olanlar
8704.21.39.00.00- - - - - Kullanılmış olanlar
- - - - Silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler:
8704.21.91.00.00- - - - - Yeni olanlar
8704.21.99.00.00- - - - - Kullanılmış olanlar
8704.22- - Brüt ağırlıklığı 5 tonu geçen fakat 20 tonu geçmeyenler:
8704.22.10.00.00- - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
- - - Diğerleri:
8704.22.91.00.00- - - - Yeni olanlar
8704.22.99.00.00- - - - Kullanılmış olanlar
8704.23- - Brüt ağırlığı 20 tonu geçenler:
8704.23.10.00.00- - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
- - - Diğerleri:
8704.23.91.00.00- - - - Yeni olanlar
8704.23.99.00.00- - - - Kullanılmış olanlar
- Diğerleri, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar:
8704.31- - Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler:
8704.31.10.00.00- - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
- - - Diğerleri:
- - - - Silindir hacmi 2800 cm3'ü geçenler:
8704.31.31.00.00- - - - - Yeni olanlar
8704.31.39.00.00- - - - - Kullanılmış olanlar
- - - - Silindir hacmi 2800 cm3'ü geçmeyenler:
8704.31.91.00.00- - - - - Yeni olanlar
8704.31.99.00.00- - - - - Kullanılmış olanlar
8704.32- - Brüt ağırlığı 5 tonu geçenler:
8704.32.10.00.00- - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
- - - Diğerleri:
8704.32.91.00.00- - - -Yeni olanlar
8704.32.99.00.00- - - - Kullanılmış olanlar
8704.90.00.00.00- Diğerleri
87.05Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri):
- Vinçli taşıtlar
8705.10.00.00.11- - Kaldırma kapasitesi 75 tonu geçmeyenler
8705.10.00.00.19- - Diğerleri
8705.20.00.00.00- Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler
8705.30.00.00.00- İtfaiye taşıtları
8705.40.00.00.00- Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar
8705.90- Diğerleri:
8705.90.30.00.00- - Beton pompalama taşıtları
- - Diğerleri:
- - - Arazözler ve kar küremeye mahsus taşıtlar
8705.90.80.10.11- - - - Arazözler
8705.90.80.10.12- - - - Kar küremeye mahsus taşıtlar
- - - Diğerleri
8705.90.80.90.11- - - - Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar
8705.90.80.90.18- - - - Diğerleri
8706.0087.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler:
- 87.01 Pozisyonunda yer alan traktörlerin şasileri; 87.02,87.03 ve 87.04 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların silindir hacmi 2500 cm3.ü geçen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu şasileri:
- - 87.02 ve 87.04 Pozisyonlarında yer alan taşıtların motorlu şasileri
8706.00.11.00.11- - - 87.02 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri
8706.00.11.00.12- - - 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri
- - Diğerleri
8706.00.19.00.11- - - 8701.20 Alt pozisyonundaki çekicilerin motorlu şasileri
8706.00.19.00.12- - - 87.01 Pozisyonunda yer alan diğer traktörlerin motorlu şasileri
8706.00.19.00.13- - - 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri
- Diğerleri:
8706.00.91.00.00- - 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri
- - Diğerleri
8706.00.99.00.11- - - 87.02 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri
8706.00.99.00.12- - - 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri
8706.00.99.00.13- - - 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri
87.0787.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların karoserileri (şoför mahalleri dahil):
8707.10- 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların karoserileri:
8707.10.10.00.00- - Montaj sanayiine ait olanlar
8707.10.90.00.00- - Diğerleri
8707.90- Diğerleri:
8707.90.10.00.00- - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
8707.90.90.00.00- - Diğerleri
87.0887.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı:
8708.10- Tamponlar ve bunların aksam ve parçaları:
8708.10.10.00.00- - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3'ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
- - Diğerleri:
8708.10.90.10.00- - - Traktörlere ait olanlar
8708.10.90.90.00- - - Diğerleri
- Karoserilerin diğer aksam, parça ve aksesuarı (sürücü mahalleri dahil):
8708.21- - Emniyet kemerleri:
8708.21.10.00.00- - - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87. 03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3'ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
8708.21.90.00.00- - - Diğerleri
8708.29- - Diğerleri:
- - - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.01.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar:
8708.29.10.10.00- - - - 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar
- - - - Diğerleri
8708.29.10.90.11- - - - - 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı
8708.29.10.90.12- - - - - 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı
8708.29.10.90.13- - - - - 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı
8708.29.10.90.19- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
8708.29.90.10.00- - - - Traktörlere ait olanlar
- - - - Diğerleri
8708.29.90.90.11- - - - - 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı
8708.29.90.90.12- - - - - 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı
8708.29.90.90.13- - - - - 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı
8708.29.90.90.19- - - - - Diğerleri
8708.30- Frenler ve servo - frenler ve bunların aksam ve parçaları:
8708.30.10.00.00- - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
- - Diğerleri:
8708.30.91.00.00- - - Diskli frenlere ait olanlar
8708.30.99.00.00- - - Diğerleri
8708.40- Vites kutuları ve bunların aksam ve parçaları:
8708.40.20.00.00- - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
- - Diğerleri:
8708.40.50.00.00- - - Vites kutuları
- - - Aksam ve parçalar:
8708.40.91.00.00- - - - Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar
8708.40.99.00.00- - - - Diğerleri
8708.50- Diferansiyelli hareket ettirici akslar (diğer transmisyon unsurları ile birlikte olsun olmasın) ve taşıyıcı akslar; bunların aksam ve parçaları:
- - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
8708.50.20.00.11- - - Taşıyıcı akslar
8708.50.20.00.12- - - Dingil
8708.50.20.00.13- - - Dingil başı
8708.50.20.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Diferansiyelli hareket ettirici akslar (diğer transmisyon unsurları ile birlikte olsun olmasın) ve taşıyıcı akslar
8708.50.35.00.11- - - - Taşıyıcı akslar
8708.50.35.00.12- - - - Dingil
8708.50.35.00.13- - - - Dingil başı
8708.50.35.00.19- - - - Diğerleri
- - - Aksam ve parçalar:
8708.50.55.00.00- - - - Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar
- - - - Diğerleri:
8708.50.91.00.00- - - - - Taşıyıcı akslar için olanlar
8708.50.99.00.00- - - - - Diğerleri
8708.70- Tekerlekler ve bunların aksam, parça ve aksesuarı:
8708.70.10.00.00- - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
- - Diğerleri:
- - - Aluminyumdan tekerlekler; bunların aksam, parça ve aksesuarı
8708.70.50.00.12- - - - Tekerlekler
8708.70.50.00.13- - - - Jantlar
8708.70.50.00.18- - - - Diğerleri
8708.70.91.00.00- - - Demir veya çelikten yıldız şeklinde tek bir parça halinde dökülmüş tekerlek poyraları
- - - Diğerleri
8708.70.99.00.12- - - - Tekerlekler
8708.70.99.00.13- - - - Jantlar
8708.70.99.00.18- - - - Diğerleri
8708.80- Suspansiyon sistemleri ve bunların aksam ve parçaları (amortisörler dahil):
8708.80.20.00.00- - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
- - Diğerleri:
8708.80.35.00.00- - - Süspansiyon amartisörleri
8708.80.55.00.00- - - Çapraz stabilizatörler (tesbit çubukları); diğer burulma (torsiyon) çubukları
- - - Diğerleri:
8708.80.91.00.00- - - - Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar
8708.80.99.00.00- - - - Diğerleri
- Diğer aksam, parça ve aksesuar:
8708.91- - Radyatörler ve bunların aksam ve parçaları:
8708.91.20.00.00- - - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
- - - Diğerleri:
8708.91.35.00.00- - - - Radyatörler
- - - - Aksam ve parçalar:
8708.91.91.00.00- - - - - Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar
8708.91.99.00.00- - - - - Diğerleri
8708.92- - Eksoz susturucuları ve eksoz boruları; bunların aksam ve parçaları:
8708.92.20.00.00- - - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
- - - Diğerleri:
8708.92.35.00.00- - - - Eksoz susturucuları ve eksoz boruları
- - - - Aksam ve parçalar:
8708.92.91.00.00- - - - - Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar
8708.92.99.00.00- - - - - Diğerleri
8708.93- - Debriyajlar ve bunların aksam ve parçaları:
8708.93.10.00.00- - - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
- - - Diğerleri
8708.93.90.00.11- - - - Debriyajlar
8708.93.90.00.12- - - - Aksam ve parçalar
8708.94- - Direksiyon simitleri, direksiyon kolonları ve direksiyon kutuları; bunların aksam ve parçaları:
- - - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar:
8708.94.20.00.11- - - - Direksiyon simitleri
8708.94.20.00.12- - - - Direksiyon kolonları
8708.94.20.00.13- - - - Mekanik direksiyon kutuları
8708.94.20.00.14- - - - Ağırlığı 30 kg.a kadar olan hidrolik direksiyon kutuları
8708.94.20.00.15- - - - Ağırlığı 30 kg.dan fazla olan hidrolik direksiyon kutuları
- - - Diğerleri:
- - - - Direksiyon simitleri, direksiyon kolonları ve direksiyon kutuları
8708.94.35.00.11- - - - - Direksiyon simitleri
8708.94.35.00.12- - - - - Direksiyon kolonları
8708.94.35.00.13- - - - - Mekanik direksiyon kutuları
8708.94.35.00.14- - - - - Ağırlığı 30 kg.a kadar olan hidrolik direksiyon kutuları
8708.94.35.00.15- - - - - Ağırlığı 30 kg.dan fazla olan hidrolik direksiyon kutuları
- - - - Aksam ve parçalar:
8708.94.91.00.00- - - - - Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar
8708.94.99.00.00- - - - - Diğerleri
8708.95- - Hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag); bunların aksam ve parçaları:
8708.95.10.00.00- - - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar ; 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
- - - Diğerleri:
8708.95.91.00.00- - - - Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar
8708.95.99.00.00- - - - Diğerleri
8708.99- - Diğerleri:
- - - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar:
8708.99.10.11.00- - - - 8701.10 Alt posizyonundaki motokültörlere ait şasi aksamı
8708.99.10.12.00- - - - Diğer şasi aksamı
- - - - Diğerleri:
8708.99.10.19.11- - - - - Motorsuz şasiler
8708.99.10.19.17- - - - - Rot, rotbaşı ve rotiller
8708.99.10.19.19- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar:
- - - - - 87.01 Pozisyonundaki traktörlere ait olanlar:
8708.99.93.11.00- - - - - - Şasi aksamı
- - - - - - Diğerleri:
8708.99.93.19.11- - - - - - - Motorsuz şasiler
8708.99.93.19.17- - - - - - - Rot, rotbaşı ve rotiller
8708.99.93.19.19- - - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
8708.99.93.91.00- - - - - - Şasi aksamı
- - - - - - Diğerleri:
8708.99.93.99.11- - - - - - - Motorsuz şasiler
8708.99.93.99.17- - - - - - - Rot, rotbaşı ve rotiller
8708.99.93.99.19- - - - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
- - - - - 87.01 Pozisyonundaki traktörlere ait olanlar:
8708.99.97.11.00- - - - - - Şasi aksamı
- - - - - - Diğerleri:
8708.99.97.19.11- - - - - - - Motorsuz şasiler
8708.99.97.19.17- - - - - - - Rot, rotbaşı ve rotiller
8708.99.97.19.19- - - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
8708.99.97.91.00- - - - - - Şasi aksamı
- - - - - - Diğerleri:
8708.99.97.99.11- - - - - - - Motorsuz şasiler
8708.99.97.99.17- - - - - - - Rot, rotbaşı ve rotiller
8708.99.97.99.19- - - - - - - Diğerleri
87.09Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları:
- Taşıtlar:
8709.11- - Elektrikli olanlar:
8709.11.10.00.00- - -Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8709.11.90.00.00- - - Diğerleri
8709.19- - Diğerleri:
8709.19.10.00.00- - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8709.19.90.00.00- - - Diğerleri
8709.90.00.00.00- Aksam ve parçalar
8710.00Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları
8710.00.00.00.11- Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları
8710.00.00.00.12- Yürüyüş takımları ve yürüyüş takımlarının aksam ve parçaları
8710.00.00.00.19- Diğer aksam ve parçalar
87.11Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler:
8711.10- Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar
8711.10.00.00.11- - Mopedler
8711.10.00.00.19- - Diğerleri
8711.20- Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 250 cm3. ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar:
8711.20.10.00.00- - Skuterler
- - Diğerleri :
8711.20.92- - - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler
8711.20.92.00.11- - - - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80 cm3. ü geçmeyenler
8711.20.92.00.19- - - - Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler
8711.20.98.00.00- - - Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler
8711.30- Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar:
8711.30.10.00.00- - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 380 cm3.ü geçmeyenler
8711.30.90.00.00- - Silindir hacmi 380 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyenler
8711.40.00.00.00- Silindir hacmi 500 cm3.ü geçen fakat 800 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar
8711.50.00.00.00- Silindir hacmi 800 cm3.ü geçen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar
8711.60- Elektrik motorundan tahrikli olanlar:
8711.60.10.00.00- - Sürekli nominal gücü 250 watt. ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar
- - Diğerleri
8711.60.90.00.11- - - Motor gücü 20 kW' ı geçenler
8711.60.90.00.12- - - Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler
8711.90.00.00.00- Diğerleri
8712.00Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli dağıtım amaçlı bisikletler dahil):
8712.00.30.00.00- Bilyalı rulmanı bulunan bisikletler
- Diğerleri
8712.00.70.00.11- - Bilyalı rulmanı olmayanlar
8712.00.70.00.19- - Diğerleri
87.13Engelliler için taşıyıcılar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın):
8713.10.00.00.00- Hareket ettirici tertibatı olmayanlar
8713.90.00.00.00- Diğerleri
87.1487.11 ila 87.13 Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı:
8714.10- Motorsikletlere ait olanlar (mopedler dahil):
8714.10.10.00.00- - Frenler ve bunların aksam parçaları
8714.10.20.00.00- - Vites kutuları ve bunların aksam parçaları
8714.10.30.00.00- - Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları
8714.10.40.00.00- - Eksoz susturucuları ve eksoz boruları; bunların aksam ve parçaları
8714.10.50.00.00- - Debriyajlar ve bunların aksam parçaları
8714.10.90.00.00- - Diğerleri
8714.20.00.00.00- Engelliler için taşıyıcılara ait olanlar
- Diğerleri:
8714.91- - Çerçeveler ve furşlar (çatallar) ve bunların aksam ve parçaları:
8714.91.10.00.00- - - Çerçeveler
8714.91.30.00.00- - - Furşlar (çatallar)
8714.91.90.00.00- - - Aksam ve parçalar
8714.92- - Jantlar ve tekerleklere mahsus gergi çubukları:
8714.92.10.00.00- - - Jantlar
8714.92.90.00.00- - - Gergi çubukları
8714.93.00.00.00- - Tekerlek poyraları (tekerlek poyrasına dayanan kontrpedallı frenler ve poyra frenleri hariç) ve tekerlekler için zincir dişlileri
8714.94- - Frenler (tekerlek poyrasına dayanan kontrpedallı frenler ve poyra frenleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları:
8714.94.20.00.00- - - Frenler
8714.94.90.00.00- - - Aksam ve parçalar
8714.95.00.00.00- - Seleler
8714.96- - Pedallar ve krank dişlileri ve bunların aksam ve parçaları:
8714.96.10.00.00- - - Pedallar
8714.96.30.00.00- - - Krank dişlileri
8714.96.90.00.00- - - Aksam ve parçalar
8714.99- - Diğerleri:
8714.99.10.00.00- - - Gidonlar
8714.99.30.00.00- - - Bagaj taşıyıcılar
8714.99.50.00.00- - - Vites değiştirme dişlileri (derayyörler)
8714.99.90.00.00- - - Diğerleri; aksam ve parçalar
8715.00Bebek arabaları ve bunların aksam ve parçaları:
8715.00.10.00.00- Bebek arabaları
8715.00.90.00.00- Aksam ve parçalar
87.16Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları:
8716.10- Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar:
8716.10.92.00.00- - Ağırlığı 1600 kg.ı geçmeyenler
8716.10.98.00.00- - Ağırlığı 1600 kg.ı geçenler
8716.20.00.00.00- Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar
- Eşya taşımaya mahsus diğer römork ve yarı römorklar:
8716.31.00.00.00- - Tanker römork ve yarı römorklar
8716.39- - Diğerleri:
8716.39.10.00.00- - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
- - - Diğerleri:
- - - - Yeni olanlar:
8716.39.30.00.00- - - - - Yarı römorklar
8716.39.50.00.00- - - - - Diğerleri
8716.39.80.00.00- - - - Kullanılmış olanlar
8716.40.00.00.00- Diğer römorklar ve yarı römorklar
8716.80- Diğer taşıtlar:
8716.80.00.10.00- - Hayvanla çekilen arabalar
- - Diğerleri
8716.80.00.90.11- - - Hasta nakline ait hareket ettirici tertibatı bulunmayan arabalar
8716.80.00.90.12- - - Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılan tek tekerlekli el arabaları
8716.80.00.90.18- - - Diğerleri
8716.90- Aksam ve parçalar:
8716.90.10.00.00- - Şasiler
8716.90.30.00.00- - Karoseriler
8716.90.50.00.00- - Akslar
- - Diğer aksam ve parçalar
8716.90.90.00.11- - - Bağımsız salınımlı tek taraflı komple suspansiyon grubu
8716.90.90.00.12- - - Frenler ve bunların aksam ve parçaları
8716.90.90.00.19- - - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
8714.99.90.00.00TR340000190243Büyük resim için tıklayınızB'TWIN marka 8040221 model bisiklet sürmeyi öğrenmek için destek sağlayan sadece 16 inç B'TWIN bisikletleri ile uyumlu olan yan destek tekerleğidir.Genel yorum kuralları (1),(6) 87.14 tarife pozisyonu açıklama notları1.11.2019 00:00:00
8708.40.50.00.00TR340000190220Büyük resim için tıklayınızSR1Z-100 model yaya kontrollü traktör için üretilmiş vites kutusu.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 87.08 tarife pozisyonu açıklama notları.25.9.2019 00:00:00
8703.33.19.10.12TR340000190170Büyük resim için tıklayınızPAUS MİNCA PSV model maden ocaklarında servis ve bakım ekiplerinin kullanımı için özel olarak üretilmiş, TD 3,6 L dizel motoru bulunan,dört teker tahrikli, sürücü dahil iki yolcu kapasiteli, ROPS ve FOPS özellikli kabini bulunan araçGenel yorum kuralları (1) ve (6), 87.03 tarife pozisyonu izahname açıklama notları9.8.2019 00:00:00
8708.30.99.00.00TR410000190006Büyük resim için tıklayınızFren bağlantı mili: fren pabuçlarının bağlantısında kullanılan parçadırGenel genel yorum kuralları (1) ve (6), 17. Bölüm notları(aksam parçalar) ve 87. Fasıl notları 8708 Tarife Pozisyonu açıklama notlarına istinaden7.8.2019 00:00:00
8708.30.99.00.00TR410000190008Büyük resim için tıklayınızArka fren kampanası:içten dışa sıkıştırma yöntemini kullanmak suretiyle arka lastiklerin dönüş hızını yavaşlatarak aracın durmasına ve savrulmasına engellemeye yarayan bir fren sistemi parçasıdır.yeni otomobillerde bunun yerine diskli fren kullanılmaktadır.döküm demirden mamuldür.Eşya genel genel yorum kuralları (1) ve (6), XVII. Bölüm Notları, 87. Fasıl notları ve 87.08 Tarife Pozisyonu açıklama notlarına istinaden7.8.2019 00:00:00
8703.80.10.00.00TR340000190097Büyük resim için tıklayınızNİNEBOT GOKART aksesuar kiti. Ana gövde, ön tekerlekler, direksiyon, oturma yeri ve pedallardan oluşmaktadır. Söz konusu kitin arka tekerlekleri ve pille çalışan motoru yoktur. Bu aksesuar kitinin elektrikle çalışır bir gokart haline dönüşebilmesi için mutlaka aynı firma tarafından üretilen NİNEBOT BY SEGWAY, MİNİ PRO veya NİNEBOT S ürünü ile kombine edilmesi gerekmektedir ve ürün tamamlandığında ,saatteki hızı MAX 24 KM/SA ulaşabilen, kullanım yaşı ≥14 OLAN, mekanik ve elektronik frenleme yapabilen gokart aracına dönüşür.Genel yorum kuralları (1, 2(a) ve (6) 87. Fasıl genel açıklamaları. Gümrükler genel müdürlüğünün 03.07.2011/00326 tarih/sayılı tasarruflu yazısı.14.5.2019 00:00:00
8708.80.99.00.00TR160000190021Büyük resim için tıklayınızAracın ön süspansiyonunda bulunan, teker grubunu salıncak kolu, amortisör ve direksiyon bağlantıları ile araç gövdesine bağlayan dökme demirden mamul bir süspansiyon parçasıdır. Bu parça aynı zamanda porya ve rulmanı üzerinde taşıyarak aks miline yataklık yapar.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 87. Fasıl Notları ile XVII. Bölüm, 8708 pozisyon notları. 4.4.2019 00:00:00
8708.80.99.00.00TR160000190018Büyük resim için tıklayınızOtomotiv sektöründe süspansiyon sistemleri elemanı olan amortisörlerin yapısında, amortisörün iç kısmında yağın ilerlemesini sağlayan piston rodunun hareket ettiği yerine göre özel olarak üretilmiş boruTarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84. ve 87. Fasıl Notları ile XVI.ve XVII. Bölüm, 8483 ve 8708 pozisyon notları. 6.3.2019 00:00:00
8708.80.99.00.00TR160000190019Büyük resim için tıklayınızAmortisörün diğer ekipmanlarla bağlantısını sağlamaya yönelik alt ve üst kısımlarında yer alan yerine göre özel olarak üretilmiş burç.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84. ve 87. Fasıl Notları ile XVI. ve XVII. Bölüm, 8483 ve 8708 pozisyon notları. 6.3.2019 00:00:00
8708.80.99.00.00TR160000190020Büyük resim için tıklayınızAmortisörün diğer ekipmanlarla bağlantısını sağlamaya yönelik alt ve üst kısımlarında yer alan yerine göre özel olarak üretilmiş burç Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84. ve 87. Fasıl Notları ile XVI.ve XVII. Bölüm, 8483 ve 8708 pozisyon notları. 6.3.2019 00:00:00
8708.70.50.00.12TR340000190014Büyük resim için tıklayınızQ44014151126E model no'lu hafif alaşımlı alüminyum janttan oluşan ve 205/65/16 ölçülerinde radyal dış lastik ile birleşik tekerlek.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 87.08 tarife izahname notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 02.11.2018/ 3418btb1036 tarih/sayılı analiz raporu ile 12.11.2018/ 18.gör.279 tarih/sayılı raporu. Gümrükler genel müdürlüğünün 11.01.2019 tarih ve 40589222 sayılı yazısı.31.1.2019 00:00:00
8704.22.91.00.00TR330000190001Büyük resim için tıklayınız7+1 M³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACI: ISUZU marka, sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı dizel motora sahiptir. Motor silindir hacmi 5193 cm³, Tam Römork ağırlığı 3500 kg, azami yüklü kütlesi 9800 kg, toplam müsaade edilen azami kütlesi 13200 kğ olan yükleme, hidrolik sıkıştırma özelliği bulunan çöp kamyonu. Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87. Fasıl genel açıklama ve 87.04 izahname notları. 9.1.2019 00:00:00
8708.70.50.00.13TR340000180215Büyük resim için tıklayınızQ44014151126e model no'lu eşya iki kısımdan oluşmaktadır. Eşya bir dış lastik ile alüminyum janttan oluşan, binek otomobiller için tasarlanmış set eşyadır.Genel yorum kuralları (1) , 3(b) ve (6) 87.08 tarife izahname notları.(lastik kısmı 4011.90.00.00.00 gtip'indedir.) 2011/40 sayılı genelge kapsamındadır. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 02.11.2018/ 3418btb1036 tarih/sayılı analiz raporu ile 12.11.2018/ 18.gör.279 tarih/sayılı raporu.24.12.2018 00:00:00
8708.99.10.19.19TR410000180019Büyük resim için tıklayınızRot başı kafası pim şeklinde çelik olarak üretildiği üzerinde as19013 kodu lazerle işlemek suretiyle yazıldığı tespit edilen ve otomotiv montaj sanayide kullanılan yedek parçaGenel yorum kuralları 1,6 ya (2a) istinaden13.12.2018 00:00:00
8703.80.10.00.00TR060000180032Büyük resim için tıklayınız36 VOLT ELEKTRİK MOTORU, MAKSİMUM 19 KM/H SAAT HIZ YAPABİLEN, NET AĞIRLIĞI 25 KG, BRÜT AĞIRLIĞI 42 KG, YÜK KAPASİTESİ MAKSİMUM 85 KG OLAN 1100X540X715 MM EBATLARINDA, ATV OLARAK ADLANDIRILAN DÖRT TEKERLEKLİ ELEKTRİK MOTORLU ARAÇ.GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1 VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8703 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 18.09.2018 TARİH 37276888 SAYILI YAZISI.4.10.2018 00:00:00
8703.80.10.00.00TR060000180033Büyük resim için tıklayınızKXD MARKA , M7E 800W MODEL, 36 VOLT ELEKTRİK MOTORU, MAKSİMUM 19 KM/SAAT HIZ YAPABİLEN, NET AĞIRLIĞI 28 KG, BRÜT AĞIRLIĞI 45 KG, YÜK KAPASİTESİ MAKSİMUM 85 KG OLAN 1.100 MM X 540 MM X 715 MM EBATLARINDA, ÇOCUKLARIN KULLANABİLECEĞİ 4 TEKERLEKLİ ELEKTRİK MOTORLU OYUNCAK ARABA.GENEL YORUM KURALLAI (1) VE (6). GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, 8703 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 18.09.2018 TARİHLİ 37276888 SAYILI DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜ YAZISI4.10.2018 00:00:00
8702.10.11.11.00TR350000180022Büyük resim için tıklayınızZırhlı Personel Taşıyıcı Komple Kapsül, Balistik Korumalı ve otobüs görünümlüdür 4*2, 25+1 oturma kapasiteli 152 kW (207 PS) Turbo İntercooler Dizel Motorludur. Ekipman depolama ve Vandalizm karşıtı karartılmış camlara sahiptir. Balistik Koruma STANAG 4569*EN1063/1522Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 35853336/20.07.2018 sayı tarihli yazıları gereğince26.7.2018 00:00:00
8701.95.90.00.00TR340000180136Büyük resim için tıklayınızSCHOPF MARKA F396C MODEL 2.100 D/DK'DA 300 KW GÜÇ ÜRETEN DİZEL MOTORA SAHİP, İTME VE ÇEKME TERTİBATI BULUNAN, KN ŞAFT YÜKÜNÜ TAŞIYABİLEN,MAKSİMUM 30/32 KM/SA HIZ YAPABİLEN HAVAALANLARINDA UÇAKLARIN MANEVRALARININ GERÇEKLETİRİLMESİNDE KULLANILAN UÇAK İTİCİ/ÇEKİCİSİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI .İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ 14.05.2018 TARİH VE 47435/1409 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU23.7.2018 00:00:00
8708.30.91.00.00TR160000180017Büyük resim için tıklayınızFren Balatası (Disc Pad). Frenlerde kullanılmak üzere pabuç isimli fren balatasıdır.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 87. Fasıl Notları XVII. Bölüm ve 8708 Pozisyon Notları ve 6813 pozisyon notları17.7.2018 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000180090Büyük resim için tıklayınızROTHER MARKA ''RTR105E'' MODEL TEK AKSLI 7 HP MOTOR GÜCE SAHİP DİZEL MOTORA SAHİP 2 İLERİ 1 GERİ ŞANZIMANA HAİZ TOPRAK ZEMİNDE 700 KG'LIK RÖMORK ÇEKME VE İTME KAPASİTESİ SAHİP,ÇAPALAMA EKİPMANLARI GÜÇ TAHRİKLİ TEKERLERİN SÖKÜLMESİ VASITASI İLE ÇALIŞAN,TEKERLER SÖKÜLMEDEN PULLUK, TIRMIK, RÖMORK GİBİ EKİPMANLARIN TAKILDIĞI TEK AKSLI TRAKTÖRGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ 17.05.2018 TARİH VE 104 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.04.2017 TARİH VE 24245842 SAYILI YAZILARI İLE KRİTERLERİ TANIMLANMIŞTIR.8.6.2018 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000180091Büyük resim için tıklayınızROTHER MARKA ''RTR135E'' MODEL TEK AKSLI 10 HP MOTOR GÜCÜNE SAHİP DİZEL MOTORLU 2 İLERİ 1 GERİ ŞANZIMANA HAİZ TOPRAK ZEMİNDE 700 KG'LIK RÖMORK ÇEKME VE İTME KAPASİTESİNE SAHİP, ÇAPALAMA EKİPMANLARI GÜÇ TAHRİKLİ TEKERLERİN SÖKÜLMESİ VASITASI İLE ÇALIŞAN, TEKERLER SÖKÜLMEDEN PULLUK,TIRMIK,RÖMORK GİBİ EKİPMANLARIN TAKILDIĞI TEK AKSLI TRAKTÖRGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ 17.05.2018 TARİH VE 104 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.04.2017 TARİH VE 24245842 SAYILI YAZILARI İLE KRİTERLERİ TANIMLANMIŞTIR.8.6.2018 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000180092Büyük resim için tıklayınızROTHER MARKA''RTR100'' MODEL TEK AKSLI 6.5 HP MOTOR GÜCÜNE SAHİP BENZİNLİ MOTORA SAHİP 2 İLERİ 1 GERİ ŞANZIMANA HAİZ TOPRAK ZEMİNDE 420 KG'LIK RÖMORKU ÇEKME VE İTME KAPASİTESİNE SAHİP, ÇAPALAMA EKİPMANLARI GÜÇ TAHRİKLİ TEKERLERİN SÖKÜLMESİ VASITASI İLE ÇALIŞAN, TEKERLER SÖKÜLMEDEN PULLUK,TIRMIK RÖMORK GİBİ EKİPMANALRIN TAKILDIĞI TEK AKSLI TRAKTÖRGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ 17.05.2018 TARİH VE 104 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU.BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.04.2017 TARİH VE 24245842 SAYILI YAZILARI İLE KRİTERLERİ TANIMLANMIŞTIR. 8.6.2018 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000180093Büyük resim için tıklayınızROTHER MARKA ''RTR075''MODEL TEK AKSLI 5,5 HP MOTOR GÜCÜNE SAHİP BEZİNLE ÇALIŞAN 2 İLERİ 1 GERİ ŞANZIMANA HAİZ TOPRAK ZEMİNDE 300 KG'LIK RÖMORKU ÇEKME VE İTME KAPASİTESİNE SAHİP, ÇAPALAMA EKİPMANALRI GÜÇ TAHRİKLİ TEKERLERİN SÖKÜLMESİ VASITASI İLE ÇALIŞAN, TEKERLER SÖKÜLMEDEN PULLUK, TIRMIK RÖMORK GİBİ EKİPMALARIN TAKILDIĞI TEK ASKLI TRAKTÖRGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ 17.05.2018 TARİH VE 104 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU.BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.04.2017 TARİH VE 24245842 SAYILI YAZILARI İLE KRİTERLERİ TANIMLANMIŞTIR.8.6.2018 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000180094Büyük resim için tıklayınızROTHER MARKA ''RTR075HD'' MODEL TEK AKSLI 5,5 HP MOTOR GÜCÜNE SAHİP BENZİNLE ÇALIŞAN MOTORA SAHİP 2 İLERİ 1 GERİ ŞANZIMANA HAİZ TOPRAK ZEMİNDE 300 KG'LIK RÖMROK ÇEKME VE İTME KAPASİTESİNE SAHİP, ÇAPALAMA EKİPMANLARI GÜÇ TAHRİKLİ TEKERLERİN SÖKÜLMESİ VASITASI İLE ÇALIŞAN, TEKERLER SÖKÜLMEDEN PULLUK, TIRMIK, RÖMORK GİBİ EKİPMANLARI TAKILDIĞI TEK AKSLI TRAKTÖRGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ 17.05.2018 TARİH VE 104 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU.BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.04.2017 TARİH VE 24245842 SAYILI YAZILARI İLE KRİTERLERİ TANIMLANMIŞTIR.8.6.2018 00:00:00
8708.50.99.00.00TR340000180089Büyük resim için tıklayınızRN-8006 MODEL, OTOMOBİL AKS MİLİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,''İSMEN SAYILMIŞ''8.6.2018 00:00:00
8708.93.90.00.12TR160000180009Büyük resim için tıklayınızBaskı komplesi aksam parça olarak taşıtlar için üretilen debriyajda kullanılmaktadır. Valeo marka, 1028726c model numaralı baskı komplesi.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 87. Fasıl Notları XVII. Bölüm ve 8708 Pozisyonu15.3.2018 00:00:00
8708.93.90.00.12TR160000180010Büyük resim için tıklayınızDebriyaj üretiminde aksam-parça olarak kullanılan disk komplesidir. Valeo marka, 1056053c model numaralı disk komplesi.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 87. Fasıl Notları XVII. Bölüm ve 8708 Pozisyonu15.3.2018 00:00:00
8708.50.99.00.00TR160000180004Büyük resim için tıklayınızMotor ile tekerleklerin dinamik bağlantısını sağlayan, diferansiyelden aldığı dönme hareketini tekerleklere ileten, tekerleğin farklı açılardaki durumlarında süspansiyon hareketlerini sağlayan, titreşimleri izole eden "aks mili" ticari tanımlı eşya.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 87. Fasıl Notları XVII. Bölüm ve 8708 Pozisyon Notları, Gümrük Genel Tebliği (tarife-sınıflandırma kararları)26.2.2018 00:00:00
8708.29.90.90.19TR060000180001Büyük resim için tıklayınızPLASTİK RÜZGARLIKGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8708 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 0618BTB0001/23.01.2018 SAYI/TARİHLİ ANALİZ RAPORU1.2.2018 00:00:00
8708.40.50.00.00TR330000180002Büyük resim için tıklayınızYaya kontrollü traktörler için üretilmiştir. Alüminyum gövde içerisinde çelik dişlerden oluşmaktadır. 3 ileri 1 geri vites olmak üzere yağ banyosu içerisinde toplam 8 adet dişli bulunmaktadır.Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87 Fasıl genel açıklama ve izahname notları. İnceleme neticesinde düzenlenen sınıflandırma prosedürü ek dökümanlar içerisindedir.4.1.2018 00:00:00
8711.60.90.00.12TR330000180001Büyük resim için tıklayınızİç ve dış mekânlarda kısa ve uzun mesafelerin bulunduğu her yerde bir kişi tarafından kullanılabilen 3 tekerlekli scooter. ( Jamper XL 271017 c seri nolu eşya) İki elle tutulan direksiyon, aparatlarla hareket ve fren tertibatı bulunmaktadır. Opsiyonlu olarak ayakta ve oturarak kullanılmaya uygundur. Direksiyon altında küçük bir sele mevcut olup 15 kg yük taşıma kapasitesi mevcuttur. Azami hızı 21 km/saat, 500W Hub motor gücü bulunmaktadır. Sele haricinde eşya taşıyabilecek çekme ve itme yapabilen özel bir tesisat ve donanıma sahip değildir.Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87 Fasıl genel açıklama ve izahname notları4.1.2018 00:00:00
8708.99.97.99.19TR340000170380Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL OTOMOBİLLERİN SOĞUTMA SİSTEMİNE MAHSUS GENLEŞME KABIGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), 87.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.15.11.2017 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000170332Büyük resim için tıklayınızTEK AKSLI, 6,5 HP GÜCÜNDE 196 CM3 BENZİNLİ MOTORA SAHİP, 2 İLERİ BİR GERİ ŞANZIMANA HAİZ, TOPRAK ZEMİNDE ÇEKİ DEMİRİ VASITASI İLE 300 KG'LIK BİR RÖMORKU ÇEKME VE İTME KAPASİTESİNE SAHİP, ÇAPALAMA EKİPMANLARI GÜÇ TAHRİKLİ TEKERLERİN SÖKÜLMESİ VASITASI İLE ÇALIŞAN, TEKERLER SÖKÜLMEDEN RÖMORK, PULLUK, KAR KÜREME GİBİ EKİPMANLARIN TAKILABİLDİĞİ TEK AKSLI TRAKTÖR. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GGT SERİ NO:4 İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 17.04.2017 TARİH VE 24245842 SAYILI YAZISI. 21.9.2017 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000170333Büyük resim için tıklayınızTEK AKSLI, 6,5 HP GÜCÜNDE 196 CM3 BENZİNLİ MOTORA SAHİP, 2 İLERİ BİR GERİ ŞANZIMANA HAİZ, TOPRAK ZEMİNDE ÇEKİ DEMİRİ VASITASI İLE 300 KG'LIK BİR RÖMORKU ÇEKME VE İTME KAPASİTESİNE SAHİP, ÇAPALAMA EKİPMANLARI GÜÇ TAHRİKLİ TEKERLERİN SÖKÜLMESİ VASITASI İLE ÇALIŞAN, TEKERLER SÖKÜLMEDEN RÖMORK, PULLUK, KAR KÜREME GİBİ EKİPMANLARIN TAKILABİLDİĞİ TEK AKSLI TRAKTÖR. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GGT SERİ NO:4 İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 17.04.2017 TARİH VE 24245842 SAYILI YAZISI. 21.9.2017 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000170334Büyük resim için tıklayınızTEK AKSLI (DİNGİL) , 10 HP GÜCÜNDE 406 CM3 DİZEL MOTORA SAHİP, 2 İLERİ BİR GERİ ŞANZIMANA HAİZ, TOPRAK ZEMİNDE ÇEKİ DEMİRİ VASITASI İLE 300 KG'LIK BİR RÖMORKU ÇEKME KAPASİTESİNE SAHİP, ÇAPALAMA EKİPMANLARI GÜÇ TAHRİKLİ TEKERLERİN SÖKÜLMESİ SURETİYLE ÇALIŞAN, TEKERLER SÖKÜLMEDEN RÖMORK, PULLUK, KAR KÜREME GİBİ EKİPMANLARIN TAKILABİLDİĞİ TEK AKSLI TRAKTÖR. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GGT SERİ NO:4 İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 17.04.2017 TARİH VE 24245842 SAYILI YAZISI.21.9.2017 00:00:00
8708.99.97.99.19TR340000170353Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL, ARAÇLARDA KULLANILAN BAĞLANTI UÇLARI OLAN YERİNE GÖRE YAPILMIŞ GENLEŞME KAVANOZU SU HORTUMU (217413336R)GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 87.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.21.9.2017 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000170297Büyük resim için tıklayınızTEK AKSLI (DİNGİL), 5,8 BG VE 196 CC BENZİNLİ MOTORA SAHİP, 2 İLERİ- 1 GERİ KADEMELİ ŞANZIMANA HAİZ, TOPRAK ZEMİNDE ÇEKİ DEMİRİ VASITASI İLE 420 KG. BİR KÜTLEYİ ( RÖMORK) ÇEKME KAPASİTESİNE SAHİP, AYNI KÜTLEYİ İTME KUVVETİNE SAHİP, ÇAPALAMA EKİPMANIN GÜÇ TAHRİKLİ TEKERLERİN SÖKÜLMESİ SURETİYLE ÇALIŞAN, TIRMIK, PULLUK, RÖMORK GİBİ EKİPMANLARIN TEKERLEKLER SÖKÜLMEDEN KULLANILABİLDİĞİ TEK AKSLI TRAKTÖR. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.32 ve 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. KN AÇIKLAMA NOTLARININ 87.01 TARİFE POZİSYONU KODU. GGT SERİ NO: 4 ( ULUSAL İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI), 08.05.2017 TARİHLİ YTÜ OTOMOTİV ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞININ BİLİRKİŞİ RAPORU. BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 14.04.2017/24245842 TARİH/SAYILI YAZISI. 21.7.2017 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000170298Büyük resim için tıklayınızTEK AKSLI (DİNGİL), 4,8 BG VE 196 CC BENZİNLİ MOTORA SAHİP, 2 KUYRUK MİLİ VE 2 İLERİ- 1 GERİ KADEMELİ ŞANZIMANA HAİZ, TOPRAK ZEMİNDE ÇEKİ DEMİRİ VASITASI İLE 420 KG. BİR KİTLEYİ(RÖMORK) ÇEKME KAPASİTESİNE SAHİP, AYNI KÜTLEYİ İTME KUVVETİNE SAHİP, ÇAPALAMA EKİPMANIN GÜÇ TAHRİKLİ TEKERLERİN SÖKÜLMESİ SURETİYLE ÇALIŞAN, TIRMIK, PULLUK, RÖMORK GİBİ EKİPMANLARIN TEKERLEKLER SÖKÜLMEDEN KULLANILABİLDİĞİ TEK AKSLI TRAKTÖR.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.32 ve 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. KN AÇIKLAMA NOTLARININ 87.01 TARİFE POZİSYONU KODU. GGT SERİ NO :4 ( ULUSAL İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI), 08.05.2017 TARİHLİ YTÜ OTOMOTİV ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞININ BİLİRKİŞİ RAPORU. BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 14.04.2017/24245842 TARİH/SAYILI YAZISI.21.7.2017 00:00:00
8703.21.10.90.19TR410000170010Büyük resim için tıklayınızSürücü ve arkasında bir yolcunun arka arkaya oturabileceği bir koltuğu olan, arkasında ve önünde römork bağlantı yerleri aracılığı ile kendisine bağlanan araçları itme, çekme ve yük taşıma işlerinde kullanılan, çalışır durumdaki kütlesi 600 kilogramdan fazla olmayan, motor gücü 18,04 kW olan, gidon vasıtasıyla sürülen, ackerman prensibi ile çalışan, tüm tekerleklerinde fren olan, otomatik debriyaj ve geri vitesi olan, gücün shaftlarla tekerleğe iletildiği, engebeli araziler için uygun derin sırt desenine lastikleri olan, zor arazide kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış, orman traktörlerinin daha ileri bir özelliği olan kütükleri çekerek taşıyabilmek için üzerinde bir vinç bulunan ve bu vinç ile bağlanan ekipmanı çekmek için düşük düzeyde yeterli güç verebilen motor olan, kendi kuru ağırlığının iki katını çekme ve itme kapasitesine sahip, diğer makineleri veya araçları çalıştırmak için kullanılan motora güç sağlayan çıkış mili ve römorklar için kavrama tertibatı ile donatılmayan 997,1 cc hacminde, benzinli tarım, orman ve bahçe işlerinde kullanılan traktörGenel Yorum Kuralları 1-6 ve 3 Seri nolu AB notları13.7.2017 00:00:00
8714.99.90.00.00TR340000170255Büyük resim için tıklayınızEŞYA , BİSİKLETE TAKMA APARATI OLAN EŞYA TAŞIMASINDA KULLANILAN İKİ ADET SAPI BULUNAN PLASTİKTEN MAMÜL SEPET. GENEL YORUM KURALLARI (1) 3 (c) ve (6) 87.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 14.6.2017 00:00:00
8708.50.35.00.19TR060000170011Büyük resim için tıklayınızDRIVESHAFT LEFT. Aks mili. Sipariş referans numarası 10101013. Aks mili diferansiyelden aldığı dönme hareketini tekerleklere ileten parçadır. Aks mili, motor ile tekerleklerin dinamik bağlantısını sağlamaktadır. Gücü aktarır ve tekerleğin farklı açılardaki durumlarında süspansiyon hareketlerini sağlar ve titreşimleri izole eder. Her aks milinin iki adet sabit hız mafsalı bulunur.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6).GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8708 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI23.5.2017 00:00:00
8708.50.35.00.19TR060000170012Büyük resim için tıklayınızDRIVESHAFT RIGHT.AKS MİLİ. SİPARİŞ REFERANS NUMARASI 10502001.AKS MİLİ DİFERENASİYELDEN ALDIĞI DÖNME HAREKETİNİ TEKERLEKLERE İLETEN PARÇADIR. AKS MİLİ,MOTOR İLE TEKERLEKLERİN DİNAMİK BAĞLANTISINI SAĞLAMAKTADIR.GÜCÜ AKTARIR VE TEKERLEĞİN FARKLI AÇILARDAKİ DURUMLARINDA SÜSPANSİYON HAREKETLERİNİ SAĞLAR VE TİTREŞİMLERİ İZOLE EDER.HER AKS MİLİNİN İKİ ADET SABİT HIZ MAFSALI BULUNUR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE(6).GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8708 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.23.5.2017 00:00:00
8703.21.10.90.19TR340000170137Büyük resim için tıklayınız3JBLJAP16H000046 ŞASİ NOLU CAN-AM MARKA OUTLANDER MAXPRO T3 MODEL, 976 CC BENZİNLİ MOTORA SAHİP ATV ARACI. (EŞYA ATV'NİN SINIFLANDIRILMASINA DAYANAK OLAN KN AÇIKLAMA NOTLARINDAKİ KRİTERLERİN HEPSİNİ SAĞLAMAKTADIR.) GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8701-8703 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI4.5.2017 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000170126Büyük resim için tıklayınızSR1Z-100 MODEL TEK AKSLI, 4,8 BG GÜCÜ VE 163 CC BENZİNLİ MOTORA SAHİP, 2 İLERİ- 1 GERİ KADEMELİ ŞANSIZMAN HAİZ, TOPRAK ZEMİNDE 738 KĞ'LIK KÜTLESİ ÇEKEBİLEN VE AYNI KÜTLEYE İTME KUVVETİ UYGULAYABİLEN YAYA KONTRÖLLÜ TRAKTÖR.( EŞYAYA ÇAPALAMA EKİPMANI GÜÇ TAHRİKLİ TEKERLERİN SÖKÜLMESİ SURETİYLE DİĞER EKİPMANLAR (PULLUK, RÖMORK, KAR FIRLATMA, KAR KÜREME VS.) EKİPMANLAR TEKERLEKLER SÖKÜLMEDEN KULLANILABİLMEKTEDİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8701 VE 8432 TARİFE POZİSYONLAR KN AÇIKLAMA KODLARININ 8701 NOLU KODU GGT SERİ NO 4 (ULUSAL İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI) YTÜ OTOMOTİV ANABİLİM DALI BALKANLIĞI'NIN 10.04.2017 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.04.2017 TARİHLİ VE 24245842 SAYILI YAZILARI.21.4.2017 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000170127Büyük resim için tıklayınızSR1Z-100B MODEL TEK AKSLI, 4,5 BG GÜCÜ VE 212 CC BENZİNLİ MOTORA SAHİP, 2 İLERİ- 1 GERİ KADEMELİ ŞANSIZMAN HAİZ, TOPRAK ZEMİNDE 720 KĞ'LIK BİR KÜTLEYİ ÇEKEBİLEN VE AYNI KÜTLEYE İTME KUVVETİ UYGULAYABİLEN YAYA KONTRÖLLÜ TRAKTÖR.( EŞYAYA ÇAPALAMA EKİPMANI GÜÇ TAHRİKLİ TEKERLERİN SÖKÜLMESİ SURETİYLE DİĞER EKİPMANLAR (PULLUK, RÖMORK, KAR FIRLATMA, KAR KÜREME VS.) EKİPMANLAR TEKERLEKLER SÖKÜLMEDEN KULLANILABİLMEKTEDİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8701 VE 8432 TARİFE POZİSYONLAR KN AÇIKLAMA KODLARININ 8701 NOLU KODU GGT SERİ NO 4 (ULUSAL İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI) YTÜ OTOMOTİV ANABİLİM DALI BALKANLIĞI'NIN 10.04.2017 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.04.2017 TARİHLİ VE 24245842 SAYILI YAZILARI.21.4.2017 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000170128Büyük resim için tıklayınızSR1Z-75 MODEL TEK AKSLI, 4,5 BG GÜCÜ VE 212 CC BENZİNLİ MOTORA SAHİP, 2 İLERİ- 1 GERİ KADEMELİ ŞANSIZMANA HAİZ, TOPRAK ZEMİNDE 332 KG'LIK BİR KÜTLEYİ ÇEKEBİLEN VE AYNI KÜTLEYE İTME KUVVETİ UYGULAYABİLEN YAYA KONTRÖLLÜ TRAKTÖR.( EŞYAYA ÇAPALAMA EKİPMANI GÜÇ TAHRİKLİ TEKERLERİN SÖKÜLMESİ SURETİYLE DİĞER EKİPMANLAR (PULLUK, RÖMORK, KAR FIRLATMA, KAR KÜREME VS.) EKİPMANLAR TEKERLEKLER SÖKÜLMEDEN KULLANILABİLMEKTEDİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8701 VE 8432 TARİFE POZİSYONLAR KN AÇIKLAMA KODLARININ 8701 NOLU KODU GGT SERİ NO 4 (ULUSAL İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI) YTÜ OTOMOTİV ANABİLİM DALI BALKANLIĞI'NIN 10.04.2017 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.04.2017 TARİHLİ VE 24245842 SAYILI YAZILARI.21.4.2017 00:00:00
8713.10.00.00.00TR350000170011Büyük resim için tıklayınızCP SPASTİK SEREBRAL PALSİ TEKERLEKLİ SANDALYE, MODEL NO:YK8001 CP SPASTİK SEREBRAL PALSİ TEKERLEKLİ SANDALYESİ BEYİN FELCİ HASTALIĞI GEÇİREN, ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTALAR İÇİN ÖZEL ÖLÇÜ ALARAK ÜRETİLEN BİR ÜRÜNDÜR. HASTALARIN HİÇ BİR VÜCÜT DİRENCİ OLMAYAN KOL VE BACAKLARI TUTMAYAN BAŞ KONTROLÜ VE KAFASINI DİK TUTAMAYAN OTURDUĞU YERDE DURAMAYAN, HASTALAR İÇİN SIRT DESTEKLİ, OTURMA DESTEKLİ, BAŞ DESTEKLİ VE EMNİYET YELEKLİ VE YEMEK MASALI OLARAK KULLANMALARI İÇİN ORTOPEDİK OLARAK FİZİK TEDAVİ DOKTORLARININ ÖNERDİĞİ HASTA KEMİK YAPISINA UYGUN KULLANILAN TEKERLEKLİ SANDALYEDİR.TARİFE İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) İLA (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8713 FASIL NOTU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN...24.3.2017 00:00:00
8703.23.19.12.00TR340000170122Büyük resim için tıklayınız1983 CM3 HACİMLİ, BENZİNLİ MOTORA SAHİP, ÖNDE İKİ TEKERİ ARKADA BİR TEKERİ BULUNAN, 5 İLERİ-1 GERİ VİTES KUTUSUNA SAHİP, DİREKSİYON KONTROLLÜ, İKİ KİŞİLİK ARAÇ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 23.3.2017 00:00:00
8708.99.97.99.19TR160000170001Büyük resim için tıklayınızYAKITIN TANK İÇERİSİNE GİRİŞİNİ SAĞLAYAN PARÇADIR.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Fasıl Notları XVII. Bölüm ve 8708 Pozisyon Notları 23.3.2017 00:00:00
8708.99.97.99.19TR160000170002Büyük resim için tıklayınızYAKIT POMPASINDAN ÇIKAN YAKITIN MOTORA İLETİLMESİNİ SAĞLAYAN SERT PLASTİKTEN MAMUL, UÇLARINDA BAĞLANTI ELEMENLARI OLAN BORUDUR. PA10.10 CİNSİ PLASTİKTEN MAMULDUR.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Fasıl Notları XV ve XVII. Bölüm ve 8708 Pozisyon Notları23.3.2017 00:00:00
8708.99.97.99.19TR160000170007Büyük resim için tıklayınızSÖZ KONUSU ÜRÜN YAKIT TANKINA KAYNATILMAK SURETİYLE YAKIT TANKININ KAROSÖRE SABİTLENMESİNİ SAĞLAR.HDPE PLASTİKTEN MAMULDÜR.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Fasıl Notları XV. ve XVII. Bölüm ve 8708 Pozisyon Notları23.3.2017 00:00:00
8708.99.97.99.19TR160000170010Büyük resim için tıklayınızYAKIT TANKI ÜZERİNDEKİ İKİ VALFE BİRLİKTE MONTE EDİLEN,BİR UCUNDA BAĞLANTI ELEMENI OLAN HAVALNDIRMA BORUSUDUR.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Fasıl Notları XV ve XVII. Bölüm ve 8708 Pozisyon Notları23.3.2017 00:00:00
8703.33.19.10.11TR060000170007Büyük resim için tıklayınızPAUS MİNCA 5.1 D MODEL ÖZEL AMAÇLI MADEN OCAKLARI İÇİN PERSONEL TAŞIMA ARACI.TİPDEUTZ TD 2.9L4 SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR.KABİN:KAPALI,KOMBİNE ROPS/FOPS SÜRÜCÜ VE YOLCU KABİNİ,ÖN/ARKADA PENCERELİ İKİ YAN KAPI,SÜRÜCÜ DAHİL 5 YOLCU KAPASİTELİ GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8703 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 23.02.2017 / 22899164 TARİH / SAYILI YAZILARI20.3.2017 00:00:00
8716.90.90.00.19TR340000160205Büyük resim için tıklayınızEL ARABALARINDA KULLANILMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ, JANT VE ŞİŞİRİLEBİLİR LASTİK TAKILI TEKERLEKGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.16 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.2.12.2016 00:00:00
8703.21.90.90.19TR340000160169Büyük resim için tıklayınız650 CC SİLİNDİR HACİMLİ, 62 BG BENZİNLİ MOTORA SAHİP, İKİ ÖN TEKERLEĞİN DÖNDÜRÜLMESİYLE YÖNETİLEN ACKERMAN PRENSİBİNE DAYANARAK ÇALIŞAN İKİ KULPLU GIDONU OLAN, TÜM TEKERLERDE FREN TERTİBATI BULUNMAYAN, OTOMATİK DEBRİYAJ VE GERİ VİTESİ BULUNAN, ENGEBELİ ARAZİLER İÇİN UYGUN DERİN SIRT DESENİNE SAHİP LASTİKLERİ BULUNAN, KENDİ KURU AĞIRLIĞININ İKİ KATI YA DA DAHA FAZLASINI ÇEKME VEYA İTME KAPASİTESİNE SAHİP KUPLAJ TERTİBATI BULUNAN, KENDİ KURU AĞIRLIĞININ İKİ KATI YA DA DAHA FAZLA AĞIRLIKTA RÖMORKU ÇEKME KAPASİTESİNE SAHİP ATV ARACI. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.01, 87.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 87. FASLIN 2 NOLU NOTU, 87. FASIL AB AÇIKLAMA NOTLARI, 12.08.2016 TARİHLİ YTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU. 3.10.2016 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000160154Büyük resim için tıklayınız196 CC BENZİNLİ MOTORA SAHİP, İKİ TEKERLEKLİ TEK BİR DİNGİLİ MEVCUT, SÜRÜCÜ OTURMA DÜZENEĞİ OLMAYAN, İŞ GÖREN ALETLERİN DAİMİ OLARAK EKLENMEYEREK VE MOTORLA TEK BİR BİRİM OLUSTURMAYAN ZİRAİ TRAKTÖR (MOTOKÜLTÖR)GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 10.08.2016 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.04.2016/15431404 TARİH/SAYILI YAZISI.30.9.2016 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000160155Büyük resim için tıklayınız196 CC BENZİNLİ MOTORA SAHİP, İKİ TEKERLEKLİ TEK BİR DİNGİLİ MEVCUT, SÜRÜCÜ OTURMA DÜZENEĞİ OLMAYAN, İŞ GÖREN ALETLERİN DAİMİ OLARAK EKLENMEYEREK VE MOTORLA TEK BİR BİRİM OLUSTURMAYAN ZİRAİ TRAKTÖR (MOTOKÜLTÖR)GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 10.08.2016 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.04.2016/15431404 TARİH/SAYILI YAZISI30.9.2016 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000160159Büyük resim için tıklayınız296 CC BENZİNLİ MOTORA SAHİP, İKİ TEKERLEKLİ TEK BİR DİNGİLE SAHİP, SÜRÜCÜ OTURMA DÜZENEĞİ OLMAYAN, İŞ GÖREN ALETLERİN DAİMİ OLARAK EKLENMEYEREK VE MOTORLA TEK BİR BİRİM OLUSTURMAYAN ZİRAİ TRAKTÖR (MOTOKÜLTÖR)GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 10.08.2016 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.04.2016/15431404 TARİH/SAYILI YAZISI.30.9.2016 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000160161Büyük resim için tıklayınız196 CC BENZİNLİ MOTORA SAHİP, İKİ TEKERLEKLİ TEK BİR DİNGİLE SAHİP, SÜRÜCÜ OTURMA DÜZENEĞİ BULUNMAYAN, İŞ GÖREN ALETLERİN DAİMİ OLARAK EKLENMEYEREK VE MOTORLA TEK BİR BİRİM OLUŞTURMAYAN ZİRAİ TRAKTÖR (MOTOKÜLTÖR)GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 10.08.2016 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.04.2016/15431404 TARİH/SAYILI YAZISI. 30.9.2016 00:00:00
8708.70.91.00.00TR410000160005Büyük resim için tıklayınızMOTORDAN TEKERLERE HAREKETİ AKTARMADA KULLANILAN PORYA TİCARİ İSİMLİ PARÇA22.03.2016 tarih ve 29661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) Seri No;3 8708.70.91 pozisyonu altında yapılan açıklama20.9.2016 00:00:00
8703.32.19.13.00TR340000160126Büyük resim için tıklayınız2198 cc MOTOR GÜCÜNDE, DİZEL, 5 KAPILI, AZAMİ HIZI 145 KM/SAAT, SÜRÜCÜSÜ DAHİL 5 OTURMA YERİNİN OLDUĞU ARAÇ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.28.7.2016 00:00:00
8703.32.19.13.00TR340000160127Büyük resim için tıklayınız2198 cc MOTOR GÜCÜNDE, DİZEL, 3 KAPILI, 145 KM/SAAT AZAMİ HIZA SAHİP, 2 ÖN, 2 ARKADA OTURMA YERİ BULUNAN TAŞIT.GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) VE 2(a) 87.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.28.7.2016 00:00:00
8703.32.19.13.00TR340000160128Büyük resim için tıklayınız2198 cc MOTOR GÜCÜNDE, DİZEL, 3 KAPILI, 145 KM/SAAT AZAMİ HIZA SAHİP, ARACIN ÖN KOLTUK İLE ARKASI ARASINDA SABİT BİR PANEL VEYA BARİYERİ OLMAYAN, İKİ YAN PANEL BOYUNCA ARKA CAMLARI BULUNAN VE ARKA CAMLARI AÇILIP KAPANABİLEN, ARKA ALANDA HOPARLÖR VE İÇ IŞIKLANDIRMA BULUNAN, ARKA KAPISI İÇTENDE AÇILABİLEN ARKA KOLTUKLARI OLMAYAN, ARKA ALANI HEM İNSANLARIN HEM DE EŞYALARIN TAŞINMASI İÇİN KULLANILAN TAŞIT.GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) VE 2(a) 87.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.28.7.2016 00:00:00
8704.31.91.00.00TR340000160087Büyük resim için tıklayınız875 CC HACMİNDE, BENZİNLİ BİR MOTORA, AĞIR DEVİR VE YÜKSEK DEVİR SEÇENEKLİ, TAŞIMAYA MAHSUS ALANINDAKİ DAHİLİ TABAN UZUNLUĞU 91,5 CM ARACIN DİNGİLLER ARASI MESAFESİ 206 CM OLAN, DİREKSİYON SİMİDİ VASITASIYLA SÜRÜLEN, ACKERMAN PRENSİBİ İLE ÇALIŞAN ARAÇ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 01.02.2016 VE 02.03.2016 TARİHLİ İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 06.05.2016 TARİHLİ 15863764 SAYILI YAZILARI.14.6.2016 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000160064Büyük resim için tıklayınızBAHÇE, TARLA VB. GİBİ TARIM ALANLARINDA KULLANILAN 196 cm3 HACMİNDE, 4,2 kW GÜCÜNDE, 3600d/dk MAKSİMUM DEVİR SAYILI, BENZİNLİ, ZİRAİ TRAKTÖR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 03.02.2016 TARİHLİ İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 20.04.2016 TARİHLİ, 15431404 SAYILI YAZILARI.13.5.2016 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000160065Büyük resim için tıklayınızBAHÇE, TARLA VB. GİBİ TARIM ALANLARINDA KULLANILAN 196 cm3 HACMİNDE, 4,2 kW GÜCÜNDE, 3600d/dk MAKSİMUM DEVİR SAYILI, BENZİNLİ, ZİRAİ TRAKTÖR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 03.02.2016 TARİHLİ İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 20.04.2016 TARİHLİ, 15431404 SAYILI YAZILARI.13.5.2016 00:00:00
8715.00.10.00.00TR340000160044Büyük resim için tıklayınızAYNI KUMAŞ VE DESENDEN OLUŞAN, BEBEKLERİN VE ÇOCUKLARIN MOTORLU TAŞITLARDA YA DA DİĞER TAŞIMA ARAÇLARINDA TAŞINMASINDA KULLANILAN TAŞINABİLİR KOLTUK VE BEBEKLERİN GEZDİRİLMESİNDE KULLANILAN BEBEK ARABASI, MÜMEYYİZ VASFI BEBEK ARABASI OLUŞTURMAKTADIR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BEBEK ARABASI:8715.00.10.00.00 PUSET: 9401.80.00.00.00 GTİP.2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR.8.4.2016 00:00:00
8703.21.10.90.19TR340000160022Büyük resim için tıklayınız875 CC HACMİNDE, BENZİNLİ BİR MOTORA AĞIR DEVİR VE YÜKSEK DEVİR SEÇENEKLİ, TAŞIMAYA MAHSUS ALANINDAKİ DAHİLİ TABAN UZUNLUĞU 91,5 CM ARACIN DİNGİLLER ARASI MESAFESİ 206 CM OLAN, DİREKSİYON SİMİDİ VASITASIYLA SÜRÜLEN, ACKERMAN PRENSİBİ İLE ÇALIŞAN ARAÇ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 01.02.2016 VE 02.03.2016 TARİHLİ İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI.31.3.2016 00:00:00
8703.21.10.90.19TR340000160023Büyük resim için tıklayınız567 CC HACMİNDE, BENZİNLİ BİR MOTORA, BİR SÜRÜCÜ VE BİR YOLCU KOLTUKLU, BİR DİREKSİYON SİMİDİ VASITASIYLA SÜRÜLEN, ACKERMAN PRENSİBİ İLE ÇALIŞAN, TARIMSAL MAKİNELERİN YÜKSELTİLMESİ VE ALÇALTILMASI İÇİN KULLANILAN TERTİBATI OLMAYAN VE MAKİNELERİ VE ARAÇLARI ÇALIŞTIRMAK İÇİN MOTORA GÜÇ SAĞLAYAN ÇIKIŞ MİLİ VE RÖMORKLAR İÇİN KAVRAMA TERTİBATI İLE DONATILMAYAN, TAŞIT ARACI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 01.02.2016 VE 02.03.2016 TARİHLİ İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI.31.3.2016 00:00:00
8703.21.10.90.19TR340000160025Büyük resim için tıklayınızSÜRÜCÜ İÇİN TEK KOLTUKLU, DİREKSİYON SİMİTLİ, ACKERMAN PRENSİBİ İLE ÇALIŞAN, TARIMSAL MAKİNELERİN YÜKSELTİLMESİ VE ALÇALTILMASI İÇİN KULLANILAN TERTİBATI OLMAYAN MAKİNELERİ VE ARAÇLARI ÇALIŞTIRMAK İÇİN MOTORA GÜÇ SAĞLAYAN ÇIKIŞ MİLİ VE RÖMORKLAR İÇİN KAVRAMA TERTİBATI İLE DONATILMAYAN 325 CC HACMİNDE BENZİNLİ TAŞIT.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 01.02.2016 VE 02.03.2016 TARİHLİ İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI.31.3.2016 00:00:00
8704.31.91.00.00TR410000160002Büyük resim için tıklayınız2.7 L ECOBOOST BENZİNLİ MOTORA SAHİP 4*4 5 KİŞİLİK OTURMA KAPASİTESİNE SAHİP KAMYONETGYK 1. VE 6. MADDELERİNE İSTİNADEN29.3.2016 00:00:00
8701.10.00.00.00TR340000160016Büyük resim için tıklayınızBAHÇE, TARLA VB. GİBİ TARIM ALANLARINDA KULLANILAN BENZİNLİ, 163 cm3 HACMİNDE, 4,4 kW GÜCÜNDE, 3600d/dk MAKSİMUM DEVİR SAYILI, TEK SİLİNDİRLİ, İKİ ELLE İDARE EDİLEBİLEN, ZİRAİ TRAKTÖR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 04.11.2015 TARİHLİ İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ OTOMOTİV LABORATUVARI BİLİRKİŞİ RAPORU, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 17.12.2015 TARİHLİ, 12522665 SAYILI YAZILARI.10.2.2016 00:00:00
8702.10.91.12.00TR340000150157Büyük resim için tıklayınızYAN PANEL VE ARKA BAGAJ KAPILARINDA CAMLARI VE İÇ MEKAN ORTA KESİMİNDE HAVALANDIRMA TERTİBATI BULUNAN, DİZEL YAKITLI, 2143 cm3 SİLİNDİR HACMİ OLAN, SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ YOLCU KOLTUĞUNUN ÜÇ NOKTALI EMNİYET KEMERİ DÜZENEĞİYLE TEÇHİZ EDİLMİŞ OPSİYONEL KOLTUK TİP, DÖŞEME, YOLCU KAPASİTESİ (15+1, 16+1, 18+1, 19+1, 21+1, 22+1 ŞEKLİNDE) VE YERLEŞİM SEÇENEKLERİ OLAN, ARKA SOL VE SAĞ KÖŞELERDE HOPARLÖR YERİ BULUNAN SPRINTER TAŞIT.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 87.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.09.2015 TARİHLİ, 10546528 SAYILI YAZILARI.27.10.2015 00:00:00
8701.10.00.00.00TR350000150015Büyük resim için tıklayınızMOTOKÜLTÖR "YAYA KONTROLLÜ TRAKTÖR" :BUNLAR BİR VEYA İKİ TEKERLEKLİ TEK BİR ANA DİNGİL İLE DONATILMIŞ KÜÇÜK ZİRAİ TRAKTÖRLERDİR. AYRICA BUNLAR NORMAL TRAKTÖRLER GİBİ TAKILIP SÖKÜLEBİLEN ALET VE CİHAZLARLA BİRLİKTE KULLANILMAKTADIR. GENELLİKLE OTURMA YERLERİ BULUNMAMAKTADIR. İKİ ELLE İDARE EDİLEBİLMEKTEDİRLER.TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN (87) FASIL GENEL AÇIKLAMA NOTLARINA GÖRE BTB TALEBİNDE BULUNULAN EŞYANIN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1)VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE İZAHNAMESİNİN 8701 ALT POZİSYONU İZAHNAMESİNİN AÇIKLAMA 26.10.2015 00:00:00
8708.21.90.00.00TR340000150155Büyük resim için tıklayınızOTOBÜS, MİNİBÜS VE PANELVAN GİBİ ARAÇLARDA TEKERLEKLİ SANDALYEYİ SABİTLEME VE ENGELLİ YOLCUYU GÜVENDE TUTMA AMACIYLA DÖRT ADET RETRAKTÖR, BİR ADET BEL EMNİYET KEMERİ VE BİR ADET OMUZ EMNİYET KEMERİNDEN OLUŞAN TEKERLEKLİ SANDALYE SABİTLEME VE YOLCU EMNİYETİ GÜVENLİK KİTİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.21.10.2015 00:00:00
8712.00.30.00.00TR340000150126Büyük resim için tıklayınızÜÇ TEKERLEKLİ, SELESİ, FREN VE PEDAL İLE VİTES TERTİBATI BULUNAN, ÖNÜNDE BEBEK YA DA ÇOCUKLARIN KONULABİLECEĞİ YERİ OLAN AYNI ZAMANDA ALIŞVERİŞ SEPETİ DE KONULABİLEN BİSİKLET.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 87.12 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.8.9.2015 00:00:00
8704.21.31.00.00TR340000150103Büyük resim için tıklayınızMEVCUT HALİ VE KAPALI KASA PANELVAN KAMYONET YAPISI İLE YÜK TAŞIMAK AMACIYLA TASARLANMIŞ 2987 CM3 HACİMLİ DİZEL MOTORU VE YAN PANELLER İLE ARKA BAGAJ KAPILARINDA SAC OLDUĞU, BU AKSAMLARINDA CAM OLMADIĞI, YÜK ALANI İÇERİSİNDE HAVALANDIRMA VE HOPARLÖR SİSTEMİ BULUNMAYAN VE YÜK TAŞIMA AMACIYLA TASARLANAN (N2) SINIFI TAŞITIN ÖN KISMINDA BULUNAN SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ YOLCU KOLTUĞU HARİCİNDE MEVCUT HALİYLE YÜK TAŞIMA ALANININ TABAN BÖLGESİNDE KOLTUK MONTE EDEBİLMEYE HAZIR NİTELİKTE FABRİKASYON BAĞLANTI NOKTASI VE YUVALARI BULUNMAYAN, SÜRÜCÜ VE ÖN YOLCU ALANI İLE ARKA PLAN ARASINDA DAİMİ PANEL VE BARİYER OLMAYAN PANELVAN TAŞIT.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 87.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 13.07.2015 TARİHLİ, İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.11.8.2015 00:00:00
8708.80.35.00.00TR160000150020Büyük resim için tıklayınızAmortisörlü Kabin Körüğü ticari tanımlı eşya: Eşya tırlarda, kamyonlarda, kamyonetlerde ve otobüslerde kabinde meydana gelebilecek salınımı absorbe etmek için kullanılmaktadır.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XVII. Bölüm ve 8708 Pozisyon Notları13.7.2015 00:00:00
8713.10.00.00.00TR340000150088Büyük resim için tıklayınızHAREKET ETTİRİCİ TERTİBATI BULUNMAYAN, ELLE İTİLEREK İDARE EDİLEN ARKA TEKERLEKLERİNDE FREN SİSTEMİ, ÖN TARAFINDA AYAK DAYAMA PEDALI İLE TUVALET KLOZETİ VE KAPAĞI BULUNAN, İSTENİLDİĞİNDE KLOZETE EKLENEN MİNDERLİ KAPAĞI SAYESİNDE, NORMAL OTURARAK ULAŞIMA İMKAN SAĞLAYAN ENGELLİLER İÇİN TAŞIYICI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.1.7.2015 00:00:00
8705.90.80.90.18TR350000150003Büyük resim için tıklayınızÇEŞİTLİ ALET VE CİHAZLARLA DONATILARAK YAPILMIŞ VEYA UYARLANMIŞ MOTORLU TAŞITTÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ (84) VE (87) FASIL GENEL AÇIKLAMA NOTLARI, TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8705 ALT POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN..16.4.2015 00:00:00
8716.80.00.90.18TR340000150036Büyük resim için tıklayınızRESTAURANT-CAFE, HASTANE, OKUL VB. YERLERDE KULLANILAN SERVİS ARACI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 87.16 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.16.3.2015 00:00:00
8716.80.00.90.18TR340000150038Büyük resim için tıklayınızALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, HASTANE, OKUL, YURT VB. YERLERİN TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KULLANILAN TEMİZLİK ARACI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 87.16 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.16.3.2015 00:00:00
8716.80.00.90.18TR340000150039Büyük resim için tıklayınızALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, HASTANE, OKUL, YURT VB. YERLERİN TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KULLANILAN TEMİZLİK ARACI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 87.16 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.16.3.2015 00:00:00
8705.90.80.90.18TR330000150001Büyük resim için tıklayınızKendinden yürür, yem karıştırma ve dağıtma vagonu.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 87.05 tarife pozisyonu açıklama notları-TR34000010 0041 (Mülga) BTB24.2.2015 00:00:00
8705.90.80.90.18TR340000150002Büyük resim için tıklayınızPARK, BAHÇE GİBİ DIŞ MEKANLARIN TEMİZLENMESİNDE KULLANILAN, 990 KG AĞIRLIĞINDA 220X 200X 210 CM EBATLARINDA, SÜPÜRME GENİŞLİĞİ 188 CM, MAXIMUM HIZI 8 KM/H VE MOTOR GÜCÜ 1500 W OLAN, ARACIN ÇALIŞMA SÜRESİNİ UZATABİLMEK İÇİN SÜRÜCÜ KABİNİ ÜZERİNDE GÜNEŞ PANELİ BULUNAN, AYRICA DAİRESEL BİR DİREKSİYONU, GAZ PEDALI, FREN PEDALI, KORNASI, AYNALARI, SİLECEK ÖN ARKA LAMBASI VE TEPE İKAZ LAMBASI BULUNAN ARAÇ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.28.1.2015 00:00:00
8709.11.90.00.00TR340000150008Büyük resim için tıklayınızFABRİKA, ANTREPO, LİMAN VE HAVALİMANLARINDA KISA MESAFELİ UZAKLIKLAR İÇİN 5 TONA KADAR ÇEŞİTLİ YÜKLERİ TAŞIMA AMACIYLA KÜÇÜK RÖMORKLARI ÇEKMEYE MAHSUS, KALDIRMA TERTİBATI İLE DONATILMAMIŞ, 465 V/AH KAPASİTELİ VE 366 KG AĞIRLIĞINDAKİ ŞARJ EDİLEBİLEN AKÜYE BAĞLI 2.6 KW LIK BİR AC MOTORU İLE ORTALAMA 12.5 KM/SAAT SÜRÜŞ YAPABİLEN ARAÇ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 87.09 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 23.12.2014 TARİHLİ, 139 SAYILI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU. 28.1.2015 00:00:00
8703.21.10.90.19TR340000140234Büyük resim için tıklayınız198.88 CM3 SİLİNDİR HACİMLİ, İÇTEN YANMALI DOĞRUSAL PİSTON MOTORLU, 65 KM/SAAT MAXIMUM HIZINDA, 330 KG TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP, GERİ VİTESİ DE BULUNAN, BENZİNLİ ÜÇ TEKERLEKLİ TAŞIT.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)87.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.10.12.2014 00:00:00
8705.90.80.90.18TR340000140212Büyük resim için tıklayınızPARK, BAHÇE VE YOLLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN TASARLANMIŞ, İÇERİSİNDE ÇÖP TOPLAMA APARATLARI İLE BİRLİKTE KABİNİ OLAN, ÖNÜNDE VE ORTA KISMINDA DÖNEN FIRÇALARI OLAN, BİR VAKUM SİSTEMİ İLE SÜPÜREBİLEN VE SÜPÜRDÜĞÜ ÇÖPÜ BELLİ BİR MİKTARA KADAR DEPO EDEBİLEN, LITHIUM BATARYA İLE ÇALIŞAN, ELEKTRİK MOTORLU TEMİZLEME ARACI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)87.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.6.11.2014 00:00:00
8704.22.91.00.00TR410000140009Büyük resim için tıklayınızEsas fonksiyonu yük taşıma olan,dizel motora sahip, 8000 kg ağırlığında araçTarife yorumu ile ilgili genel yorum kuralları (1) ve (6). Maddelerine istinaden23.10.2014 00:00:00
8708.29.90.90.11TR410000140006Büyük resim için tıklayınızOtomobil karoserinde Ses,hava ve sıvı yalıtımında sızdırmazlık amacıyla kullanılan eşyaTarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) md.sine istinaden25.9.2014 00:00:00
8708.29.90.90.11TR410000140007Büyük resim için tıklayınızOtomobil karoserinde ses, hava,ve sıvı yalıtımında sızdırmazlık amacıyla kullanılan eşyaTarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) md.sine istinaden25.9.2014 00:00:00
8708.29.90.90.11TR410000140008Büyük resim için tıklayınızOtomobil karoserinde ses, hava,ve sıvı yalıtımında sızdırmazlık amacıyla kullanılan eşyaTarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) md.sine istinaden25.9.2014 00:00:00
8703.10.18.00.00TR410000140005Büyük resim için tıklayınızAraca yön veren ve kontrolünü sağlayan gidon tertibatlı, ileri-geri vitesli,diferansiyel sistemine sahip,800W elektrik motorlu ürünTarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) md.sine istinaden24.9.2014 00:00:00
8703.32.19.13.00TR410000140004Büyük resim için tıklayınızYolcu taşımaya mahsus, sürücü dahil 9 yolcu taşıma kapasiteli, silindir hacmi 2198cm3 olan araçTarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) md.sine istinaden23.9.2014 00:00:00
8704.21.91.00.00TR410000140003Büyük resim için tıklayınızDizel Yakıtlı, 2499 cc motor hacminde , sürücü dahil 5 kişi kapasiteli, Brüt 2900 kg, aks mesafesi 309,5 cm, yük alan taban uzunluğu 155,5 cm olan "ISUZU D-MAX"ticari isimli araçTarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) md.sine istinaden.16.9.2014 00:00:00
8701.10.00.00.00TR330000140009Büyük resim için tıklayınızİki elle idare edilen, oturma yeri bulunmayan, ileri ve geri hareket edebilen küçük yaya kontrollü zirai traktör.Genel Yorum Kuralları 1-2/a-6 ve 8701 tarife pozisyonu açıklama notları11.6.2014 00:00:00
8712.00.30.00.00TR340000140106Büyük resim için tıklayınızAYAK PLATFORMLARINI İLERİYE VE GERİYE DOĞRU HAREKET ETMEK SURETİYLE OLUŞAN ELİPTİK HAREKETİ TAHRİK KOLLARI VASITASIYLA ARKADAKİ DİŞLİ SİSTEMİNE AKTARIR, DİŞLİ SİSTEMİ DE GÜCÜ ZİNCİR İLE ARKA TEKERLEĞE İLETEREK HAREKET ETMESİNİ SAĞLAR, KAPALI ALANLARDA DA ARKA VE ÖN TEKERLEK ÖZEL BİR APARAT İLE SABİTLENEREK DE KULLANILABİLEN BİSİKLET.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 87.12 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.4.6.2014 00:00:00
8701.10.00.00.00TR330000140003Büyük resim için tıklayınızİki elle idare edilen , oturma yeri bulunmayan, ileri ve geri hareket edebilen küçük yaya kontrollü zirai traktörGenel Yorum Kuralları (1)-(2-A)- (6) VE 8701 Tarife Pozisyonu açıklama notları30.5.2014 00:00:00
8701.10.00.00.00TR330000140004Büyük resim için tıklayınıziKİ ELLE İDARE EDİLEN, OTURMA YERİ BULUNMAYAN, İLERİ VE GERİ HAREKET EDEBİLEN KÜÇÜK YAYA KONTROLLÜ ZİRAİ TRAKTÖRGenel Yorum Kuralları 1- 2/a-6 ve 8701 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları30.5.2014 00:00:00
8701.10.00.00.00TR330000140005Büyük resim için tıklayınızİki elle idare edilen, oturma yeri bulunmayan,ileri ve geri hareket edebilen küçük yaya kontrollü zirai traktör.Genel Yorum Kuralları 1-2/a-6 ve 8701 Tarife Pozisyonu Açıklama notları30.5.2014 00:00:00
8701.10.00.00.00TR330000140006Büyük resim için tıklayınızİki elle idare edilen oturma yeri bulunmayan, ileri ve geri hareket edebilen küçük yaya kontrollü zirai traktör.Genel Yorum Kuralları 1-2/a-6 ve 8701 tarife pozisyonu açıklama notları30.5.2014 00:00:00
8701.10.00.00.00TR330000140007Büyük resim için tıklayınızİki elle idere edilen, oturma yeri bulunmayan, ileri ve geri hareket edebilen küçük yaya kontrollü zirai traktörGenel Yorum Kuralları 1-2/a-6 ve 8701 Tarife pozisyonu açıklama notları.30.5.2014 00:00:00
8701.10.00.00.00TR330000140008Büyük resim için tıklayınızİki elle idare edilen, oturma yeri bulunmayan,ileri ve geri hareket edebilen küçük yaya kontrollü zirai traktör.Genel Yorum Kuralları 1-2/a-6 ve 8701 tarife pozisyonu açıklama notları30.5.2014 00:00:00
8704.23.91.00.00TR340000140097Büyük resim için tıklayınızMOTOR VE KABİNLE DONATILMIŞ DİZEL MOTORLA ÇALIŞAN LASTİK TEKERLEKLİ TAŞIMA ARACI, ARACIN TAŞIMA KAPASİTESİ 35000 KG, BOŞ AĞIRLIĞI 15000 KG, ÖN VE ARKA KISMINDA OPERATÖR KABİNLERİ BULUNAN Bİ ŞASİDEN YAPILMIŞTIR.ARAÇ ÜZERİNE İKİ SIRA HALİNDE İSTİFLENMİŞ BÜTÜN BİR BETON HALKAYI VE ANA ŞASİSİ ÜZERİNE OTURTULAN 5 METREKÜPLÜK BİR KARIŞTIRICI HAZNESİNİ TAŞIYABİLİR. ŞASE ÜZERİNE DESTEKLEYİCİ ÇERÇEVELER VİDAYLA SABİTLENEREK BAZI BORULARI DA TAŞIYABİLİR.6 SİLİNDİRLİ, 8 TEKERLEKLİ 22,6 METRE UZUNLUĞUNDA 1,7 METRE ENİNDE 3,22 METRE YÜKSEKLİĞİNDE MAKSİMUM HIZI 18 KM/H, DİREKSİYON İLE KUMANDA EDİLEN TAŞIMA ARACIDIR.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 87.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.16.5.2014 00:00:00
8703.21.10.90.19TR410000140001Büyük resim için tıklayınızATV Motorlar tüm arazi ve hava şartlarında çalışmak üzere tasarlanmış araçGenel yorum kuralları 1 ve 6. Maddeye istinaden18.4.2014 00:00:00