Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 16MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER V
FASIL : 84 Nükleer Reaktörler, Kazanlar, Makinalar, Mekanik Cihazlar Ve Aletler; Bunların Aksam Ve Parçaları

FasılNoFasıl Açıklaması
84.18Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) :
8418.10- Birden fazla dış kapılı kombine haldeki soğutucu -dondurucular:
8418.10.20.00.00- - Hacmi 340 litreyi geçenler
8418.10.80.00.00- - Diğerleri
- Ev tipi soğutucular:
8418.21- - Kompresörlü olanlar:
8418.21.10.00.00- - - Hacmi 340 litreyi geçenler
- - - Diğerleri:
8418.21.51.00.00- - - - Masa modeli olanlar
8418.21.59.00.00- - - - Gömme tip olanlar
- - - - Diğerleri:
8418.21.91.00.00- - - - - Hacmi 250 litreyi geçmeyenler
8418.21.99.00.00- - - - - Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler
8418.29- - Diğerleri
8418.29.00.00.11- - - Evlerde kullanılan elektriksiz buzdolapları
8418.29.00.00.19- - - Diğerleri
8418.30- Yatay tip dondurucular (hacmi 800 litreyi geçmeyenler):
8418.30.20.00.00- - Hacmi 400 litreyi geçmeyenler
8418.30.80.00.00- - Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 Iitreyi geçmeyenler
8418.40- Dikey tip dondurucular (hacmi 900 litreyi geçmeyenler):
8418.40.20.00.00- - Hacmi 250 litreyi geçmeyenler
8418.40.80.00.00- - Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler
8418.50- Dondurucu veya soğutucu ekipmanlar ile mücehhez depolama ve teşhir amaçlı diğer mobilya ( konsol, dolap, teşhir tezgahları, vitrinler ve benzerleri)
- - Vitrin tipi soğutucular (bir soğutucu ünite veya evaparatör ile mücehhez olanlar):
8418.50.11.00.00- - - Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar
8418.50.19.00.00- - - Diğerleri
8418.50.90.00.00- - Mobilya tipi diğer soğutucular
- Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları:
8418.61.00.00.00- - Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)
8418.69- - Diğerleri:
8418.69.00.10.00- - - Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler
- - - Diğerleri:
8418.69.00.91.00- - - - Komple soğutma tesisleri
- - - - Diğerleri:
8418.69.00.99.11- - - - - Frigorifik araç kasalarına takılmaya mahsus soğutucu üniteler
8418.69.00.99.12- - - - - Buz yapma makineleri
8418.69.00.99.19- - - - - Diğerleri
- Aksam ve parçalar:
8418.91.00.00.00- - Soğutucu veya dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar
8418.99- - Diğerleri:
8418.99.10.00.00- - - Evaporatörler ve kondenserler (ev tipi buzdolapları için olanlar hariç)
8418.99.90.00.00- - - Diğerleri
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum