Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 15ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
FASIL : 83 Adi Metallerden Çeşitli Eşya

FasılNoFasıl Açıklaması
83.01Adi metallerden kilitler ve asma kilitler (anahtarlı, şifreli veya elektrikli); adi metallerden bir kilidi olan, mesnetli veya mesnetsiz kancalar; bunların adi metallerden anahtarları:
8301.10- Asma kilitler :
8301.10.00.00.11- - Şifreli olanlar
8301.10.00.00.19- - Diğerleri
8301.20.00.00.00- Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler
8301.30.00.00.00- Mobilyalar için kullanılan türden kilitler
8301.40- Diğer kilitler:
- - Kapı kilitleri:
8301.40.11.00.00- - - Silindirli kapı kilitleri
- - - Diğerleri:
8301.40.19.00.11- - - - Soğuk hava depolarına mahsus olanlar
8301.40.19.00.19- - - - Diğerleri
8301.40.90.00.11- - - Kasalar için şifreli kilitler
- - Diğer kilitler:
8301.40.90.00.12- - - Diğer şifreli kilitler
8301.40.90.00.19- - - Diğer kilitler
8301.40.90.00.21- - - Asansörlerin, teleferik cihazlarının, gezer vinçlerin kilitleri
8301.40.90.00.29- - - Diğerleri
8301.50.00.00.00- Kilidi olan, mesnetli veya mesnetsiz kancalar
8301.60- Aksam ve parçalar:
8301.60.00.00.11- - Kapı kilidi silindirleri (barel)
8301.60.00.00.19- - Diğerleri
8301.70.00.00.00- Kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar
83.02Adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya (mobilya, kapı, merdiven, pencere, panjur, karoseri,eyer takımları, bavul, sandık, mahfaza ve benzeri eşya için); adi metallerden sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler ve benzeri eşya; adi metallerden donanımları ile birlikte olan küçük tekerlekler; adi metallerden otomatik kapı kapayıcıları:
8302.10- Menteşeler:
8302.10.00.00.11- - Soğuk hava depolarına mahsus olanlar
8302.10.00.00.12- - Nakil vasıtalarına mahsus olanlar
8302.10.00.00.19- - Diğerleri
8302.20.00.00.00- Küçük tekerlekler
8302.30.00.00.00- Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya
- Diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya:
- - Binalar için olanlar :
- - - Kapılar için olanlar:
8302.41.10.00.11- - - - Soğuk hava depolarına mahsus olanlar
8302.41.10.00.19- - - - Diğerleri
8302.41.50.00.00- - - Pencere ve Fransız pencereleri için olanlar
8302.41.90.00.00- - - Diğerleri
8302.42.00.00.00- - Diğerleri, mobilyalar için olanlar
8302.49.00.00.00- - Diğerleri
8302.50.00.00.00- Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya
8302.60.00.00.00- Otomatik kapı kapayıcıları
8303.00Adi metallerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler, emniyetli çekmeceler, kutular ve benzeri eşya:
8303.00.40.00.00- Kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler
- Emniyetli çekmeceler, kutular ve benzeri eşya :
8303.00.90.00.11- - Emniyetli çekmeceler ve kutular
8303.00.90.00.12- - Telefon kumbaraları
8303.00.90.00.19- - Diğerleri
8304.00Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları, kağıtlıklar, kalem kutuları, kaşe askılıkları ve benzeri büro eşyası (94.03 pozisyonundaki büro mobilyaları hariç):
- Bakırdan ve kurşundan olanlar .
8304.00.00.10.11- - Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları
8304.00.00.10.19- - Diğerleri
- Nikelden olanlar :
8304.00.00.20.11- - Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları
8304.00.00.20.19- - Diğerleri
- Diğerleri :
8304.00.00.90.11- - Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları
8304.00.00.90.19- - Diğerleri
83.05Adi metallerden dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar, kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri, endeks kartekslerine mahsus işaret maşaları ve benzeri büro eşyası; adi metallerden şerit halinde zımba telleri (bürolarda, döşemecilikte ve ambalaj işlerinde kullanılanlar gibi):
8305.10.00.00.00- Dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar
8305.20- Şerit halinde zımba telleri:
8305.20.00.10.00- - Bürolarda kullanılanlar
- - Döşemecilik ve ambalaj işlerinde kullanılanlar:
8305.20.00.21.00- - - Demir veya çelikten olanlar
8305.20.00.25.00- - - Bakırdan olanlar
8305.90.00.00.00- Diğerleri (aksam ve parçalar dahil)
83.06Adi metallerden elektrikli olmayan ziller, çanlar, gonglar ve benzerleri; adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası; adi metallerden fotoğraf resim ve benzerleri için çerçeveler; adi metallerden aynalar:
8306.10- Ziller, çanlar, gonglar ve benzerleri :
8306.10.00.00.11- - Ziller
8306.10.00.00.12- - Çanlar
8306.10.00.00.13- - Gonglar
8306.10.00.00.14- - Kampanalar
8306.10.00.00.19- - Diğerleri
8306.10.00.00.25- - Aksam ve parçalar
- Heykelcikler ve diğer süs eşyası:
8306.21.00.00.00- - Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar
8306.29- - Diğerleri:
8306.29.00.10.00- - - Demir veya çelikten ve aluminyumdan olanlar
8306.29.00.30.00- - - Kurşundan ve bakırdan olanlar
8306.29.00.90.00- - - Diğerleri
8306.30.00.00.00- Fotoğraf, resim ve benzerleri için çerçeveler; aynalar
83.07Adi metallerden eğilip bükülebilen borular (boru bağlantı parçalarıyla birlikte olsun olmasın):
8307.10- Demir veya çelikten olanlar:
8307.10.00.00.11- - Metal körükler
8307.10.00.00.12- - Çelikten hava kanalı
8307.10.00.00.18- - Diğerleri
8307.90- Diğer adi metallerden olanlar:
8307.90.00.00.11- - Metal körükler
8307.90.00.00.12- - Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri (10 KPA'ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan)
8307.90.00.00.13- - Alüminyumdan hava kanalı (izoleli olsun olmasın)
8307.90.00.00.18- - Diğerleri
83.08Adi metallerden kancalar, mesnetli kancalar, tokalar, kancalı tokalar, kopçalar, çengelli kopçalar, bağ deliği kapsülleri ve benzeri diğer eşya (giyim eşyası veya aksesuarı, ayakkabı, mücevherat, kol saati, kitap, tente, deri eşya, seyahat eşyası veya saraciye eşyası ve diğer hazır eşya ve teçhizat için); adi metallerden boru şeklinde veya yarık saplı perçinler; adi metallerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar :
8308.10- Kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri :
8308.10.00.00.11- - Kopçalar (çengelli olanlar dahil)
8308.10.00.00.12- - Bağ deliği kapsülleri
8308.20.00.00.00- Boru şeklinde veya yarık saplı perçinler
8308.90- Diğerleri (aksam dahil):
8308.90.00.10.00- - Boncuklar ve kesilmiş ince pullar
8308.90.00.90.00- - Diğerleri
83.09Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dahil), şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat:
8309.10.00.00.00- Dişli tıpalar
8309.90- Diğerleri:
8309.90.10.00.00- - Kurşun kapsüller; çapı 21 mm. yi geçen aluminyum kapsüller
- - Diğerleri:
8309.90.90.10.00- - - Demir veya çelikten olanlar
- - - Diğerleri:
8309.90.90.91.00- - - - Dişli kapaklar
8309.90.90.99.00- - - - Diğerleri
8310.00.00.00.00Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, adres levhaları ve benzeri levhalar, rakamlar, harfler ve diğer işaretler (94.05 pozisyonundakiler hariç)
83.11Adi metallerden veya metal karbürlerden teller, çubuklar, ince borular, levhalar, elektrotlar ve benzeri eşya (lehim ve kaynak işlerinde yahut metallerin veya metal karbürlerin bir noktada toplanması işlemlerinde kullanılmak amacıyla temizleyici veya eritici maddelerle üzerleri kaplanmış veya içleri doldurulmuş); püskürtme usulüyle metal kaplamacılığında kullanılan aglomere adi metal tozlarından teller ve çubuklar:
8311.10- Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yapmak için):
8311.10.00.10.00- - Çekirdeği nikel esaslı olanlar
8311.10.00.20.00- - Çekirdeği paslanmaz çelikten olanlar
- - Diğerleri:
8311.10.00.90.11- - - Örtüsü titandioksit esaslı olanlar
8311.10.00.90.12- - - Örtüsü toprak alkali metal bileşiği esaslı olanlar
8311.10.00.90.13- - - Örtüsü selüloz esaslı olanlar
8311.10.00.90.19- - - Diğerleri
8311.20.00.00.00- Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)
8311.30.00.00.00- Adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim veya kaynak yapmak için)
8311.90.00.00.00- Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
8302.10.00.00.19TR340000190256Büyük resim için tıklayınızKAHE markA KH-2080 model cam kapı açma kapama menteşesi (90 derece)Genel Yorum Kuralları (1),(6) 8302 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2016/6 Sayılı Genelgesi İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün 15.11.2019 Tarih 3419BTB1014 Sayılı Analiz Raporu6.12.2019 00:00:00
8301.40.11.00.00TR340000190254Büyük resim için tıklayınızKAHE marka KH-244-B RATCHET GLASS DOOR HANDE LOCK ticari tanımlı cam kapı kollu kilit, bir adet basmalı kapı kolu tertibatı, 1 adet silindirik barel 1 adet karşılığı olan yanında anahtarıyla birlikte bağlantı vidaları,bir alyan anahtar,iki adet plastikten mamül soketiyle birlikte bir kutu içerisinde bulunan eşyadır.Genel Yorum Kuralları (1),(6) 8301 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları Gümrükler Genel Müdürlüğü 2016/6 Sayılı Genelge İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün 15.11.2019 Tarih 3419BTB1010 Sayılı Analiz Raporu5.12.2019 00:00:00
8301.40.19.00.19TR340000190260Büyük resim için tıklayınızKAHE marka KH1004 GLASS-GLASS FITTING LOCK cam kapının açılıp kapanmasını sağlayan çelikten mamül kilit tertibatı olan ve karşılığı olan anahtarı ile birlikte kapı kilidiGenel Yorum Kuralları (1),(6) 8301 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları Gümrükler Genel Müdürlüğü 2016/6 Sayılı Genelgesi İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün 15.11.2019 Tarih 3419btb1012 Sayılı Analiz Raporu5.12.2019 00:00:00
8302.10.00.00.19TR340000190257Büyük resim için tıklayınızKAHE marka KH-2090 model glass glass door opening and closing apparatus, cam-cam kapı açma menteşesiGenel Yorum Kuralları (1),(6) 8302 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları Gümrükler Genel Müdürlüğü 2016/6 Sayılı Genelgesi İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün 15.11.2019 Tarih 3419BTB1013 Sayılı Analiz Raporu5.12.2019 00:00:00
8302.60.00.00.00TR340000190255Büyük resim için tıklayınızKAHE marka KH-452 GLASS DOOR CLOSİNG APARATUS model, kahe cam detaylı aksesuar seti cam kapının açılıp kapanmasını sağlayan çelikten mamül bir adet kilit, bir adet mekanizma, bir adet kapı tokmağı ile ve diğer bağlantı elemanlarından oluşan tek bir ambalaj içinde sunulmaya hazır eşyaGenel Yorum Kuralları (1),(6) 8302 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları Gümrükler Genel Müdürlüğü 2016-6 Sayılı Genelgesi İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün 15.11.2019 Tarih 3419BTB1011 Sayılı Analiz Raporu5.12.2019 00:00:00
8302.41.90.00.00TR340000190195Büyük resim için tıklayınızGU/9-39334-00 marka/model. 2 cm genişliğinde çelikten mamul, iki plaka arasına biri önde diğeri arkada olmak üzere 4.5 cm çapında, 2 adet plastik mamül tekerlek monte edilmiş, plakaların tam ortasında yaklaşık 4 cm genişliğinde çelikten mamül hareketli mekanizmaya sahip ön tekerleğe yakın olan kısımda iki plaka üzerinde yaklaşık 0.7 cm çapında üst üste delinmiş 2 adet delikten toplam 4 deliği olan, arka tekerleğe yakın olan kısımda altta 0.8 ve 0.9 cm olmak üzere 2 adet delik arka kısımda ise 1 cm olmak üzere 1 adet delik ihtiva eden kayarak işleyen sistemdir. Kapı veya pencerelerde kullanılabilir.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 83.02 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü 12.06.2019/3419BTB0549 tarih/sayılı analiz raporu.25.9.2019 00:00:00
8302.30.00.00.00TR350000190109Büyük resim için tıklayınızSıcak dövme kapalı kalıpta üretilmiş, araçlarda sökülüp takılabilen seyyar arka koltukların yere sabitlenmesinde kullanılan bağlantı elemanı38*31*11* cm ebatlarında bulunan 18mnb4 hammaddesi ile sıcak dövme kalıpta üretilmiş, kullanım amacı; araçlarda sökülüp takılabilen seyyar arka koltukların yere sabitlenmesinde kullanılan eşyanın tarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddesi ile gümrük tarife cetveli izahnamesinin 8302.30 alt pozisyonu açıklama lafzına dayanılarak 8302.30.00.00.00 gtip' inde değerlendirilmiştir.26.8.2019 00:00:00
8302.20.00.00.00TR340000190149Büyük resim için tıklayınız500202 atiker nolu master servis tekeri,eşya çapı 120 mm bant genişliği 25 mm olan kauçuktan mamül olup tekerleğin çinko kaplı alaşımsız çelikten metal bir aksama vidalanması suretiyle oluşmuşturGenel yorum kuralları (1) ve (6), 83. Fasıl (2) nolu fasıl notu 83.02 izahnamesi İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 10.06.2019/19GÖR346 tarih sayılı analiz raporu GGM 12.02.2018/31987131 tarih sayılı yazıları9.8.2019 00:00:00
8302.20.00.00.00TR340000190158Büyük resim için tıklayınızİç kısmı 6 mm çelik rulmandan mamül,rulman içinde yaklaşık 10 mm uzunluğunda olan,3.9 mm çapında perçin içeren,perçiniyle birlikte dış çapı 17.8 mm plastikten mamül (POLİKARBONAT) oluksuz tekerlekGenel yorum kuralları (1) ve (6), 83.02 tarife pozisyonu açıklama notları. 83.02 tarife pozisyonu AB açıklama notları 24.05.2019/3419BTB0496 tarih sayılı analiz raporu9.8.2019 00:00:00
8302.41.10.00.19TR340000190180Büyük resim için tıklayınızFC-004 SOHO ticari tanımlı eşya. Yaklaşık 26,5cm uzunluğunda ve 2.2 cm genişliğinde bir ucuna 2 adet diğer ucuna ise yaklaşık 6.6 cm uzunluğunda 1 cm genişliğinde çelikten mamul bir parçaya takılmış 4 adet plastikten mamul tekerlek monte edilmiş ve çelikten mamul bu parcanın yine çelikten mamul yaklasık 20cm uzunluğunda bir mekanizma ile plastikten ana gövdeye baglandığı sürgülü kapı mekanızmasıdır. Mekanızma 80 kg ya kadar dayanıklıdır. BTB muhteviyatı eşyaya benzer nitelikte pek cok eşya bulunmakla birlikte bu eşyaların tarifeleri nitelikleri ve kullanım alanlarına göre değişkenlik gösterebilir.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 8302 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. İst. Lab. Müdürlüğünün 24.06.2019/3419BTB0571 sayılı analiz raporu.9.8.2019 00:00:00
8302.50.00.00.00TR410000190009Büyük resim için tıklayınızHerhangi bir yere sabitlenmeden havluluk olarak kullanılabilen eşya.Eşya genel yorum kuralları (1), (3-a) ve (6), 15. Bölüm notları(genel açıklamalar), 73. Fasıl notları (genel açıklamalar), 83. Fasıl notları (genel açıklamalar), 73.24 pozisyon notları ve 83.02 pozisyon notlarına (g bendi) istinaden eşyanın 830250000000 GTİP'te sınıflandırılması9.8.2019 00:00:00
8302.42.00.00.00TR340000190096Büyük resim için tıklayınızEşya koltuk mekanizmasına monte edilen ve bu sayede motorlu veya motorsuz olarak koltuk mekanizmasının baş kısmının dönmesini sağlayan mekanizmadır.metal iskelet olan mekanizmayı tamamlayıcı bir işlev görmektedir.Genel yorum kuralları (1) ve (6), 83.22 tarife pozisyonu açıklama notları ve 94.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul labaratuvar müdürlüğü 3419BTB0365/12.04.2019 sayı/ tarihli analiz raporu.14.5.2019 00:00:00
8302.30.00.00.00TR160000190022Büyük resim için tıklayınızAraç kapısının açılmasını sağlayan, adi metalden aparatlar ile tele sahip, dış çerçevesi plastikten mamul eşya.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. ,83. Ve 87. Fasıl Notları ile XV ve XVII Bölüm, 8302 ve 8708 pozisyon notları. 8.4.2019 00:00:00
8302.20.00.00.00TR410000190001Büyük resim için tıklayınızDış yüzeyi plastik maddelerden yapılmış olup göbeği bilyalı rulmandan mamül tekerlekTarife Yorum kuralları (1) ve (6) 8302 tarife pozisyonu fasıl notları18.2.2019 00:00:00
8302.20.00.00.00TR410000190002Büyük resim için tıklayınızDış yüzeyi plastik maddelerden yapılmış olup göbeği bilyalı rulmandan mamül tekerlekGenel yorum kuralları (1) ve (6) 8302 ve 8483 tarife pozisyonu fasıl notları18.2.2019 00:00:00
8308.90.00.90.00TR060000190006Büyük resim için tıklayınızTK1 WİRE LOCK (teneke kutu kapak kapama mekanizması) orijinal ticari tanımı "TK1 WİRE LOCK" olan ve teneke kutulara montaj edilen teneke kutu kapak kapama mekanizmasıdır. Genişlik: 75 mm/ yükseklik:100 mmGenel yorum kuralları madde (1) ve (6), gümrük tarife cetveli izahnamesi 83.08 pozisyonu açıklama notları, fasıl ve bölüm notları.12.2.2019 00:00:00
8308.90.00.90.00TR060000190007Büyük resim için tıklayınızTK2 WIRE LOCK (teneke kutu kapak kapama mekanizması) orijinal ticari tanımı "TK 2 WIRE LOCK" olan ve teneke kutulara montaj edilen teneke kutu kapak kapama mekanizmasıdır. Genişlik: 35 mm/ yükseklik: 23 mmGenel yorum kuralları madde (1) ve (6), gümrük tarife cetveli izahnamesi 83.08 pozisyonu açıklama notları, fasıl ve bölüm notları.12.2.2019 00:00:00
8302.20.00.00.00TR350000190003Büyük resim için tıklayınızYatay kaymalı ve kayarak katlanan pencere ve kapılar için tekerlekli sürmeli makara ray sistemi8320 tarife pozisyonu izahname notları, fasıl notları 2. Fıkrası ve tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinaden16.1.2019 00:00:00
8307.10.00.00.18TR160000180024Büyük resim için tıklayınızDış kısmı helezonik olan, demir veya çelikten bağlantı parçalarına sahip, iç kısmı PVC'den mamul hortum.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 83. Fasıl Notları ile XV. Bölüm ve 8307 Pozisyon Notları5.11.2018 00:00:00
8306.29.00.90.00TR340000180167Büyük resim için tıklayınızİPEK ZÜCCACİYE MARKA 102HQ18569 MODEL DEMİR VEYA ÇELİKTEN MAMÜL,ÜZERİ BAKIR VE NİKEL ALAŞIMINDAN (NİKEL GÜMÜŞÜ) KAPLI DEKORATİF SÜS EŞYASI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 83.06 TARİFE POZİYSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 26.07.2018 TARİH VE 3418BTB0751 SAYILI ANALİZ RAPORU.31.8.2018 00:00:00
8306.29.00.90.00TR340000180168Büyük resim için tıklayınızİPEK ZÜCCACİYE MARKA 102HQ14794 MODEL ÇİNKODAN MAMUL, ÜZERİ BAKIR VE NİKEL ALAŞIMDAN (NİKEL GÜMÜŞÜ) KAPLI, DEKORATİF AMAÇLI SÜS EŞYASIGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 83.06 TARİFE POZİYSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 26.07.2018 TARİH VE 3418BTB0752 SAYILI ANALİZ RAPORU.31.8.2018 00:00:00
8306.29.00.90.00TR340000180169Büyük resim için tıklayınızİPEK ZÜCCACİYE MARKA 102HQ16207 MODEL DEÖİR VEYA ÇELİKTEN MAMÜL, ÜZERİ BAKIR VE NİKEL ALAŞIMDAN (NİKEL GÜMÜŞÜ)KAPLI DEKORATİF SÜS EŞYASIGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 83.06 TARİFE POZİYSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 26.07.2018 TARİH VE 3418BTB0753 SAYILI ANALİZ RAPORU.31.8.2018 00:00:00
8302.30.00.00.00TR060000180024Büyük resim için tıklayınızLIFT-O-MATARTİKEL NO:83909/300N olan eşya otobüslerin bagaj kapaklarında kullanılan ve aynı zamanda nakil vasıtalarında bagaj ve motor kapaklarının güvenli bir şekilde açılma ve kapanma özelliğini sağlamak amacının yanında otobüs iskeleti ile bagaj kapaklarının birbirine monte edilme görevine de yardımcı olmaktadır. "Lift o mat" lar eş kuvvet ile denge ve kullanım alanında hız kontrolü sağlar.Genel Yorum Kuralları Madde 1 ve 6, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8302 Tarife Pozisyonu açıklama notları.9.8.2018 00:00:00
8306.29.00.90.00TR160000180013Büyük resim için tıklayınızÇEŞİTLİ BOY VE ŞEKİLLERDE KENDİNDEN YAPIŞKANLI METAL STİCKERTarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), (3)a, (4) 83. Fasıl Notları, Bursa Laboratuvar Müdürlüğünün 34226298 sayılı yazı eki 09.05.2018 tarihli, 1618BTB0043 sayılı BTB Analiz Raporu25.5.2018 00:00:00
8303.00.90.00.11TR060000180005Büyük resim için tıklayınızNEO 7-24 POST (PARCEL LOCKER) NEO 7-24 POST ; kargo görevlisi paketi cihazdaki barkod okuyucu ile sisteme girişini yaptıktan sonra kilitsiz, sistem kontrollü çelikten mamul dolap gözlerinden uygun birine paketi bırakır. Sistem kişiye özel SMS ile paket sahibine şifre gönderir. Paket sahibi kendisine gelen şifre ile sisteme giriş yaparak paketini teslim alır. Kargo veya posta sahibi paketini NEO 7-24 POST dan 7 gün 24 saat teslim alabilir. Akıllı posta kutusu bir adet kontrol paneli, bir adet ekran üstünde güvenlik için kamera, bir adet barkod okuyucu ve değişik ölçülerde emniyetli çelikten mamul dolap çekmecelerinden oluşur.GENEL YORUM KURALLARI MADDE(1) VE(6),GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8303 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI3.5.2018 00:00:00
8302.42.00.00.00TR340000170434Büyük resim için tıklayınızGAZLI AMARTİSÖR GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 83.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 28.12.2017 00:00:00
8302.42.00.00.00TR340000170435Büyük resim için tıklayınızGAZLI PİSTON AMARTİSÖRGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 83.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.28.12.2017 00:00:00
8301.40.19.00.19TR340000170416Büyük resim için tıklayınızKAPILARDA KULLANILAN AÇMA KAPAMA TERTİBATI BULUNAN KAPI KİLİTİDİR GENEL YORUM KURALLARI (1), ( 3-B) , (6) ve 83.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 20.12.2017 00:00:00
8306.29.00.90.00TR340000170417Büyük resim için tıklayınızBALCONY METAL DEKORATİF TEPSİGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 83.06 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.20.12.2017 00:00:00
8306.29.00.90.00TR340000170418Büyük resim için tıklayınızBALCONY MARKA SOFRA VE MUTFAK İŞLERİNDE KULLANILMAKTAN ZİYADE DEKORATİF AMAÇ İÇİN TASARLANMIŞ ALT KISMINDA ZEMİN ÜZERİNE KONULMASINA HAİZ AYAKLARI OLAN ÇERÇEVESİ VE KULPLARI METALDEN ZEMİNİ AYNADAN MAMUL METAL DEKORATİF SÜS EŞYASI GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 83.06 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 20.12.2017 00:00:00
8302.20.00.00.00TR340000170386Büyük resim için tıklayınızTIR BRANDALARININ ÜZERİNDEKİ PERDEYİ KAYDIRAN TEKERLİKLİ DEMİR ÇELİKTEN EŞYAGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), 83.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.15.11.2017 00:00:00
8308.90.00.90.00TR340000170381Büyük resim için tıklayınızİKİ UCU BİRBİRİNE BAĞLAMAYA YARAYAN TOKAGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), 83.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 18.10.2017 TARİH VE 3417BTB0847 SAYILI ANALİZ RAPORU15.11.2017 00:00:00
8308.90.00.90.00TR340000170369Büyük resim için tıklayınızBAKIR KAPLI ÇİNKODAN MAMÜL ÇANTA AKSESUARI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 83.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21.09.2017/3417BTB0700 TARİH/SAYILI ANALİZ RAPORU. 10.10.2017 00:00:00
8302.42.00.00.00TR060000170029Büyük resim için tıklayınızSYNOLOGY MARKA SLIDE RAIL KIT RKS 1317. BİLGİ İŞLEM MAKİNALARININ VE BU MAKİNALARIN İŞLETİM BİRİMLERİNİN KONULDUKLARI HAREKETLİ KABİN MONTAJ RAY TERTİBATIGENEL YORUM KURALLARI MADDE (1)VE(6). GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8302 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.19.9.2017 00:00:00
8302.30.00.00.00TR330000170001Büyük resim için tıklayınızSPANZET (RACHET BUCKLE) Lojistik sektöründe yüklerin bağlanması için kullanılan kolonlara yardımcı malzeme. Bir ip vasıtasıyla yükün yükün bağlanma noktasında gerilme işlemini yaparak sabitlenmesini sağlayan araç.Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8302 tarife pozisyonu genel açıklama notları 20.6.2017 00:00:00
8301.20.00.00.00TR160000170019Büyük resim için tıklayınızTamamen mekanik iki adet kapı kilit silindiri, tamamen mekanik direksiyon kilit silindiri, tamamen mekanik benzin depo kilit silindiri, tamamen mekanik torpido eşya gözü kilit silindiri ve içerisinde elektronik devre içeren iki adet uzaktan kumandalı (mekanik anahtar içeren) ve tamamen mekanik anahtardan oluşan kilit seti. Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), 3(B) ve (6) 8301 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları 16.6.2017 00:00:00
8301.20.00.00.00TR160000170020Büyük resim için tıklayınızTamamen mekanik iki adet kapı kilit silindiri, tamamen mekanik direksiyon kilit silindiri, tamamen mekanik benzin depo kilit silindiri, tamamen mekanik torpido eşya gözü kilit silindiri ve içerisinde elektronik devre içeren uzaktan kumandalı (mekanik anahtar içeren) ve iki adet tamamen mekanik anahtardan oluşan kilit seti. Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), 3(B) ve (6) 8301 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları 16.6.2017 00:00:00
8301.20.00.00.00TR160000170021Büyük resim için tıklayınızTamamen mekanik kapı kilit silindiri, tamamen mekanik direksiyon kilit silindiri, tamamen mekanik benzin depo kilit silindiri, tamamen mekanik torpido eşya gözü kilit silindiri ve içerisinde elektronik devre içeren uzaktan kumandalı (mekanik anahtar içeren) ve tamamen mekanik anahtardan oluşan kilit seti. Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),3(B) ve (6) 8301 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları16.6.2017 00:00:00
8301.20.00.00.00TR160000170022Büyük resim için tıklayınızTamamen mekanik kapı kilit silindiri, tamamen mekanik direksiyon kilit silindiri, tamamen mekanik benzin depo kilit silindiri, tamamen mekanik torpido eşya gözü kilit silindiri ve içerisinde elektronik devre içeren iki adet uzaktan kumandalı (mekanik anahtar içeren) anahtardan oluşan kilit seti.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),3(B) ve (6) 8301 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları16.6.2017 00:00:00
8301.20.00.00.00TR160000170023Büyük resim için tıklayınızTamamen mekanik kapı kilit silindiri, tamamen mekanik direksiyon kilit silindiri ve içerisinde elektronik devre içeren uzaktan kumandalı (mekanik anahtar içeren) ve tamamen mekanik anahtardan oluşan kilit seti. Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),3(B) ve (6) 8301 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları16.6.2017 00:00:00
8302.49.00.00.00TR340000170212Büyük resim için tıklayınızGÖVDE KISMI ADİ METAL(ALÜMİNYUM), TUTACAK YERİ PLASTİKTEN MAMUL TELESKOPİK VALİZ ÇEKME APARATI VE 4 ADET PLASTİKTEN MAMUL VALİZ TEKERLEĞİ.(2016/6 SAYILI GENELGE GEREĞİNCE AYNI ÖZEL GEREKSİNİM İÇİN KULLANILAN KOŞULLARINI SAĞLAMADIĞI İÇİN SET OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.) AYRI AYRI SINIFLANDIRILMASI GEREKİR. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 83.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28.03.2017 TARİHLİ 23748638 SAYILI YAZILARI. ÇEKÇEK:8302.49.00.00.00, TEKERLEK:3926.90.97.90.18 24.5.2017 00:00:00
8302.20.00.00.00TR160000170012Büyük resim için tıklayınızDış yüzeyi plastik maddeden yapılmış olup göbeği bilyalı rulmandan mamul tekerlektir.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 83. Faslın 2 nolu notu 8302 ve 8482 pozisyon notları31.3.2017 00:00:00
8302.20.00.00.00TR160000170013Büyük resim için tıklayınızDış yüzeyi plastik maddeden yapılmış olup göbeği bilyalı rulmandan mamul tekerlektir.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 83. Faslın 2 nolu notu 8302 ve 8482 pozisyon notları31.3.2017 00:00:00
8301.20.00.00.00TR340000170084Büyük resim için tıklayınızTAMAMEN MEKANİK SÜRÜCÜ KAPI KİLİT SİLİNDİRİ, TAMAMEN MEKANİK DİREKSİYON KİLİT SİLİNDİRİ VE İÇERİSİNDE ELEKTRONİK KOMPONENT OLAN UZAKTAN KUMANDALI ANAHTARDAN OLUŞAN KAPI KİLİT SETİ. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 83.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 10.02.2017 TARİHLİ VE 22552837 SAYILI YAZILARI. 23.3.2017 00:00:00
8302.20.00.00.00TR060000170002Büyük resim için tıklayınızhasta nakil sedyesi ve yoğun bakım karyolasında kullanılmak üzere tasarlanmış,tekerlek donanımı adi metal ve plastikten oluşan tekerlekGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6).GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8302 TARİFE POZİSYON METNİNİN B HÜKMÜ UYARINCA1.2.2017 00:00:00
8302.50.00.00.00TR340000160230Büyük resim için tıklayınızÇELİKTEN MAMÜL, POLYESTER TOZU KAPLAMALI, HAVLU ASKI RAYI.GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 83.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.2.12.2016 00:00:00
8302.50.00.00.00TR340000160232Büyük resim için tıklayınızÇELİKTEN MAMÜL, İKİ ADET BELLİ BİR MODEL MOBİLYANIN ARASINA YA DA BELLİ BİR MOBİLYA İLE DUVAR ARASINA SABİTLENEREK KULLANILAN ELBİSE ASKISI.GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 83.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.2.12.2016 00:00:00
8304.00.00.90.19TR340000160214Büyük resim için tıklayınızMETALDEN MAMÜL, ÇEK-BIRAK MOTORLU TRAKTÖR ŞEKLİNDE OBJE (EŞYANIN GÖVDE KISMINDA ATAŞ TUTTURMAK İÇİN MIKNATIS TERTİBATI MEVCUTTUR.)GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 83.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 31.10.2016 TARİHLİ, 19796939 SAYILI YAZILARI.2.12.2016 00:00:00
8304.00.00.90.19TR340000160220Büyük resim için tıklayınızMETALDEN MAMÜL, ÇEK-BIRAK MOTORLU, OTOMOBİL ŞEKLİNDE OBJE (EŞYANIN GÖVDE KISMINDA ATAŞ TUTTURMAK İÇİN MIKNATIS TERTİBATI MEVCUTTUR.)GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 83.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 31.10.2016 TARİHLİ, 19796939 SAYILI YAZILARI.2.12.2016 00:00:00
8304.00.00.90.19TR340000160222Büyük resim için tıklayınızMETALDEN MAMÜL, ÇEK-BIRAK MOTORLU, UÇAK ŞEKLİNDE OBJE (EŞYANIN KANAT KISMINDA ATAŞ TUTTURMAK İÇİN MIKNATIS TERTİBATI MEVCUTTUR.)GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 83.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 31.10.2016 TARİHLİ, 19796939 SAYILI YAZILARI.2.12.2016 00:00:00
8304.00.00.90.19TR340000160224Büyük resim için tıklayınızMETALDEN MAMÜL, HELİKOPTER ŞEKLİNDE, TEKERLEKLERİ DÖNEN OBJE (EŞYANIN PERVANE KISMI KALEM VE MEKTUP AÇACAĞI OLARAK KULLANILABİLMEKTEDİR.)GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 83.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 31.10.2016 TARİHLİ, 19796939 SAYILI YAZILARI.2.12.2016 00:00:00
8302.30.00.00.00TR160000160008Büyük resim için tıklayınızNakil vasıtalarında kullanılan otomobil bagaj kapak amortisör milidir.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) , XV. Bölüm ve 83 Fasıl Notları ve 8302 Pozisyon Açıklamaları ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.10.2016 tarihli 19769445 sayılı yazıları.3.11.2016 00:00:00
8302.30.00.00.00TR160000160009Büyük resim için tıklayınızNakil vasıtalarında kullanılan otomobil bagaj kapak amortisör milidir.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) , XV. Bölüm ve 83 Fasıl Notları ve 8302 Pozisyon Açıklamaları ile3.11.2016 00:00:00
8308.20.00.00.00TR340000160192Büyük resim için tıklayınızKÖR UÇLU SAPLI PERÇİN. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 83.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI21.10.2016 00:00:00
8306.29.00.10.00TR340000160145Büyük resim için tıklayınız5,5 CM ÇAPINDA DAİRE ŞEKLİNDE, ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN, HER İKİ YÜZEYİ BAKIR ESASLI KAPLAMAYA SAHİP, ASILMAK İÇİN BİR KULBA SAHİP MADALYA TASLAĞIGENEL YORUM KURALLARI (1), 2(A) VE (6) 83.06 VE 71.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 71. FASILIN 9 VE 11 NOLU NOTU, 19.08.2016 TARİHLİ 3416BTB0433 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.23.8.2016 00:00:00
8302.50.00.00.00TR340000150168Büyük resim için tıklayınızALAŞIMSIZ ÇELİKTEN MAMÜL GİTAR VE BENZERİ MÜZİK ALETLERİNİ DUVAR VS. SABİTLEMEK İÇİN KULLANILAN ASKI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 83.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.9.12.2015 00:00:00
8302.42.00.00.00TR060000150007Büyük resim için tıklayınız"Gas Lift" ticari isimli "XQ338" kod nolu koltuklarda kullanılan amortisörler.Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük tarife cetveli izahnamesi 8302 pozisyonu açıklama notları.26.10.2015 00:00:00
8303.00.90.00.19TR340000150078Büyük resim için tıklayınızADİ METALDEN MAMUL, ÜZERİNDE ASMA KİLİT VE ANAHTARI BULUNAN OTOBÜS FİGÜRLÜ KUMBARA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 83.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.27.5.2015 00:00:00
8301.40.19.00.11TR340000150053Büyük resim için tıklayınızSANAYİ TİPİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNE MAHSUS KİLİT.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 83.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 13.03.2015 TARİHLİ 116 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.22.4.2015 00:00:00
8302.50.00.00.00TR340000150061Büyük resim için tıklayınızGÖVDESİ AHŞAPTAN, KANCALARI METALDEN MAMUL KAPI/DUVAR ASKISI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 83.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.22.4.2015 00:00:00
8302.20.00.00.00TR350000150002Büyük resim için tıklayınızHASTA NAKLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ÇİFT TEKERLEKLİ; HER BİR TEKERLEK ÇAPI 150 MM. OLAN, TEKERLEK DONANIMI ADİ METALDEN MAMÜL, 28 MM. TEKERLEK BANDAJ GENİŞLİĞİ OLAN TEKERLEK.TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN (83) FASIL GENEL AÇIKLAMA NOTLARINA GÖRE BTB TALEBİNDE BULUNULAN EŞYANIN TARİFE YORUMUYLA İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1)(3B)VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE İZAHNAMESİNİN 8302 POZİSYON NUMARASININ AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN..27.3.2015 00:00:00
8302.50.00.00.00TR340000140012Büyük resim için tıklayınızDUVARA SABİT BİR ŞEKİLDE MONTE EDİLEN, BAĞLANTI VE MONTAJ ELEMAN SETİ İLE BERABER (VİDA, BAĞLANTI PARÇALARI) KROM ASKI ÇUBUĞUGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 83.02 VE 73.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI9.1.2014 00:00:00