Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 15ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
FASIL : 82 Adi Metallerden Aletler, Bıçakçı Eşyası Ve Sofra Takımları; Adi Metallerden Bunların Aksam Ve Parçaları

FasılNoFasıl Açıklaması
82.01Beller, kürekler, kazmalar, külünkler, çapalar, yabalar, dirgenler, tırmıklar ve kazayağı; baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri diğer kesici ve yontucu el aletleri; her tür budama makasları ve budayıcılar, tırpanlar, oraklar, kuru ot veya saman bıçakları, çit makası, oduncu kamaları ve ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılan diğer el aletleri:
8201.10- Beller ve kürekler :
8201.10.00.00.11- - Beller
8201.10.00.00.12- - Kürekler
8201.30- Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar ve kazayağı :
8201.30.00.00.11- - Kazmalar
8201.30.00.00.12- - Tırmıklar
8201.30.00.00.19- - Diğerleri
8201.40- Baltalar, bağcı bıçakları veya benzeri kesici veya yontucu el aletleri :
8201.40.00.00.11- - Baltalar
8201.40.00.00.19- - Diğerleri
8201.50- Budama makası ve tek elle kullanılan benzeri budayıcılar ve makaslar (kümes hayvanları makasları dahil) :
8201.50.00.00.11- - Bağ ve bahçıvan makasları
8201.50.00.00.19- - Diğerleri
8201.60.00.00.00- Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve iki elle kulllanılan benzeri makaslar
8201.90- Ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılmaya mahsus diğer el aletleri:
8201.90.00.10.00- - Orak
8201.90.00.20.00- - Tırpan
- - Diğerleri :
8201.90.00.90.11- - - Hayvan kırkmaya mahsus makaslar
8201.90.00.90.12- - - Yabalar
8201.90.00.90.18- - - Diğerleri
82.02EI testereleri; her tür testere ağızları (freze testereler ve dişsiz testere ağızları dahil) :
8202.10- El testereleri :
8202.10.00.00.11- - Sırtlı testereler
8202.10.00.00.19- - Diğerleri
8202.20.00.00.00- Şerit halinde testere ağızları
- Dairevi testere ağızları (freze makinalarında kullanılanlar dahil):
8202.31.00.00.00- - İş gören kısmı çelikten olanlar:
8202.39.00.00.00- - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):
8202.40.00.00.00- Zincir halinde olan testere ağızları
- Diğer testere ağızları:
8202.91.00.00.00- - Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)
8202.99- - Diğerleri:
8202.99.20.00.00- - - Metal işlemeye mahsus olanlar :
8202.99.80.00.00- - - Diğerleri
82.03Eğeler, törpüler, pensler (kesici ağızları dahil), kerpetenler, cımbızlar, tenekeci makasları, boru kesicileri, civata kesicileri, zımbalar ve benzeri el aletleri:
8203.10- Eğeler, törpüler ve benzeri aletler:
8203.10.00.10.00- - Metal işlerinde kullanılan eğeler
- - Diğerleri :
8203.10.00.90.11- - - Törpüler
8203.10.00.90.12- - - Eğeli törpüler
8203.10.00.90.19- - - Diğerleri
8203.20- Pensler (kesici ağızlıları dahil), kerpetenler, cımbızlar ve benzeri aletler:
8203.20.00.00.11- - Pensler
8203.20.00.00.12- - Kerpetenler
8203.20.00.00.19- - Diğerleri
8203.30.00.00.00- Tenekeci makasları ve benzeri aletler
8203.40- Boru kesiciler, civata kesiciler, zımbalar ve benzeri aletler :
8203.40.00.00.11- - Zımbalar
8203.40.00.00.19- - Diğerleri
82.04Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları (dinamometrik anahtarlar dahil; fakat kılavuz anahtarlar hariç), değişebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın):
- Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları:
8204.11.00.00.00- - Ağzı sabit olanlar
8204.12.00.00.00- - Ağzı ayarlanabilir olanlar
8204.20.00.00.00- Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın)
82.05Tarifenin başka pozisyonlarında yer almayan el aletleri (camcı elmasları dahil); kaynak lambaları; mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri (makinalı aletlerin veya su jeti kesme makinalarının aksam, parça veya teferruatlarını teşkil edenler hariç), örsler, portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen çatkılarıyla birlikte bileğiler:
8205.10- Delme, diş veya yiv açma aletleri :
8205.10.00.00.11- - Matkaplar
8205.10.00.00.12- - Diş veya yiv açma aletleri
8205.10.00.00.19- - Diğerleri
8205.20- Çekiçler ve balyozlar :
8205.20.00.00.11- - Çekiçler
8205.20.00.00.12- - Balyozlar
8205.30.00.00.00- Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler
8205.40.00.00.00- Tornavidalar
- Elle kullanılan diğer aletler (camcı elmasları dahil):
8205.51.00.00.00- - Ev işlerinde kullanılanlar
8205.59- - Diğerleri:
8205.59.10.00.00- - - Duvarcı, dökümcü, çimentocu, alçı işçisi ve ressamlar için aletler
- - - Diğerleri:
8205.59.80.00.11- - - - Gres tabancaları
8205.59.80.00.12- - - - Patlama kartuşu yardımıyla çalışan takoz, kama vs. yi tesbit etmeye veya perçinlemeye mahsus aletler (tabancalar)
8205.59.80.00.19- - - - Diğerleri
8205.60.00.00.00- Kaynak lambaları
8205.70.00.00.00- Mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri
- Diğerleri (Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya dahil)
8205.90.10.00.00- - Örsler; portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen çatkıları ile birlikte bileğiler
8205.90.90.00.00- - Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya
8206.00.00.00.0082.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)
82.07El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri (basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme, set ve yiv açma, raybalama, frezeleme, tornalama, vidalama gibi) (metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler ile kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler dahil):
- Kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler:
8207.13.00.00.00- - İş gören kısımları sermetlerden olanlar
8207.19- - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) :
8207.19.10.00.00- - - İş gören kısımları elmas veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
- - - Diğerleri :
8207.19.90.00.11- - - - Adi metallerden
8207.19.90.00.19- - - - Diğerleri
8207.20- Metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler:
8207.20.10.00.00- - İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
- - İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:
8207.20.90.00.11- - - Adi metallerden
8207.20.90.00.19- - - Diğerleri
8207.30- Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme aletleri:
8207.30.10.00.00- - Metal işlemeye mahsus olanlar
8207.30.90.00.00- - Diğerleri
8207.40- Set ve yiv açmaya mahsus aletler:
- - Metal işlemeye mahsus olanlar:
- - - Set açma aletleri :
8207.40.10.10.00- - - - Demirden olanlar
8207.40.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Yiv açma aletleri:
8207.40.30.10.00- - - - Demirden olanlar
8207.40.30.90.00- - - - Diğerleri
8207.40.90.00.00- - Diğerleri
8207.50- Delmeye mahsus aletler (kaya delmeye mahsus aletler hariç):
8207.50.10.00.00- - İşgören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
- - İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:
8207.50.30.00.00- - - Duvarcılığa mahsus matkaplar
- - - Diğerleri:
- - - - Metal işlemeye mahsus olanlar:
8207.50.50.00.00- - - - - İş gören kısımları sermetlerden
8207.50.60.00.00- - - - - İş gören kısımları yüksek hız çeliğinden
8207.50.70.00.00- - - - - İş gören kısımları diğer maddelerden
8207.50.90.00.00- - - - Diğerleri
8207.60- Raybalamaya veya delik genişletmeye mahsus aletler:
8207.60.10.00.00- - İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
- - İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:
- - - Raybalamaya mahsus aletler:
- - - - Metal işlemeye mahsus olanlar:
8207.60.30.00.11- - - - - Adi metallerden
8207.60.30.00.19- - - - - Diğerleri
8207.60.50.00.00- - - - Diğerleri
- - - Delik genişletmeye mahsus olanlar:
- - - - Metal işlemeye mahsus olanlar:
8207.60.70.00.11- - - - - Adi metallerden
8207.60.70.00.19- - - - - Diğerleri
8207.60.90.00.00- - - - Diğerleri
8207.70- Frezelemeye mahsus aletler:
- - Metal işlemeye mahsus olanlar:
8207.70.10.00.00- - - İş gören kısımları sermetlerden
- - - İş gören kısımları diğer maddelerden:
- - - - Parmak frezeler :
8207.70.31.00.11- - - - - Adi metallerden olanlar
8207.70.31.00.12- - - - - Elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
8207.70.31.00.19- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri :
8207.70.37.00.11- - - - - Adi metallerden olanlar
8207.70.37.00.12- - - - - Elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
8207.70.37.00.19- - - - - Diğerleri
- - Diğerleri :
8207.70.90.00.11- - - İş gören kısımları adi metallerden olanlar
8207.70.90.00.12- - - İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
8207.70.90.00.13- - - İş gören kısımları sermetlerden olanlar
8207.70.90.00.19- - - Diğerleri
8207.80- Tornalamaya mahsus aletler:
- - Metal işlemeye mahsus olanlar:
8207.80.11.00.00- - - İş gören kısımları sermetlerden
- - - İş gören kısımları diğer maddelerden :
8207.80.19.00.11- - - - Adi metallerden olanlar
8207.80.19.00.19- - - - Diğerleri
8207.80.90.00.11- - - İş gören kısımları adi metallerden olanlar
- - Diğerleri
8207.80.90.00.12- - - İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
8207.80.90.00.13- - - İş gören kısımları sermetlerden olanlar
8207.80.90.00.19- - - Diğerleri
8207.90- Değişebilir diğer aletler:
8207.90.10.00.00- - İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
- - İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:
8207.90.30.00.00- - - Tornavida uçları
8207.90.50.00.00- - - Diş açma aletleri
- - - Diğerleri:
- - - - İş gören kısımları sermetlerden:
8207.90.71.00.00- - - - - Metal işlemeye mahsus olanlar
8207.90.78.00.00- - - - - Diğerleri
- - - - İş gören kısımları diğer maddelerden:
8207.90.91.00.00- - - - - Metal işlemeye mahsus olanlar
8207.90.99.00.00- - - - - Diğerleri
82.08Mekanik makina ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar:
8208.10.00.00.00- Metal işlemeye mahsus olanlar
8208.20.00.00.00- Ağaç işlemeye mahsus olanlar
8208.30.00.00.00- Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus olanlar
8208.40.00.00.00- Ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılan makinalara mahsus olanlar
8208.90- Diğerleri :
8208.90.00.00.11- - Kağıt kesmeye mahsus olanlar
8208.90.00.00.19- - Diğerleri
8209.00Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar; uçlar ve benzeri uçlar (sermetlerden):
8209.00.20.00.00- Levhalar
8209.00.80.00.00- Diğerleri
8210.00Yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında veya servisinde kullanılan, ağırlığı 10 kg. veya daha az olan elle işleyen mekanik aletler :
8210.00.00.00.11- Et kıyma makinası
8210.00.00.00.12- Sebze ve meyvaları dilme ve doğrama ve sularını çıkarmaya mahsus aletler
8210.00.00.00.13- Sebzeleri püre haline getirme aletleri
8210.00.00.00.14- Kahve ve baharat değirmenleri
8210.00.00.00.15- Ekmek dilme aletleri
8210.00.00.00.16- Mikser
8210.00.00.00.17- Dondurma yapmaya mahsus aletler
8210.00.00.00.19- Diğerleri
82.11Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın) (82.08 pozisyonundakiler hariç) (kapanan budama çakıları ve ağızları dahil):
8211.10- Takım halinde olanlar :
8211.10.00.00.11- - Sofra ve mutfak bıçakları
8211.10.00.00.12- - Maket bıçakları
8211.10.00.00.19- - Diğerleri
- Diğerleri:
8211.91.00.00.00- - Sabit ağızlı sofra bıçakları
8211.92- - Sabit ağızlı diğer bıçaklar:
8211.92.00.00.11- - - Mutfak bıçakları
8211.92.00.00.19- - - Diğerleri
8211.93- - Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar:
8211.93.00.00.10- - - Maket bıçakları
8211.93.00.00.90- - - Diğerleri
8211.94.00.00.00- - Bıçak ağızları
8211.95.00.00.00- - Adi metallerden saplar
82.12Usturalar, traş makinaları ve traş bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil) :
8212.10- Usturalar, traş makinaları:
8212.10.10.00.00- - Traş makinaları (bıçakları değiştirilemeyen)
- - Diğerleri:
- - - Diğer traş makinaları
8212.10.90.10.11- - - - Emniyetli olanlar
8212.10.90.10.19- - - - Diğerleri
- - - Usturalar :
8212.10.90.20.11- - - - Düz usturalar
8212.10.90.20.19- - - - Diğerleri
8212.20- Traş makinalarının bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil):
- - Traş bıçakları :
8212.20.00.10.11- - - Emniyetli olanlar
8212.20.00.10.19- - - Diğerleri
8212.20.00.20.00- - Traş bıçağı taslakları
8212.90.00.00.00- Diğer aksam ve parçalar
8213.00Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ve bunların ağızları:
- Makaslar :
8213.00.00.10.11- - Terzi makasları
8213.00.00.10.12- - Kuaför makasları
8213.00.00.10.13- - Tırnak makasları (Çıt çıt tipi tırnak makasları hariç)
8213.00.00.10.19- - Diğerleri
8213.00.00.20.00- Makas ağızları
82.14Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makinalar, kasap veya mutfak satırları, et baltaları, et kıyma bıçakları ve kağıt bıçakları gibi); manikür veya pedikür takımları ve aletleri (tırnak törpüleri dahil):
8214.10- Kağıt bıçakları, zarf açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalemtraşlar ve bunların bıçakları
8214.10.00.00.11- - Kalemtraş bıçakları
8214.10.00.00.12- - Kalemtraşlar
8214.10.00.00.19- - Diğerleri
8214.20- Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil):
8214.20.00.00.11- - Çıt çıt tipi tırnak makasları
8214.20.00.00.19- - Diğerleri
8214.90- Diğerleri:
- - Saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makinalar ve bunların kesici ağızları:
- - - Makinalar:
8214.90.00.11.11- - - - Saç kesme makinaları
8214.90.00.11.12- - - - Hayvan kırkma makinaları
8214.90.00.12.00- - - Kesici ağızlar
8214.90.00.15.00- - - Bunların adi metallerden sapları
- - Diğerleri :
8214.90.00.90.11- - - Adi metallerden saplar
8214.90.00.90.19- - - Diğerleri
82.15Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları,yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası:
8215.10- En az bir eşyası kıymetli metallerle kaplanmış takım halindeki eşya
- - Sadece kıymetli metallerle kaplanmış eşyayı içerenler :
8215.10.20.00.11- - - Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar
8215.10.20.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
8215.10.30.00.00- - - Paslanmaz çelikten olanlar
8215.10.80.00.00- - - Diğerleri
8215.20- Diğer takımlar:
8215.20.10.00.00- - Paslanmaz çelikten olanlar
8215.20.90.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
8215.91- - Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar:
8215.91.00.10.00- - - Adi metallerden saplar
- - - Diğerleri :
8215.91.00.90.11- - - - Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar
8215.91.00.90.19- - - - Diğerleri
8215.99- - Diğerleri:
- - - Paslanmaz çelikten olanlar:
8215.99.10.10.00- - - - Adi metallerden saplar
8215.99.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
8215.99.90.10.00- - - - Adi metallerden saplar
8215.99.90.90.00- - - - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
8205.59.80.00.19TR340000190277Büyük resim için tıklayınızSAMSUNG marka CY-LJFNAS model, LED panelin arka ve ön karolarını söküp takmak için kullanılan mıknatıslı el aletiGenel Yorum Kuralları (1),(6) 82.05 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları5.12.2019 00:00:00
8207.30.10.00.00TR350000190132Büyük resim için tıklayınızCivata üretiminde pres makinasına takılmak sureti ile kullanılan, yuvarlak şekilli, civata taslaklarının baskı ile kesilerek altıgen şeklini vermek üzere tasarlanmış kesici ağızdır."Altıgen Şekilli Civata Başı Kesme Ağzı" ticari olarak isimlendirilen S21 Q47X20 18.03.28 kodlu 4,5 cm çapında ve 2 cm yüksekliğinde olan cıvata üretiminde pres makinasına takılmak sureti ile kullanılan, yuvarlak şekilli, cıvata taslaklarının baskı ile kesilerek altıgen şeklini vermek üzere tasarlanan kesici ağız tanımlı eşyanın genel yorum kurallarının 3(b) maddesi ile 82.07 ve 84.62 tarife pozisyon notları lafzına dayanılarak 8207.30.10.00.00 GTİP'inde değerlendirilmiştir.15.11.2019 00:00:00
8205.59.80.00.19TR340000190174Büyük resim için tıklayınızPlastik çanta içine yerleştirilmiş,18 parçadan oluşan çelikten mamul elle kullanılan fren sökme takma takımı.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 8205 tarife pozisyonu izahname notları. İst. Lab. Müdürlüğünün 3419BTB0593 sayılı analiz raporu.9.8.2019 00:00:00
8205.59.80.00.19TR350000190090Büyük resim için tıklayınızOfislerde elle kullanılan pistolsüz kağıt raptiyeleme makinesi."KAĞIT ZIMBASI" tanımlı 17 cm boyunda sabitlemeye veya yerleştirmeye mahsus bir kaideye sahip olmayan tamamen el ile kullanılan pense tipi eşyanın genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddesi, 4/12/2017 tarihli ve 2017/11114 sayılı kararnamenin eki sınıflandırma görüşleri ve 82.05 pozisyon notları lafzına dayanılarak 8205.59.80.00.19 gtip' inde değerlendirilmiştir.1.7.2019 00:00:00
8214.10.00.00.12TR340000190110Büyük resim için tıklayınızSERVE EBOT/SV-EBOT1FY, bir tarafı silgi bir tarafı kalemtraş kalemtraş silgi.Genel yorum kuralları (1)ve(6) 82.14 tarife pozisyonu açıklama notları. 3419BTB0436/09.05.2019 sayı/ tarihli İstanbul laboratuvar analiz raporu.20.6.2019 00:00:00
8204.11.00.00.00TR350000190085Büyük resim için tıklayınız1/2 DR.CW/CCW ADJUSTABLE TORQUE WRENCHGenel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddeleri ve 8204 İzahname notlarına istinaden13.6.2019 00:00:00
8205.40.00.00.00TR350000190086Büyük resim için tıklayınızNUT SPINNER 6 MM ROUND SHANK 1,6 USD"Manyetik Bits Tutucu Tornavida" ticari tanımlı eşya olup, Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddeleri ve 8205 İzahname notlarına istinaden13.6.2019 00:00:00
8207.90.99.00.00TR350000190087Büyük resim için tıklayınızMAGNETIC BIT HOLDERKonu "Üniversal Bits Adaptörü" ticari tanımlı eşya, her türlü el aleti ile kullanıma uygundur. Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddeleri ve 8207 İzahname notlarına istinaden13.6.2019 00:00:00
8204.11.00.00.00TR350000190059Büyük resim için tıklayınız1/2 DR SLIDING T HANDLE 10Eşya numunesi üzerinde yapılan incelemede sabit ağızlı olduğu tespit edilmiştir.genel yorum kuralları(1) ve (6) maddeleri ve 8204 izahname notlarına istinaden10.5.2019 00:00:00
8204.11.00.00.00TR350000190060Büyük resim için tıklayınız1/2 DR. T TYPE UNIVERSAL JOINT 24 (SLIDING HANDLE)Eşya numunesi üzerinde yapılan incelemede sabit ağızlı olduğu tespit edilmiştir.genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri ve 8204 izahname notlarına istinaden10.5.2019 00:00:00
8204.20.00.00.00TR350000190061Büyük resim için tıklayınızADAPTER 1/2 F 3/8 MTarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddesi ile gümrük tarife cetveli izahnamesi 82.04 tarife pozisyonu ile 8204.20 alt pozisyonları lafzına dayanılarak 8204.20.00.00.00 gtip' inde gtip' inde değerlendirilmiştir10.5.2019 00:00:00
8204.20.00.00.00TR350000190062Büyük resim için tıklayınız1/2 DR.T SHAPED DRIVER 250mm (SLIDING HANDLE)Tarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddesi ile gümrük tarife cetveli izahnamesi 82.04 tarife pozisyonu ile 8204.20 alt pozisyonları lafzına dayanılarak 8204.20.00.00.00 gtip' inde gtip' inde değerlendirilmiştir10.5.2019 00:00:00
8204.20.00.00.00TR350000190063Büyük resim için tıklayınızADAPTER 1/2 F 3/4 MGenel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri ve 8204 izahname notlarına istinaden10.5.2019 00:00:00
8204.20.00.00.00TR350000190064Büyük resim için tıklayınız1/2 DR. HEX BIT SOCKET H5-H6-H7-H8-H10-H12-H14 60mmTarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddesi ile gümrük tarife cetveli izahnamesi 82.04 tarife pozisyonu ile 8204.20 alt pozisyonları lafzına dayanılarak 8204.20.00.00.00 gtip' inde gtip' inde değerlendirilmiştir.10.5.2019 00:00:00
8204.20.00.00.00TR350000190065Büyük resim için tıklayınız1/2 DR.IMPACT SOCKET 10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/15mm/16mm/17mm/18mm/19mm/21mm/22mm/24mm/27mmTarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddesi ile gümrük tarife cetveli izahnamesi 82.04 tarife pozisyonu ile 8204.20 alt pozisyonları lafzına dayanılarak 8204.20.00.00.00 gtip' inde gtip' inde değerlendirilmiştir10.5.2019 00:00:00
8204.20.00.00.00TR350000190066Büyük resim için tıklayınız1/2 DR.SPARK PLUG SOCKET 16mm 6PTTarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddesi ile gümrük tarife cetveli izahnamesi 82.04 tarife pozisyonu ile 8204.20 alt pozisyonları lafzına dayanılarak 8204.20.00.00.00 gtip' inde gtip' inde değerlendirilmiştir10.5.2019 00:00:00
8204.20.00.00.00TR350000190067Büyük resim için tıklayınız1/2 DR.SPARK PLUG SOCKET 20.8mm 6PTTarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddesi ile gümrük tarife cetveli izahnamesi 82.04 tarife pozisyonu ile 8204.20 alt pozisyonları lafzına dayanılarak 8204.20.00.00.00 gtip' inde gtip' inde değerlendirilmiştir10.5.2019 00:00:00
8204.20.00.00.00TR350000190068Büyük resim için tıklayınız1/2 DR.IMPACT EXTENSION BAR 10Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri ve 8204 izahname notlarına istinaden10.5.2019 00:00:00
8204.20.00.00.00TR350000190069Büyük resim için tıklayınız1/2 DR IMPACT EXTENSION BAR 5Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri ve 8204 izahname notlarına istinaden10.5.2019 00:00:00
8204.20.00.00.00TR350000190070Büyük resim için tıklayınız1/2 DR EXTENTION BAR 5Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri ve 8204 izahname notlarına istinaden10.5.2019 00:00:00
8204.20.00.00.00TR350000190071Büyük resim için tıklayınızIMPACT ADAPTER 1/2 F*3/8 M (WITH BALL)Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri ve 8204 izahname notlarına istinaden10.5.2019 00:00:00
8204.20.00.00.00TR350000190072Büyük resim için tıklayınız1/2 DR IMPACT UNIVERSAL JOINTGenel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri ve 8204 izahname notlarına istinaden10.5.2019 00:00:00
8204.20.00.00.00TR350000190073Büyük resim için tıklayınız1/2 DR EXTENTION BAR 10Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri ve 8204 izahname notlarına istinaden10.5.2019 00:00:00
8204.20.00.00.00TR350000190074Büyük resim için tıklayınız1/2 DR RATCHETGenel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri ve 8204 izahname notlarına istinaden10.5.2019 00:00:00
8204.20.00.00.00TR350000190075Büyük resim için tıklayınız1/2 DR UNIVERSAL JOINTGenel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri ve 8204 izahname notlarına istinaden10.5.2019 00:00:00
8207.90.30.00.00TR350000190056Büyük resim için tıklayınız1/4 PHILLIPS HEAD BITS NO.2 25 mmTarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddesi ile gümrük tarife cetveli izahnamesi 82.07 tarife pozisyonu ile 8207.90 alt pozisyonları lafzına dayanılarak 8207.90.30.00.00 gtip' inde gtip' inde değerlendirilmiştir10.5.2019 00:00:00
8207.90.30.00.00TR350000190057Büyük resim için tıklayınız1/4 TORX HEAD BITS T27 25mmTarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddesi ile gümrük tarife cetveli izahnamesi 82.07 tarife pozisyonu ile 8207.90 alt pozisyonları lafzına dayanılarak 8207.90.30.00.00 gtip' inde gtip' inde değerlendirilmiştir10.5.2019 00:00:00
8207.90.30.00.00TR350000190058Büyük resim için tıklayınız1/4 SLOTTED HEAD BITS 5.5*0.8 25 mmTarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddesi ile gümrük tarife cetveli izahnamesi 82.07 tarife pozisyonu ile 8207.90 alt pozisyonları lafzına dayanılarak 8207.90.30.00.00 gtip' inde gtip' inde değerlendirilmiştir10.5.2019 00:00:00
8211.92.00.00.11TR410000190004Büyük resim için tıklayınızKesici kısmı çelik, sap kısmı sert plastik, mini satırEşyanın kesici kısmının çelik,sert kısmının plastik olduğu görülmüş ve genel yorum kurulları (1) ve(6)'ya istinaden4.4.2019 00:00:00
8202.39.00.00.00TR340000190008Büyük resim için tıklayınızPALMERA marka,PA25540T Model no'lu, 255 mm çapında alaşımsız çelikten mamül, iş gören kısmı elmastan olan dairevi testere ağzı.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 82.02 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğü'nün 06.09.2018 tarih ve 3418btb0859 sayılı analiz raporu.gümrükler genel müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve 39957646 sayılı yazısı.31.1.2019 00:00:00
8202.39.00.00.00TR340000190009Büyük resim için tıklayınızPALMERA marka,PA25540T- Model no'lu, 255 mm çapında alaşımsız çelikten mamül, iş gören kısmı elmastan olan dairevi testere ağzı.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 82.02 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğü'nün 06.09.2018 tarih ve 3418btb0860 sayılı analiz raporu.gümrükler genel müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve 39957646 sayılı yazısı.31.1.2019 00:00:00
8214.10.00.00.12TR340000180196Büyük resim için tıklayınızSERVE E-BOT MARKA NOEL BABA BİÇİMLİ SİLGİLİ KALEMTRAŞ GENEL YORUM KURALLARI (1)(3C)VE (6) 82.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.14.11.2018 00:00:00
8207.40.30.90.00TR060000180035Büyük resim için tıklayınızTBFY9TP025 5/8 "11 UNC NUT TAPPER (+0,02") DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇ. YÜKSEK HIZ ÇELİĞİNDEN MAMUL SOMUNLARA YİV AÇMAYA YARAYAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇ.GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1 VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8207 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, VARİDEMİZE KAYITLI 37774681 SAYI 05.10.2018 TARİHLİ TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASININ RAPORU.11.10.2018 00:00:00
8207.30.10.00.00TR340000180175Büyük resim için tıklayınızMOELLER/MCC010-080B MARKA/MODEL, " ZIMBA PUNCH " TİCARİ İSİMLİ,8 CM UZUNLUĞUNDA METAL İŞLEMEYE MAHSUS UÇTUR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.06.07.2018 TARİHLİ 3418BTB0699 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.3.10.2018 00:00:00
8214.20.00.00.19TR340000180141Büyük resim için tıklayınızSATIŞA HAZIRAMBALAJI İÇİNDE ''NAİL CUTİCLE PUSHER'' TİCARİ TANIMLI, FLORMAR MARKA MANİKÜR VE PEDİKÜR AMAÇLI TIRNAK ETİ İTİCİ,TIRNAK TEMİZLİYİCİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)82.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 23.7.2018 00:00:00
8202.39.00.00.00TR340000180133Büyük resim için tıklayınızKENİTO MARKA 200X2,0X30 MM EBATLARINDA, GÖVDESİ ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN İŞ GÖREN KISMI SERMETTEN MAMUL DAİREVİ KESİM TESTERESİ GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.02 TARİFE İZAHNAME NOTLARI .İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 07.06.2018 TARİH VE 3418BTB0584 SAYILI ANALİZ RAPORU12.7.2018 00:00:00
8214.10.00.00.12TR340000180109Büyük resim için tıklayınızSATIŞA HAZIR PLASTİK AMBALAJI İÇERİSİNDE FLORMAR MARKA, SHARPERNER, KOZMETİK KALEMLERİN AÇILMASINDA KULLANILAN KALEM TRAŞGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI 12.7.2018 00:00:00
8208.40.00.00.00TR340000180076Büyük resim için tıklayınızEŞYANIN İŞ GÖREN KISMI TUNGSTEN KARBÖRDEN MAMUL BARTEC MARKA TIRPAN MOTORU BIÇAĞIGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTNABUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 09.05.2018 TARİHLİ VE 3418BTB0419 SAYILI ANALİZ RAPORU 8.6.2018 00:00:00
8205.59.80.00.19TR340000180041Büyük resim için tıklayınızBANT KESME MAKİNASI VE YAPISINDA BULUNAN BANT İLE BİRLİKTE SATIŞA HAZIR AMBALAJLANMIŞ SET. 2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR. BANT KESME MAKİNASI İLE BERABER OLAN YAPIŞKAN BANT, YAPILDIĞI MADDEYE GÖRE 39.19 TARİFE POZİSYONUNDA YER ALMAKTADIR.STATIONERY TAPE.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 82.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR. BANT KESME MAKİNASI İLE BERABER OLAN YAPIŞKAN BANT, YAPILDIĞI MADDEYE GÖRE 39.19 TARİFE POZİSYONUNDA YER ALMAKTADIR.7.3.2018 00:00:00
8209.00.80.00.00TR340000180001Büyük resim için tıklayınız28 MM ÇAPLI SERMETTEN MAMÜL MATKAP UCUGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 82.09 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 26.12.2017 TARİH VE 3417BTB1080 SAYILI ANALİZ RAPORU 12.2.2018 00:00:00
8202.31.00.00.00TR340000170422Büyük resim için tıklayınız200 X 1.6 X 32 EBATLARINDA YÜKSEK HIZ ÇELİĞİNDEN MAMUL DAİREVİ KESİM TESTERESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 82.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 11.12.2017 TARİH VE 3417BTB0978 SAYILI ANALİZ RAPORU28.12.2017 00:00:00
8202.39.00.00.00TR340000170421Büyük resim için tıklayınız255 MM ÇAPINDA, ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN MAMUL, İŞ GÖREN KISMI SERMETTEN OLAN TESTERE AĞZI GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 82.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.12.2017 TARİH VE 3417BTB0979 SAYILI ANALİZ RAPORU28.12.2017 00:00:00
8202.39.00.00.00TR340000170426Büyük resim için tıklayınız200 X 2 X 30 MM EBATLARINDA İŞ GÖREN KISMI SERMETTEN MAMUL DAİREVİ KESİM TESTERESİGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 82.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.12.2017 TARİH VE 3417BTB0983 SAYILI ANALİZ RAPORU 28.12.2017 00:00:00
8202.39.00.00.00TR340000170427Büyük resim için tıklayınız255 MM ÇAPINDA, İŞ GÖREN KISMI SERMET OLAN TESTERE AĞZIGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 82.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.12.2017 TARİH VE 3417BTB0976 SAYILI ANALİZ RAPORU28.12.2017 00:00:00
8203.20.00.00.11TR340000170428Büyük resim için tıklayınızYAN KESKİGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 82.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.28.12.2017 00:00:00
8203.20.00.00.11TR340000170429Büyük resim için tıklayınızPENSEGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 82.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.28.12.2017 00:00:00
8203.20.00.00.11TR340000170430Büyük resim için tıklayınızKARGA BURNU GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 82.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 28.12.2017 00:00:00
8202.31.00.00.00TR340000170363Büyük resim için tıklayınızİŞ GÖREN KISMI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİNDEN DAİREVİ TESTERE AĞZI. (PUNÇ)GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 82.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 15.06.2017 TARİH VE 25834833 SAYILI YAZISI10.10.2017 00:00:00
8207.50.90.00.00TR340000170344Büyük resim için tıklayınızİŞ GÖREN KISIMLARI ÇELİKTEN MAMUL, METAL, TAHTA, PLASTİK YER DÖŞEMESİ VS. ÜZERİNDE BÜYÜK EBATLAR HALİNDE DAİRESEL ŞEKİLLER AÇMAYA YARAYAN PANÇ ADAPTÖRÜ. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 82.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 12.05.2017 TARİHLİ 3417BTB0335 SAYILI ANALİZ RAPORU. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 18.07.2017 TARİH VE 26598846 SAYILI YAZISI. 21.9.2017 00:00:00
8205.59.80.00.19TR340000170314Büyük resim için tıklayınızSAFESET MARKA LC2500 daN MODEL KAMYON VE TIRLARDA TAŞINAN YÜKLERİ SABİTLEMEK İÇİN YÜKÜ TUTAN HALATLI GERDİRMEYE YARAYAN EL ALETİ. ( SPANZET)GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 82.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 10.08.2017/27178700 TARİH/SAYILI YAZISI.15.8.2017 00:00:00
8207.90.71.00.00TR340000170291Büyük resim için tıklayınızMETAL İŞLEMEYE MAHSUS MAKİNALARIN SERMETTEN MAMUL DEĞİŞTİRİLEBİLİR UCUGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 17.05.2017 TARİH VE 3417BTB0336 SAYILI LABORATUVAR ANALİZ RAPORU 20.7.2017 00:00:00
8207.40.30.90.00TR340000170247Büyük resim için tıklayınızPAFTA ALETLERİNDE KULLANILAN, İŞ GÖREN KISMI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİNDEN MAMUL METAL BORULARA YİV AÇMAYA MAHSUS DEĞİŞTİRİLİLEBİLİR UÇ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 14.6.2017 00:00:00
8207.50.90.00.00TR340000170256Büyük resim için tıklayınızİŞ GÖREN KISMI TAKIM ÇELİĞİNDEN MAMÜL, 7 PARÇADAN OLUŞAN TAHTA, PLASTİK ALÇIPAN GİBİ YÜZEYLERDE ÇEŞİTLİ EBATLARDA DAİRESEL DELİK AÇMAYA MAHSUS PANÇ SETİ. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 82.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 08.05.2017 TARİHLİ 3417BTB0334 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 14.6.2017 00:00:00
8211.91.00.00.00TR340000170150Büyük resim için tıklayınızSAPI VE UCU PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL YİYECEKLERİ PARÇALAMA VE KESMEDE KULLANILAN AĞZI KESKİN OLMAYAN SOFRA BIÇAĞI(TEK) GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 82.11 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 22.03.2017 TARİHLİ 23584982 SAYILI YAZILARI.4.5.2017 00:00:00
8211.91.00.00.00TR340000170151Büyük resim için tıklayınızSAPI VE UCU PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL, YİYECEKLERİ PARÇALAMA VE KESMEDE KULLANILAN AĞZI KESKİN OLMAYAN SOFRA BIÇAĞI(TEK) GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 82.11 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 22.03.2017 TARİHLİ 23584982 SAYILI YAZILARI. 4.5.2017 00:00:00
8201.30.00.00.12TR410000170002Büyük resim için tıklayınızAğaç yapraklarını bir yerde toparlamak amacıyla kullanılan tırmıkGenel yorum kuralları1-6 ve Gümrük Tarife Cetvelinde 820130'un lafzına uygun olarak27.3.2017 00:00:00
8201.50.00.00.11TR410000170003Büyük resim için tıklayınızV tipi,yarma aşı ve omega aşı olmak üzere 3 çeşit aşı yapabilen aşı makasıGenel Yorum Kuralları 1-6 ve Gümrük Tarife Cetvelinde 8201.50'nin lafzına uygun olarak27.3.2017 00:00:00
8205.59.80.00.19TR340000170116Büyük resim için tıklayınızDÖŞEMECİLİKTE KULLANILAN, YAY MEKANİZMALI TEL ZIMBA TABANCASI. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 82.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 23.3.2017 00:00:00
8207.50.60.00.00TR340000170109Büyük resim için tıklayınızMETAL DELMEYE MAHSUS İŞ GÖREN KISMI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİNDEN, GÖVDESİ ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN MAMÜL PUNÇ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 16.01.2017 TARİHLİ, 3416BTB0971 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 23.3.2017 00:00:00
8207.50.90.00.00TR340000170018Büyük resim için tıklayınızMATKABA TAKILARAK KARTONPİYERDE İSTENEN BELLİ BİR ÇAPTA DELİK AÇMAK ÜZERE TASARLANMIŞ T ŞEKLİNDE BİR APARAT, 1 ADET PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL KLAVUZ MATKAP UCU, 2 ADET SERMETTEN VE 2 ADET ALAŞIMLI ÇELİKTEN MAMUL DELME UCU BULUNAN DELİK AÇMAYA MAHSUS EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 02.12.2016 TARİHLİ, 3416BTB0822 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.3.2.2017 00:00:00
8213.00.00.10.19TR340000170011Büyük resim için tıklayınızPASLANMAZ ÇELİKTEN MAMÜL, KÜTİKÜL (TIRNAK ETİ) KESİMİ İÇİN TASARLANMIŞ, BİR MİL İLE TUTTURULMUŞ ÜST ÜSTE KONULMUŞ İKİ BIÇAKTAN OLUŞAN TIRNAK ETİ MAKASI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.13 VE 82.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.30.1.2017 00:00:00
8207.30.10.00.00TR340000160223Büyük resim için tıklayınızCNC ZIMBALI KESME TEZGAZLARINDA KULLANILAN, METALLERİ KESMEYE MAHSUS, YÜKSEK HIZ ÇELİĞİNDEN MAMÜL DEĞİŞTİRİLEBİLİR ALET UCU.GENEL YORUM KURALLARI (1) 3(b) VE (6) 82.07 VE 84.62 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.2.12.2016 00:00:00
8207.90.78.00.00TR340000160158Büyük resim için tıklayınızPLASTİK ÜRETİM MAKİNELERİNDE DELİK VE ÇENTİK AÇMAK AMACIYLA KULLANILAN KESME ZIMBASI (PUNCH)GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) 82.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 13.07.2016 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU.30.9.2016 00:00:00
8205.59.80.00.19TR340000160057Büyük resim için tıklayınızPAKETLEME VE AMBALAJLAMA İŞLEMİ YAPILIRKEN, ÇEMBERLEME İŞLEMİ SIRASINDA GERDİRME YAPAN EL ALETİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82. FASIL AÇIKLAMA NOTU.10.5.2016 00:00:00
8205.59.80.00.19TR340000160058 Büyük resim için tıklayınızPAKETLEME VE AMBALAJLAMA İŞLEMİ YAPILIRKEN, ÇEMBERLEME İŞLEMİ SIRASINDA GERDİRME YAPILDIKTAN SONRA, ÇEMBERLEMEYE TOKA YAPMAYA YARAYAN EL ALETİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82. FASIL AÇIKLAMA NOTU.10.5.2016 00:00:00
8205.59.80.00.19TR340000160061Büyük resim için tıklayınız1 MM İĞNE UZUNLUKLU, CİLDE MİKRO KANALLAR AÇAN, DÖNEN BİR SİLİNDİR ÜZERİNDE BULUNAN ÇOK SAYIDA MİNİK İĞNECİKLERDEN VE TUTMA APARATINDAN OLUŞAN, DERİ ÜZERİNDE GEZDİRİLEREK CİLDİ UYARMAK İÇİN KULLANILAN, CİLDİN YENİLENMESİ, CİLTTEKİ LEKELERİN TEDAVİSİ, AKNE İZLERİNİN TEDAVİSİ, CİLTTE GENİŞLEMİŞ GÖZENEKLERİN AZALTILMASI VB. YERLERDE KULLANILAN EL ALETİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 26.04.2016 TARİHLİ, 15583765 SAYILI YAZILARI.10.5.2016 00:00:00
8213.00.00.10.11TR340000160019Büyük resim için tıklayınızBİR ÇANTA İÇERİSİNDE, İKİ ADET MAKAS, DİKİŞ SÖKME APARATI, TEBEŞİR, İPLİK TAKMA APARATI, MEZURA, ÇENGELLİ İĞNE, BİR KUTU TOPLU İĞNE, ÇEŞİTLİ İĞNELER, BOYA ŞABLONU VE YÜKSÜKTEN OLUŞAN DİKİŞ SETİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.02.2016 TARİHLİ, 14043751 SAYILI YAZILARI VE MAKAS: 8213.00.00.10.11, TEBEŞİR: 9609.90.90.00.00, MEZURA: 9017.80.10.90.19, ÇENGELLİ İĞNE: 7319.40.00.00.19, DİKİŞ İĞNESİ: 7319.90.10.00.00, TOPLU İĞNE: 7319.40.00.00.11, YÜKSÜK: 7326.90.98.00.19, DİKİŞ SÖKME APARATI: 8205.51, İPLİK TAKMA: 8205.51, BOYA ŞABLONU: 3926.90.97.90.18 GTİP.2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR.31.3.2016 00:00:00
8201.90.00.90.18TR340000160012Büyük resim için tıklayınızTARIM VE BAHÇECİLİKTE KULLANILAN DİRGEN.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 12.01.2016 TARİHLİ, İSTANBUL İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.10.2.2016 00:00:00
8204.20.00.00.00TR340000150122Büyük resim için tıklayınız1/2 3/8 KAPSAMLI LOKMALI BITS TAKIMIGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 82.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.8.9.2015 00:00:00
8204.20.00.00.00TR340000150123Büyük resim için tıklayınız1/2 LOKMALI ALLEN UÇ TAKIMIGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 82.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.8.9.2015 00:00:00
8205.59.80.00.19TR340000150116Büyük resim için tıklayınızPLASTİK VE DEMİRDEN MAMÜL, ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82. VE 84. FASIL İZAHNAME NOTLARI.8.9.2015 00:00:00
8205.59.80.00.19TR340000150132Büyük resim için tıklayınızPLASTİK VE DEMİRDEN MAMÜL, ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 82. VE 84. FASIL İZAHNAME NOTLARI.8.9.2015 00:00:00
8215.20.10.00.00TR340000150109Büyük resim için tıklayınızTUTACAK KISMINDA 3 CM LİK ALTIN DETAY MEVCUT OLAN, (SÖZ KONUSU ALTIN DETAY EŞYAYA SADECE ESTETİK ÖZELLİK KAZANDIRMAK İÇİN EKLENMİŞ) ELEKTROLİTİK OLARAK KAPLAMA YÖNTEMİYLE İŞLENMİŞ, PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMÜL TATLI KAŞIĞI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 31.07.2015 TARİHLİ, 356 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU8.9.2015 00:00:00
8215.20.10.00.00TR340000150110Büyük resim için tıklayınızTUTACAK KISMINDA 3 CM LİK ALTIN DETAY MEVCUT OLAN, (SÖZ KONUSU ALTIN DETAY EŞYAYA SADECE ESTETİK ÖZELLİK KAZANDIRMAK İÇİN EKLENMİŞ) ELEKTROLİTİK OLARAK KAPLAMA YÖNTEMİYLE İŞLENMİŞ, PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMÜL YEMEK ÇATALI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 31.07.2015 TARİHLİ, 358 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU8.9.2015 00:00:00
8215.20.10.00.00TR340000150111Büyük resim için tıklayınızTUTACAK KISMINDA BOYLU BOYUNCA ALTIN DETAY MEVCUT OLAN, (SÖZ KONUSU ALTIN DETAY EŞYAYA SADECE ESTETİK ÖZELLİK KAZANDIRMAK İÇİN EKLENMİŞ) ELEKTROLİTİK OLARAK KAPLAMA YÖNTEMİYLE İŞLENMİŞ OLAN, PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMÜL TATLI KAŞIĞI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 31.07.2015 TARİHLİ, 357 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU8.9.2015 00:00:00
8215.20.10.00.00TR340000150112Büyük resim için tıklayınızTUTACAK KISMINDA BOYLU BOYUNCA ALTIN DETAY MEVCUT OLAN, (ALTIN DETAY EŞYAYA SADECE ESTETİK ÖZELLİK KAZANDIRMAK İÇİN EKLENMİŞ) ELEKTROLİTİK OLARAK KAPLAMA YÖNTEMİYLE İŞLENEN, PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMÜL YEMEK ÇATALI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 31.07.2015 TARİHLİ, 359 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU8.9.2015 00:00:00
8215.99.10.90.00TR340000150113Büyük resim için tıklayınızTUTACAK KISMINDA 3 CM LİK ALTIN DETAY MEVCUT OLAN, (SÖZ KONUSU DETAY EŞYAYA ESTETİK ÖZELLİK KAZANDIRMAK İÇİN EKLENMİŞ) ELEKTROLİTİK OLARAK KAPLAMA YÖNTEMİYLE İŞLENMİŞ, PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMÜL SERVİS KEPÇESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 31.07.2015 TARİHLİ, 360 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU8.9.2015 00:00:00
8215.99.10.90.00TR340000150114Büyük resim için tıklayınızTUTACAK KISMINDA BOYLU BOYUNCA ALTIN DETAY BULUNAN, (ALTIN DETAY EŞYAYA SADECE ESTETİK ÖZELLİK KAZANDIRMAK İÇİN EKLENMİŞ) ELEKTROLİTİK OLARAK KAPLAMA YÖNTEMİYLE İŞLENMİŞ, PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMÜL SERVİS KEPÇESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 31.07.2015 TARİHLİ, 361 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU8.9.2015 00:00:00
8207.40.30.90.00TR340000150106Büyük resim için tıklayınızİŞ GÖREN KISMI TİTANYUM NİTRÜR KAPLI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİNDEN MAMÜL OLUP YİV AÇMAK AMACIYLA KULLANILAN ALET.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 82.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 22.07.2015 TARİHLİ, 343 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU11.8.2015 00:00:00
8202.39.00.00.00TR410000150004Büyük resim için tıklayınızeşyanın ortasında bir makine mili üzerine montaj için delinmiş olan yuvarlak dişli bıçak(testere)GYK 1. ve 6. maddelerine istnaden7.7.2015 00:00:00
8202.39.00.00.00TR410000150005Büyük resim için tıklayınızeşyanın ortasında bir makine mili üzerine montaj için delinmiş olan yuvarlak dişli bıçak(testere)GYK 1.ve 6. maddesi7.7.2015 00:00:00
8205.70.00.00.00TR340000150089Büyük resim için tıklayınızELDE KULLANILMAYA MAHSUS PORTATİF SIKIŞTIRMA ALETİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 82.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.1.7.2015 00:00:00
8207.90.71.00.00TR340000150096Büyük resim için tıklayınızMETAL YÜZEYLERDEKİ ÇAPAKLARI TEMİZLEMEK AMACIYLA KULLANILAN FREZELEME VEYA TORNALAMA GİBİ DİĞER İŞLEMLERDE KULLANILMAYA UYGUN OLMAYAN VE İŞ GÖREN KISMI SERMETLERDEN MAMUL OLAN UÇ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 82.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 12.06.2015 TARİHLİ, 263 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.1.7.2015 00:00:00
8205.59.80.00.19TR340000150070Büyük resim için tıklayınızSERAMİK VE BENZERİ MALZEMELERİ DÜZ BİR ŞEKİLDE YERLEŞTİREREK EL TUTMA VE KESME BÖLÜMLERİ YARDIMIYLA KESMEYE YARAYAN EL ALETİ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 82.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.27.5.2015 00:00:00
8205.59.80.00.19TR340000150071Büyük resim için tıklayınızELLE KULLANILAN FAYANS VE BENZERİ MALZEMELERİ KESMEYE YARDIMCI EL ALETİ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 82.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.27.5.2015 00:00:00
8207.50.10.00.00TR340000150072Büyük resim için tıklayınızİŞ GÖREN KISMI ENDÜSTRİYEL ELMASTAN OLAN DELMEYE MAHSUS UÇ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 82.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 14.05.2015 TARİHLİ, 224 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.27.5.2015 00:00:00
8207.50.90.00.00TR340000150073Büyük resim için tıklayınızELLE KULLANILAN FAYANS VE BENZERİ MALZEMELERİ KESMEYE YARDIMCI OLAN UÇ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 82.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 14.05.2015 TARİHLİ, 226 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.27.5.2015 00:00:00
8207.50.90.00.00TR340000150074Büyük resim için tıklayınızİŞ GÖREN KISMI METAL KARBÜRDEN OLAN DELMEYE MAHSUS UÇ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 82.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 14.05.2015 TARİHLİ, 225 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.27.5.2015 00:00:00
8210.00.00.00.19TR340000150060Büyük resim için tıklayınızBİR LİTRELİK CAMDAN MAMUL GÖVDESİ İLE, ÜST KAPAĞININ ORTASINDAN HAREKETLİ DELİKLİ PİSTONU BULUNAN, BU SAYEDE PİSTONUN İTİLEREK VE ÇEKİLMESİYLE KAHVE VE ÇAYIN DEMİNİ ALMASINI SAĞLAYARAK HAZIRLANMASINDA VE SERVİSİNDE KULLANILAN EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 82.10 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.22.4.2015 00:00:00
8212.20.00.10.19TR340000150065Büyük resim için tıklayınızYAYLI BAŞLIK SİSTEMİ ÜZERİNE KONUMLANDIRILMIŞ SERT ALAŞIMLI PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜÇ BIÇAKLI TIRAŞ BIÇAĞI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 82.12 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.22.4.2015 00:00:00
8214.10.00.00.12TR340000150063Büyük resim için tıklayınızSİLGİLİ KALEMTIRAŞ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)82.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.22.4.2015 00:00:00
8206.00.00.00.00TR340000140119Büyük resim için tıklayınızAĞIR VASITA ARAÇLARDA TEKERLEK SÖKÜMÜ VE ARAÇ ŞASESİNDEKİ VİDALARI SÖKÜP TAKMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN DİŞLİ ÇARK MANDALI İLE MAHMUZ LOKMA ANAHTARI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 82.06 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.13.6.2014 00:00:00