Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 15ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
FASIL : 79 Çinko Ve Çinkodan Eşya

FasılNoFasıl Açıklaması
79.01İşlenmemiş çinko:
- Alaşımsız çinko:
7901.11- - Ağırlık itibariyle % 99,99 veya daha fazla çinko içerenler :
- - - Külçe
7901.11.00.10.11- - - - İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko
7901.11.00.10.12- - - - İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko
7901.11.00.90.00- - - Diğerleri
7901.12- - Ağırlık itibariyle % 99,99'dan az çinko içerenler:
- - - Ağırlık itibariyle % 99,95 veya daha fazla fakat % 99,99'dan az çinko içerenler
- - - - Külçe :
7901.12.10.10.11- - - - - İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko
7901.12.10.10.12- - - - - İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko
7901.12.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle % 98,5 veya daha fazla fakat % 99,95'den az çinko içerenler :
7901.12.30.10.00- - - - Külçe
7901.12.30.90.00- - - - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle % 97,5 veya daha fazla fakat % 98,5 'dan az çinko içerenler :
7901.12.90.10.00- - - - Külçe
7901.12.90.90.00- - - - Diğerleri
7901.20.00.00.00- Çinko alaşımları
7902.00.00.00.00Çinko döküntü ve hurdaları
79.03Çinkodan ince tozlar, tozlar ve ince pullar:
7903.10.00.00.00- İnce tozlar
7903.90- Diğerleri :
7903.90.00.00.11- - Tozlar
7903.90.00.00.12- - İnce pullar
7904.00Çinko çubuklar, profiller ve teller:
7904.00.00.10.00- İçi boş profiller
- Diğerleri :
7904.00.00.90.11- - İçi dolu profiller
7904.00.00.90.12- - Çubuklar
7904.00.00.90.13- - Teller
7905.00Çinko saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler:
7905.00.00.10.00- Levhalar
- Diğerleri :
7905.00.00.90.11- - Saclar
7905.00.00.90.12- - Yapraklar
7905.00.00.90.13- - Şeritler
7907.00Çinkodan diğer eşya
7907.00.00.10.00- Çinkodan ince ve kalın borular ve ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar gibi)
7907.00.00.90.00- Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
7907.00.00.90.00TR340000160091Büyük resim için tıklayınızÇİNKODAN MAMÜL, ÜZERİNDE GÜMÜŞ KAPLAMA BULUNAN, İÇ YÜZEYİ MENSUCATLA KAPLI TAKI VS. GİBİ EŞYALARI KOYMAYA MAHSUS KUTU.GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) VE 3(b) 79. FASIL AÇIKLAMA NOTU, 72. FASIL AÇIKLAMA NOTU VE 83.06 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.15.6.2016 00:00:00
7907.00.00.90.00TR340000160092Büyük resim için tıklayınızÇİNKODAN MAMÜL, ÜZERİNDE GÜMÜŞ KAPLAMA BULUNAN, İÇ YÜZEYİ MENSUCATLA KAPLI, TAKI VS. GİBİ EŞYALARI KOYMAYA MAHSUS KUTU.GENEL YORUM KURALLARI (1).(6) VE 3(b) 79. FASIL AÇIKLAMA NOTU, 72. FASIL AÇIKLAMA NOTU VE 83.06 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.15.6.2016 00:00:00
7907.00.00.90.00TR340000160093Büyük resim için tıklayınızÇİNKODAN MAMÜL, ÜZERİNDE GÜMÜŞ KAPLAMA BULUNAN, İÇ YÜZEYİ MENSUCATLA KAPLI TAKI VS. GİBİ EŞYALARI KOYMAYA MAHSUS KUTU.GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) VE 3(b) 79. FASIL AÇIKLAMA NOTU, 72. FASIL AÇIKLAMA NOTU VE 83.06 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.15.6.2016 00:00:00