Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 15ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
FASIL : 76 Alüminyum Ve Alüminyumdan Eşya

FasılNoFasıl Açıklaması
76.01İşlenmemiş aluminyum:
7601.10.00.00.00- Alaşımsız aluminyum
7601.20- Aluminyum alaşımları:
7601.20.20.00.00- - Dilim veya kütükler
7601.20.80.00.00- - Diğerleri
7602.00Aluminyum döküntü ve hurdaları:
- Döküntüler:
7602.00.11.00.00- - Torna talaşı, freze talaşı, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşı ve eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şeritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç kalınlığı 0,2 mm.yi geçmeyenler)
7602.00.19.00.00- - Diğerleri (imalat ıskartaları dahil)
7602.00.90.00.00- Hurdalar
76.03Aluminyum tozları ve ince pullar:
7603.10.00.00.00- Pul bünyeli olmayan tozlar
7603.20- Pul bünyeli tozlar, ince pullar :
7603.20.00.00.11- - Pul bünyeli tozlar
7603.20.00.00.12- - İnce pullar
76.04Aluminyumdan çubuklar ve profiller:
7604.10- Alaşımsız aluminyumdan olanlar:
7604.10.10.00.00- - Çubuklar
7604.10.90.00.00- - Profiller
- Aluminyum alaşımlarından:
7604.21.00.00.00- - İçi boş profiller
7604.29- - Diğerleri:
7604.29.10.00.00- - - Çubuklar
7604.29.90.00.00- - - Profiller
76.05Aluminyum teller:
- Alaşımsız aluminyumdan olanlar:
7605.11.00.00.00- - Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler
7605.19.00.00.00- - Diğerleri
- Aluminyum alaşımlarından olanlar:
7605.21.00.00.00- - Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler
7605.29.00.00.00- - Diğerleri
76.06Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler):
- Dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar:
7606.11- - Alaşımsız aluminyumdan:
- - - Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar
7606.11.10.00.11- - - - Saclar
7606.11.10.00.12- - - - Levhalar
7606.11.10.00.13- - - - Şeritler
- - - Diğerleri:
- - - - Kalınlığı 3 mm. den az olanlar :
7606.11.91.00.11- - - - - Saclar
7606.11.91.00.12- - - - - Levhalar
7606.11.91.00.13- - - - - Şeritler
- - - - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla, fakat 6 mm. den az olanlar :
7606.11.93.00.11- - - - - Saclar
7606.11.93.00.12- - - - - Levhalar
7606.11.93.00.13- - - - - Şeritler
- - - - Kalınlığı 6 mm. veya daha fazla olanlar :
7606.11.99.00.11- - - - - Saclar
7606.11.99.00.12- - - - - Levhalar
7606.11.99.00.13- - - - - Şeritler
7606.12- - Aluminyum alaşımlarından:
- - - İçecek kutularına ait gövde, alt ve üst kapak imalinde kullanılanlar:
7606.12.11.00.00- - - - Gövde imalinde kullanılanlar
7606.12.19.00.00- - - - Alt ve üst kapak imalinde kullanılanlar
- - - Diğerleri:
7606.12.20.00.00- - - - Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar
- - - - Diğerleri:
7606.12.92.00.00- - - - - Kalınlığı 3 mm. den az olanlar
7606.12.93.00.00- - - - - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla, fakat 6 mm. den az olanlar
7606.12.99.00.00- - - - - Kalınlığı 6 mm. veya daha fazla olanlar
- Diğerleri:
7606.91- - Alaşımsız aluminyumdan olanlar :
7606.91.00.00.11- - - Saclar
7606.91.00.00.12- - - Levhalar
7606.91.00.00.13- - - Şeritler
7606.92- - Aluminyum alaşımlarından olanlar :
7606.92.00.00.11- - - Saclar
7606.92.00.00.12- - - Levhalar
7606.92.00.00.13- - - Şeritler
76.07Aluminyumdan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız, kağıt, karton, plastik maddeler veya benzerlerinden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) (mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm. yi geçmeyenler):
- Mesnetsiz olanlar:
7607.11- - Haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış:
- - - Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar :
- - - - Ağırlığı 10 kg'yi geçmeyen rulolar halinde olanlar :
7607.11.11.00.11- - - - -Yapraklar
7607.11.11.00.12- - - - - Şeritler
- - - - Diğerleri :
7607.11.19.00.11- - - - -Yapraklar
7607.11.19.00.12- - - - - Şeritler
7607.11.90.00.11- - - - Yapraklar
- - - Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler :
7607.11.90.00.12- - - - Şeritler
7607.19- - Diğerleri:
- - - Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar :
7607.19.10.00.11- - - - Yapraklar
7607.19.10.00.12- - - - Şeritler
7607.19.90.00.00- - - Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler
7607.20- Mesnetli olanlar:
- - Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar :
7607.20.10.00.11- - - Yapraklar
7607.20.10.00.12- - - Şeritler
- - Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla, fakat 0,2 mm.yi geçmeyenler:
7607.20.90.00.11- - - Kendinden yapışkanlı bantlar
7607.20.90.00.19- - - Diğerleri
76.08Aluminyumdan ince ve kalın borular:
7608.10- Alaşımsız aluminyumdan olanlar:
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar :
7608.10.00.10.11- - - Dikişli ince ve kalın borular
7608.10.00.10.12- - - Dikişsiz ince ve kalın borular
- - Diğerleri :
7608.10.00.90.11- - - Dikişli ince ve kalın borular
7608.10.00.90.12- - - Dikişsiz ince ve kalın borular
7608.20- Aluminyum alaşımlarından:
- - Dikişli ince ve kalın borular:
7608.20.20.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar
7608.20.20.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ekstrüzyondan daha ileri bir işlem görmemiş olanlar:
7608.20.81.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar
7608.20.81.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7608.20.89.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar
7608.20.89.90.00- - - - Diğerleri
7609.00.00.00.00Aluminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar ve benzerleri)
76.10Aluminyum inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, korkuluklar, parmaklıklar gibi) (94.06 pozisyonundaki prefabrik inşaatlar hariç); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış aluminyum saclar, çubuklar,profiller, borular ve benzerleri) :
7610.10- Kapılar, pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri ile kapı eşikleri:
7610.10.00.00.11- - Soğuk hava depolarına mahsus olanlar
7610.10.00.00.19- - Diğerleri
7610.90- Diğerleri:
- - Köprüler ve köprü aksamı, kuleler, pilonlar :
7610.90.10.00.11- - - Köprüler ve köprü aksamı
7610.90.10.00.12- - - Kuleler ve pilonlar
- - Diğerleri :
7610.90.90.00.12- - - Sandviç panel
7610.90.90.00.18- - - Diğerleri
7611.00Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi geçen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan aluminyum depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):
7611.00.00.10.00- Eşyanın taşınmasında veya ambalajlanmasında kullanılanlar
7611.00.00.90.00- Diğerleri
76.12Her tür madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan aluminyum depolar, fıçılar, variller, bidonlar ve benzeri kaplar (tüp şeklinde sert veya esnek kaplar dahil) (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın) :
7612.10.00.00.00- Tüp şeklinde esnek kaplar
7612.90- Diğerleri:
7612.90.20.00.00- - Aerosollerde kullanılacak türdeki kaplar
7612.90.30.00.00- - Kalınlığı 0.2 mm yi geçmeyen yapraklardan elde edilenler
7612.90.80.00.00- - Diğerleri
7613.00.00.00.00Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar
76.14Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole edilmemiş olanlar):
7614.10.00.00.00- Çelik özlü olanlar
7614.90.00.00.00- Diğerleri
76.15Aluminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı; aluminyumdan süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
7615.10- Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı; süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
7615.10.10.00.00- - Döküm olanlar
7615.10.30.00.00- - Kalınlığı 0.2 mm yi geçmeyen yapraklardan elde edilenler
7615.10.80.00.00- - Diğerleri
7615.20- Sağlığı koruyucu eşya ve aksamı :
7615.20.00.00.11- - Sağlığı koruyucu eşya
7615.20.00.00.15- - Sağlığı koruyucu eşyanın aksamı
76.16Aluminyumdan diğer eşya:
7616.10- Aluminyumdan küçük ve büyük çiviler, yivli çiviler (83.05 pozisyonundakiler hariç), vidalar, civatalar, somunlar, çengelli vida, perçin çivileri,pimler, kamalar, kama pimleri, rondelalar ve benzeri eşya :
7616.10.00.00.11- - Kütle halinde kesilmiş olan ve sap kalınlığı veya delik çapı 6 mm. yi geçmeyen vidalar, somunlar, perçin çivileri ve rondelalar
7616.10.00.00.19- - Diğerleri
- Diğerleri:
7616.91.00.00.00- - Aluminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler
7616.99- - Diğerleri :
7616.99.10.00.00- - - Döküm olanlar
- - - Diğerleri :
7616.99.90.10.00- - - - Metal depluvayye
- - - - Diğerleri :
7616.99.90.90.11- - - - - İplik ve dokuma sanayi için masuralar, makaralar, bobinler ve benzeri mesnetler
7616.99.90.90.12- - - - - Fotoğraf ve sinema filmleri ve pelikülleri veya 85.23 veya 85.24 pozisyonlarına giren bantlar, filmler ve benzerlerinin sarılmasına mahsus bobinler ve benzeri mesnetler
7616.99.90.90.13- - - - - Zincirler
7616.99.90.90.19- - - - - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
7616.99.90.90.19TR340000190253Büyük resim için tıklayınızQUECHUA marka 8*21.7CM ebatlarında 7 adet katlanabilir parçadan oluşan trekking yapanlar için rüzgardan korunmayı sağladığı belirtilen iki adet çelikten mamül sabitleme sistemi ve iki adet çelikten mamül destek ayağı bulunan aluminyumdan mamul eşta.Genel Yorum Kuralları (1) Ve (6) 76.16 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları.İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0990 Sayılı Analiz Raporu.5.12.2019 00:00:00
7615.10.10.00.00TR340000170019Büyük resim için tıklayınızGÖVDESİ DÖKÜM ALAŞIMLI ALÜMİNYUMDAN, KAPAK KISMI TEMPERLİ CAMDAN, KULPTAN BAKALİTTEN MAMÜL, İÇ KISMI SEREMİK KAPLI, DIŞ KISMI BOYANMIŞ, DÖKÜM DÜDÜKLÜ TENCERE.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 76.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 02.12.2016 TARİHLİ, 3416BTB0798 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.3.2.2017 00:00:00
7616.99.90.90.19TR060000170003Büyük resim için tıklayınızALÜMİNYUMDAN MAMUL ZIRHLI ARAÇ GÖSTERGE PANELİ OLARAK KULLANILMAKTADIR.ÜZERİNDE ELEKTRONİK VE KABLO BAĞLANTILI EK PARÇALAR YOKTUR.EŞYA NET AĞIRLIĞI 1 TAKIM 1,65 KG.1 ADET FİYATI 62,50-EURGENEL YORUM KURALLARI(1) VE (6) GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 7616.8710 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 18.01.2017/0617BTB0012 TARİH/SAYILI ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZ RAPORU.1.2.2017 00:00:00
7615.10.10.00.00TR340000160089Büyük resim için tıklayınızİÇ KISMININ YÜZEYİ SERAMİK KAPLI ALÜMİNYUM ANA GÖVDEDEN, İÇ KISMININ YÜZEYİ SERAMİK KAPLI ALÜMİNYUM BİR KAPAKTAN VE BAKELİT KULPLARDAN MÜTEŞEKKİL DÖKÜM DÜDÜKLÜ TENCERE.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)76.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 16.05.2016 TARİHLİ, 3416BTB0189 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.14.6.2016 00:00:00
7616.99.90.90.19TR060000160002Büyük resim için tıklayınızPoster Stand (CY-PS-A4) With Electroplate Silver Base.Broşür StandıGenel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 7616 Pozisyonu açıklama notları.22.2.2016 00:00:00
7616.99.90.90.19TR350000150017Büyük resim için tıklayınızSARUS SİGN WKS-RS-10 RULLOP 85X200 MODEL 10Tarife Yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ila (6) maddesi ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 76 ve 83 fasıl açıklama notlarına istinaden14.12.2015 00:00:00