Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 15ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
FASIL : 73 Demir Veya Çelikten Eşya

FasılNoFasıl Açıklaması
73.01Demir veya çelikten palplanşlar (delinmiş veya birleştirilmiş parçalardan yapılmış olsun olmasın); demir veya çelikten kaynak yapılmış profiller:
7301.10- Palplanşlar
7301.10.00.00.11- - Çatılmış palplanşlar
7301.10.00.00.12- - Çatılmamış palplanşlar
7301.20.00.00.00- Profiller
73.02Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontrraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar:
7302.10- Raylar:
7302.10.10.00.00- - Elektrik iletici raylar (demirli olmayan metal aksamı ile birlikte)
- - Diğerleri:
- - - Yeni olanlar:
- - - - Yassı tabanlı simetrik demiryolu rayları:
7302.10.22.00.00- - - - - Bir metresinin ağırlığı 36 kg. veya daha fazla olanlar
7302.10.28.00.00- - - - - Bir metresinin ağırlığı 36 kg. dan az olanlar
7302.10.40.00.00- - - - Oluklu raylar
7302.10.50.00.00- - - - Diğerleri
7302.10.90.00.00- - - Kullanılmış olanlar
7302.30.00.00.00- Makas dilleri, makas göbeği, diğer kruvazman ve makas elemanları
7302.40- Cebireler ve seletler:
7302.40.00.00.11- - Haddelenmiş
7302.40.00.00.19- - Diğerleri
7302.90- Diğerleri:
7302.90.00.10.00- -Kontr -raylar
7302.90.00.20.00- -Traversler
- - Diğerleri
7302.90.00.90.11- - - Dişli raylar
7302.90.00.90.19- - - Diğer raylar
7302.90.00.90.29- - - Diğerleri
7303.00Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller:
- Basınç sistemlerinde kullanılacak türde olan ince ve kalın borular
7303.00.10.00.11- - Çapı 200 mm. yi geçmeyen ince ve kalın borular
7303.00.10.00.12- - Çapı 200 mm. yi geçen ince ve kalın borular
- Diğerleri
- - Çapı 200 mm. yi geçmeyen ince ve kalın borular
7303.00.90.00.13- - - Lamel grafitli gri pik döküm borular
7303.00.90.00.14- - - Diğerleri
- - Çapı 200 mm. yi geçen ince ve kalın borular
7303.00.90.00.15- - - Lamel grafitli gri pik döküm borular
7303.00.90.00.16- - - Diğerleri
7303.00.90.00.19- - Diğerleri
73.04Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz):
- Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın borular:
7304.11.00.00.00- - Paslanmaz çelikten olanlar
- - Diğerleri
- - - Dış capı 168,3 mm.yi geçmeyenler
7304.19.10.00.11- - - - Dış çapı 73 mm. yi geçmeyenler
7304.19.10.00.12- - - - Dış çapı 73 mm. yi geçen, fakat 168,3 mm. yi geçmeyenler
- - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler
7304.19.30.00.11- - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçen, fakat 219 mm. yi geçmeyenler
7304.19.30.00.12- - - - Dış çapı 219 mm. yi geçen, fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler
7304.19.90.00.00- - - Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler
- Gaz veya petrol sondajında, mahfaza veya üretiminde kullanılan boruIar:
7304.22- - Paslanmaz çelikten sondaj boruları :
7304.22.00.10.00- - - Borular
7304.22.00.90.00- - - Aksam ve parçalar
7304.23- - Diğer sondaj boruları :
7304.23.00.10.00- - - Borular
7304.23.00.90.00- - - Aksam ve parçalar
7304.24- - Diğerleri, paslanmaz çelikten olanlar:
7304.24.00.10.00- - - Borular
7304.24.00.90.00- - - Aksam ve parçalar
7304.29- - Diğerleri:
- - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler:
7304.29.10.10.00- - - - Borular
7304.29.10.90.00- - - - Aksam ve parçalar
- - - Dış çapı 168,3mm.yi geçen, fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler:
- - - - Borular
7304.29.30.10.11- - - - - Dış çapı 244,5 mm.yi geçmeyenler
7304.29.30.10.12- - - - - Dış çapı 244,5 mm.yi geçen, fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler
7304.29.30.90.00- - - - Aksam ve parçalar
- - - Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler:
7304.29.90.10.00- - - - Borular
7304.29.90.90.00- - - - Aksam ve parçalar
- Diğerleri (demirden veya alaşımsız çelikten, kesiti daire şeklinde olanlar):
7304.31- - Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş:
- - - Hassas borular
7304.31.20.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7304.31.20.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7304.31.80.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7304.31.80.90.00- - - - Diğerleri:
7304.39- - Diğerleri:
7304.39.10.00.00- - - İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı heryerinde aynı olan ince ve kalın borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların sadece imalinde kullanılanlar
- - - Diğerleri:
- - - - Diş açılmış veya diş açılabilen borular (gaz borusu):
- - - - - Çinko ile kaplanmış olanlar:
7304.39.52.10.00- - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış)
7304.39.52.90.00- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
7304.39.58.10.00- - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış)
7304.39.58.90.00- - - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
- - - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler:
7304.39.92.10.00- - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış)
7304.39.92.90.00- - - - - - Diğerleri
- - - - - Dış çapı 168,3 mm.yi geçen fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler:
7304.39.93.10.00- - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış)
7304.39.93.90.00- - - - - - Diğerleri
- - - - - Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler:
7304.39.98.10.00- - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış)
- - - - - - Diğerleri:
7304.39.98.91.00- - - - - - - Dış çapı 421 mm.yi ve et kalınlığı 10,5 mm.yi geçenler
7304.39.98.99.00- - - - - - - Diğerleri
7304.41- - Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş:
- Diğerleri (paslanmaz çelikten, kesiti daire şeklinde olanlar):
7304.41.00.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7304.41.00.90.00- - - Diğerleri
7304.49- - Diğerleri:
7304.49.10.00.00- - - İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların imalinde kullanılanlar
- - - Diğerleri:
7304.49.93.00.00- - - - Dış çapı 168,3 mm.yi geçmeyenler
- - - - Dış çapı 168,3 mm.yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler:
7304.49.95.10.00- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7304.49.95.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler:
7304.49.99.10.00- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7304.49.99.90.00- - - - - Diğerleri
- Diğerleri (diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olanlar):
7304.51- - Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,9 ila % 1,15 karbon, % 0,5 ila % 2 krom ve en fazla % 0,5 molibden içeren, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan borular:
7304.51.12.00.00- - - - Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler
7304.51.18.00.00- - - - UzunIukları 0,5 metreyi geçenler
- - - Diğerleri:
- - - - Hassas borular :
7304.51.81.10.00- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7304.51.81.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
7304.51.89.10.00- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7304.51.89.90.00- - - - - Diğerleri
7304.59- - Diğerleri:
7304.59.10.00.00- - - İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların imalinde kullanılanlar
- - - Diğerleri (ağırlık itibariyle % 0,9 ila % 1,15 karbon, % 0,5 ila % 2 krom ve en fazla % 0,5 molibden içeren düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olanlar):
7304.59.32.00.00- - - - Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler
7304.59.38.00.00- - - - Uzunlukları 0,5 metreyi geçenler
- - - Diğerleri:
- - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler :
7304.59.92.10.00- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7304.59.92.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler :
7304.59.93.10.00- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7304.59.93.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler :
7304.59.99.10.00- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7304.59.99.90.00- - - - - Diğerleri
7304.90- Diğerleri:
7304.90.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7304.90.00.90.00- - Diğerleri
73.05Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (kaynaklı, perçinli veya benzeri şekillerde kapatılmış) (iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup,dış çapı 406,4 mm.yi geçenler):
- Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın borular:
7305.11.00.00.00- - Uzunlamasına toz altı ark kaynağı yapılmış olanlar
7305.12.00.00.00- - Diğerleri (uzunlamasına kaynak yapılmış olanlar)
7305.19.00.00.00- - Diğerleri
7305.20.00.00.00- Gaz veya petrol sondajında kullanılan mahfaza boruları
- Diğerleri (kaynaklı):
7305.31- - Uzunlamasına kaynak yapılmış olanlar:
7305.31.00.10.00- - - Hidroelektrik tesislerde kullanılan basınca dayanıklı borular
7305.31.00.90.00- - - Diğerleri
7305.39- - Diğerleri:
7305.39.00.10.00- - - Hidroelektrik tesislerde kullanılan basınca dayanıklı borular
7305.39.00.90.00- - - Diğerleri
7305.90- Diğerleri:
7305.90.00.10.00- - Hidroelektrik tesislerde kullanılan basınca dayanıklı borular
7305.90.00.90.00- - Diğerleri
73.06Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış) :
- Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan borular:
7306.11- - Kaynaklı olanlar (paslanmaz çelikten):
7306.11.10.00.00- - - Uzunlamasına kaynak yapılmış olanlar
7306.11.90.00.00- - - Spiral kaynak yapılmış olanlar
7306.19- - Diğerleri
7306.19.10.00.00- - - Uzunlamasına kaynak yapılmış olanlar
7306.19.90.00.00- - - Spiral kaynak yapılmış olanlar
- Gaz veya petrol sondajında kullanılan mahfaza veya üretim boruları
7306.21.00.00.00- - Kaynaklı olanlar (paslanmaz çelikten)
7306.29.00.00.00- - Diğerleri
7306.30- Demir veya alaşımsız çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri (kaynaklı):
- - Hassas borular:
- - - Et kalınlığı 2 mm. yi geçmeyenler:
7306.30.11.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7306.30.11.90.00- - - - Diğerleri
- - - Et kalınlığı 2 mm. yi geçenler:
7306.30.19.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7306.30.19.90.00- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Diş açılmış veya diş açılabilir borular (gaz boruları):
- - - - Çinko ile kaplanmış olanlar:
7306.30.41.10.00- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7306.30.41.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
7306.30.49.10.00- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7306.30.49.90.00- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler:
- - - - - Çinko ile kaplanmış olanlar:
7306.30.72.10.00- - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7306.30.72.90.00- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
7306.30.77.10.00- - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7306.30.77.90.00- - - - - - Diğerleri
- - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler:
7306.30.80.10.00- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7306.30.80.90.00- - - - - Diğerleri
7306.40- Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri (kaynaklı):
- - Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş:
7306.40.20.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7306.40.20.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7306.40.80.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7306.40.80.90.00- - - Diğerleri
7306.50- Diğer alaşımlı çeliklerden kesiti daire şeklinde olan diğerleri (kaynaklı):
- - Hassas borular:
7306.50.20.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7306.50.20.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7306.50.80.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7306.50.80.90.00- - - Diğerleri
7306.61- - Kesiti kare veya dikdörtgen şeklinde olanlar:
- Diğerleri, kesiti daire şeklinde olmayanlar (kaynaklı):
7306.61.10.00.00- - - Paslanmaz çelikten olanlar
- - - Diğerleri
- - - - Et kalınlığı 2 mm. yi geçmeyenler:
7306.61.92.10.00- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7306.61.92.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Et kalınlığı 2 mm. yi geçenler:
7306.61.99.10.00- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7306.61.99.90.00- - - - - Diğerleri
7306.69- - Kesiti daire şeklinde olmayan diğerleri:
- - - Paslanmaz çelikten olanlar:
7306.69.10.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7306.69.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7306.69.90.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)
7306.69.90.90.00- - - - Diğerleri
7306.90- Diğerleri:
7306.90.00.00.11- - Hava kanalı
7306.90.00.00.19- - Diğerleri
73.07Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve manşonlar gibi) :
- Dökme bağlantı parçaları:
7307.11- - Dövülemeyen dökme demirden olanlar:
7307.11.10.00.00- - - Basınç sistemlerinde kullanılan türde olanlar
7307.11.90.00.00- - - Diğerleri
7307.19- - Diğerleri:
7307.19.10.00.00- - - Dövülebilen dökme demirden olanlar
7307.19.90.00.00- - - Diğerleri
- Diğer (paslanmaz çelikten olanlar):
7307.21.00.00.00- - Flanşlar
7307.22- - Dirsekler, kavisler ve manşonlar (diş açılmış):
7307.22.10.00.00- - - Manşonlar
- - - Dirsekler ve kavisler :
7307.22.90.00.11- - - - Dirsekler
7307.22.90.00.12- - - - Kavisler
7307.23- - Uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları:
- - - Dirsekler ve kavisler :
7307.23.10.00.11- - - - Dirsekler
7307.23.10.00.12- - - - Kavisler
7307.23.90.00.00- - - Diğerleri
7307.29- - Diğerleri:
7307.29.10.00.00- - - Diş açılmış
- - - Diğerleri :
7307.29.80.00.11- - - - Rakorlar
7307.29.80.00.12- - - - Contalar
7307.29.80.00.19- - - - Diğerleri
- Diğerleri:
7307.91.00.00.00- - Flanşlar
7307.92- - Dirsek, kavis ve manşonlar (diş açılmış):
7307.92.10.00.00- - - Manşonlar
- - - Dirsekler ve kavisler :
7307.92.90.00.11- - - - Dirsekler
7307.92.90.00.12- - - - Kavisler
7307.93- - Uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları:
- - - En büyük dış çapı 609,6 mm. yi geçmeyenler:
- - - - Dirsek ve kavisler :
7307.93.11.00.11- - - - - Dirsekler
7307.93.11.00.12- - - - - Kavisler
7307.93.19.00.00- - - - Diğerleri
- - - En büyük dış çapı 609,6 mm. yi geçenler:
- - - - Dirsek ve kavisler :
7307.93.91.00.11- - - - - Dirsekler
7307.93.91.00.12- - - - - Kavisler
7307.93.99.00.00- - - - Diğerleri
7307.99- - Diğerleri:
7307.99.10.00.00- - - Diş açılmış
- - - Diğerleri :
7307.99.80.00.11- - - - Rakorlar
7307.99.80.00.12- - - - Contalar
7307.99.80.00.19- - - - Diğerleri
73.08Demir veya çelikten inşaat (94.06 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri:
7308.10.00.00.00- Köprüler ve köprü aksamı
7308.20.00.00.00- Kuleler ve pilonlar
7308.30- Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ile kapı eşikleri:
7308.30.00.00.11- - Soğuk hava depolarına mahsus olanlar
7308.30.00.00.19- - Diğerleri
7308.40.00.00.00- İskele kurmaya ve kepenkle kapatmaya, destek vurmaya veya maden direkleri yapmaya mahsus benzeri malzeme
7308.90- Diğerleri:
- - Sadece veya esasen sac halinde olanlar:
7308.90.51.00.00- - - İzole edilmiş iki oluklu sacdan müteşekkil kaplamalıklar
- - - Diğerleri:
7308.90.59.00.11- - - - İnşaat aksamı
7308.90.59.00.19- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7308.90.98.00.12- - - İzole edilmiş tek veya çift cidarlı metalik doğalgaz baca sistemi
7308.90.98.00.13- - - Perfore Profiller
7308.90.98.00.14- - - Debi ayar damperi
7308.90.98.00.15- - - Tek yönlü yaylı klape
7308.90.98.00.16- - - Sandviç panel
7308.90.98.00.18- - - Diğerleri
7309.00Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi geçen ve mekanik veya termik tertibatı olmayan demir veya çelikten depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):
- Gazlar için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) :
7309.00.10.00.11- - Dökme demirden olanlar
7309.00.10.00.12- - Demir veya çelikten olanlar
- Sıvılar için :
- - Isıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış :
7309.00.30.00.11- - - Dökme demirden olanlar
7309.00.30.00.12- - - Demir veya çelikten olanlar
- - Diğerleri:
7309.00.51.00.00- - - Hacmi 100.000 litreyi geçenler
- - - Hacmi 100.000 litreyi geçmeyenler
7309.00.59.00.11- - - - Dökme demirden olanlar
7309.00.59.00.12- - - - Demir veya çelikten olanlar
7309.00.90.00.11- - Dökme demirden olanlar
- Katı maddeler için
7309.00.90.00.12- - Demir veya çelikten olanlar
73.10Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı olmayan demir veya çelikten depolar, sarnıçlar, variller, fıçılar, kutular ve benzeri kaplar (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):
7310.10- Hacmi 50 litre veya daha fazla olanlar:
7310.10.00.10.00- - Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılan kaplar (dökümle elde edilmiş)
7310.10.00.90.00- - Diğerleri
- Hacmi 50 litreden az olanlar:
7310.21- - Lehimlenerek veya kenarları kıvrılarak kapatılacak kutular:
7310.21.11.00.00- - - Gıda için konserve kutuları
7310.21.19.00.00- - - İçecekler için konserve kutuları
- - - Diğerleri:
7310.21.91.00.00- - - - Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. den az olanlar
7310.21.99.00.00- - - - Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. veya daha fazla olanlar
7310.29- - Diğerleri:
7310.29.10.00.00- - - Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. den az olanlar
- - - Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. veya daha fazla olanlar:
7310.29.90.10.00- - - - Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılan kaplar (dökümle elde edilmiş)
7310.29.90.90.00- - - - Diğerleri
7311.00Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için kaplar:
- Dikişsiz:
- - 165 veya daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar:
- - - 20 l'den az olanlar:
7311.00.11.10.00- - - - 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar
7311.00.11.90.00- - - - Diğerleri
- - - 20 l veya daha fazla ama, 50 l'den fazla olmayanlar:
7311.00.13.10.00- - - - 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar
7311.00.13.90.00- - - - Diğerleri
- - - 50 l'den fazla olanlar:
7311.00.19.10.00- - - - 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar
7311.00.19.90.00- - - - Diğerleri
7311.00.30.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Hacmi 1000 litreden az olanlar:
7311.00.91.10.00- - - 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar
7311.00.91.90.00- - - Diğerleri
- - Hacmi 1000 litre veya daha fazla olanlar:
7311.00.99.10.00- - - 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar
7311.00.99.90.00- - - Diğerleri
73.12Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar, örme halatlar, bucurgat halatları ve benzerleri (elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmemiş):
7312.10- Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar:
7312.10.20.00.00- - Paslanmaz çelikten
- - Diğerleri:
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. yi geçmeyenler:
7312.10.41.00.00- - - - Bakır-çinko alaşımları (pirinç) ile kaplanmış olanlar
7312.10.49.00.00- - - - Diğerleri
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. yi geçenler:
- - - - Demetlenmiş teller (toron):
7312.10.61.00.00- - - - - Kaplanmamış
- - - - - Kaplanmış:
7312.10.65.00.00- - - - - - Çinko ile kaplanmış
7312.10.69.00.00- - - - - - Diğerleri
- - - - Halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil):
- - - - - Kaplanmamış veya sadece çinko ile kaplanmış:
7312.10.81.00.00- - - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. yi geçen fakat 12 mm.yi geçmeyenler
7312.10.83.00.00- - - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm. yi geçen fakat 24 mm.yi geçmeyenler
7312.10.85.00.00- - - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm. yi geçen fakat 48 mm.yi geçmeyenler
7312.10.89.00.00- - - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm. yi geçenler
7312.10.98.00.00- - - - - Diğerleri
7312.90.00.00.00- Diğerleri
7313.00Demir veya çelikten dikenli teller; demir veya çelikten çit yapmada kullanılacak türde burulmuş çember veya yalınkat düz tel (dikenli olsun olmasın) ve gevşekçe burulmuş çift katlı teller
7313.00.00.00.11- Dikenli teller
7313.00.00.00.19- Diğerleri
73.14Demir veya çelik tellerden mensucat (sonsuz veya devamlı bantlar dahil), ızgara, ağ ve kafeslikler; demir veya çelikten metal depluvayye:
- Dokunmuş mensucat (metal mensucat):
7314.12.00.00.00- - Makinalar için paslanmaz çelikten sonsuz bandlar
7314.14.00.00.00- - Paslanmaz çelikten diğer dokunmuş mensucat
7314.19.00.00.00- - Diğerleri
7314.20- Izgara, ağ ve kafeslikler (kesişme noktalarına kaynak yapılmış) (enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. veya daha fazla göz aralığı 100 cm2 veya daha fazla olan tellerden):
- - Nervürlü telden olanlar :
7314.20.10.00.11- - - Demir veya çelik tellerden örgüler
7314.20.10.00.12- - - Demir veya çelik tellerden kafeslikler
7314.20.10.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
7314.20.90.00.11- - - Demir veya çelik tellerden örgüler
7314.20.90.00.12- - - Demir veya çelik tellerden kafeslikler
7314.20.90.00.19- - - Diğerleri
7314.31- - Çinko ile kaplanmış olanlar :
- Diğer ızgara, ağ ve kafeslikler (kesişme noktalarına kaynak yapılmış):
7314.31.00.00.11- - - Demir veya çelik tellerden örgüler
7314.31.00.00.12- - - Demir veya çelik tellerden kafeslikler
7314.31.00.00.19- - - Diğerleri
7314.39- - Diğerleri :
7314.39.00.00.11- - - Demir veya çelik tellerden örgüler
7314.39.00.00.12- - - Demir veya çelik tellerden kafeslikler
7314.39.00.00.19- - - Diğerleri
- Diğer metal mensucat, ızgara, ağ ve kafeslikler:
7314.41.00.00.00- - Çinko ile kaplanmış olanlar
7314.42.00.00.00- - Plastik maddelerle kaplanmış olanlar
7314.49- - Diğerleri :
7314.49.00.00.11- - - Demir veya çelik tellerden örgüler
7314.49.00.00.12- - - Demir veya çelik tellerden kafeslikler
7314.49.00.00.19- - - Diğerleri
7314.50.00.00.00- Metal depluvayye
73.15Demir veya çelikten zincirler ve aksamı:
- Mafsal halkalı zincirler ve aksamı:
7315.11- - Makaralı zincirler:
7315.11.10.00.00- - - Bisiklet ve motosikletler için transmisyon zincirleri
- - - Diğerleri :
7315.11.90.00.11- - - - Transmisyon zincirleri
7315.11.90.00.19- - - - Diğerleri
7315.12- - Diğer zincirler
7315.12.00.00.11- - - Transmisyon zincirleri
7315.12.00.00.19- - - Diğerleri
7315.19.00.00.00- - Aksamlar
7315.20.00.00.00- Patinaj zincirleri
- Diğer zincirler:
7315.81.00.00.00- - Destekli halkalı zincirler
7315.82.00.00.00- - Diğerleri (kaynaklı halkalı)
7315.89.00.00.00- - Diğerleri
7315.90.00.00.00- Diğer aksamlar
7316.00Demir veya çelikten çapalar, filika demirleri ve bunların aksamları
7316.00.00.00.11- Çapalar
7316.00.00.00.12- Filika demirleri
7316.00.00.00.13- Çapa ve filika demir aksamı
7317.00Demir veya çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çiviler (83.05 pozisyonundakiler hariç) ve benzeri eşya (başları diğer maddelerden olsun olmasın fakat başları bakırdan olanlar hariç):
- Tellerden soğuk presle elde edilmiş olanlar:
7317.00.20.00.00- - Şerit veya rulo halinde küçük ve büyük çiviler
7317.00.60.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
7317.00.80.10.00- - Nal çivileri
- - Diğerleri:
7317.00.80.90.11- - - Karde makinaları teçhizatı için kard iğneleri
7317.00.80.90.12- - - Adi inşaat çivileri
7317.00.80.90.13- - - Oluklu ve yivli çiviler
7317.00.80.90.14- - - Çengelli çiviler
7317.00.80.90.19- - - Diğerleri
73.18Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondelalar dahil) ve benzeri eşya:
- Diş açılmış olanlar:
7318.11.00.00.00- - Tirfonlar
7318.12- - Diğer ahşap vidaları:
7318.12.10.00.00- - - Paslanmaz çelikten olanlar
7318.12.90.00.00- - - Diğerleri
7318.13.00.00.00- - Çengelli ve halkalı vidalar
7318.14- - Ototaradöz vidalar:
7318.14.10.00.00- - - Paslanmaz çelikten olanlar
- - - Diğerleri:
7318.14.91.00.00- - - - Sac vidaları
7318.14.99.00.00- - - - Diğerleri
7318.15- - Diğer vida ve civatalar (somunlu veya rondelalı olsun olmasın):
7318.15.20.00.00- - - Demiryolu yapım malzemesinin tesbitinde kullanılanlar
- - - Diğerleri:
- - - - Başsız olanlar:
- - - - - Paslanmaz çelikten:
7318.15.35.00.11- - - - - - Vidalar
7318.15.35.00.12- - - - - - Civatalar
- - - - - Diğerleri:
- - - - - - Çekme direnci mm2. de 800 N.dan az olanlar
7318.15.42.00.11- - - - - - - Vidalar
7318.15.42.00.12- - - - - - - Civatalar
- - - - - - Çekme direnci mm2. de 800 N. veya daha fazla olanlar
7318.15.48.00.11- - - - - - - Vidalar
7318.15.48.00.12- - - - - - - Civatalar
- - - - Başlı olanlar:
- - - - - Yarılmış veya haç şeklinde iz yapılmış:
7318.15.52.00.00- - - - - - Paslanmaz çelikten
7318.15.58.00.00- - - - - - Diğerleri
- - - - - Altı köşeli soket başlı:
7318.15.62.00.00- - - - - - Paslanmaz çelikten
7318.15.68.00.00- - - - - - Diğerleri
- - - - - Altı köşeli başlı:
7318.15.75.00.00- - - - - - Paslanmaz çelikten
- - - - - - Diğerleri:
7318.15.82.00.00- - - - - - - Çekme direnci mm2.de 800 N.dan az olanlar
7318.15.88.00.00- - - - - - - Çekme direnci mm2.de 800 N. veya daha fazla olanlar
7318.15.95.00.11- - - - - - Vidalar
- - - - - Diğerleri:
7318.15.95.00.12- - - - - - Civatalar
7318.16- - Somunlar:
- - - Paslanmaz çelikten:
7318.16.31.00.00- - - - Kör perçin somunu
7318.16.39.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7318.16.40.00.00- - - - Kör perçin somunu
7318.16.60.00.00- - - - Emniyet somunları
- - - - Diğerleri:
7318.16.92.00.00- - - - - İç çapı 12 mm. yi geçmeyenler
7318.16.99.00.00- - - - - İç çapı 12 mm. yi geçenler
7318.19.00.00.00- - Diğerleri
- Diş açılmamış olanlar:
7318.21.00.00.00- - Yaylanmayı sağlayıcı rondelalar ve diğer sıkıştırma rondelaları
7318.22.00.00.00- - Diğer rondelalar
7318.23.00.00.00- - Perçin çivileri
7318.24.00.00.00- - Kamalar ve kamalı pimler
7318.29.00.00.00- - Diğerleri
73.19Demir veya çelikten el ile kullanmaya mahsus dikiş iğneleri, örgü şişleri, çuvaldızlar, tığlar, işleme bızları ve benzeri eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan demir veya çelikten çengelli iğneler ve diğer iğneler:
7319.40- Çengelli iğneler ve diğer iğneler:
7319.40.00.00.11- - Toplu iğneler
7319.40.00.00.19- - Diğerleri
7319.90- Diğerleri
7319.90.10.00.00- - Dikiş iğnesi, örücü iğnesi, işleme ve nakış iğnesi
- - Diğerleri
7319.90.90.00.11- - - Örgü şişleri
7319.90.90.00.12- - - Tığlar
7319.90.90.00.19- - - Diğerleri
73.20Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları:
7320.10- Yaprak yaylar ve bunların yaprakları:
- - Sıcak işlenmiş:
7320.10.11.00.00- - - Levha yaylar ve bunların yaprakları
7320.10.19.00.00- - - Diğerleri
7320.10.90.00.00- - Diğerleri
7320.20- Helezoni yaylar:
7320.20.20.00.00- - Sıcak işlenmiş
- - Diğerleri:
7320.20.81.00.00- - - Basma yaylar
7320.20.85.00.00- - - Çekme yaylar
7320.20.89.00.00- - - Diğerleri
7320.90- Diğerleri:
7320.90.10.00.00- - Yassı spiral yaylar
7320.90.30.00.00- - Disk yaylar
7320.90.90.00.00- - Diğerleri
73.21Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları (merkezi ısıtmada yardımcı kazanlarla birlikte kullanılanlar dahil), barbeküler, mangallar, gaz ocakları, tabak ısıtmaya mahsus ocaklar ile ev işlerinde kullanılan elektrikli olmayan benzeri her türlü cihazlar ile bunların aksam ve parçaları:
- Yemek pişirme cihazları ve tabak ısıtma ocakları:
7321.11- - Gaz yakıtlı veya hem gaz hem diğer yakıtlı olanlar:
- - - Fırınlı olanlar (fırınları ayrı olanlar dahil):
7321.11.10.00.11- - - - Gaz yakıtlı olanlar
7321.11.10.00.12- - - - Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar
- - - Diğerleri
7321.11.90.00.11- - - - Gaz yakıtlı olanlar
7321.11.90.00.12- - - - Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar
7321.12.00.00.00- - Sıvı yakıtlı
7321.19.00.00.00- - Diğerleri, ( Katı yakıtlı cihazlar dahil)
- Diğer cihazlar:
7321.81- - Gaz yakıtlı ve hem gaz hem diğer yakıtlı olanlar:
7321.81.00.00.11- - - Gaz yakıtlı olanlar
7321.81.00.00.12- - - Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar
7321.82.00.00.00- - Sıvı yakıtlı
7321.89.00.00.00- - Diğerleri, ( Katı yakıtlı cihazlar dahil)
7321.90- Aksam ve parçalar
7321.90.00.00.11- - Ocaklar için dökme demirden ızgaralar
7321.90.00.00.19- - Diğerleri
73.22Demir veya çelikten ısıtması elektrikli olmayan merkezi ısıtmaya mahsus radyatörler, aksam ve parçaları; demir veya çelikten ısıtması elektrikli olmayan, motorlu bir hava püskürtücüsü veya vantilatörü olan sıcak hava jeneratörleri ve distribütörleri (aynı zamanda soğuk hava veya kondisyone hava verebilen distribütörler dahil) ve bunların aksam ve parçaları:
- Radyatörler, aksam ve parçaları:
7322.11- - Dökme demirden olanlar:
7322.11.00.00.11- - - Radyatörler
7322.11.00.00.12- - - Aksam ve parçalar
7322.19- - Diğerleri
7322.19.00.00.11- - - Demir veya çelikten radyatörler
7322.19.00.00.12- - - Aksam ve parçalar
7322.90.00.00.00- Diğerleri
73.23Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı; demir veya çelik yünü; demir veya çelikten sünger ve temizleme veya parlatmada kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
7323.10.00.00.00- Demir veya çelik yünü; sünger ve temizleme veya parlatmada kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri
- Diğerleri:
7323.91.00.00.00- - Dökme demirden olanlar (emaye yapılmamış)
7323.92.00.00.00- - Dökme demirden olanlar (emaye yapılmış)
7323.93.00.00.00- - Paslanmaz çelikten olanlar
7323.94.00.00.00- - Demirden (dökme demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış)
7323.99.00.00.00- - Diğerleri
73.24Demir veya çelikten sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksam ve parçaları:
7324.10.00.00.00- Paslanmaz çelikten eviyeler ve lavabolar
- Küvetler:
7324.21.00.00.00- - Dökme demirden (emaye yapılmış olsun olmasın)
7324.29.00.00.00- - Diğerleri
7324.90- Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):
7324.90.00.00.11- - Dökme demirden eviyeler (emaye yapılmış olsun olmasın)
7324.90.00.00.19- - Diğerleri
73.25Demir veya çelikten diğer dökme eşya:
7325.10.00.00.00- Dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden olanlar
- Diğerleri :
7325.91.00.00.00- - Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya
7325.99- - Diğerleri:
7325.99.10.00.00- - - Dövülmeye elverişli dökme demirden olanlar
7325.99.90.00.00- - - Diğerleri
73.26Demir veya çelikten diğer eşya:
- Dövülmüş veya kalıpta basılmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş:
7326.11.00.00.00- - Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya
7326.19- - Diğerleri:
7326.19.10.00.00- - - Açık kalıpta dövülmüş olanlar
7326.19.90.00.00- - - Diğerleri
7326.20.00.00.00- Demir veya çelik tellerden eşya
7326.90- Diğerleri:
7326.90.30.00.00- - Merdivenler
7326.90.40.00.00- - Eşyaların kaldırılmasında kullanılan paletler ve benzeri platformlar
7326.90.50.00.00- - Kablo, boru ve benzerleri için bobinler
7326.90.60.00.00- - Mekanik olmayan havalandırma kapakları, çatı olukları, kancalar ve inşaat sanayinde kullanılan diğer eşya
- - Demir veya çelikten diğer eşya:
7326.90.92.00.00- - - Açık kalıpta dövülmüş
7326.90.94.00.00- - - Kapalı kalıpta dövülmüş
7326.90.96.00.00- - - Sinterlenmiş
- - - Diğerleri:
7326.90.98.00.11- - - - Kelepçeler
7326.90.98.00.19- - - - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
7326.90.98.00.19TR350000190133Büyük resim için tıklayınızHalat saplama gerdirme uygulamalarında demir/çelikten mamül halatın gerdirilmesi sonrasında sıkıştırılması ve sabitlenmesi için kullanılan, sıkıştırma takozu ve bilezik olmak üzere iki parçadan oluşan, bir çok alanda kullanılan demirden mamül malzemedir. İç kısımda kalan takozlar tırtıllı bir yapıya sahiptir içinden geçirilen ve gerdirilen halatın kovan içinde sıkışarak kilitlenmesini ve gergin bir şekilde kalmasını sağlar."Halat Sıkıştırma Takozu" ticari olarak isimlendirilen yaklaşık 4,5 cm çapında ve 4,5 cm yüksekliğinde olan sıkıştırma takozu ve bilezik olmak üzere iki parçadan oluşan, içi kısımda kalan kısmı tırtıllı bir yapıya sahip olan içinden geçirilen ve gerdirilen halatın kovan içinde sıkışarak kilitlenmesini ve gergin bir şekilde kalmasını sağlayan eşyanın genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddesi ve 73.26 pozisyon notları lafzına dayanılarak 7326.90.98.00.19 GTİP'inde değerlendirilmiştir.15.11.2019 00:00:00
7323.93.00.00.00TR340000190232Büyük resim için tıklayınızGLASSPOT cam 400522 ticari tanımlı üst kısmı 8cm tabanı 8.5cm çapında yaklaşık 10cm yüksekliğinde paslanmaz çelikten haznesi ve kapağı bulunan süzgeç kısmı ve kapağı çıkarıldığında tek başına kullanılamayacak halde bulunan demlik. Eşyaya esas karakterini içindeki paslanmaz çelikten mamul süzgeç vermektedir.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 73.23 tarife pozisyonu açıklama notları. 3419BTB0779 sayılı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü analiz raporu25.9.2019 00:00:00
7315.82.00.00.00TR340000190164Büyük resim için tıklayınızDRAKA marka QL10 MODEL asansörlerde dengeleme zinciri olarak kullanılan iç kısmı çelikten mamül kaynaklı halkalı zincir dış kısmı plastik kaplı üründür.Genel yorum kuralları (1) ve (6), 73.15 tarife pozisyonu izahname açıklama notları istanbul labaratuvar müdürlüğü 24.07.2019/19GÖR447 tarih sayılı analiz raporu9.8.2019 00:00:00
7315.82.00.00.00TR340000190167Büyük resim için tıklayınızDRAKA marka QL075 model asansörlerde dengeleme zinciri olarak kullanılan iç kısmı çelikten mamül kaynaklı halkalı zincir dış kısım plastik kapalı üründür.Genel yorum kuralları (1) ve (6), 73.15 -84.31 tarife pozisyonu izahname açıklama notları istanbul labaratuvar müdürlüğü 24.07.2019/19GÖR447 tarih sayılı analiz raporu9.8.2019 00:00:00
7307.19.10.00.00TR340000190102Büyük resim için tıklayınızRIGID COUPLING 300 PSI ticari isimli, üzerinde lede 10"FM273 yazılı olan yüzeyi boyalı iki yanından vida ile tutturulmuş, iç kısmında 29 cm. Çapında kauçuktan mamül halka içeren, düktil (küresel) dökme demirden kelepçedir. (düktil dökme demir dövülebilir dökme demir olarak değerlendirilir.) (tahlil ile ayniyat gerekmektedir.)Genel yorum kuralları (1) ve (6) 73.07 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 20.03.2019 tarih ve 3419BTB0232 sayılı analiz ile 27.03.2019/19.gör.210 tarih/sayılı görüş raporu. Gümrük genel tebliği (gümrük tarife cetveli açıklama notları) (seri no:4).14.5.2019 00:00:00
7307.19.10.00.00TR340000190103Büyük resim için tıklayınızRIGID COUPLING 300 PSL ticari isimli, üzerinde lede 2"FM603 yazılı olan yüzeyi boyal, iki yanından vida ile tutturulmuş, iç kısmında 8 cm. Çapında kauçuktan mamül halka içeren, düktil (küresel) dökme demirden kelepçe. (düktil dökme demir dövülebilir dökme demir olarak değerlendirilir.)(tahlil ile ayniyat gerekmektedir.)Genel yorum kuralları (1) ve (6) 73.07 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 20.03.2019 tarih ve 3419BTB0233 sayılı analiz ile 27.03.2019/19.gör.210 tarih/sayılı görüş raporu. Gümrük genel tebliği (gümrük tarife cetveli açıklama notları) (seri no:4).14.5.2019 00:00:00
7307.19.10.00.00TR340000190104Büyük resim için tıklayınızRIGID COUPLING 300 PSI ticari isimli, üzerinde LEDE 8"FM219 yazılı olan yüzeyi boyalı iki yanından vida ile tutturulmuş, iç kısmında 24 cm. Çapında kauçuktan mamül halka içeren, düktil (küresel) dökme demirden kelepçedir. (düktil dökme demir dövülebilir dökme demir olarak değerlendirilir.)(tahlil ile ayniyat gerekmektedir.)Genel yorum kuralları (1) ve (6) 73.07 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 20.03.2019 tarih ve 3419BTB0231 sayılı analiz ile 27.03.2019/19.gör.210 tarih/sayılı görüş raporu. Gümrük genel tebliği (gümrük tarife cetveli açıklama notları) (seri no:4).14.5.2019 00:00:00
7315.11.90.00.11TR160000190029Büyük resim için tıklayınızBir adet makaralı zincir (7315.11.90.00.11), bir adet demir-çelikten mamul yarılmış vida (7318.15.58.00.00), iki adet demir-çelikten mamul altı köşeli cıvata (7318.15.75.00.00), bir adet zincir gergisi (8409.99.00.00.19), bir adet motor montajı için plastikten mamul bağlantı elemanı (8409.99.00.00.19), bir adet motor montajı için plastik ve metal karışımı bağlantı elemanı (8409.99.00.00.19), iki adet dişli çark (8483.90.89.90.19), bir adet plastik ve metal tabakalardan oluşan conta (8484.10.00.00.19), bir adet yağ keçesi (8487.90.90.00.11)'den oluşan zamanlama kiti. 2011/40 genelge kapsamındadır.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) ve 3(b) ile 73. Ve 84. Fasıl Notları ile XV ve XVI Bölüm, 8409 ve 7315 pozisyon notları.2011/40 sayılı Genelge13.5.2019 00:00:00
7318.19.00.00.00TR060000190011Büyük resim için tıklayınızÇelik esaslı malzemeden üretilmiş diş açılmış çakmalı dübel; beton içerisine gömülmüş çakmalı dübelin, kesik bölümlerindeki parçaların kanat gibi açılarak eşyanın beton içerisine daha sıkı bir şekilde sabitlenmesini sağlayan, betonun içerisinden tutunma direncini arttırma özelliği olan çelik esaslı malzemeden üretilmiş diş açılmış çakmalı dübeldir.Genel yorum kuralları madde (1) ve (6) gümrük tarife cetveli izahnamesi 73.18 pozisyonu açıklama notları, fasıl ve bölüm notları.27.3.2019 00:00:00
7306.30.77.90.00TR160000190002Büyük resim için tıklayınızTaşıtlarda, tamponun arka tarafında yer alan darbe emici için metalden mamul bağlantı burcudur. Eşyanın birim fiyatı dap 0,33 eur'dur.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 73. Fasıl Notları ile XV. Ve XVII. Bölüm ve 7306 pozisyon notları. Bursa Laboratuvar Müdürlüğünün 14.02.2019 tarihli 1619BTB0018 sayılı analiz raporu.19.2.2019 00:00:00
7308.90.98.00.18TR060000190003Büyük resim için tıklayınızPole bar- geçiş önleyici bariyer çalışma yapılan ve kalabalık alanlarda gerektiğinde birbirine bağlanarak kullanabilen, insanların yaklaşmasını önlemek ve güvenli geçişin sağlanması maksadıyla tasarlanmış demir/çelikten mamul geçiş önleyici bariyer. Yükseklik:1050mm toplam ağırlık:17-20kg ayak borusu:51/63mm materyal: paslanmaz çelik(grade201)/demir ara çubuk uzunluğu:1500mm ara çubuk çap:28mm dış görünüm: krom/boyalı taban çapı: 320-350mm taban yapısı: beton/metalGenel yorum kuralları madde(1) ve (6) gümrük tarife cetveli izahnamesi7308pozisyonuaçıklama notları22.1.2019 00:00:00
7308.30.00.00.19TR350000180046Büyük resim için tıklayınızPregalvaniz saç alüminyum ray profili,çelik gövdeli araba grubu ve bağlantı aksesuarlı duvar içerisinde/dışında çalışan sürme kapı mekanizmasıPregalvaniz saçtan şekillendirilerek oluşturulan çelik gövdeli ve kaydırma mekanizması alüminyum raydan oluşan, dış yüzey giydirmesi yapılmamış (cam,ahşap.. vs.) bağlantı aksesuarlı duvar içerisinde/dışında çalışan sürme kapı mekanizması,tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddeleri ve 7308 tarife pozisyonu izahname notlarına istinaden25.12.2018 00:00:00
7326.90.98.00.19TR340000180244Büyük resim için tıklayınızMu çanta ticari tanımlı-5600/304 item kodlu, çelikten üretilmiş kendinden desenli, boyanmış,, metalden omuz askısı olan , üzerinde açma-kapama için kilit bulunan el çantası.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 73.26 ve 42.02 tarife pozisyonu açıklama notları. Gümrükler genel müdürlüğü'nün 17.09.2018/37259387 tarih/sayılı yazıları.21.12.2018 00:00:00
7323.99.00.00.00TR340000180203Büyük resim için tıklayınızSTRING KARE SEPETİ.METAL İSKELET ÜZERİNE GİYDİRİLEN MENCUSAT İLE BİRLİKTE EKMEK SEPETİ OLARAK SATILAN EŞYA.MENCUSAT PARÇA AYRI BİR NAYLON İÇİNDE, ÜRÜN İLE BERABER BULUNUR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.23 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME NOTLARI. 01.11.2018 TARİHLİ, 3418BTB1023 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.14.11.2018 00:00:00
7323.99.00.00.00TR340000180206Büyük resim için tıklayınızURBAN DİKDÖRTGEN SEPET.METAL İSKELET ÜZERİNE MENCUSAT GİYDİRİLEREK "EKMEK SEPETİ" OLARAK KULLANILAN EŞYA.DEMİR VE ÇELİKTEN MAMÜLDÜR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.23 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME NOTLARI.01.11.2018 TARİHLİ, 3418BTB1024 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZ RAPORU.14.11.2018 00:00:00
7307.91.00.00.00TR350000180038Büyük resim için tıklayınızRÜZGAR KULESİ BAĞLANTI HALKASI,TİCARİ İSİMLİ ÜRÜN RÜZGAR KULESİ İNŞAATINDA KULE PARÇALARINA TOZ ALTI KAYNAĞI YÖNTEMİYLE KAYNATILIP,PARÇALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNDE KULLANILMAKTADIR.ÜRÜM ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN VE ÖZEL OLARAK ÜRETİLMİŞ OLUP SADAECE RÜZGAR KULESİ İNŞASINDA KULLANILIP,DIŞ ÇAPI:4.77 METRE,İÇ ÇAPI 4.04 METRE ET KALINLIĞI 0.1725METREDİR.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 26.10.2018 TARİH 38227942 SAYILI YAZILARI VE GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) MADDELERİNE İST.2.11.2018 00:00:00
7308.40.00.00.00TR340000180191Büyük resim için tıklayınızMR MARKA,A118A MODEL,KAMALI KALIP KİLİDİ TİCARİ TANIMLI EŞYA HAREKETLİ VE HAREKETSİZ PARÇA VE KAMADAN OLUŞMAKTADIR. ÇELİKTEN DÖKÜM OLARAK ÜRETİLMİŞTİR. SADECE İNŞAATLARDA KULLANILAN KALIP PANOLARINDA KULLANILMAKTADIR. KALIP PANOLARI BİRBİRİNE BAĞLAMAK VE HİZAYA GETİRMEK İÇİN VE PANOLARIN ARASINA BETON DÖKÜLÜRKEN PANOLARIN AÇILMAMASINI VE DUVARIN DÜZ OLMASINI SAĞLAMAK İÇİN KULLANILMAKTADIR. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 73.08 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.08.2018 TARİH VE 3418BTB0801 SAYILI ANALİZ RAPORU.3.10.2018 00:00:00
7324.90.00.00.19TR340000180122Büyük resim için tıklayınızVITRA MARKA A44172 MODEL, DUVARA MONTE EDİLECEK PARÇASI PASLANMAZ ÇELİKTEN, KULLANIMA ESAS KISMI CAMDAN MAMUL, PASLANMAZ ÇELİK SİLİNDİRİN İÇİNDE PLASTİKTEN MAMUL 2 AYRI PARÇASI BULUNAN, DİŞ FIRÇALIĞI OLARAK KULLANMAK İÇİN TASARLANMIŞ EŞYA GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)73.24 TARİFE AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 11.06.2018 TARİH VE 3418BTB0567 SAYILI ANALİZ RAPORU12.7.2018 00:00:00
7326.90.98.00.19TR340000180115Büyük resim için tıklayınızBABY&PLUS MARKA MERDİVEN İNİŞ VE ÇIKIŞLARINA, BALKON, TERAS ÇIKIŞLARINA TAKILARAK BEBEĞİ TEHLİKELERDEN KORUMAYA YARAYAN DUVARLAR VE KAPI ÇERÇEVELERİ ARASINDA EV KULLANIMI İÇİN TASARLANMIŞ ÇELİKTEN GÜVENLİK KAPISI GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.26 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME NOTLARI .İSTNABUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 07.06.2018 TARİHLİ VE 3418BTB0556SAYILI ANALİZ RAPORU 12.7.2018 00:00:00
7308.40.00.00.00TR410000180012Büyük resim için tıklayınızBETON DÖKÜLDÜĞÜNDE METAL KALIPLARIN BİRBİRİNE SABİTLENEREK ŞEKLİNİN BOZULMAMASI İÇİN ÜZERİ DİŞLİ YUVARLAK ÇAPLI ÇUBUKLA KULLANILAN DÖKME DEMİRDEN MAMUL BAĞLANTI ELEMANI BETON DÖKMEK İÇİN KULLANILAN KALIPLARIN YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAMAK İÇİN KULLANILAN BETON KALIBI AYAR APARATIGümrükler Genel Müdürlüğünün 19/06/2018 tarihli ve 35206514 sayılı yazısına istinaden19.6.2018 00:00:00
7308.40.00.00.00TR340000180071Büyük resim için tıklayınızARI MARKA 15/17 MODEL ANKRAJ KİLİDİ (ANCHER LOCK)GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 19.04.2018 TARİH VE 3418BTB0379 SAYILI ANALİZ RAPORU İLE CİNS NEVİ NİTELİĞİ TEYİD EDİLMESİNİ MÜTEAKİP VERİLMİŞTİR. 8.6.2018 00:00:00
7308.40.00.00.00TR340000180098Büyük resim için tıklayınızARI 53 MODEL, ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN MAMÜL KALIP TUTUCUGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI..İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 17.05.2018 TARİH VE 3418BTB0466 SAYILI ANALİZ RAPORU İLE CİNS NEVİ NİTELİĞİ TESBİT EDİLEREK TARİFE TESBİT EDİLMİŞTİR. 8.6.2018 00:00:00
7317.00.80.90.19TR340000180068Büyük resim için tıklayınız3.5 CM ÇAPINDA KAFA KISMINDAN OLUŞAN ÇELİKTEN MAMUÜL, METAL DESTEK YALITIM ÇİVİSİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.17 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. TARİFE SINIFLANDIRMA KARARI SERİ NO:15 (EŞYANIN CİNS NEVİ NİTELİĞİ KİMYEVİ TAHLİLLE TESPİT EDİLMİŞTİR.)8.6.2018 00:00:00
7307.91.00.00.00TR160000180016Büyük resim için tıklayınızÇelik Flanş (Rüzgar Kulesi Üretimi İçin) Flanşlar S355 NL Çelik hammaddesinden üretilmiş olup, çapları 2200 mm ile 4500 mm arasında, ağırlıkları 700 kg ile 3700 kg arası değişmektedir. Özel üretilen bu flanşların kıymeti CIF 1780 USD ile CIF 7650 USD (Çap ve ağırlıklarına göre) arasında değişmektedir. Üretmiş olduğumuz rüzgar enerji türbin kuleleri 70 mt-120 mt arasındadır. Türbin kuleleri montaj öncesi ayrı parçalardan oluşmaktadır. Her bir parçaya 2 adet flanş takılmaktadır. Flanşları takılmış olan bu ayrı parçalar rüzgar enerji türbin kulesinin dikileceği alanda birbirleri ile bağlantısı yapılarak tek bir parça haline getirilerek kulenin montajı tamamlanmaktadır.Tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallar (1) ve (6) 73. Fasıl notları 15. Bölüm ve 7307 Pozisyon notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.06.2018 tarih 17474625 sayılı yazılarına istinaden6.6.2018 00:00:00
7323.93.00.00.00TR340000180083Büyük resim için tıklayınız0711616 KODLU,TRUDEAU MARKA DIŞ KISMI PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL,İÇ KISMI PLASTİK, SPREY MEKANİZMASINA SAHİP, ZEYTİNYAĞI VEYA SİRKE PÜSKÜRTMEK İÇİN KULLANILAN SOFRA MUTFAK EŞYASIGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.23 TARİFE İZAHNAME NOTLARI5.6.2018 00:00:00
7310.29.10.00.00TR340000180050Büyük resim için tıklayınız0,26 MM KALINLIĞINDA SACDAN YAPILMIŞ, KAPAKLI, DIŞ TARAFI TAMAMEN RENKLİ, ÜZERİNDE ÜRETİCİ FİRMANIN MARKASI OLAN, BOYA VEYA KURŞUN KALEM İÇİN SATIŞ AMBALAJI OLARAK KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ KUTUDUR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.10 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.02.2018 TARİH VE 3418BTB0174 SAYILI ANALİZ RAPORU.13.4.2018 00:00:00
7326.90.98.00.11TR340000180038Büyük resim için tıklayınızKABLO MONTAJ İŞİNDE KULLANILAN KABLO KELEPÇESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 73.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.7.3.2018 00:00:00
7326.90.98.00.19TR060000180002Büyük resim için tıklayınızHAION MARKA H399A MODEL TEKERLEK---HASTA NAKİL SEDYESİ,YOĞUN BAKIM KARYOLASI VE HASTA KARYOLASINDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ,TEKERLEK DONANIMI ADİ METAL VE PLASTİKTEN OLUŞAN,ÇAPI 200MM, TEKERLEK BANDAJ GENİŞLİĞİ 32MM OLAN TEKERLEKGENEL YORUM KURALLARI MADDE(1),3(b) ve(6),7326,7326.90 ve 7326.90.98 KN KODU,29.01.2018/0618BTB0003 TARİH/SAYILI ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZ RAPORU VE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BENZER EŞYA HAKKINDA 12.02.2018/31987131 TARİH/SAYILI YAZISI21.2.2018 00:00:00
7323.99.00.00.00TR340000180003Büyük resim için tıklayınızİÇ YÜZEYİ KALAY KAPLI ÇELİKTEN MAMUL METAL KUTU GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 73.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 16.01.2018 TARİH VE 18.GÜM.005 SAYILI RAPOR. 12.2.2018 00:00:00
7326.90.98.00.19TR410000170015Büyük resim için tıklayınızPALETLERİN VE AMBALAJLARIN KULLANILAN METAL TOKAGenel yorum kurallar ve izahname11.12.2017 00:00:00
7326.90.98.00.19TR340000170397Büyük resim için tıklayınızÇELİKTEN MAMUL EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 73.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.10.2017 TARİHLİ VE 3417BTB0921 SAYILI RAPORU.15.11.2017 00:00:00
7318.22.00.00.00TR340000170282Büyük resim için tıklayınızDİŞ AÇILMAMIŞ SIZDIRMAZLIK RONDELASIGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 12.06.2017 TARİH VE 3417BTB0524 SAYILI RAPORU 20.7.2017 00:00:00
7318.29.00.00.00TR340000170287Büyük resim için tıklayınızDÜNYA'DA '' SHEAR STUD'' VE TÜRKİYE'DE KESME ÇİVİSİ, STUD ÇİVİSİ ADIYLA BİLİNEN ÇELİK KONTRÜKSİYON BİNALARDA KULLANILAN ÖZEL KAYNAK TABANCASIYLA MONTE EDİLEN VE KAYNAK YAPILDIKTAN SONRA ÇIKARILMASI MÜMKÜN OLMAYAN, YÜKSEK AMPER ÜRETEN KAYNAK MAKİNALARI İLE TATBİK EDİLİR. STUD ÇİVİLERİ BERABERİNDE VERİLEN SERAMİK HALKALAR YARDIMIYLA MONTE OLURLAR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 12.06.2017 TARİH VE 3417BTB0526 SAYILI RAPORU20.7.2017 00:00:00
7326.20.00.00.00TR350000170030Büyük resim için tıklayınızDEMİR VE/VEYA ÇELİK ALAŞIMDAN ÜRETİLMİŞ, YATAĞIN BİR PARÇASI OLAN HELICAL YATAK YAYIBAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24589219/27.04.2017 SAYI TARİHLİ YAZILARI VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 7326 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.14.7.2017 00:00:00
7324.90.00.00.19TR340000170266Büyük resim için tıklayınızEŞYANIN ÜZERİNDE PÜSKÜRTMEYE, DAĞITMAYA YÖNELİK HERHANGİ BİR MEKANİZMA BULUNMAYIP, SU DUŞ BAŞLIĞINDAN MUSLUKTAN GELDİĞİ HALİYLE AKMAKTADIR. GENEL YORUM KURALLARI (1)VE (6) 73.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 15.6.2017 00:00:00
7324.90.00.00.19TR340000170267Büyük resim için tıklayınızEŞYANIN ÜZERİNDE PÜSKÜRTMEYE, DAĞITMAYA YÖNELİK HERHANGİ BİR MEKANİZMA BULUNMAYIP, SU DUŞ BAŞLIĞINDAN MUSLUKTAN GELDİĞİ HALİYLE AKMAKTADIR. GENEL YORUM KURALLARI (1)VE (6) 73.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 15.6.2017 00:00:00
7306.30.72.90.00TR340000170227Büyük resim için tıklayınızÇİNKO KAPLI ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN MAMÜL, DİKİŞLİ, DIŞ ÇAPI 32,6 MM UZUNLUĞU 145 MM OLAN İKİ UCUNA DİŞ AÇILMIŞ BORU. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.06 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, KN AÇIKLAMA NOTLARININ 73.04 VE 73.06 AÇIKLAMA KODLARI, 21.04.2017 TARİHLİ 17. GÜM. 057 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.03.2017 TARİHLİ 23523064 SAYILI YAZILARI.30.5.2017 00:00:00
7322.90.00.00.00TR340000170159Büyük resim için tıklayınızBGA1501-30 MODEL, LPG'NİN PİEZZO İLE ATEŞLEMESİNİN YAPILARAK ISITMA YAPAN VE ISINAN HAVAYI ELEKTRİKLE ÇALIŞAN BİR FAN İLE GENİŞ ALANA ÜFLENMESİNİ SAĞLAYAN GAZLA ÇALIŞAN FANLI ISITICI. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) İLE 7322 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.4.5.2017 00:00:00
7323.99.00.00.00TR340000170096Büyük resim için tıklayınızİŞ GÖREN KISMI ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN(ÜZERİNE RENKLİ BASKI YAPILMIŞ), TABANI MANTARDAN MAMÜL, ÇAPI 9 CM OLAN BARDAK ALTLIĞI. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 13.02.2017 TARİHLİ, 3417BTB0038 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 23.3.2017 00:00:00
7324.90.00.00.19TR340000170067Büyük resim için tıklayınızPASLANMAZ ÇELİKTEN MAMÜL, SIVA ÜSTÜ DUVARA MONTE EDİLEREK KULLANILAN, KAPAKLI TUVALET KAĞITLIĞI. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 23.3.2017 00:00:00
7324.90.00.00.19TR340000170082Büyük resim için tıklayınızPASLANMAZ ÇELİKTEN MAMÜL, KİLİT TERTİBATLI KAĞIT HAVLULUK. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 23.3.2017 00:00:00
7326.90.98.00.19TR340000170086Büyük resim için tıklayınızALAŞIMSIZ ÇELİKTEN MAMÜL, ÜZERİNE BASKI YAPILMIŞ KALEM KUTUSU. GENEL YORUM KURALLARI (1), VE (6) 42.02, 73.26, 83.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.02.2017 TARİHLİ VE 22307721 SAYILI YAZILARI, 02.12.2016 TARİHLİ, 3416BTB0824 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 23.3.2017 00:00:00
7320.90.90.00.00TR350000170010Büyük resim için tıklayınızDEMİR VE/VEYA ÇELİK ALAŞIMDAN ÜRETİLMİŞ, YATAĞIN BİR PARÇASI OLAN HELİCAL YATAK YAYITARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 7320 AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN..20.3.2017 00:00:00
7324.90.00.00.19TR340000160229Büyük resim için tıklayınızÇELİKTEN MAMÜL SABUNLUK.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.2.12.2016 00:00:00
7326.90.98.00.19TR330000160002Büyük resim için tıklayınızDış yüzeyi boyanarak değişik resim ve figür baskısı yapılmış, sac kalınlığı 0,5mm'den az olan tenekeden (Demir veya alaşımsız çelikten mamul) imal edilmiş, bir yüzünde para atmak için açıklık bulunan, kenarları kıvrılarak kapatılmış, açılıp içinin boşaltılmasına imkân verecek kilit ve kapak sistemi bulunmayan, 1.405 cm3 hacimli eşya.Genel Yorum Kuralları 1-6 , Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 7326 Alt pozisyonu açıklama notları, 8303 açıklama notu ile 9503 genel açıklamalar2.8.2016 00:00:00
7317.00.80.90.19TR340000160043Büyük resim için tıklayınızPLASTİK DUBEL VE ÇİVİDEN OLUŞAN, GENELLİKLE BİNALARDA MANTOLAMA YAPMAK AMACIYLA MANTOLANACAK EŞYAYI DUVARA SABİTLEMEK İÇİN KULLANILAN DUBELLİ ÇİVİ.GENEL YORUM KURALLARI (1),3(C) VE (6) 73.17 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 21.12.2015 TARİHLİ İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.8.4.2016 00:00:00
7323.99.00.00.00TR340000160021Büyük resim için tıklayınızALAŞIMSIZ ÇELİKTEN MAMUL BİR GÖVDESİ VE ÇELİK MALZEME İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ CAMDAN MAMUL KAPAĞI OLAN BİR SAKLAMA KUTUSU.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)73.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 01.03.2016 TARİHLİ 58 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.31.3.2016 00:00:00
7323.93.00.00.00TR410000160001Büyük resim için tıklayınızÇAY YAPMAYA MAHSUS CİHAZIN ELEKTRİKLE BAĞLANTISI OLMAYAN ÇAYDANLIK KISMINDA KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMÜL SÜZGEÇGYK 1. VE 6. MADDELERİ25.2.2016 00:00:00
7321.19.00.00.00TR160000150030Büyük resim için tıklayınızKare şeklinde orta boşluğu çelikten mamul ocağın oturacağı yuvadan oluşan , etrafı ısıya dayanıklı kayrak taşından mamul tezgah ile çevrelenmiş, dayanıklı çelik malzemeden ayakları olan, barbekü ve dış mekan ocağı olup kullanılmadığı zamanlarda üstü kapatılarak sehpa işlevi görebilen Kare Mozaik Sehpalı Ocak ticari isimli eşyadır.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XV. Bölüm, 7321 Pozisyon Notları14.10.2015 00:00:00
7308.90.98.00.18TR340000150092Büyük resim için tıklayınızTÜNEL YA DA KARAYOLU İNŞAATLARINDA ANKRAJ AMAÇLI KULLANILAN, ZEMİN SABİTLEME STABİLİZASYONU İÇİN KULLANILAN ÇELİKTEN MAMUL ÜÇ METRE BOYUNDA EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 73.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 18.06.2015/514 TARİHLİ/SAYILI İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARI BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.1.7.2015 00:00:00
7323.93.00.00.00TR340000140220Büyük resim için tıklayınızYAKLAŞIK 42 CM BİR ÇAPA SAHİP, PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL, İÇERİSİNE MEYVE VB. YİYECEK KONULMAYA MÜSAİT BİR TARZDA TASARLANAN, BOMBELİ BİR YAPIYA SAHİP, PASLANMAZ ÇELİK KASE.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)73.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 12.11.2014 TARİHLİ 503 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.10.12.2014 00:00:00
7326.90.98.00.19TR340000140219Büyük resim için tıklayınızÜZERİ BAKIR İLE KAPLANMIŞ ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN, YAKLAŞIK 1.9 MM ÇAPINDA, 120 CM UZUNLUĞA SAHİP, SİLİNDİRİK YAPIDA OLAN TOPRAKLAMA ÇUBUĞU.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)73.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 24.10.2014 TARİHLİ 426 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.10.12.2014 00:00:00
7326.90.98.00.19TR350000140015Büyük resim için tıklayınızPLASTİK SAPLI, ÇELİK GÖVDELİ RULO BOYA FIRÇA SAPI, RULONUN TAKILI KISMI 10 CM EBADINDA, PLASTİK SAPIN BİR YÜZÜNDE "İZMİR FIRÇA" DİĞER YÜZÜNDE "İZMİR FIRÇA RULO SAPI 10 CM. 014312" İBARELİ.TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN (03) VE (16) FASIL GENEL AÇIKLAMA NOTLARINA GÖRE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 7326 ALT POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.11.8.2014 00:00:00
7315.12.00.00.11TR350000140014Büyük resim için tıklayınızDEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA DEMİR VEYA ÇELİKTEN ZİNCİRLER VE AKSAMLAR -MAFSA HALKALI ZİNCİRLER VE AKSAMI --DİĞER ZİNCİRLER ---TRANSMİSYON ZİNCİRLERİTARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 7315 TARİFE ALT POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.10.7.2014 00:00:00
7326.90.98.00.19TR340000140145Büyük resim için tıklayınızDEMİR BİR ZİNCİR İLE ANAHTARLIĞA BAĞLANMIŞ, PLASTİKTEN MAMUL (ANGRY BIRD) ŞEKLİNDE ANAHTARLIK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 73.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 10.06.2014 TARİHLİ 256 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.10.7.2014 00:00:00
7326.90.98.00.19TR340000140146Büyük resim için tıklayınız%100 POLYESTER MENSUCATTAN DEMİR ZİNCİRİ VE HALKASI OLAN HAYVAN FİGÜRLÜ ANAHTARLIK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 73.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 10.06.2014 TARİHLİ 254 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.10.7.2014 00:00:00
7326.90.98.00.19TR340000140147Büyük resim için tıklayınız%100 POLYESTER MENSUCATTAN DEMİR ZİNCİRİ VE HALKASI OLAN HAYVAN FİGÜRLÜ ANAHTARLIK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 73.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 10.06.2014 TARİHLİ 255 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.10.7.2014 00:00:00
7326.90.98.00.19TR340000140148Büyük resim için tıklayınız%100 POLYESTER MENSUCATTAN DEMİR ZİNCİRİ VE HALKASI OLAN HAYVAN FİGÜRLÜ ANAHTARLIK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 73.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 10.06.2014 TARİHLİ 253 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.10.7.2014 00:00:00
7307.19.10.00.00TR340000140138Büyük resim için tıklayınızDÖVÜLEBİLEN DÖKME DEMİRDEN İMAL EDİLMİŞ BORU BAĞLANTI PARÇASI YİVLİ KAPLİN.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 73.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.06.2014 TARİHLİ 276 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.7.7.2014 00:00:00
7307.19.10.00.00TR340000140139Büyük resim için tıklayınızDÖVÜLEBİLEN DÖKME DEMİRDEN İMAL EDİLMİŞ BORU BAĞLANTI PARÇASI YİVLİ DİRSEK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 73.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.06.2014 TARİHLİ 275 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.7.7.2014 00:00:00
7307.19.10.00.00TR340000140140Büyük resim için tıklayınızDÖVÜLEBİLEN DÖKME DEMİRDEN İMAL EDİLMİŞ POLİMER CONTA İÇEREN, BORU BAĞLANTI PARÇASI YİVLİ MEKANİK T PARÇA.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 73.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.06.2014 TARİHLİ 277 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.7.7.2014 00:00:00
7326.90.98.00.11TR340000140132Büyük resim için tıklayınızDEMİRDEN TEL HALAT KLEMENSİ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 73.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 12.06.2014 TARİHLİ 260 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.7.7.2014 00:00:00
7326.90.98.00.19TR340000140133Büyük resim için tıklayınızDEMİRDEN ZİNCİR KİLİDİ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 73.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 12.06.2014 TARİHLİ 262 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.7.7.2014 00:00:00
7326.90.98.00.19TR340000140134Büyük resim için tıklayınızHALKA BAŞLIKLI DEMİRDEN GERGİ VİDASI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 73.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 12.06.2014 TARİHLİ 263 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.7.7.2014 00:00:00
7326.90.98.00.19TR340000140137Büyük resim için tıklayınızDEMİRDEN KANCA (SNAP HOOK)GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 73.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 12.06.2014 TARİHLİ 261 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.7.7.2014 00:00:00
7326.90.98.00.19TR340000140143Büyük resim için tıklayınızBİLGİSAYAR MÖNİTÖRÜNÜ ERGONOMİK KULLANIM SAĞLAYAN, MASAYA BAĞLANTI APARATI BULUNAN MÖNİTÖR TAŞIYICI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 73.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.7.7.2014 00:00:00
7308.90.98.00.18TR340000140112Büyük resim için tıklayınız600 mm X 600 mm X 33 mm EBATLARINDA ÇİMENTO DOLGULU METAL YER DÖŞEMESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 73.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.13.6.2014 00:00:00